CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/4/3

Average load for period: 2021/04/03 00:00:00 - 2021/04/03 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/04/03 00:00:00 - 2021/04/03 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/4/3
ACONET->Brno  2.287%  Brno->ACONET  10.424%  Brno->Lednice  9.457%  Lednice->Brno  29.994%  Brno->SANET  1.454%  SANET->Brno  2.600%  Brno->Vyškov  0.786%  Vyškov->Brno  0.410%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.722%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.122%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.087e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.233%  Tábor->České Budějovice  2.577%  Brno->Jihlava  2.698%  Jihlava->Brno  1.212%  České Budějovice->Jihlava  0.266%  Jihlava->České Budějovice  0.089%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.210e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.309e-3 %  Jihlava->Telč  0.308%  Telč->Jihlava  0.035%  Hradec Králové->Liberec  2.987%  Liberec->Hradec Králové  1.096%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.215e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.240e-3 %  Děčín->Most  0.289e-3 %  Most->Děčín  0.375e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.109e-3 %  Brno->Olomouc  0.254%  Olomouc->Brno  0.074%  Hradec Králové->Olomouc  0.493%  Olomouc->Hradec Králové  0.168%  Olomouc->Ostrava  4.664%  Ostrava->Olomouc  1.095%  Olomouc->Zlín  0.405%  Zlín->Olomouc  0.236e-3 %  Brno->Ostrava  3.167%  Ostrava->Brno  1.735%  Karviná->Ostrava  0.642%  Ostrava->Karviná  3.382%  Opava->Ostrava  0.633%  Ostrava->Opava  0.551%  Ostrava->Pionier  3.709%  Pionier->Ostrava  0.890%  Hradec Králové->Pardubice  2.267%  Pardubice->Hradec Králové  0.520%  Cheb->Plzeň  0.044%  Plzeň->Cheb  0.079%  Plzeň->Praha  0.861%  Praha->Plzeň  2.631%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  14.803%  Praha->AMS-IX  0.663%  Brno->Praha  5.269%  Praha->Brno  6.481%  České Budějovice->Praha  0.734%  Praha->České Budějovice  1.801%  GÉANT2->Praha  6.185%  Praha->GÉANT2  4.391%  Hradec Králové->Praha  1.457%  Praha->Hradec Králové  2.652%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.313%  Praha->Poděbrady  7.642%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.154%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.929%  Most->Ústí nad
Labem  2.948e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.599e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.239%  Ústí nad
Labem->Praha  1.717%  Brno->Zlín  0.930%  Zlín->Brno  0.486%  NIX.cz->Praha  1.600%  Praha->NIX.cz  0.794%  Praha->Public Internet  6.333%  Public Internet->Praha  5.881% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/04/03 00:00:00 - 2021/04/03 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/04/03 00:00:00 - 2021/04/03 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.28702407230147 % 2.287 %   10 bps 10.000 Gbps   228.702407230147 bps 228.702 Mbps 
Brno → ACONET  10.4235817221841 % 10.424 %   10 bps 10.000 Gbps   1.04235817221841 bps 1.042 Gbps 
Lednice → Brno  29.9935538827653 % 29.994 %   1000 bps 1000.000 Mbps   299.935538827653 bps 299.936 Mbps 
Brno → Lednice  9.45716828210736 % 9.457 %   1000 bps 1000.000 Mbps   94.5716828210736 bps 94.572 Mbps 
Brno → SANET  1.45356667226749 % 1.454 %   40 bps 40.000 Gbps   581.426668906996 bps 581.427 Mbps 
SANET → Brno  2.60007300487214 % 2.600 %   40 bps 40.000 Gbps   1.04002920194885 bps 1.040 Gbps 
Vyškov → Brno  0.410332408360294 % 0.410 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.10332408360293 bps 4.103 Mbps 
Brno → Vyškov  0.785678660542442 % 0.786 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.85678660542441 bps 7.857 Mbps 
Brno → Jihlava  2.69770195279441 % 2.698 %   100 bps 100.000 Gbps   2.69770195279441 bps 2.698 Gbps 
Jihlava → Brno  1.21224271093483 % 1.212 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21224271093483 bps 1.212 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.309188067121202 % 0.309 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.09188067121202 bps 3.092 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.21005810478422 % 0.210 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.1005810478422 bps 2.101 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0346338146910154 % 0.035 %   1000 bps 1000.000 Mbps   346.338146910154 bps 346.338 Kbps 
Jihlava → Telč  0.308331010565425 % 0.308 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.08331010565425 bps 3.083 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0890374333828249 % 0.089 %   20 bps 20.000 Gbps   17.807486676565 bps 17.807 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.265940515169545 % 0.266 %   20 bps 20.000 Gbps   53.188103033909 bps 53.188 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.09628787133094 % 1.096 %   20 bps 20.000 Gbps   219.257574266187 bps 219.258 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.98739675409026 % 2.987 %   20 bps 20.000 Gbps   597.479350818052 bps 597.479 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.214893207671866 % 0.215 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.4893207671866 bps 21.489 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.239630732703509 % 0.240 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.9630732703509 bps 23.963 Kbps 
Most → Děčín  0.37495401975052 % 0.375 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.7495401975052 bps 3.750 Kbps 
Děčín → Most  0.288622779424509 % 0.289 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.88622779424509 bps 2.886 Kbps 
Most → Plzeň  0.206961996162109 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06961996162109 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.109246321653606 % 0.109 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.09246321653606 bps 1.092 Kbps 
Olomouc → Brno  0.0743269473675957 % 0.074 %   100 bps 100.000 Gbps   74.3269473675957 bps 74.327 Mbps 
Brno → Olomouc  0.254362482128764 % 0.254 %   100 bps 100.000 Gbps   254.362482128764 bps 254.362 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.168352547808138 % 0.168 %   100 bps 100.000 Gbps   168.352547808138 bps 168.353 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.493069552588107 % 0.493 %   100 bps 100.000 Gbps   493.069552588107 bps 493.070 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.66411576080179 % 4.664 %   20 bps 20.000 Gbps   928.17855327362 bps 928.179 Mbps 
Ostrava → Olomouc  1.09545534681481 % 1.095 %   20 bps 20.000 Gbps   219.042350126862 bps 219.042 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.236467127060237 % 0.236 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.6467127060237 bps 23.647 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.404560458810751 % 0.405 %   10 bps 10.000 Gbps   40.4560458810751 bps 40.456 Mbps 
Brno → Ostrava  3.16743907726163 % 3.167 %   100 bps 100.000 Gbps   3.16743907726163 bps 3.167 Gbps 
Ostrava → Brno  1.735448351175 % 1.735 %   100 bps 100.000 Gbps   1.735448351175 bps 1.735 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.38223833256768 % 3.382 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.8223833256768 bps 33.822 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.642087483739053 % 0.642 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.42087483739053 bps 6.421 Mbps 
Opava → Ostrava  0.633059826100433 % 0.633 %   10 bps 10.000 Gbps   63.3059826100433 bps 63.306 Mbps 
Ostrava → Opava  0.55122945663929 % 0.551 %   10 bps 10.000 Gbps   55.122945663929 bps 55.123 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.70855090256921 % 3.709 %   10 bps 10.000 Gbps   370.855090256921 bps 370.855 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.889870492369358 % 0.890 %   10 bps 10.000 Gbps   88.9870492369359 bps 88.987 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.26655243263809 % 2.267 %   10 bps 10.000 Gbps   226.655243263809 bps 226.655 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.51966282735116 % 0.520 %   10 bps 10.000 Gbps   51.966282735116 bps 51.966 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0439696859607321 % 0.044 %   10 bps 10.000 Gbps   4.39696859607321 bps 4.397 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.0790734524086958 % 0.079 %   10 bps 10.000 Gbps   7.90734524086958 bps 7.907 Mbps 
Plzeň → Praha  0.861223922348282 % 0.861 %   100 bps 100.000 Gbps   861.223922348282 bps 861.224 Mbps 
Praha → Plzeň  2.63088614115292 % 2.631 %   100 bps 100.000 Gbps   2.63088614115292 bps 2.631 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.662700868082684 % 0.663 %   10 bps 10.000 Gbps   66.2700868082684 bps 66.270 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.8032854080315 % 14.803 %   10 bps 10.000 Gbps   1.48032854080315 bps 1.480 Gbps 
Praha → Brno  6.48104310255342 % 6.481 %   100 bps 100.000 Gbps   6.48104310255342 bps 6.481 Gbps 
Brno → Praha  5.26948639353394 % 5.269 %   100 bps 100.000 Gbps   5.26948639353395 bps 5.269 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.18474944131242 % 6.185 %   100 bps 100.000 Gbps   6.18474944131242 bps 6.185 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.3914783376499 % 4.391 %   100 bps 100.000 Gbps   4.39147833764989 bps 4.391 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.45737615926352 % 1.457 %   100 bps 100.000 Gbps   1.45737615926352 bps 1.457 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.65234715004817 % 2.652 %   100 bps 100.000 Gbps   2.65234715004817 bps 2.652 Gbps 
Liberec → Praha  0.216684434545866 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6684434545866 bps 21.668 Kbps 
Praha → Liberec  0.17213110593483 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.213110593483 bps 17.213 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.7938696132468 % 0.794 %   400 bps 400.000 Gbps   3.17547845298719 bps 3.175 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.59962829289504 % 1.600 %   400 bps 400.000 Gbps   6.39851317158014 bps 6.399 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216647028488142 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6647028488142 bps 21.665 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172433091588338 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2433091588338 bps 17.243 Kbps 
Praha → Poděbrady  7.6416130101763 % 7.642 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.4161301017629 bps 76.416 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.31313935853464 % 1.313 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.1313935853464 bps 13.131 Mbps 
Public Internet → Praha  5.88129295205155 % 5.881 %   20 bps 20.000 Gbps   1.17625859041031 bps 1.176 Gbps 
Praha → Public Internet  6.33267391854256 % 6.333 %   20 bps 20.000 Gbps   1.26653478370851 bps 1.267 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.734136755819902 % 0.734 %   20 bps 20.000 Gbps   146.82735116398 bps 146.827 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.80104411151266 % 1.801 %   20 bps 20.000 Gbps   360.208822302533 bps 360.209 Mbps 
Zlín → Brno  0.486376769849961 % 0.486 %   10 bps 10.000 Gbps   48.6376769849961 bps 48.638 Mbps 
Brno → Zlín  0.92961712339669 % 0.930 %   10 bps 10.000 Gbps   92.9617123396689 bps 92.962 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.92882809841091 % 0.929 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.28828098410909 bps 9.288 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.153729664247679 % 0.154 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.53729664247679 bps 1.537 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.94787861165093 % 2.948 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.4787861165093 bps 29.479 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  2.59861019456412 % 2.599 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.9861019456412 bps 25.986 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.2391798180488 % 3.239 %   10 bps 10.000 Gbps   323.91798180488 bps 323.918 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.71734812712901 % 1.717 %   10 bps 10.000 Gbps   171.734812712901 bps 171.735 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163178236270183 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3178236270183 bps 16.318 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205561747421116 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5561747421116 bps 20.556 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.12192423605836 % 0.122 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.2192423605836 bps 1.219 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.7217505664457 % 1.722 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.2175056644569 bps 17.218 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100115384309562 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0115384309562 bps 10.012 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0874663692950738 % 0.087 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.74663692950738 bps 8.747 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.232669028364588 % 0.233 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.32669028364588 bps 2.327 Mbps 
Tábor → České Budějovice  2.5773955959433 % 2.577 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.773955959433 bps 25.774 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   60.8736527858946 bps 60.874 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Apr 4 00:05:41 2021