CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/4/16

Average load for period: 2021/04/16 00:00:00 - 2021/04/16 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/04/16 00:00:00 - 2021/04/16 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/4/16
ACONET->Brno  1.991%  Brno->ACONET  9.957%  Brno->Lednice  6.659%  Lednice->Brno  28.633%  Brno->SANET  2.939%  SANET->Brno  0.822%  Brno->Vyškov  3.704%  Vyškov->Brno  1.305%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.472%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.299%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.179%  Tábor->České Budějovice  0.042%  Brno->Jihlava  1.581%  Jihlava->Brno  3.382%  České Budějovice->Jihlava  0.444%  Jihlava->České Budějovice  0.158%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.182e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.784e-3 %  Jihlava->Telč  0.387%  Telč->Jihlava  0.079%  Hradec Králové->Liberec  3.283%  Liberec->Hradec Králové  1.231%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.232e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.265e-3 %  Děčín->Most  0.311e-3 %  Most->Děčín  0.390e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.153e-3 %  Brno->Olomouc  0.513%  Olomouc->Brno  0.259%  Hradec Králové->Olomouc  0.711%  Olomouc->Hradec Králové  0.186%  Olomouc->Ostrava  2.497%  Ostrava->Olomouc  0.148%  Olomouc->Zlín  0.771%  Zlín->Olomouc  0.421e-3 %  Brno->Ostrava  5.066%  Ostrava->Brno  2.090%  Karviná->Ostrava  1.502%  Ostrava->Karviná  2.981%  Opava->Ostrava  0.559%  Ostrava->Opava  0.805%  Ostrava->Pionier  6.670%  Pionier->Ostrava  0.929%  Hradec Králové->Pardubice  4.147%  Pardubice->Hradec Králové  0.929%  Cheb->Plzeň  0.042%  Plzeň->Cheb  0.098%  Plzeň->Praha  0.777%  Praha->Plzeň  5.217%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  15.270%  Praha->AMS-IX  0.953%  Brno->Praha  7.578%  Praha->Brno  8.769%  České Budějovice->Praha  0.723%  Praha->České Budějovice  2.369%  GÉANT2->Praha  13.008%  Praha->GÉANT2  9.409%  Hradec Králové->Praha  1.002%  Praha->Hradec Králové  4.569%  Liberec->Praha  0.216e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  2.301%  Praha->Poděbrady  10.303%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.780%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.114%  Most->Ústí nad
Labem  6.773e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.052%  Praha->Ústí nad
Labem  5.666%  Ústí nad
Labem->Praha  2.581%  Brno->Zlín  1.966%  Zlín->Brno  0.939%  NIX.cz->Praha  2.541%  Praha->NIX.cz  1.220%  Praha->Public Internet  6.909%  Public Internet->Praha  9.076% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/04/16 00:00:00 - 2021/04/16 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/04/16 00:00:00 - 2021/04/16 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.99065390500297 % 1.991 %   10 bps 10.000 Gbps   199.065390500297 bps 199.065 Mbps 
Brno → ACONET  9.9565512720476 % 9.957 %   10 bps 10.000 Gbps   995.65512720476 bps 995.655 Mbps 
Brno → Lednice  6.65882696776429 % 6.659 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.5882696776428 bps 66.588 Mbps 
Lednice → Brno  28.6327973898129 % 28.633 %   1000 bps 1000.000 Mbps   286.327973898129 bps 286.328 Mbps 
SANET → Brno  0.822030106619032 % 0.822 %   40 bps 40.000 Gbps   328.812042647613 bps 328.812 Mbps 
Brno → SANET  2.93880676012214 % 2.939 %   40 bps 40.000 Gbps   1.17552270404886 bps 1.176 Gbps 
Brno → Vyškov  3.70360622469658 % 3.704 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.0360622469658 bps 37.036 Mbps 
Vyškov → Brno  1.30496094253413 % 1.305 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.0496094253413 bps 13.050 Mbps 
Jihlava → Brno  3.38207890659787 % 3.382 %   100 bps 100.000 Gbps   3.38207890659787 bps 3.382 Gbps 
Brno → Jihlava  1.58118934633889 % 1.581 %   100 bps 100.000 Gbps   1.58118934633889 bps 1.581 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181658224709723 % 0.182 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81658224709723 bps 1.817 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.783728955395328 % 0.784 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.83728955395328 bps 7.837 Kbps 
Jihlava → Telč  0.387378025566285 % 0.387 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.87378025566285 bps 3.874 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0787868706603547 % 0.079 %   1000 bps 1000.000 Mbps   787.868706603546 bps 787.869 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.443515590099529 % 0.444 %   20 bps 20.000 Gbps   88.7031180199059 bps 88.703 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.158087313922719 % 0.158 %   20 bps 20.000 Gbps   31.6174627845438 bps 31.617 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.28349314176931 % 3.283 %   20 bps 20.000 Gbps   656.698628353861 bps 656.699 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.23074282906197 % 1.231 %   20 bps 20.000 Gbps   246.148565812393 bps 246.149 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.232288858179662 % 0.232 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.2288858179663 bps 23.229 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.264966976888462 % 0.265 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.4966976888462 bps 26.497 Kbps 
Děčín → Most  0.31119928836433 % 0.311 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.1119928836433 bps 3.112 Kbps 
Most → Děčín  0.390072433231756 % 0.390 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.90072433231756 bps 3.901 Kbps 
Most → Plzeň  0.207075288707025 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07075288707025 bps 2.071 Kbps 
Plzeň → Most  0.153073748734527 % 0.153 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.53073748734527 bps 1.531 Kbps 
Olomouc → Brno  0.258676701788285 % 0.259 %   100 bps 100.000 Gbps   258.676701788285 bps 258.677 Mbps 
Brno → Olomouc  0.513302905981996 % 0.513 %   100 bps 100.000 Gbps   513.302905981997 bps 513.303 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.711041360152762 % 0.711 %   100 bps 100.000 Gbps   711.041360152761 bps 711.041 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.186199795910989 % 0.186 %   100 bps 100.000 Gbps   186.199795910989 bps 186.200 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.49660357002665 % 2.497 %   20 bps 20.000 Gbps   491.005515323258 bps 491.006 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.148004814088621 % 0.148 %   20 bps 20.000 Gbps   28.9107752268171 bps 28.911 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.421461117792088 % 0.421 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   42.1461117792088 bps 42.146 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.770919202351465 % 0.771 %   10 bps 10.000 Gbps   77.0919202351464 bps 77.092 Mbps 
Ostrava → Brno  2.09041065532774 % 2.090 %   100 bps 100.000 Gbps   2.09041065532774 bps 2.090 Gbps 
Brno → Ostrava  5.06626522784279 % 5.066 %   100 bps 100.000 Gbps   5.06626522784279 bps 5.066 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.98142972387587 % 2.981 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.8142972387587 bps 29.814 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.50183764585177 % 1.502 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.0183764585177 bps 15.018 Mbps 
Opava → Ostrava  0.559185805906981 % 0.559 %   10 bps 10.000 Gbps   55.9185805906981 bps 55.919 Mbps 
Ostrava → Opava  0.804989154249058 % 0.805 %   10 bps 10.000 Gbps   80.4989154249058 bps 80.499 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.67010211355191 % 6.670 %   10 bps 10.000 Gbps   667.010211355191 bps 667.010 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.929298693031936 % 0.929 %   10 bps 10.000 Gbps   92.9298693031935 bps 92.930 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.929126026424032 % 0.929 %   10 bps 10.000 Gbps   92.9126026424033 bps 92.913 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.14716853034454 % 4.147 %   10 bps 10.000 Gbps   414.716853034454 bps 414.717 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0423026325910159 % 0.042 %   10 bps 10.000 Gbps   4.23026325910159 bps 4.230 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.0975306910860254 % 0.098 %   10 bps 10.000 Gbps   9.75306910860254 bps 9.753 Mbps 
Plzeň → Praha  0.776777101539075 % 0.777 %   100 bps 100.000 Gbps   776.777101539074 bps 776.777 Mbps 
Praha → Plzeň  5.21741501569402 % 5.217 %   100 bps 100.000 Gbps   5.21741501569401 bps 5.217 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  15.2700589979618 % 15.270 %   10 bps 10.000 Gbps   1.52700589979618 bps 1.527 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.95291482022661 % 0.953 %   10 bps 10.000 Gbps   95.291482022661 bps 95.291 Mbps 
Praha → Brno  8.76861664336714 % 8.769 %   100 bps 100.000 Gbps   8.76861664336715 bps 8.769 Gbps 
Brno → Praha  7.57811017911322 % 7.578 %   100 bps 100.000 Gbps   7.57811017911322 bps 7.578 Gbps 
Praha → GÉANT2  9.40949290034582 % 9.409 %   100 bps 100.000 Gbps   9.40949290034582 bps 9.409 Gbps 
GÉANT2 → Praha  13.0079880961469 % 13.008 %   100 bps 100.000 Gbps   13.0079880961469 bps 13.008 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.56941547481197 % 4.569 %   100 bps 100.000 Gbps   4.56941547481197 bps 4.569 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.00153452303813 % 1.002 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00153452303813 bps 1.002 Gbps 
Praha → Liberec  0.173286298241405 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3286298241405 bps 17.329 Kbps 
Liberec → Praha  0.21648411035353 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6484110353531 bps 21.648 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.22046637077149 % 1.220 %   400 bps 400.000 Gbps   4.88186548308598 bps 4.882 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.54084395950335 % 2.541 %   400 bps 400.000 Gbps   10.1633758380134 bps 10.163 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216588051866365 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6588051866365 bps 21.659 Kbps 
Praha → Pardubice  0.17315655938864 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.315655938864 bps 17.316 Kbps 
Praha → Poděbrady  10.3031682569195 % 10.303 %   1000 bps 1000.000 Mbps   103.031682569195 bps 103.032 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.30100574918179 % 2.301 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.0100574918179 bps 23.010 Mbps 
Praha → Public Internet  6.90870315892518 % 6.909 %   20 bps 20.000 Gbps   1.38174063178504 bps 1.382 Gbps 
Public Internet → Praha  9.07587208594565 % 9.076 %   20 bps 20.000 Gbps   1.81517441718913 bps 1.815 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.36933578932735 % 2.369 %   20 bps 20.000 Gbps   473.867157865471 bps 473.867 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.722634205796066 % 0.723 %   20 bps 20.000 Gbps   144.526841159213 bps 144.527 Mbps 
Zlín → Brno  0.938743097148755 % 0.939 %   10 bps 10.000 Gbps   93.8743097148755 bps 93.874 Mbps 
Brno → Zlín  1.9656019654943 % 1.966 %   10 bps 10.000 Gbps   196.56019654943 bps 196.560 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.11369219266592 % 2.114 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.1369219266592 bps 21.137 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.779747370906057 % 0.780 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.79747370906057 bps 7.797 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  6.77310355642541 % 6.773 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.7310355642541 bps 67.731 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0522825582488962 % 0.052 %   1000 bps 1000.000 Mbps   522.825582488962 bps 522.826 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.66630367719529 % 5.666 %   10 bps 10.000 Gbps   566.63036771953 bps 566.630 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.58113861274864 % 2.581 %   10 bps 10.000 Gbps   258.113861274865 bps 258.114 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163913570990752 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3913570990752 bps 16.391 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205620596732087 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5620596732087 bps 20.562 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.299208928877045 % 0.299 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.99208928877045 bps 2.992 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.47202426157856 % 1.472 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.7202426157856 bps 14.720 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100135086808158 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0135086808158 bps 10.014 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104191529959127 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4191529959127 bps 10.419 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0415451030445339 % 0.042 %   1000 bps 1000.000 Mbps   415.451030445339 bps 415.451 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.178529893857198 % 0.179 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.78529893857198 bps 1.785 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   92.0819664245005 bps 92.082 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Apr 17 00:05:47 2021