CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/4/5

Average load for period: 2021/04/05 00:00:00 - 2021/04/05 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/04/05 00:00:00 - 2021/04/05 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/4/5
ACONET->Brno  2.158%  Brno->ACONET  10.153%  Brno->Lednice  9.282%  Lednice->Brno  29.398%  Brno->SANET  1.632%  SANET->Brno  2.541%  Brno->Vyškov  2.197%  Vyškov->Brno  0.560%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.229%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.082%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.087e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.018%  Tábor->České Budějovice  0.026%  Brno->Jihlava  1.479%  Jihlava->Brno  1.373%  České Budějovice->Jihlava  0.877%  Jihlava->České Budějovice  0.563%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.311e-3 %  Jihlava->Telč  0.289%  Telč->Jihlava  0.032%  Hradec Králové->Liberec  2.669%  Liberec->Hradec Králové  1.163%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.210e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.220e-3 %  Děčín->Most  0.288e-3 %  Most->Děčín  0.373e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.112e-3 %  Brno->Olomouc  0.250%  Olomouc->Brno  0.097%  Hradec Králové->Olomouc  0.463%  Olomouc->Hradec Králové  0.100%  Olomouc->Ostrava  3.317%  Ostrava->Olomouc  0.384%  Olomouc->Zlín  0.448%  Zlín->Olomouc  0.260e-3 %  Brno->Ostrava  3.024%  Ostrava->Brno  1.601%  Karviná->Ostrava  0.753%  Ostrava->Karviná  2.253%  Opava->Ostrava  0.492%  Ostrava->Opava  0.447%  Ostrava->Pionier  2.981%  Pionier->Ostrava  0.751%  Hradec Králové->Pardubice  2.266%  Pardubice->Hradec Králové  0.524%  Cheb->Plzeň  0.038%  Plzeň->Cheb  0.064%  Plzeň->Praha  1.020%  Praha->Plzeň  4.515%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  14.215%  Praha->AMS-IX  0.619%  Brno->Praha  6.942%  Praha->Brno  6.564%  České Budějovice->Praha  0.475%  Praha->České Budějovice  1.618%  GÉANT2->Praha  8.679%  Praha->GÉANT2  8.406%  Hradec Králové->Praha  1.438%  Praha->Hradec Králové  1.992%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  1.061%  Praha->Poděbrady  7.817%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.648%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.274%  Most->Ústí nad
Labem  2.823e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.199e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.202%  Ústí nad
Labem->Praha  2.964%  Brno->Zlín  1.025%  Zlín->Brno  0.541%  NIX.cz->Praha  1.603%  Praha->NIX.cz  0.813%  Praha->Public Internet  6.303%  Public Internet->Praha  6.337% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/04/05 00:00:00 - 2021/04/05 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/04/05 00:00:00 - 2021/04/05 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.152584706269 % 10.153 %   10 bps 10.000 Gbps   1.0152584706269 bps 1.015 Gbps 
ACONET → Brno  2.15762104148534 % 2.158 %   10 bps 10.000 Gbps   215.762104148534 bps 215.762 Mbps 
Brno → Lednice  9.28186210940375 % 9.282 %   1000 bps 1000.000 Mbps   92.8186210940375 bps 92.819 Mbps 
Lednice → Brno  29.3983269977354 % 29.398 %   1000 bps 1000.000 Mbps   293.983269977354 bps 293.983 Mbps 
Brno → SANET  1.63248598913029 % 1.632 %   40 bps 40.000 Gbps   652.994395652115 bps 652.994 Mbps 
SANET → Brno  2.54130723447737 % 2.541 %   40 bps 40.000 Gbps   1.01652289379095 bps 1.017 Gbps 
Brno → Vyškov  2.19673282937072 % 2.197 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.9673282937072 bps 21.967 Mbps 
Vyškov → Brno  0.560101644257092 % 0.560 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.60101644257092 bps 5.601 Mbps 
Jihlava → Brno  1.37303726570428 % 1.373 %   100 bps 100.000 Gbps   1.37303726570428 bps 1.373 Gbps 
Brno → Jihlava  1.47936291968289 % 1.479 %   100 bps 100.000 Gbps   1.47936291968289 bps 1.479 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.310950034691587 % 0.311 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.10950034691587 bps 3.110 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.18110416482113 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81104164821129 bps 1.811 Kbps 
Jihlava → Telč  0.289229335413314 % 0.289 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.89229335413313 bps 2.892 Mbps 
Telč → Jihlava  0.031799661216663 % 0.032 %   1000 bps 1000.000 Mbps   317.99661216663 bps 317.997 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.877402921257158 % 0.877 %   20 bps 20.000 Gbps   175.480584251432 bps 175.481 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.563257082064849 % 0.563 %   20 bps 20.000 Gbps   112.65141641297 bps 112.651 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.16318218705108 % 1.163 %   20 bps 20.000 Gbps   232.636437410216 bps 232.636 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.66901791931643 % 2.669 %   20 bps 20.000 Gbps   533.803583863286 bps 533.804 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.209507990060315 % 0.210 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.9507990060315 bps 20.951 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.219962244275454 % 0.220 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.9962244275454 bps 21.996 Kbps 
Děčín → Most  0.288078673437368 % 0.288 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.88078673437368 bps 2.881 Kbps 
Most → Děčín  0.373443106505644 % 0.373 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.73443106505644 bps 3.734 Kbps 
Plzeň → Most  0.111987693264219 % 0.112 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.1198769326422 bps 1.120 Kbps 
Most → Plzeň  0.20694607750155 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.0694607750155 bps 2.069 Kbps 
Olomouc → Brno  0.0972183836338528 % 0.097 %   100 bps 100.000 Gbps   97.2183836338527 bps 97.218 Mbps 
Brno → Olomouc  0.249664817775988 % 0.250 %   100 bps 100.000 Gbps   249.664817775988 bps 249.665 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0995241987497378 % 0.100 %   100 bps 100.000 Gbps   99.5241987497377 bps 99.524 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.463260239607805 % 0.463 %   100 bps 100.000 Gbps   463.260239607806 bps 463.260 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.383975549908561 % 0.384 %   20 bps 20.000 Gbps   76.6487367685393 bps 76.649 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.31725239059983 % 3.317 %   20 bps 20.000 Gbps   642.090775211399 bps 642.091 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.447585085688883 % 0.448 %   10 bps 10.000 Gbps   44.7585085688882 bps 44.759 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.25962359221308 % 0.260 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.962359221308 bps 25.962 Kbps 
Ostrava → Brno  1.60091261346096 % 1.601 %   100 bps 100.000 Gbps   1.60091261346096 bps 1.601 Gbps 
Brno → Ostrava  3.02421197133634 % 3.024 %   100 bps 100.000 Gbps   3.02421197133634 bps 3.024 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.753361157742514 % 0.753 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.53361157742514 bps 7.534 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.25276066997945 % 2.253 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.5276066997945 bps 22.528 Mbps 
Ostrava → Opava  0.447442194461711 % 0.447 %   10 bps 10.000 Gbps   44.744219446171 bps 44.744 Mbps 
Opava → Ostrava  0.491980649386224 % 0.492 %   10 bps 10.000 Gbps   49.1980649386224 bps 49.198 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.98109861894356 % 2.981 %   10 bps 10.000 Gbps   298.109861894356 bps 298.110 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.750896225834514 % 0.751 %   10 bps 10.000 Gbps   75.0896225834514 bps 75.090 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.26620077937495 % 2.266 %   10 bps 10.000 Gbps   226.620077937495 bps 226.620 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.523794965168949 % 0.524 %   10 bps 10.000 Gbps   52.3794965168949 bps 52.379 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.0642669984036972 % 0.064 %   10 bps 10.000 Gbps   6.42669984036973 bps 6.427 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0384464403288831 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.84464403288831 bps 3.845 Mbps 
Praha → Plzeň  4.51537507443325 % 4.515 %   100 bps 100.000 Gbps   4.51537507443325 bps 4.515 Gbps 
Plzeň → Praha  1.02027369998025 % 1.020 %   100 bps 100.000 Gbps   1.02027369998025 bps 1.020 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.618885831292333 % 0.619 %   10 bps 10.000 Gbps   61.8885831292333 bps 61.889 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.2152070146124 % 14.215 %   10 bps 10.000 Gbps   1.42152070146124 bps 1.422 Gbps 
Brno → Praha  6.94198500301186 % 6.942 %   100 bps 100.000 Gbps   6.94198500301186 bps 6.942 Gbps 
Praha → Brno  6.56367395834289 % 6.564 %   100 bps 100.000 Gbps   6.56367395834288 bps 6.564 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.67905112507889 % 8.679 %   100 bps 100.000 Gbps   8.67905112507889 bps 8.679 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.40585108678465 % 8.406 %   100 bps 100.000 Gbps   8.40585108678464 bps 8.406 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.43848744419829 % 1.438 %   100 bps 100.000 Gbps   1.43848744419829 bps 1.438 Gbps 
Praha → Hradec Králové  1.99178539746963 % 1.992 %   100 bps 100.000 Gbps   1.99178539746963 bps 1.992 Gbps 
Praha → Liberec  0.172474922801322 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2474922801322 bps 17.247 Kbps 
Liberec → Praha  0.216792059653844 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6792059653844 bps 21.679 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.60347348425281 % 1.603 %   400 bps 400.000 Gbps   6.41389393701126 bps 6.414 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.813081067730317 % 0.813 %   400 bps 400.000 Gbps   3.25232427092127 bps 3.252 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216702302451459 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6702302451459 bps 21.670 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172577227366619 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.257722736662 bps 17.258 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.06131958495921 % 1.061 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6131958495921 bps 10.613 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.81704149447767 % 7.817 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.1704149447766 bps 78.170 Mbps 
Praha → Public Internet  6.30282606663695 % 6.303 %   20 bps 20.000 Gbps   1.26056521332739 bps 1.261 Gbps 
Public Internet → Praha  6.33745436824759 % 6.337 %   20 bps 20.000 Gbps   1.26749087364952 bps 1.267 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.474979904172751 % 0.475 %   20 bps 20.000 Gbps   94.9959808345502 bps 94.996 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.61797980073093 % 1.618 %   20 bps 20.000 Gbps   323.595960146186 bps 323.596 Mbps 
Brno → Zlín  1.02474645696326 % 1.025 %   10 bps 10.000 Gbps   102.474645696326 bps 102.475 Mbps 
Zlín → Brno  0.541304407814763 % 0.541 %   10 bps 10.000 Gbps   54.1304407814763 bps 54.130 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.27394936250231 % 1.274 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.7394936250231 bps 12.739 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.647551778484665 % 0.648 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.47551778484666 bps 6.476 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.1992049222593 % 1.199 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.992049222593 bps 11.992 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.82288413677831 % 2.823 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.2288413677831 bps 28.229 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.2023722633044 % 3.202 %   10 bps 10.000 Gbps   320.23722633044 bps 320.237 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.96424673074843 % 2.964 %   10 bps 10.000 Gbps   296.424673074843 bps 296.425 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163247484982602 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3247484982602 bps 16.325 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205551174981262 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5551174981262 bps 20.555 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.081572500199917 % 0.082 %   1000 bps 1000.000 Mbps   815.72500199917 bps 815.725 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.22896673911712 % 1.229 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.2896673911712 bps 12.290 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100110827328835 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0110827328835 bps 10.011 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0874074775657192 % 0.087 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.74074775657192 bps 8.741 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.0177977071068894 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   177.977071068894 bps 177.977 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0257836326453561 % 0.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   257.836326453561 bps 257.836 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   68.8576772132754 bps 68.858 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Apr 6 00:05:48 2021