CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/4/19

Average load for period: 2021/04/19 00:00:00 - 2021/04/19 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/04/19 00:00:00 - 2021/04/19 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/4/19
ACONET->Brno  2.612%  Brno->ACONET  12.083%  Brno->Lednice  7.007%  Lednice->Brno  28.464%  Brno->SANET  3.521%  SANET->Brno  1.003%  Brno->Vyškov  5.068%  Vyškov->Brno  0.591%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.711%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.352%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.276%  Tábor->České Budějovice  0.084%  Brno->Jihlava  1.348%  Jihlava->Brno  5.868%  České Budějovice->Jihlava  0.366%  Jihlava->České Budějovice  0.121%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.967e-3 %  Jihlava->Telč  0.427%  Telč->Jihlava  0.064%  Hradec Králové->Liberec  4.301%  Liberec->Hradec Králové  0.979%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.245e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.301e-3 %  Děčín->Most  0.311e-3 %  Most->Děčín  0.392e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.159e-3 %  Brno->Olomouc  0.727%  Olomouc->Brno  0.292%  Hradec Králové->Olomouc  0.813%  Olomouc->Hradec Králové  0.230%  Olomouc->Ostrava  3.659%  Ostrava->Olomouc  0.055%  Olomouc->Zlín  0.861%  Zlín->Olomouc  0.667e-3 %  Brno->Ostrava  7.808%  Ostrava->Brno  3.491%  Karviná->Ostrava  1.267%  Ostrava->Karviná  3.440%  Opava->Ostrava  0.519%  Ostrava->Opava  0.675%  Ostrava->Pionier  6.337%  Pionier->Ostrava  0.984%  Hradec Králové->Pardubice  4.657%  Pardubice->Hradec Králové  1.650%  Cheb->Plzeň  0.040%  Plzeň->Cheb  0.112%  Plzeň->Praha  1.280%  Praha->Plzeň  6.221%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  17.401%  Praha->AMS-IX  0.945%  Brno->Praha  8.911%  Praha->Brno  10.482%  České Budějovice->Praha  0.873%  Praha->České Budějovice  2.845%  GÉANT2->Praha  12.405%  Praha->GÉANT2  8.461%  Hradec Králové->Praha  1.156%  Praha->Hradec Králové  5.118%  Liberec->Praha  0.216e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  1.604%  Praha->Poděbrady  9.869%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.173%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.107%  Most->Ústí nad
Labem  0.015%  Ústí nad
Labem->Most  0.013%  Praha->Ústí nad
Labem  6.327%  Ústí nad
Labem->Praha  3.640%  Brno->Zlín  2.799%  Zlín->Brno  1.283%  NIX.cz->Praha  3.044%  Praha->NIX.cz  1.419%  Praha->Public Internet  6.079%  Public Internet->Praha  9.480% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/04/19 00:00:00 - 2021/04/19 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/04/19 00:00:00 - 2021/04/19 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.61180809259333 % 2.612 %   10 bps 10.000 Gbps   261.180809259333 bps 261.181 Mbps 
Brno → ACONET  12.08266155739 % 12.083 %   10 bps 10.000 Gbps   1.208266155739 bps 1.208 Gbps 
Brno → Lednice  7.00738320844395 % 7.007 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.0738320844395 bps 70.074 Mbps 
Lednice → Brno  28.4639469663458 % 28.464 %   1000 bps 1000.000 Mbps   284.639469663458 bps 284.639 Mbps 
Brno → SANET  3.52105042607816 % 3.521 %   40 bps 40.000 Gbps   1.40842017043126 bps 1.408 Gbps 
SANET → Brno  1.00259071132549 % 1.003 %   40 bps 40.000 Gbps   401.036284530197 bps 401.036 Mbps 
Brno → Vyškov  5.06806060086141 % 5.068 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.6806060086141 bps 50.681 Mbps 
Vyškov → Brno  0.590845187904726 % 0.591 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.90845187904726 bps 5.908 Mbps 
Jihlava → Brno  5.86818265557802 % 5.868 %   100 bps 100.000 Gbps   5.86818265557802 bps 5.868 Gbps 
Brno → Jihlava  1.34846511063988 % 1.348 %   100 bps 100.000 Gbps   1.34846511063988 bps 1.348 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181384546954615 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81384546954615 bps 1.814 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.966785420444153 % 0.967 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.66785420444153 bps 9.668 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0636345369017392 % 0.064 %   1000 bps 1000.000 Mbps   636.345369017392 bps 636.345 Kbps 
Jihlava → Telč  0.426716734748021 % 0.427 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.26716734748021 bps 4.267 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.121124833145582 % 0.121 %   20 bps 20.000 Gbps   24.2249666291164 bps 24.225 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.366298957953528 % 0.366 %   20 bps 20.000 Gbps   73.2597915907057 bps 73.260 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.30102526051032 % 4.301 %   20 bps 20.000 Gbps   860.205052102064 bps 860.205 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.97850409886957 % 0.979 %   20 bps 20.000 Gbps   195.700819773914 bps 195.701 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.30114547334007 % 0.301 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   30.114547334007 bps 30.115 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.244780474877815 % 0.245 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.4780474877815 bps 24.478 Kbps 
Děčín → Most  0.311461276657812 % 0.311 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.11461276657812 bps 3.115 Kbps 
Most → Děčín  0.392028885179111 % 0.392 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.9202888517911 bps 3.920 Kbps 
Most → Plzeň  0.207056576082558 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07056576082558 bps 2.071 Kbps 
Plzeň → Most  0.15884993871424 % 0.159 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.5884993871424 bps 1.588 Kbps 
Olomouc → Brno  0.291751266291833 % 0.292 %   100 bps 100.000 Gbps   291.751266291833 bps 291.751 Mbps 
Brno → Olomouc  0.727426768556289 % 0.727 %   100 bps 100.000 Gbps   727.426768556288 bps 727.427 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.230303344693952 % 0.230 %   100 bps 100.000 Gbps   230.303344693952 bps 230.303 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.812781184749672 % 0.813 %   100 bps 100.000 Gbps   812.781184749672 bps 812.781 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.65911391622336 % 3.659 %   20 bps 20.000 Gbps   716.268143878703 bps 716.268 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0551761444828287 % 0.055 %   20 bps 20.000 Gbps   10.2025186743722 bps 10.203 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.666825302191642 % 0.667 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   66.6825302191642 bps 66.683 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.86126060580223 % 0.861 %   10 bps 10.000 Gbps   86.126060580223 bps 86.126 Mbps 
Ostrava → Brno  3.49067086490616 % 3.491 %   100 bps 100.000 Gbps   3.49067086490616 bps 3.491 Gbps 
Brno → Ostrava  7.80814960209867 % 7.808 %   100 bps 100.000 Gbps   7.80814960209867 bps 7.808 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.43996465959243 % 3.440 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.3996465959243 bps 34.400 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.26690628452085 % 1.267 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.6690628452085 bps 12.669 Mbps 
Opava → Ostrava  0.518706497607379 % 0.519 %   10 bps 10.000 Gbps   51.8706497607379 bps 51.871 Mbps 
Ostrava → Opava  0.67529931484568 % 0.675 %   10 bps 10.000 Gbps   67.529931484568 bps 67.530 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.98418874426154 % 0.984 %   10 bps 10.000 Gbps   98.4188744261541 bps 98.419 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.33725475927283 % 6.337 %   10 bps 10.000 Gbps   633.725475927283 bps 633.725 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.65042031774633 % 1.650 %   10 bps 10.000 Gbps   165.042031774633 bps 165.042 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.65680966735206 % 4.657 %   10 bps 10.000 Gbps   465.680966735206 bps 465.681 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.112062586687277 % 0.112 %   10 bps 10.000 Gbps   11.2062586687277 bps 11.206 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0397714883977564 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   3.97714883977564 bps 3.977 Mbps 
Praha → Plzeň  6.22102832560742 % 6.221 %   100 bps 100.000 Gbps   6.22102832560742 bps 6.221 Gbps 
Plzeň → Praha  1.28027572401234 % 1.280 %   100 bps 100.000 Gbps   1.28027572401234 bps 1.280 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  17.4005379408439 % 17.401 %   10 bps 10.000 Gbps   1.74005379408439 bps 1.740 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.944800643588773 % 0.945 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4800643588772 bps 94.480 Mbps 
Brno → Praha  8.91142468633941 % 8.911 %   100 bps 100.000 Gbps   8.91142468633941 bps 8.911 Gbps 
Praha → Brno  10.482437020159 % 10.482 %   100 bps 100.000 Gbps   10.482437020159 bps 10.482 Gbps 
GÉANT2 → Praha  12.4048631624575 % 12.405 %   100 bps 100.000 Gbps   12.4048631624575 bps 12.405 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.46121726949676 % 8.461 %   100 bps 100.000 Gbps   8.46121726949676 bps 8.461 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.15552764755622 % 1.156 %   100 bps 100.000 Gbps   1.15552764755622 bps 1.156 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.1175313843115 % 5.118 %   100 bps 100.000 Gbps   5.1175313843115 bps 5.118 Gbps 
Liberec → Praha  0.216422014961824 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6422014961824 bps 21.642 Kbps 
Praha → Liberec  0.173052935825162 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3052935825162 bps 17.305 Kbps 
NIX.cz → Praha  3.04395773209701 % 3.044 %   400 bps 400.000 Gbps   12.1668412545182 bps 12.167 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.41899507162152 % 1.419 %   400 bps 400.000 Gbps   5.67415766448339 bps 5.674 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216398464618988 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6398464618987 bps 21.640 Kbps 
Praha → Pardubice  0.173195181783449 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3195181783449 bps 17.320 Kbps 
Praha → Poděbrady  9.86856091765027 % 9.869 %   1000 bps 1000.000 Mbps   98.6856091765029 bps 98.686 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.60420830953779 % 1.604 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.0420830953779 bps 16.042 Mbps 
Praha → Public Internet  6.07886116180739 % 6.079 %   20 bps 20.000 Gbps   1.21577223236148 bps 1.216 Gbps 
Public Internet → Praha  9.48003537730252 % 9.480 %   20 bps 20.000 Gbps   1.8960070754605 bps 1.896 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.84547178188266 % 2.845 %   20 bps 20.000 Gbps   569.094356376533 bps 569.094 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.872522393328272 % 0.873 %   20 bps 20.000 Gbps   174.504478665654 bps 174.504 Mbps 
Zlín → Brno  1.28274965694021 % 1.283 %   10 bps 10.000 Gbps   128.274965694021 bps 128.275 Mbps 
Brno → Zlín  2.79943075938318 % 2.799 %   10 bps 10.000 Gbps   279.943075938317 bps 279.943 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.10712854772509 % 2.107 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.0712854772509 bps 21.071 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.17315997880477 % 1.173 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.7315997880477 bps 11.732 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0150750252068417 % 0.015 %   1000 bps 1000.000 Mbps   150.750252068417 bps 150.750 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0126768087011976 % 0.013 %   1000 bps 1000.000 Mbps   126.768087011976 bps 126.768 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.32720692709673 % 6.327 %   10 bps 10.000 Gbps   632.720692709673 bps 632.721 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  3.63968945645826 % 3.640 %   10 bps 10.000 Gbps   363.968945645826 bps 363.969 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.164060045526463 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4060045526463 bps 16.406 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.20561135767741 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.561135767741 bps 20.561 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.352418552206071 % 0.352 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.5241855220607 bps 3.524 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.71058482322003 % 1.711 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.1058482322003 bps 17.106 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104176429007899 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4176429007899 bps 10.418 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100129599725512 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0129599725512 bps 10.013 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0841999141109236 % 0.084 %   1000 bps 1000.000 Mbps   841.999141109235 bps 841.999 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.276318285729137 % 0.276 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.76318285729137 bps 2.763 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   106.925793377374 bps 106.926 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Apr 20 00:05:53 2021