CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/4/7

Average load for period: 2021/04/07 00:00:00 - 2021/04/07 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/04/07 00:00:00 - 2021/04/07 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/4/7
ACONET->Brno  0.751%  Brno->ACONET  3.962%  Brno->Lednice  6.563%  Lednice->Brno  29.240%  Brno->SANET  3.099%  SANET->Brno  1.106%  Brno->Vyškov  5.559%  Vyškov->Brno  1.350%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.449%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.278%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.174%  Tábor->České Budějovice  0.029%  Brno->Jihlava  1.148%  Jihlava->Brno  1.336%  České Budějovice->Jihlava  0.694%  Jihlava->České Budějovice  0.193%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.186e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.311e-3 %  Jihlava->Telč  0.283%  Telč->Jihlava  0.082%  Hradec Králové->Liberec  3.711%  Liberec->Hradec Králové  1.157%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.225e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.272e-3 %  Děčín->Most  0.288e-3 %  Most->Děčín  0.375e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.111e-3 %  Brno->Olomouc  0.620%  Olomouc->Brno  0.266%  Hradec Králové->Olomouc  0.814%  Olomouc->Hradec Králové  0.238%  Olomouc->Ostrava  2.959%  Ostrava->Olomouc  0.262%  Olomouc->Zlín  0.835%  Zlín->Olomouc  0.549e-3 %  Brno->Ostrava  3.856%  Ostrava->Brno  1.697%  Karviná->Ostrava  1.449%  Ostrava->Karviná  3.142%  Opava->Ostrava  0.532%  Ostrava->Opava  0.718%  Ostrava->Pionier  12.851%  Pionier->Ostrava  0.829%  Hradec Králové->Pardubice  3.966%  Pardubice->Hradec Králové  1.210%  Cheb->Plzeň  0.071%  Plzeň->Cheb  0.267%  Plzeň->Praha  0.967%  Praha->Plzeň  5.173%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  16.410%  Praha->AMS-IX  0.708%  Brno->Praha  8.599%  Praha->Brno  9.622%  České Budějovice->Praha  0.722%  Praha->České Budějovice  2.476%  GÉANT2->Praha  10.351%  Praha->GÉANT2  9.297%  Hradec Králové->Praha  1.099%  Praha->Hradec Králové  4.499%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  1.641%  Praha->Poděbrady  12.072%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.165%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.423%  Most->Ústí nad
Labem  5.061e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.031%  Praha->Ústí nad
Labem  5.729%  Ústí nad
Labem->Praha  2.325%  Brno->Zlín  2.255%  Zlín->Brno  1.171%  NIX.cz->Praha  2.989%  Praha->NIX.cz  1.504%  Praha->Public Internet  6.163%  Public Internet->Praha  10.009% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/04/07 00:00:00 - 2021/04/07 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/04/07 00:00:00 - 2021/04/07 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  0.75077022172738 % 0.751 %   10 bps 10.000 Gbps   75.077022172738 bps 75.077 Mbps 
Brno → ACONET  3.9620075579326 % 3.962 %   10 bps 10.000 Gbps   396.20075579326 bps 396.201 Mbps 
Brno → Lednice  6.56297684488415 % 6.563 %   1000 bps 1000.000 Mbps   65.6297684488415 bps 65.630 Mbps 
Lednice → Brno  29.240497063482 % 29.240 %   1000 bps 1000.000 Mbps   292.40497063482 bps 292.405 Mbps 
SANET → Brno  1.10596846212592 % 1.106 %   40 bps 40.000 Gbps   442.38738485037 bps 442.387 Mbps 
Brno → SANET  3.09948723967667 % 3.099 %   40 bps 40.000 Gbps   1.23979489587067 bps 1.240 Gbps 
Brno → Vyškov  5.55899860133554 % 5.559 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.5899860133554 bps 55.590 Mbps 
Vyškov → Brno  1.35017693723444 % 1.350 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.5017693723444 bps 13.502 Mbps 
Jihlava → Brno  1.33625732354457 % 1.336 %   100 bps 100.000 Gbps   1.33625732354457 bps 1.336 Gbps 
Brno → Jihlava  1.14783177735762 % 1.148 %   100 bps 100.000 Gbps   1.14783177735762 bps 1.148 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.186479783443325 % 0.186 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.86479783443325 bps 1.865 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.310672880607192 % 0.311 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.10672880607192 bps 3.107 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0815756356849568 % 0.082 %   1000 bps 1000.000 Mbps   815.756356849568 bps 815.756 Kbps 
Jihlava → Telč  0.282603463352892 % 0.283 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.82603463352892 bps 2.826 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.192725538926109 % 0.193 %   20 bps 20.000 Gbps   38.5451077852217 bps 38.545 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.694136956311858 % 0.694 %   20 bps 20.000 Gbps   138.827391262372 bps 138.827 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.71105120428556 % 3.711 %   20 bps 20.000 Gbps   742.210240857113 bps 742.210 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.15682795321012 % 1.157 %   20 bps 20.000 Gbps   231.365590642024 bps 231.366 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.225203105633429 % 0.225 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.5203105633429 bps 22.520 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.271869127808367 % 0.272 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.1869127808367 bps 27.187 Kbps 
Most → Děčín  0.375158173848896 % 0.375 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.75158173848896 bps 3.752 Kbps 
Děčín → Most  0.288014760987871 % 0.288 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.88014760987871 bps 2.880 Kbps 
Most → Plzeň  0.207034177593489 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07034177593489 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.110835537518496 % 0.111 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.10835537518497 bps 1.108 Kbps 
Brno → Olomouc  0.619606984535667 % 0.620 %   100 bps 100.000 Gbps   619.606984535667 bps 619.607 Mbps 
Olomouc → Brno  0.265734157896327 % 0.266 %   100 bps 100.000 Gbps   265.734157896327 bps 265.734 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.237648013387949 % 0.238 %   100 bps 100.000 Gbps   237.648013387949 bps 237.648 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.813638110211876 % 0.814 %   100 bps 100.000 Gbps   813.638110211876 bps 813.638 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.261596309776265 % 0.262 %   20 bps 20.000 Gbps   51.8315621868469 bps 51.832 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.95892917069833 % 2.959 %   20 bps 20.000 Gbps   568.777009172293 bps 568.777 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.548875543972342 % 0.549 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   54.8875543972343 bps 54.888 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.835184349543009 % 0.835 %   10 bps 10.000 Gbps   83.5184349543009 bps 83.518 Mbps 
Ostrava → Brno  1.69713879550829 % 1.697 %   100 bps 100.000 Gbps   1.69713879550829 bps 1.697 Gbps 
Brno → Ostrava  3.85625780450075 % 3.856 %   100 bps 100.000 Gbps   3.85625780450075 bps 3.856 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.44872834183364 % 1.449 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.4872834183364 bps 14.487 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.14214653543171 % 3.142 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.4214653543171 bps 31.421 Mbps 
Ostrava → Opava  0.717572847255781 % 0.718 %   10 bps 10.000 Gbps   71.7572847255781 bps 71.757 Mbps 
Opava → Ostrava  0.531570934429816 % 0.532 %   10 bps 10.000 Gbps   53.1570934429816 bps 53.157 Mbps 
Ostrava → Pionier  12.8507645750145 % 12.851 %   10 bps 10.000 Gbps   1.28507645750145 bps 1.285 Gbps 
Pionier → Ostrava  0.829314923996142 % 0.829 %   10 bps 10.000 Gbps   82.9314923996141 bps 82.931 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.96638084644201 % 3.966 %   10 bps 10.000 Gbps   396.638084644201 bps 396.638 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.21001878083053 % 1.210 %   10 bps 10.000 Gbps   121.001878083053 bps 121.002 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.267184686380152 % 0.267 %   10 bps 10.000 Gbps   26.7184686380152 bps 26.718 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0708587174376435 % 0.071 %   10 bps 10.000 Gbps   7.08587174376435 bps 7.086 Mbps 
Plzeň → Praha  0.966712953770653 % 0.967 %   100 bps 100.000 Gbps   966.712953770653 bps 966.713 Mbps 
Praha → Plzeň  5.17278599589227 % 5.173 %   100 bps 100.000 Gbps   5.17278599589226 bps 5.173 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.707549151171827 % 0.708 %   10 bps 10.000 Gbps   70.7549151171826 bps 70.755 Mbps 
AMS-IX → Praha  16.4099844233531 % 16.410 %   10 bps 10.000 Gbps   1.64099844233531 bps 1.641 Gbps 
Brno → Praha  8.59896821785999 % 8.599 %   100 bps 100.000 Gbps   8.59896821785999 bps 8.599 Gbps 
Praha → Brno  9.62248999562442 % 9.622 %   100 bps 100.000 Gbps   9.62248999562442 bps 9.622 Gbps 
Praha → GÉANT2  9.29667698006614 % 9.297 %   100 bps 100.000 Gbps   9.29667698006613 bps 9.297 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.3514572212317 % 10.351 %   100 bps 100.000 Gbps   10.3514572212317 bps 10.351 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.09921150204149 % 1.099 %   100 bps 100.000 Gbps   1.09921150204149 bps 1.099 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.49852825381408 % 4.499 %   100 bps 100.000 Gbps   4.49852825381407 bps 4.499 Gbps 
Praha → Liberec  0.172479296806378 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2479296806378 bps 17.248 Kbps 
Liberec → Praha  0.21701686324784 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.701686324784 bps 21.702 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.98927356630388 % 2.989 %   400 bps 400.000 Gbps   11.9490696776793 bps 11.949 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.50367556522046 % 1.504 %   400 bps 400.000 Gbps   6.01299109956235 bps 6.013 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172700004409275 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2700004409276 bps 17.270 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216865292067438 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6865292067438 bps 21.687 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.64061961442411 % 1.641 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.4061961442411 bps 16.406 Mbps 
Praha → Poděbrady  12.071871082314 % 12.072 %   1000 bps 1000.000 Mbps   120.71871082314 bps 120.719 Mbps 
Praha → Public Internet  6.1634310725974 % 6.163 %   20 bps 20.000 Gbps   1.23268621451948 bps 1.233 Gbps 
Public Internet → Praha  10.0088973821808 % 10.009 %   20 bps 20.000 Gbps   2.00177947643615 bps 2.002 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.47619023650032 % 2.476 %   20 bps 20.000 Gbps   495.238047300064 bps 495.238 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.722414311777681 % 0.722 %   20 bps 20.000 Gbps   144.482862355536 bps 144.483 Mbps 
Zlín → Brno  1.17122785946644 % 1.171 %   10 bps 10.000 Gbps   117.122785946644 bps 117.123 Mbps 
Brno → Zlín  2.25452270470428 % 2.255 %   10 bps 10.000 Gbps   225.452270470428 bps 225.452 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.42323414388705 % 2.423 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.2323414388705 bps 24.232 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.16505907448192 % 1.165 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.6505907448192 bps 11.651 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0305126973847608 % 0.031 %   1000 bps 1000.000 Mbps   305.126973847608 bps 305.127 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.06099033496349 % 5.061 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.6099033496348 bps 50.610 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.32477113756875 % 2.325 %   10 bps 10.000 Gbps   232.477113756875 bps 232.477 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.72902226283936 % 5.729 %   10 bps 10.000 Gbps   572.902226283936 bps 572.902 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163142994576386 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3142994576386 bps 16.314 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205641710117937 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5641710117937 bps 20.564 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.277836265239706 % 0.278 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.77836265239706 bps 2.778 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.44934458944918 % 1.449 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.4934458944918 bps 14.493 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103751571309127 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3751571309127 bps 10.375 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100137536249229 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0137536249229 bps 10.014 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0289917613389107 % 0.029 %   1000 bps 1000.000 Mbps   289.917613389107 bps 289.918 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.174147488822884 % 0.174 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.74147488822884 bps 1.741 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   90.9993996072998 bps 90.999 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Apr 8 00:06:02 2021