CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/4/18

Average load for period: 2021/04/18 00:00:00 - 2021/04/18 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/04/18 00:00:00 - 2021/04/18 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/4/18
ACONET->Brno  1.309%  Brno->ACONET  7.180%  Brno->Lednice  9.519%  Lednice->Brno  29.238%  Brno->SANET  1.697%  SANET->Brno  0.607%  Brno->Vyškov  1.033%  Vyškov->Brno  0.671%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.212%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.266%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.039%  Tábor->České Budějovice  0.018%  Brno->Jihlava  0.867%  Jihlava->Brno  5.259%  České Budějovice->Jihlava  0.330%  Jihlava->České Budějovice  0.047%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.193e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.731e-3 %  Jihlava->Telč  0.064%  Telč->Jihlava  0.049%  Hradec Králové->Liberec  2.738%  Liberec->Hradec Králové  0.817%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.216e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.210e-3 %  Děčín->Most  0.315e-3 %  Most->Děčín  0.391e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.158e-3 %  Brno->Olomouc  0.302%  Olomouc->Brno  0.139%  Hradec Králové->Olomouc  0.575%  Olomouc->Hradec Králové  0.216%  Olomouc->Ostrava  3.322%  Ostrava->Olomouc  0.030%  Olomouc->Zlín  0.445%  Zlín->Olomouc  0.278e-3 %  Brno->Ostrava  6.716%  Ostrava->Brno  3.246%  Karviná->Ostrava  0.818%  Ostrava->Karviná  4.774%  Opava->Ostrava  0.362%  Ostrava->Opava  0.566%  Ostrava->Pionier  5.231%  Pionier->Ostrava  0.589%  Hradec Králové->Pardubice  2.189%  Pardubice->Hradec Králové  0.681%  Cheb->Plzeň  0.018%  Plzeň->Cheb  0.115%  Plzeň->Praha  0.760%  Praha->Plzeň  4.682%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  13.861%  Praha->AMS-IX  0.911%  Brno->Praha  6.950%  Praha->Brno  6.974%  České Budějovice->Praha  0.710%  Praha->České Budějovice  2.179%  GÉANT2->Praha  11.241%  Praha->GÉANT2  7.860%  Hradec Králové->Praha  0.751%  Praha->Hradec Králové  3.064%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  1.496%  Praha->Poděbrady  8.493%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.279%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.124%  Most->Ústí nad
Labem  3.035e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.361e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.731%  Ústí nad
Labem->Praha  1.832%  Brno->Zlín  1.033%  Zlín->Brno  0.580%  NIX.cz->Praha  1.742%  Praha->NIX.cz  0.771%  Praha->Public Internet  5.570%  Public Internet->Praha  6.725% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/04/18 00:00:00 - 2021/04/18 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/04/18 00:00:00 - 2021/04/18 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  7.17984557483797 % 7.180 %   10 bps 10.000 Gbps   717.984557483797 bps 717.985 Mbps 
ACONET → Brno  1.30946073598992 % 1.309 %   10 bps 10.000 Gbps   130.946073598992 bps 130.946 Mbps 
Lednice → Brno  29.2380604894877 % 29.238 %   1000 bps 1000.000 Mbps   292.380604894877 bps 292.381 Mbps 
Brno → Lednice  9.51902294232188 % 9.519 %   1000 bps 1000.000 Mbps   95.1902294232188 bps 95.190 Mbps 
Brno → SANET  1.69656929262845 % 1.697 %   40 bps 40.000 Gbps   678.62771705138 bps 678.628 Mbps 
SANET → Brno  0.607252855103597 % 0.607 %   40 bps 40.000 Gbps   242.901142041439 bps 242.901 Mbps 
Brno → Vyškov  1.0333610188632 % 1.033 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.333610188632 bps 10.334 Mbps 
Vyškov → Brno  0.670657364944451 % 0.671 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.70657364944451 bps 6.707 Mbps 
Brno → Jihlava  0.866548663448735 % 0.867 %   100 bps 100.000 Gbps   866.548663448735 bps 866.549 Mbps 
Jihlava → Brno  5.25867061071789 % 5.259 %   100 bps 100.000 Gbps   5.25867061071789 bps 5.259 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.193360381694345 % 0.193 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.93360381694345 bps 1.934 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.730559629093652 % 0.731 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.30559629093653 bps 7.306 Kbps 
Jihlava → Telč  0.0635864485545803 % 0.064 %   1000 bps 1000.000 Mbps   635.864485545804 bps 635.864 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0493833629401954 % 0.049 %   1000 bps 1000.000 Mbps   493.833629401954 bps 493.834 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0474451123662625 % 0.047 %   20 bps 20.000 Gbps   9.4890224732525 bps 9.489 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.32981374450296 % 0.330 %   20 bps 20.000 Gbps   65.9627489005919 bps 65.963 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.817160952954667 % 0.817 %   20 bps 20.000 Gbps   163.432190590933 bps 163.432 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.73793645271785 % 2.738 %   20 bps 20.000 Gbps   547.58729054357 bps 547.587 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.216425287038 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6425287038 bps 21.643 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.210022365131886 % 0.210 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.0022365131886 bps 21.002 Kbps 
Děčín → Most  0.315094856481316 % 0.315 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.15094856481316 bps 3.151 Kbps 
Most → Děčín  0.391452822003976 % 0.391 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.91452822003976 bps 3.915 Kbps 
Most → Plzeň  0.207083172427098 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07083172427098 bps 2.071 Kbps 
Plzeň → Most  0.157803619067575 % 0.158 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.57803619067575 bps 1.578 Kbps 
Brno → Olomouc  0.301540888798849 % 0.302 %   100 bps 100.000 Gbps   301.540888798849 bps 301.541 Mbps 
Olomouc → Brno  0.138582676728859 % 0.139 %   100 bps 100.000 Gbps   138.582676728859 bps 138.583 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.575082033678436 % 0.575 %   100 bps 100.000 Gbps   575.082033678436 bps 575.082 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.215707950025061 % 0.216 %   100 bps 100.000 Gbps   215.70795002506 bps 215.708 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.3221689176914 % 3.322 %   20 bps 20.000 Gbps   627.666692456493 bps 627.667 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0303649541135829 % 0.030 %   20 bps 20.000 Gbps   5.95182615492594 bps 5.952 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.445314175953289 % 0.445 %   10 bps 10.000 Gbps   44.5314175953289 bps 44.531 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.278028511566 % 0.278 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.8028511566 bps 27.803 Kbps 
Brno → Ostrava  6.71629556844144 % 6.716 %   100 bps 100.000 Gbps   6.71629556844144 bps 6.716 Gbps 
Ostrava → Brno  3.24602061831794 % 3.246 %   100 bps 100.000 Gbps   3.24602061831794 bps 3.246 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.818314026656391 % 0.818 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.18314026656391 bps 8.183 Mbps 
Ostrava → Karviná  4.7741737336202 % 4.774 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.741737336202 bps 47.742 Mbps 
Ostrava → Opava  0.565885169311371 % 0.566 %   10 bps 10.000 Gbps   56.588516931137 bps 56.589 Mbps 
Opava → Ostrava  0.362085222663172 % 0.362 %   10 bps 10.000 Gbps   36.2085222663172 bps 36.209 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.589226179513608 % 0.589 %   10 bps 10.000 Gbps   58.9226179513608 bps 58.923 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.23104743562553 % 5.231 %   10 bps 10.000 Gbps   523.104743562553 bps 523.105 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.680705065467276 % 0.681 %   10 bps 10.000 Gbps   68.0705065467276 bps 68.071 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.18943873898082 % 2.189 %   10 bps 10.000 Gbps   218.943873898082 bps 218.944 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0179064938183095 % 0.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.79064938183095 bps 1.791 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.11484951751155 % 0.115 %   10 bps 10.000 Gbps   11.484951751155 bps 11.485 Mbps 
Praha → Plzeň  4.68183579410476 % 4.682 %   100 bps 100.000 Gbps   4.68183579410475 bps 4.682 Gbps 
Plzeň → Praha  0.759953164486073 % 0.760 %   100 bps 100.000 Gbps   759.953164486072 bps 759.953 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  13.8611045966607 % 13.861 %   10 bps 10.000 Gbps   1.38611045966607 bps 1.386 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.911386653305189 % 0.911 %   10 bps 10.000 Gbps   91.1386653305189 bps 91.139 Mbps 
Brno → Praha  6.95005164514253 % 6.950 %   100 bps 100.000 Gbps   6.95005164514253 bps 6.950 Gbps 
Praha → Brno  6.97441188842994 % 6.974 %   100 bps 100.000 Gbps   6.97441188842994 bps 6.974 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.85997597852006 % 7.860 %   100 bps 100.000 Gbps   7.85997597852007 bps 7.860 Gbps 
GÉANT2 → Praha  11.2406713859742 % 11.241 %   100 bps 100.000 Gbps   11.2406713859742 bps 11.241 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.750683193343115 % 0.751 %   100 bps 100.000 Gbps   750.683193343115 bps 750.683 Mbps 
Praha → Hradec Králové  3.06382776531278 % 3.064 %   100 bps 100.000 Gbps   3.06382776531278 bps 3.064 Gbps 
Liberec → Praha  0.216725077297022 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6725077297022 bps 21.673 Kbps 
Praha → Liberec  0.173363949569795 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3363949569795 bps 17.336 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.771121118456084 % 0.771 %   400 bps 400.000 Gbps   3.08282221987672 bps 3.083 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.7424785853121 % 1.742 %   400 bps 400.000 Gbps   6.96092081067379 bps 6.961 Gbps 
Praha → Pardubice  0.173285743287461 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3285743287461 bps 17.329 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216244780188203 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6244780188203 bps 21.624 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.49592451381329 % 1.496 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.9592451381329 bps 14.959 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.49327436896336 % 8.493 %   1000 bps 1000.000 Mbps   84.9327436896336 bps 84.933 Mbps 
Praha → Public Internet  5.56975309339942 % 5.570 %   20 bps 20.000 Gbps   1.11395061867988 bps 1.114 Gbps 
Public Internet → Praha  6.72524279263926 % 6.725 %   20 bps 20.000 Gbps   1.34504855852785 bps 1.345 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.17917904082815 % 2.179 %   20 bps 20.000 Gbps   435.835808165631 bps 435.836 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.710451644524191 % 0.710 %   20 bps 20.000 Gbps   142.090328904838 bps 142.090 Mbps 
Zlín → Brno  0.579786799458082 % 0.580 %   10 bps 10.000 Gbps   57.9786799458081 bps 57.979 Mbps 
Brno → Zlín  1.03275222701828 % 1.033 %   10 bps 10.000 Gbps   103.275222701828 bps 103.275 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.278923430706892 % 0.279 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.78923430706892 bps 2.789 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.12416193337915 % 1.124 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.2416193337915 bps 11.242 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.36090941472113 % 1.361 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.6090941472113 bps 13.609 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.03505416920749 % 3.035 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.3505416920749 bps 30.351 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.83210274335506 % 1.832 %   10 bps 10.000 Gbps   183.210274335506 bps 183.210 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.73085049070168 % 3.731 %   10 bps 10.000 Gbps   373.085049070168 bps 373.085 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.20558436934225 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.558436934225 bps 20.558 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.164019837346738 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4019837346738 bps 16.402 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.21188748569473 % 1.212 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.1188748569473 bps 12.119 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.266164092322373 % 0.266 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.66164092322373 bps 2.662 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104155078464361 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4155078464361 bps 10.416 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100088441748825 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0088441748825 bps 10.009 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.0393376356980688 % 0.039 %   1000 bps 1000.000 Mbps   393.376356980689 bps 393.376 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0180844898276685 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   180.844898276685 bps 180.845 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   79.6767344634318 bps 79.677 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Apr 19 00:05:49 2021