CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/4/6

Average load for period: 2021/04/06 00:00:00 - 2021/04/06 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/04/06 00:00:00 - 2021/04/06 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/4/6
ACONET->Brno  1.176%  Brno->ACONET  5.188%  Brno->Lednice  5.913%  Lednice->Brno  28.936%  Brno->SANET  2.638%  SANET->Brno  1.691%  Brno->Vyškov  5.583%  Vyškov->Brno  1.087%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.728%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.238%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.088e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.112%  Tábor->České Budějovice  0.027%  Brno->Jihlava  1.118%  Jihlava->Brno  1.202%  České Budějovice->Jihlava  0.288%  Jihlava->České Budějovice  0.185%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.310e-3 %  Jihlava->Telč  0.294%  Telč->Jihlava  0.061%  Hradec Králové->Liberec  3.962%  Liberec->Hradec Králové  1.663%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.257e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.239e-3 %  Děčín->Most  0.288e-3 %  Most->Děčín  0.372e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.112e-3 %  Brno->Olomouc  0.647%  Olomouc->Brno  0.344%  Hradec Králové->Olomouc  0.838%  Olomouc->Hradec Králové  0.253%  Olomouc->Ostrava  4.476%  Ostrava->Olomouc  0.296%  Olomouc->Zlín  0.780%  Zlín->Olomouc  1.622e-3 %  Brno->Ostrava  2.988%  Ostrava->Brno  1.603%  Karviná->Ostrava  0.973%  Ostrava->Karviná  2.961%  Opava->Ostrava  0.494%  Ostrava->Opava  0.674%  Ostrava->Pionier  5.927%  Pionier->Ostrava  1.236%  Hradec Králové->Pardubice  3.631%  Pardubice->Hradec Králové  1.050%  Cheb->Plzeň  0.085%  Plzeň->Cheb  6.213%  Plzeň->Praha  1.199%  Praha->Plzeň  5.347%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  16.629%  Praha->AMS-IX  0.643%  Brno->Praha  8.170%  Praha->Brno  8.900%  České Budějovice->Praha  1.019%  Praha->České Budějovice  3.075%  GÉANT2->Praha  10.590%  Praha->GÉANT2  7.101%  Hradec Králové->Praha  1.444%  Praha->Hradec Králové  3.646%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  1.416%  Praha->Poděbrady  10.092%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.806%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.918%  Most->Ústí nad
Labem  7.251e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.018%  Praha->Ústí nad
Labem  5.558%  Ústí nad
Labem->Praha  2.029%  Brno->Zlín  2.075%  Zlín->Brno  1.095%  NIX.cz->Praha  2.826%  Praha->NIX.cz  1.472%  Praha->Public Internet  6.542%  Public Internet->Praha  8.837% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/04/06 00:00:00 - 2021/04/06 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/04/06 00:00:00 - 2021/04/06 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.17638961079925 % 1.176 %   10 bps 10.000 Gbps   117.638961079925 bps 117.639 Mbps 
Brno → ACONET  5.18751609828883 % 5.188 %   10 bps 10.000 Gbps   518.751609828882 bps 518.752 Mbps 
Lednice → Brno  28.9363879633042 % 28.936 %   1000 bps 1000.000 Mbps   289.363879633042 bps 289.364 Mbps 
Brno → Lednice  5.91323414214407 % 5.913 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.1323414214407 bps 59.132 Mbps 
SANET → Brno  1.69115305560155 % 1.691 %   40 bps 40.000 Gbps   676.461222240622 bps 676.461 Mbps 
Brno → SANET  2.63771920114124 % 2.638 %   40 bps 40.000 Gbps   1.0550876804565 bps 1.055 Gbps 
Brno → Vyškov  5.58292373263097 % 5.583 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.8292373263096 bps 55.829 Mbps 
Vyškov → Brno  1.08688142633339 % 1.087 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.8688142633339 bps 10.869 Mbps 
Brno → Jihlava  1.11810850680708 % 1.118 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11810850680708 bps 1.118 Gbps 
Jihlava → Brno  1.20209407181814 % 1.202 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20209407181814 bps 1.202 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181126176713123 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81126176713123 bps 1.811 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.309932819034022 % 0.310 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.09932819034022 bps 3.099 Kbps 
Jihlava → Telč  0.294237914653659 % 0.294 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.94237914653659 bps 2.942 Mbps 
Telč → Jihlava  0.060557492922456 % 0.061 %   1000 bps 1000.000 Mbps   605.57492922456 bps 605.575 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.287800635082424 % 0.288 %   20 bps 20.000 Gbps   57.5601270164849 bps 57.560 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.184962032779675 % 0.185 %   20 bps 20.000 Gbps   36.992406555935 bps 36.992 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.66266798114564 % 1.663 %   20 bps 20.000 Gbps   332.533596229127 bps 332.534 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.96154272447201 % 3.962 %   20 bps 20.000 Gbps   792.308544894403 bps 792.309 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.256701502071911 % 0.257 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.6701502071911 bps 25.670 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.238871358658838 % 0.239 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.8871358658838 bps 23.887 Kbps 
Most → Děčín  0.371698319297959 % 0.372 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.71698319297959 bps 3.717 Kbps 
Děčín → Most  0.288249936379245 % 0.288 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.88249936379245 bps 2.882 Kbps 
Most → Plzeň  0.207121663286473 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07121663286473 bps 2.071 Kbps 
Plzeň → Most  0.112437668155087 % 0.112 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.12437668155087 bps 1.124 Kbps 
Brno → Olomouc  0.646557161220758 % 0.647 %   100 bps 100.000 Gbps   646.557161220758 bps 646.557 Mbps 
Olomouc → Brno  0.343741818487361 % 0.344 %   100 bps 100.000 Gbps   343.74181848736 bps 343.742 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.838325176365594 % 0.838 %   100 bps 100.000 Gbps   838.325176365592 bps 838.325 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.252592719613926 % 0.253 %   100 bps 100.000 Gbps   252.592719613926 bps 252.593 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.2959071871447 % 0.296 %   20 bps 20.000 Gbps   58.1979666220433 bps 58.198 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.47589621270898 % 4.476 %   20 bps 20.000 Gbps   886.515045533855 bps 886.515 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.62206770580985 % 1.622 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   162.206770580985 bps 162.207 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.780197276808292 % 0.780 %   10 bps 10.000 Gbps   78.0197276808292 bps 78.020 Mbps 
Ostrava → Brno  1.60262530636536 % 1.603 %   100 bps 100.000 Gbps   1.60262530636536 bps 1.603 Gbps 
Brno → Ostrava  2.98848346596625 % 2.988 %   100 bps 100.000 Gbps   2.98848346596626 bps 2.988 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.96077672965456 % 2.961 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.6077672965456 bps 29.608 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.97324751909343 % 0.973 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.7324751909343 bps 9.732 Mbps 
Ostrava → Opava  0.674077056198263 % 0.674 %   10 bps 10.000 Gbps   67.4077056198263 bps 67.408 Mbps 
Opava → Ostrava  0.493547586463331 % 0.494 %   10 bps 10.000 Gbps   49.3547586463331 bps 49.355 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.2359763782825 % 1.236 %   10 bps 10.000 Gbps   123.59763782825 bps 123.598 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.92720141599598 % 5.927 %   10 bps 10.000 Gbps   592.720141599598 bps 592.720 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.63103882647413 % 3.631 %   10 bps 10.000 Gbps   363.103882647413 bps 363.104 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.04968362494651 % 1.050 %   10 bps 10.000 Gbps   104.968362494651 bps 104.968 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0849172549429139 % 0.085 %   10 bps 10.000 Gbps   8.49172549429139 bps 8.492 Mbps 
Plzeň → Cheb  6.21262575243492 % 6.213 %   10 bps 10.000 Gbps   621.262575243493 bps 621.263 Mbps 
Plzeň → Praha  1.19910365604544 % 1.199 %   100 bps 100.000 Gbps   1.19910365604544 bps 1.199 Gbps 
Praha → Plzeň  5.34705642222647 % 5.347 %   100 bps 100.000 Gbps   5.34705642222646 bps 5.347 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  16.6291537166815 % 16.629 %   10 bps 10.000 Gbps   1.66291537166815 bps 1.663 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.642999306852085 % 0.643 %   10 bps 10.000 Gbps   64.2999306852087 bps 64.300 Mbps 
Praha → Brno  8.89953664410685 % 8.900 %   100 bps 100.000 Gbps   8.89953664410684 bps 8.900 Gbps 
Brno → Praha  8.16952846172818 % 8.170 %   100 bps 100.000 Gbps   8.16952846172817 bps 8.170 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.5898268893069 % 10.590 %   100 bps 100.000 Gbps   10.5898268893069 bps 10.590 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.10067571973362 % 7.101 %   100 bps 100.000 Gbps   7.10067571973362 bps 7.101 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.4438148954971 % 1.444 %   100 bps 100.000 Gbps   1.4438148954971 bps 1.444 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.64629788570222 % 3.646 %   100 bps 100.000 Gbps   3.64629788570223 bps 3.646 Gbps 
Liberec → Praha  0.216981966345535 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6981966345535 bps 21.698 Kbps 
Praha → Liberec  0.172378127289155 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2378127289155 bps 17.238 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.82584644504662 % 2.826 %   400 bps 400.000 Gbps   11.3033857801865 bps 11.303 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.47200476852135 % 1.472 %   400 bps 400.000 Gbps   5.88801907408541 bps 5.888 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172636491425586 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2636491425586 bps 17.264 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216588332963692 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6588332963692 bps 21.659 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.41607327161346 % 1.416 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.1607327161346 bps 14.161 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.0917147251971 % 10.092 %   1000 bps 1000.000 Mbps   100.917147251971 bps 100.917 Mbps 
Public Internet → Praha  8.8373990455419 % 8.837 %   20 bps 20.000 Gbps   1.76747980910838 bps 1.767 Gbps 
Praha → Public Internet  6.54221610021904 % 6.542 %   20 bps 20.000 Gbps   1.30844322004381 bps 1.308 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.07465253482143 % 3.075 %   20 bps 20.000 Gbps   614.930506964289 bps 614.931 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.01884443041064 % 1.019 %   20 bps 20.000 Gbps   203.768886082127 bps 203.769 Mbps 
Zlín → Brno  1.09540830705562 % 1.095 %   10 bps 10.000 Gbps   109.540830705562 bps 109.541 Mbps 
Brno → Zlín  2.07525345766719 % 2.075 %   10 bps 10.000 Gbps   207.525345766719 bps 207.525 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.91794836612138 % 1.918 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.1794836612138 bps 19.179 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.806247216665251 % 0.806 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.06247216665251 bps 8.062 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  7.25107527949934 % 7.251 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.5107527949934 bps 72.511 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0175078081232539 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   175.078081232539 bps 175.078 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.02939335141224 % 2.029 %   10 bps 10.000 Gbps   202.939335141224 bps 202.939 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.55776125987753 % 5.558 %   10 bps 10.000 Gbps   555.776125987753 bps 555.776 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205634442101905 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5634442101905 bps 20.563 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163257902442505 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3257902442505 bps 16.326 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.72806985529674 % 1.728 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.2806985529674 bps 17.281 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.238282165268181 % 0.238 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.38282165268181 bps 2.383 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0883280758670218 % 0.088 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.83280758670218 bps 8.833 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100143514062267 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0143514062267 bps 10.014 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.111907806217313 % 0.112 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.11907806217312 bps 1.119 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0272058587388999 % 0.027 %   1000 bps 1000.000 Mbps   272.058587388999 bps 272.059 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   86.4404313104291 bps 86.440 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Apr 7 00:06:25 2021