CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/4/2

Average load for period: 2021/04/02 00:00:00 - 2021/04/02 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/04/02 00:00:00 - 2021/04/02 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/4/2
ACONET->Brno  2.439%  Brno->ACONET  9.634%  Brno->Lednice  9.543%  Lednice->Brno  29.564%  Brno->SANET  1.529%  SANET->Brno  1.828%  Brno->Vyškov  0.766%  Vyškov->Brno  0.445%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.043%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.106%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.087e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.042%  Tábor->České Budějovice  0.023%  Brno->Jihlava  1.298%  Jihlava->Brno  0.971%  České Budějovice->Jihlava  0.420%  Jihlava->České Budějovice  0.116%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.193e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.310e-3 %  Jihlava->Telč  0.250%  Telč->Jihlava  0.038%  Hradec Králové->Liberec  2.900%  Liberec->Hradec Králové  0.887%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.212e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.251e-3 %  Děčín->Most  0.288e-3 %  Most->Děčín  0.375e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.110e-3 %  Brno->Olomouc  0.230%  Olomouc->Brno  0.102%  Hradec Králové->Olomouc  0.516%  Olomouc->Hradec Králové  0.155%  Olomouc->Ostrava  4.072%  Ostrava->Olomouc  0.330%  Olomouc->Zlín  0.430%  Zlín->Olomouc  0.291e-3 %  Brno->Ostrava  2.415%  Ostrava->Brno  1.795%  Karviná->Ostrava  0.602%  Ostrava->Karviná  2.449%  Opava->Ostrava  0.372%  Ostrava->Opava  0.897%  Ostrava->Pionier  4.386%  Pionier->Ostrava  1.080%  Hradec Králové->Pardubice  2.785%  Pardubice->Hradec Králové  0.558%  Cheb->Plzeň  0.043%  Plzeň->Cheb  0.124%  Plzeň->Praha  0.672%  Praha->Plzeň  1.504%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  14.551%  Praha->AMS-IX  0.714%  Brno->Praha  4.009%  Praha->Brno  5.904%  České Budějovice->Praha  0.456%  Praha->České Budějovice  1.741%  GÉANT2->Praha  5.765%  Praha->GÉANT2  4.153%  Hradec Králové->Praha  1.173%  Praha->Hradec Králové  1.985%  Liberec->Praha  0.216e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.758%  Praha->Poděbrady  8.512%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.262%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.123%  Most->Ústí nad
Labem  2.818e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.180e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.130%  Ústí nad
Labem->Praha  1.572%  Brno->Zlín  0.968%  Zlín->Brno  0.513%  NIX.cz->Praha  1.604%  Praha->NIX.cz  0.803%  Praha->Public Internet  7.607%  Public Internet->Praha  6.678% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/04/02 00:00:00 - 2021/04/02 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/04/02 00:00:00 - 2021/04/02 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.43910285327105 % 2.439 %   10 bps 10.000 Gbps   243.910285327105 bps 243.910 Mbps 
Brno → ACONET  9.63371986025777 % 9.634 %   10 bps 10.000 Gbps   963.371986025776 bps 963.372 Mbps 
Lednice → Brno  29.5643437383658 % 29.564 %   1000 bps 1000.000 Mbps   295.643437383658 bps 295.643 Mbps 
Brno → Lednice  9.54329349592494 % 9.543 %   1000 bps 1000.000 Mbps   95.4329349592494 bps 95.433 Mbps 
Brno → SANET  1.52879862320776 % 1.529 %   40 bps 40.000 Gbps   611.519449283103 bps 611.519 Mbps 
SANET → Brno  1.82764870460329 % 1.828 %   40 bps 40.000 Gbps   731.059481841317 bps 731.059 Mbps 
Vyškov → Brno  0.44496066775445 % 0.445 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.4496066775445 bps 4.450 Mbps 
Brno → Vyškov  0.766482046184691 % 0.766 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.6648204618469 bps 7.665 Mbps 
Jihlava → Brno  0.970917661336946 % 0.971 %   100 bps 100.000 Gbps   970.917661336947 bps 970.918 Mbps 
Brno → Jihlava  1.2978239844164 % 1.298 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2978239844164 bps 1.298 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.192817046865801 % 0.193 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.92817046865801 bps 1.928 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.309697285319594 % 0.310 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.09697285319594 bps 3.097 Kbps 
Jihlava → Telč  0.249532447673232 % 0.250 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.49532447673232 bps 2.495 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0380547271202418 % 0.038 %   1000 bps 1000.000 Mbps   380.547271202418 bps 380.547 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.11556737004526 % 0.116 %   20 bps 20.000 Gbps   23.1134740090521 bps 23.113 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.419619122488721 % 0.420 %   20 bps 20.000 Gbps   83.9238244977443 bps 83.924 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.89992425933367 % 2.900 %   20 bps 20.000 Gbps   579.984851866734 bps 579.985 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.887059158144146 % 0.887 %   20 bps 20.000 Gbps   177.411831628829 bps 177.412 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.250934265837312 % 0.251 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.0934265837312 bps 25.093 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.211575825065098 % 0.212 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.1575825065098 bps 21.158 Kbps 
Most → Děčín  0.375315370438158 % 0.375 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.75315370438158 bps 3.753 Kbps 
Děčín → Most  0.287633821767925 % 0.288 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.87633821767925 bps 2.876 Kbps 
Plzeň → Most  0.109801836116256 % 0.110 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.09801836116256 bps 1.098 Kbps 
Most → Plzeň  0.207042041051171 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07042041051171 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.102078525938676 % 0.102 %   100 bps 100.000 Gbps   102.078525938676 bps 102.079 Mbps 
Brno → Olomouc  0.230101430794038 % 0.230 %   100 bps 100.000 Gbps   230.101430794038 bps 230.101 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.155035567535183 % 0.155 %   100 bps 100.000 Gbps   155.035567535183 bps 155.036 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.516450150011774 % 0.516 %   100 bps 100.000 Gbps   516.450150011774 bps 516.450 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.330006311019358 % 0.330 %   20 bps 20.000 Gbps   66.0012622038715 bps 66.001 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.07171196179298 % 4.072 %   20 bps 20.000 Gbps   813.827371145842 bps 813.827 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.290787135595352 % 0.291 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   29.0787135595352 bps 29.079 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.429883228412928 % 0.430 %   10 bps 10.000 Gbps   42.9883228412928 bps 42.988 Mbps 
Ostrava → Brno  1.794536427475 % 1.795 %   100 bps 100.000 Gbps   1.79453642747501 bps 1.795 Gbps 
Brno → Ostrava  2.41488871647047 % 2.415 %   100 bps 100.000 Gbps   2.41488871647047 bps 2.415 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.44944507136179 % 2.449 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.4944507136179 bps 24.494 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.60205255215273 % 0.602 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.02052552152731 bps 6.021 Mbps 
Ostrava → Opava  0.897314235956127 % 0.897 %   10 bps 10.000 Gbps   89.7314235956127 bps 89.731 Mbps 
Opava → Ostrava  0.372030356613605 % 0.372 %   10 bps 10.000 Gbps   37.2030356613605 bps 37.203 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.07988753265103 % 1.080 %   10 bps 10.000 Gbps   107.988753265103 bps 107.989 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.38564936122534 % 4.386 %   10 bps 10.000 Gbps   438.564936122534 bps 438.565 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.558121173837465 % 0.558 %   10 bps 10.000 Gbps   55.8121173837465 bps 55.812 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.78476990781889 % 2.785 %   10 bps 10.000 Gbps   278.476990781889 bps 278.477 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0431138644925428 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.31138644925428 bps 4.311 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.124398720991712 % 0.124 %   10 bps 10.000 Gbps   12.4398720991712 bps 12.440 Mbps 
Praha → Plzeň  1.50391233585583 % 1.504 %   100 bps 100.000 Gbps   1.50391233585583 bps 1.504 Gbps 
Plzeň → Praha  0.671893614261125 % 0.672 %   100 bps 100.000 Gbps   671.893614261126 bps 671.894 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  14.5509226581352 % 14.551 %   10 bps 10.000 Gbps   1.45509226581352 bps 1.455 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.713675114542975 % 0.714 %   10 bps 10.000 Gbps   71.3675114542975 bps 71.368 Mbps 
Brno → Praha  4.00920661113762 % 4.009 %   100 bps 100.000 Gbps   4.00920661113762 bps 4.009 Gbps 
Praha → Brno  5.90391961395515 % 5.904 %   100 bps 100.000 Gbps   5.90391961395515 bps 5.904 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.76457471227546 % 5.765 %   100 bps 100.000 Gbps   5.76457471227547 bps 5.765 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.15275752534705 % 4.153 %   100 bps 100.000 Gbps   4.15275752534705 bps 4.153 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.17289592826937 % 1.173 %   100 bps 100.000 Gbps   1.17289592826937 bps 1.173 Gbps 
Praha → Hradec Králové  1.98549195773377 % 1.985 %   100 bps 100.000 Gbps   1.98549195773377 bps 1.985 Gbps 
Praha → Liberec  0.17233121762439 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.233121762439 bps 17.233 Kbps 
Liberec → Praha  0.216480405750792 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6480405750792 bps 21.648 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.803169316655804 % 0.803 %   400 bps 400.000 Gbps   3.21031132528046 bps 3.210 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.60405844353322 % 1.604 %   400 bps 400.000 Gbps   6.40985306048778 bps 6.410 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172165306036971 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2165306036971 bps 17.217 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216651769419661 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6651769419661 bps 21.665 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.75790693270645 % 1.758 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.5790693270644 bps 17.579 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.51216195016564 % 8.512 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.1216195016563 bps 85.122 Mbps 
Public Internet → Praha  6.67803062003514 % 6.678 %   20 bps 20.000 Gbps   1.33560612400703 bps 1.336 Gbps 
Praha → Public Internet  7.60693832225107 % 7.607 %   20 bps 20.000 Gbps   1.52138766445021 bps 1.521 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.74058550316318 % 1.741 %   20 bps 20.000 Gbps   348.117100632636 bps 348.117 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.456414047834122 % 0.456 %   20 bps 20.000 Gbps   91.2828095668244 bps 91.283 Mbps 
Zlín → Brno  0.513350806492328 % 0.513 %   10 bps 10.000 Gbps   51.3350806492328 bps 51.335 Mbps 
Brno → Zlín  0.968173258173919 % 0.968 %   10 bps 10.000 Gbps   96.8173258173919 bps 96.817 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.12287058693099 % 1.123 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.2287058693099 bps 11.229 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.262275720851828 % 0.262 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.62275720851828 bps 2.623 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.8176691875565 % 2.818 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.176691875565 bps 28.177 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.18031462781624 % 1.180 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.8031462781623 bps 11.803 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.12974053217264 % 3.130 %   10 bps 10.000 Gbps   312.974053217264 bps 312.974 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.57208331007758 % 1.572 %   10 bps 10.000 Gbps   157.208331007758 bps 157.208 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205633987595889 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5633987595889 bps 20.563 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163173804129479 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3173804129479 bps 16.317 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.04325482267257 % 1.043 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.4325482267257 bps 10.433 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.105582906976464 % 0.106 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05582906976464 bps 1.056 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100143710106822 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0143710106822 bps 10.014 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0874020089075921 % 0.087 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.74020089075921 bps 8.740 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0232219465370606 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   232.219465370607 bps 232.219 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.042359518821588 % 0.042 %   1000 bps 1000.000 Mbps   423.595188215879 bps 423.595 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   53.6350195934054 bps 53.635 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Apr 3 00:05:58 2021