CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/4/17

Average load for period: 2021/04/17 00:00:00 - 2021/04/17 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/04/17 00:00:00 - 2021/04/17 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/4/17
ACONET->Brno  1.572%  Brno->ACONET  6.851%  Brno->Lednice  9.722%  Lednice->Brno  29.308%  Brno->SANET  1.691%  SANET->Brno  0.595%  Brno->Vyškov  2.156%  Vyškov->Brno  1.036%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.980%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.181%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.022%  Tábor->České Budějovice  0.014%  Brno->Jihlava  1.327%  Jihlava->Brno  2.638%  České Budějovice->Jihlava  0.315%  Jihlava->České Budějovice  0.039%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.687e-3 %  Jihlava->Telč  0.079%  Telč->Jihlava  0.042%  Hradec Králové->Liberec  2.369%  Liberec->Hradec Králové  1.086%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.217e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.210e-3 %  Děčín->Most  0.308e-3 %  Most->Děčín  0.389e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.150e-3 %  Brno->Olomouc  0.288%  Olomouc->Brno  0.154%  Hradec Králové->Olomouc  0.472%  Olomouc->Hradec Králové  0.165%  Olomouc->Ostrava  3.239%  Ostrava->Olomouc  0.064%  Olomouc->Zlín  0.451%  Zlín->Olomouc  0.266e-3 %  Brno->Ostrava  4.504%  Ostrava->Brno  1.804%  Karviná->Ostrava  0.640%  Ostrava->Karviná  3.391%  Opava->Ostrava  0.615%  Ostrava->Opava  0.572%  Ostrava->Pionier  5.990%  Pionier->Ostrava  0.592%  Hradec Králové->Pardubice  1.932%  Pardubice->Hradec Králové  0.491%  Cheb->Plzeň  0.017%  Plzeň->Cheb  0.082%  Plzeň->Praha  0.879%  Praha->Plzeň  3.044%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  13.252%  Praha->AMS-IX  0.744%  Brno->Praha  5.365%  Praha->Brno  7.681%  České Budějovice->Praha  0.564%  Praha->České Budějovice  2.091%  GÉANT2->Praha  10.783%  Praha->GÉANT2  7.878%  Hradec Králové->Praha  0.815%  Praha->Hradec Králové  3.013%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  1.410%  Praha->Poděbrady  8.385%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.231%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.000%  Most->Ústí nad
Labem  3.329e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  4.222e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.641%  Ústí nad
Labem->Praha  1.945%  Brno->Zlín  1.087%  Zlín->Brno  0.530%  NIX.cz->Praha  1.676%  Praha->NIX.cz  0.794%  Praha->Public Internet  5.931%  Public Internet->Praha  7.175% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/04/17 00:00:00 - 2021/04/17 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/04/17 00:00:00 - 2021/04/17 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.57169014480327 % 1.572 %   10 bps 10.000 Gbps   157.169014480327 bps 157.169 Mbps 
Brno → ACONET  6.85070184340211 % 6.851 %   10 bps 10.000 Gbps   685.070184340211 bps 685.070 Mbps 
Brno → Lednice  9.72191891549103 % 9.722 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.2191891549103 bps 97.219 Mbps 
Lednice → Brno  29.307844341286 % 29.308 %   1000 bps 1000.000 Mbps   293.07844341286 bps 293.078 Mbps 
Brno → SANET  1.69119573018414 % 1.691 %   40 bps 40.000 Gbps   676.478292073656 bps 676.478 Mbps 
SANET → Brno  0.595086889788067 % 0.595 %   40 bps 40.000 Gbps   238.034755915227 bps 238.035 Mbps 
Vyškov → Brno  1.03645966732214 % 1.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3645966732214 bps 10.365 Mbps 
Brno → Vyškov  2.15561292723099 % 2.156 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.5561292723099 bps 21.556 Mbps 
Brno → Jihlava  1.32659624692122 % 1.327 %   100 bps 100.000 Gbps   1.32659624692122 bps 1.327 Gbps 
Jihlava → Brno  2.63782524519308 % 2.638 %   100 bps 100.000 Gbps   2.63782524519308 bps 2.638 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181145896558956 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81145896558956 bps 1.811 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.687218678904961 % 0.687 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.87218678904961 bps 6.872 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0423761357275661 % 0.042 %   1000 bps 1000.000 Mbps   423.761357275661 bps 423.761 Kbps 
Jihlava → Telč  0.0786949662365956 % 0.079 %   1000 bps 1000.000 Mbps   786.949662365956 bps 786.950 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.315468479735636 % 0.315 %   20 bps 20.000 Gbps   63.0936959471273 bps 63.094 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0394635652594536 % 0.039 %   20 bps 20.000 Gbps   7.89271305189072 bps 7.893 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.08610180122554 % 1.086 %   20 bps 20.000 Gbps   217.220360245107 bps 217.220 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.36918304059984 % 2.369 %   20 bps 20.000 Gbps   473.836608119968 bps 473.837 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.216806614401494 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6806614401494 bps 21.681 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.210151221773422 % 0.210 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.0151221773422 bps 21.015 Kbps 
Děčín → Most  0.308148630772311 % 0.308 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.0814863077231 bps 3.081 Kbps 
Most → Děčín  0.388994310693987 % 0.389 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.88994310693987 bps 3.890 Kbps 
Plzeň → Most  0.15007264919609 % 0.150 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.5007264919609 bps 1.501 Kbps 
Most → Plzeň  0.207072270316724 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07072270316724 bps 2.071 Kbps 
Olomouc → Brno  0.154011399573311 % 0.154 %   100 bps 100.000 Gbps   154.011399573311 bps 154.011 Mbps 
Brno → Olomouc  0.288211660689953 % 0.288 %   100 bps 100.000 Gbps   288.211660689953 bps 288.212 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.471579018006358 % 0.472 %   100 bps 100.000 Gbps   471.579018006359 bps 471.579 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.165371499709737 % 0.165 %   100 bps 100.000 Gbps   165.371499709737 bps 165.371 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0637300844264669 % 0.064 %   20 bps 20.000 Gbps   12.0977914192057 bps 12.098 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.23884326539461 % 3.239 %   20 bps 20.000 Gbps   612.820845339448 bps 612.821 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.266234649654502 % 0.266 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.6234649654502 bps 26.623 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.450958510599144 % 0.451 %   10 bps 10.000 Gbps   45.0958510599144 bps 45.096 Mbps 
Ostrava → Brno  1.80367077037834 % 1.804 %   100 bps 100.000 Gbps   1.80367077037834 bps 1.804 Gbps 
Brno → Ostrava  4.50372348555047 % 4.504 %   100 bps 100.000 Gbps   4.50372348555047 bps 4.504 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.640062672964513 % 0.640 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.40062672964514 bps 6.401 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.39058247598418 % 3.391 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.9058247598418 bps 33.906 Mbps 
Ostrava → Opava  0.571783688266435 % 0.572 %   10 bps 10.000 Gbps   57.1783688266436 bps 57.178 Mbps 
Opava → Ostrava  0.614904324543175 % 0.615 %   10 bps 10.000 Gbps   61.4904324543175 bps 61.490 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.591585256301664 % 0.592 %   10 bps 10.000 Gbps   59.1585256301664 bps 59.159 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.99034309676966 % 5.990 %   10 bps 10.000 Gbps   599.034309676966 bps 599.034 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.491020826076593 % 0.491 %   10 bps 10.000 Gbps   49.1020826076593 bps 49.102 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  1.93168098322534 % 1.932 %   10 bps 10.000 Gbps   193.168098322534 bps 193.168 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0170602311086511 % 0.017 %   10 bps 10.000 Gbps   1.70602311086511 bps 1.706 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.0815829638996953 % 0.082 %   10 bps 10.000 Gbps   8.15829638996953 bps 8.158 Mbps 
Plzeň → Praha  0.879473880490453 % 0.879 %   100 bps 100.000 Gbps   879.473880490452 bps 879.474 Mbps 
Praha → Plzeň  3.04448408323772 % 3.044 %   100 bps 100.000 Gbps   3.04448408323772 bps 3.044 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.743550286013675 % 0.744 %   10 bps 10.000 Gbps   74.3550286013676 bps 74.355 Mbps 
AMS-IX → Praha  13.2516751695628 % 13.252 %   10 bps 10.000 Gbps   1.32516751695628 bps 1.325 Gbps 
Praha → Brno  7.68055812460253 % 7.681 %   100 bps 100.000 Gbps   7.68055812460254 bps 7.681 Gbps 
Brno → Praha  5.3647612009665 % 5.365 %   100 bps 100.000 Gbps   5.36476120096651 bps 5.365 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.87761835507262 % 7.878 %   100 bps 100.000 Gbps   7.87761835507263 bps 7.878 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.7828889230963 % 10.783 %   100 bps 100.000 Gbps   10.7828889230963 bps 10.783 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.815169745899603 % 0.815 %   100 bps 100.000 Gbps   815.169745899603 bps 815.170 Mbps 
Praha → Hradec Králové  3.01255079218593 % 3.013 %   100 bps 100.000 Gbps   3.01255079218593 bps 3.013 Gbps 
Liberec → Praha  0.216656387942183 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6656387942183 bps 21.666 Kbps 
Praha → Liberec  0.173217669718038 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3217669718038 bps 17.322 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.79406207793395 % 0.794 %   400 bps 400.000 Gbps   3.17459040467241 bps 3.175 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.67608977871925 % 1.676 %   400 bps 400.000 Gbps   6.69651330489131 bps 6.697 Gbps 
Praha → Pardubice  0.17302786946183 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.302786946183 bps 17.303 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216648082132354 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6648082132354 bps 21.665 Kbps 
Praha → Poděbrady  8.38523667354922 % 8.385 %   1000 bps 1000.000 Mbps   83.8523667354923 bps 83.852 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.41002089025875 % 1.410 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.1002089025875 bps 14.100 Mbps 
Public Internet → Praha  7.1753846194517 % 7.175 %   20 bps 20.000 Gbps   1.43507692389034 bps 1.435 Gbps 
Praha → Public Internet  5.93088273881786 % 5.931 %   20 bps 20.000 Gbps   1.18617654776357 bps 1.186 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.563828741301216 % 0.564 %   20 bps 20.000 Gbps   112.765748260243 bps 112.766 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.09131110693567 % 2.091 %   20 bps 20.000 Gbps   418.262221387134 bps 418.262 Mbps 
Zlín → Brno  0.529710585932443 % 0.530 %   10 bps 10.000 Gbps   52.9710585932443 bps 52.971 Mbps 
Brno → Zlín  1.0871258843319 % 1.087 %   10 bps 10.000 Gbps   108.71258843319 bps 108.713 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.230766802600617 % 0.231 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.30766802600617 bps 2.308 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.00028721646384 % 1.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.0028721646384 bps 10.003 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  4.22190449586327 % 4.222 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.2190449586327 bps 42.219 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.32873851651526 % 3.329 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.2873851651526 bps 33.287 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.94539124376815 % 1.945 %   10 bps 10.000 Gbps   194.539124376815 bps 194.539 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.64106368694206 % 3.641 %   10 bps 10.000 Gbps   364.106368694205 bps 364.106 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205544715612324 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5544715612324 bps 20.554 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163952491349437 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3952491349437 bps 16.395 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.18093900551165 % 0.181 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.8093900551165 bps 1.809 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.980415889805175 % 0.980 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.80415889805175 bps 9.804 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104151219097566 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4151219097566 bps 10.415 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100112527141042 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0112527141042 bps 10.011 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.0223236350669515 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   223.236350669516 bps 223.236 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0137347837173642 % 0.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   137.347837173643 bps 137.348 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   70.7558096703969 bps 70.756 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Apr 18 00:05:45 2021