CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/4/4

Average load for period: 2021/04/04 00:00:00 - 2021/04/04 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/04/04 00:00:00 - 2021/04/04 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/4/4
ACONET->Brno  1.930%  Brno->ACONET  9.825%  Brno->Lednice  9.442%  Lednice->Brno  29.290%  Brno->SANET  1.517%  SANET->Brno  2.518%  Brno->Vyškov  1.363%  Vyškov->Brno  0.735%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.190%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.090%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.087e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.115%  Tábor->České Budějovice  2.648%  Brno->Jihlava  1.534%  Jihlava->Brno  1.542%  České Budějovice->Jihlava  1.500%  Jihlava->České Budějovice  0.085%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.309e-3 %  Jihlava->Telč  0.274%  Telč->Jihlava  0.028%  Hradec Králové->Liberec  2.276%  Liberec->Hradec Králové  1.166%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.178%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.090%  Děčín->Most  0.288e-3 %  Most->Děčín  0.375e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.109e-3 %  Brno->Olomouc  0.195%  Olomouc->Brno  0.109%  Hradec Králové->Olomouc  0.426%  Olomouc->Hradec Králové  0.089%  Olomouc->Ostrava  3.218%  Ostrava->Olomouc  0.832%  Olomouc->Zlín  0.373%  Zlín->Olomouc  0.403e-3 %  Brno->Ostrava  2.610%  Ostrava->Brno  1.683%  Karviná->Ostrava  0.636%  Ostrava->Karviná  4.306%  Opava->Ostrava  0.299%  Ostrava->Opava  0.585%  Ostrava->Pionier  2.821%  Pionier->Ostrava  0.919%  Hradec Králové->Pardubice  2.092%  Pardubice->Hradec Králové  0.468%  Cheb->Plzeň  0.037%  Plzeň->Cheb  0.203%  Plzeň->Praha  0.688%  Praha->Plzeň  3.868%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  13.495%  Praha->AMS-IX  0.530%  Brno->Praha  6.183%  Praha->Brno  5.625%  České Budějovice->Praha  0.611%  Praha->České Budějovice  1.699%  GÉANT2->Praha  7.294%  Praha->GÉANT2  6.626%  Hradec Králové->Praha  1.386%  Praha->Hradec Králové  1.847%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  1.520%  Praha->Poděbrady  8.358%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.144%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.020%  Most->Ústí nad
Labem  2.833e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.178e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.090%  Ústí nad
Labem->Praha  1.614%  Brno->Zlín  0.944%  Zlín->Brno  0.449%  NIX.cz->Praha  1.554%  Praha->NIX.cz  0.703%  Praha->Public Internet  5.671%  Public Internet->Praha  5.514% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/04/04 00:00:00 - 2021/04/04 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/04/04 00:00:00 - 2021/04/04 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.8249512986872 % 9.825 %   10 bps 10.000 Gbps   982.49512986872 bps 982.495 Mbps 
ACONET → Brno  1.93026881212672 % 1.930 %   10 bps 10.000 Gbps   193.026881212672 bps 193.027 Mbps 
Lednice → Brno  29.289980286962 % 29.290 %   1000 bps 1000.000 Mbps   292.89980286962 bps 292.900 Mbps 
Brno → Lednice  9.44152036866515 % 9.442 %   1000 bps 1000.000 Mbps   94.4152036866515 bps 94.415 Mbps 
SANET → Brno  2.51764550993931 % 2.518 %   40 bps 40.000 Gbps   1.00705820397572 bps 1.007 Gbps 
Brno → SANET  1.5170276841895 % 1.517 %   40 bps 40.000 Gbps   606.811073675802 bps 606.811 Mbps 
Brno → Vyškov  1.36311328022201 % 1.363 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.6311328022201 bps 13.631 Mbps 
Vyškov → Brno  0.735109513644514 % 0.735 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.35109513644514 bps 7.351 Mbps 
Jihlava → Brno  1.54237799174143 % 1.542 %   100 bps 100.000 Gbps   1.54237799174143 bps 1.542 Gbps 
Brno → Jihlava  1.53350238599572 % 1.534 %   100 bps 100.000 Gbps   1.53350238599572 bps 1.534 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.18108085315551 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.8108085315551 bps 1.811 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.308798100404594 % 0.309 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.08798100404594 bps 3.088 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0275044410828487 % 0.028 %   1000 bps 1000.000 Mbps   275.044410828487 bps 275.044 Kbps 
Jihlava → Telč  0.273815453864469 % 0.274 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.7381545386447 bps 2.738 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.084717915550449 % 0.085 %   20 bps 20.000 Gbps   16.9435831100898 bps 16.944 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  1.49991798800995 % 1.500 %   20 bps 20.000 Gbps   299.98359760199 bps 299.984 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.16569702887037 % 1.166 %   20 bps 20.000 Gbps   233.139405774074 bps 233.139 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.27627896634272 % 2.276 %   20 bps 20.000 Gbps   455.255793268544 bps 455.256 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.177670243193415 % 0.178 %   10 bps 10.000 Gbps   17.7670243193415 bps 17.767 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.0897676718794872 % 0.090 %   10 bps 10.000 Gbps   8.97676718794872 bps 8.977 Mbps 
Děčín → Most  0.287816391360872 % 0.288 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.87816391360872 bps 2.878 Kbps 
Most → Děčín  0.37476581275982 % 0.375 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.74765812759821 bps 3.748 Kbps 
Most → Plzeň  0.207049925720369 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07049925720369 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.108834921969884 % 0.109 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.08834921969884 bps 1.088 Kbps 
Olomouc → Brno  0.108863010322341 % 0.109 %   100 bps 100.000 Gbps   108.86301032234 bps 108.863 Mbps 
Brno → Olomouc  0.194716063740823 % 0.195 %   100 bps 100.000 Gbps   194.716063740823 bps 194.716 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0887443987581451 % 0.089 %   100 bps 100.000 Gbps   88.7443987581451 bps 88.744 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.426121695256082 % 0.426 %   100 bps 100.000 Gbps   426.121695256082 bps 426.122 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.831859007797336 % 0.832 %   20 bps 20.000 Gbps   165.752165561088 bps 165.752 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.21777009581238 % 3.218 %   20 bps 20.000 Gbps   598.657249124963 bps 598.657 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.402641405749586 % 0.403 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   40.2641405749586 bps 40.264 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.372711643854569 % 0.373 %   10 bps 10.000 Gbps   37.2711643854569 bps 37.271 Mbps 
Brno → Ostrava  2.60997558961852 % 2.610 %   100 bps 100.000 Gbps   2.60997558961852 bps 2.610 Gbps 
Ostrava → Brno  1.6833516405341 % 1.683 %   100 bps 100.000 Gbps   1.6833516405341 bps 1.683 Gbps 
Ostrava → Karviná  4.30597165279681 % 4.306 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.0597165279681 bps 43.060 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.636381556095963 % 0.636 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.36381556095962 bps 6.364 Mbps 
Ostrava → Opava  0.584967857294575 % 0.585 %   10 bps 10.000 Gbps   58.4967857294575 bps 58.497 Mbps 
Opava → Ostrava  0.299397420139961 % 0.299 %   10 bps 10.000 Gbps   29.9397420139961 bps 29.940 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.918896423690381 % 0.919 %   10 bps 10.000 Gbps   91.8896423690382 bps 91.890 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.8214371912159 % 2.821 %   10 bps 10.000 Gbps   282.14371912159 bps 282.144 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.467510585164608 % 0.468 %   10 bps 10.000 Gbps   46.7510585164609 bps 46.751 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.09243137044095 % 2.092 %   10 bps 10.000 Gbps   209.243137044095 bps 209.243 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.202903476373566 % 0.203 %   10 bps 10.000 Gbps   20.2903476373566 bps 20.290 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0368013676162721 % 0.037 %   10 bps 10.000 Gbps   3.68013676162721 bps 3.680 Mbps 
Praha → Plzeň  3.86761026212942 % 3.868 %   100 bps 100.000 Gbps   3.86761026212942 bps 3.868 Gbps 
Plzeň → Praha  0.688289107357848 % 0.688 %   100 bps 100.000 Gbps   688.289107357848 bps 688.289 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.530059771308713 % 0.530 %   10 bps 10.000 Gbps   53.0059771308712 bps 53.006 Mbps 
AMS-IX → Praha  13.4953723630599 % 13.495 %   10 bps 10.000 Gbps   1.34953723630599 bps 1.350 Gbps 
Brno → Praha  6.18287852153346 % 6.183 %   100 bps 100.000 Gbps   6.18287852153346 bps 6.183 Gbps 
Praha → Brno  5.62451181124299 % 5.625 %   100 bps 100.000 Gbps   5.62451181124299 bps 5.625 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.29391753851523 % 7.294 %   100 bps 100.000 Gbps   7.29391753851523 bps 7.294 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.62636254073271 % 6.626 %   100 bps 100.000 Gbps   6.62636254073271 bps 6.626 Gbps 
Praha → Hradec Králové  1.84651790965434 % 1.847 %   100 bps 100.000 Gbps   1.84651790965434 bps 1.847 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.38586634097768 % 1.386 %   100 bps 100.000 Gbps   1.38586634097769 bps 1.386 Gbps 
Praha → Liberec  0.172346365701289 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2346365701289 bps 17.235 Kbps 
Liberec → Praha  0.216633806706668 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6633806706668 bps 21.663 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.70324326854737 % 0.703 %   400 bps 400.000 Gbps   2.81297307418948 bps 2.813 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.55447115631165 % 1.554 %   400 bps 400.000 Gbps   6.2178846252466 bps 6.218 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172575126389211 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2575126389211 bps 17.258 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216667448647682 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6667448647682 bps 21.667 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.52039253967992 % 1.520 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.2039253967992 bps 15.204 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.35848715061403 % 8.358 %   1000 bps 1000.000 Mbps   83.5848715061404 bps 83.585 Mbps 
Public Internet → Praha  5.51408498260421 % 5.514 %   20 bps 20.000 Gbps   1.10281699652084 bps 1.103 Gbps 
Praha → Public Internet  5.67085005687239 % 5.671 %   20 bps 20.000 Gbps   1.13417001137448 bps 1.134 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.69887724820537 % 1.699 %   20 bps 20.000 Gbps   339.775449641074 bps 339.775 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.610733886857183 % 0.611 %   20 bps 20.000 Gbps   122.146777371437 bps 122.147 Mbps 
Brno → Zlín  0.944165091165382 % 0.944 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4165091165382 bps 94.417 Mbps 
Zlín → Brno  0.449449894654153 % 0.449 %   10 bps 10.000 Gbps   44.9449894654153 bps 44.945 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.02005389853003 % 1.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.2005389853003 bps 10.201 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.143723138144764 % 0.144 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.43723138144764 bps 1.437 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.83323974216607 % 2.833 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.3323974216607 bps 28.332 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.17791486449368 % 1.178 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.7791486449368 bps 11.779 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.61373250993821 % 1.614 %   10 bps 10.000 Gbps   161.373250993821 bps 161.373 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.09049309649764 % 3.090 %   10 bps 10.000 Gbps   309.049309649764 bps 309.049 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163113539515029 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3113539515029 bps 16.311 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205609694228459 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5609694228459 bps 20.561 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0896724459911655 % 0.090 %   1000 bps 1000.000 Mbps   896.724459911655 bps 896.724 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.19012688281937 % 1.190 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.9012688281937 bps 11.901 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0873493817317576 % 0.087 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.73493817317577 bps 8.735 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100134093276235 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0134093276235 bps 10.013 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.115198478953247 % 0.115 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.15198478953247 bps 1.152 Mbps 
Tábor → České Budějovice  2.64791765665604 % 2.648 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.4791765665604 bps 26.479 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   61.4230918129167 bps 61.423 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Apr 5 00:05:59 2021