CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/4/20

Average load for period: 2021/04/20 00:00:00 - 2021/04/20 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/04/20 00:00:00 - 2021/04/20 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/4/20
ACONET->Brno  2.420%  Brno->ACONET  12.303%  Brno->Lednice  6.244%  Lednice->Brno  27.998%  Brno->SANET  3.737%  SANET->Brno  1.011%  Brno->Vyškov  5.186%  Vyškov->Brno  0.689%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.689%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.417%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.287%  Tábor->České Budějovice  0.075%  Brno->Jihlava  1.274%  Jihlava->Brno  6.240%  České Budějovice->Jihlava  0.613%  Jihlava->České Budějovice  0.203%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.304e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.988e-3 %  Jihlava->Telč  0.330%  Telč->Jihlava  0.067%  Hradec Králové->Liberec  3.991%  Liberec->Hradec Králové  1.057%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.242e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.257e-3 %  Děčín->Most  0.308e-3 %  Most->Děčín  0.392e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.158e-3 %  Brno->Olomouc  0.674%  Olomouc->Brno  0.315%  Hradec Králové->Olomouc  0.831%  Olomouc->Hradec Králové  0.251%  Olomouc->Ostrava  4.674%  Ostrava->Olomouc  0.121%  Olomouc->Zlín  0.857%  Zlín->Olomouc  0.631e-3 %  Brno->Ostrava  8.487%  Ostrava->Brno  3.731%  Karviná->Ostrava  1.144%  Ostrava->Karviná  3.141%  Opava->Ostrava  0.633%  Ostrava->Opava  0.721%  Ostrava->Pionier  5.439%  Pionier->Ostrava  0.794%  Hradec Králové->Pardubice  4.159%  Pardubice->Hradec Králové  1.433%  Cheb->Plzeň  0.096%  Plzeň->Cheb  7.136%  Plzeň->Praha  1.195%  Praha->Plzeň  6.200%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  17.457%  Praha->AMS-IX  0.848%  Brno->Praha  9.647%  Praha->Brno  10.034%  České Budějovice->Praha  0.872%  Praha->České Budějovice  2.803%  GÉANT2->Praha  11.005%  Praha->GÉANT2  8.858%  Hradec Králové->Praha  1.179%  Praha->Hradec Králové  5.554%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  1.670%  Praha->Poděbrady  8.808%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.447%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.401%  Most->Ústí nad
Labem  4.292e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.014%  Praha->Ústí nad
Labem  7.042%  Ústí nad
Labem->Praha  2.148%  Brno->Zlín  2.185%  Zlín->Brno  1.118%  NIX.cz->Praha  3.069%  Praha->NIX.cz  1.483%  Praha->Public Internet  7.050%  Public Internet->Praha  9.421% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/04/20 00:00:00 - 2021/04/20 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/04/20 00:00:00 - 2021/04/20 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  12.303489005162 % 12.303 %   10 bps 10.000 Gbps   1.2303489005162 bps 1.230 Gbps 
ACONET → Brno  2.42043902247193 % 2.420 %   10 bps 10.000 Gbps   242.043902247193 bps 242.044 Mbps 
Lednice → Brno  27.9979423680346 % 27.998 %   1000 bps 1000.000 Mbps   279.979423680347 bps 279.979 Mbps 
Brno → Lednice  6.2443082575329 % 6.244 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.4430825753289 bps 62.443 Mbps 
SANET → Brno  1.01075916658553 % 1.011 %   40 bps 40.000 Gbps   404.30366663421 bps 404.304 Mbps 
Brno → SANET  3.73719106478218 % 3.737 %   40 bps 40.000 Gbps   1.49487642591287 bps 1.495 Gbps 
Brno → Vyškov  5.18618642586783 % 5.186 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.8618642586783 bps 51.862 Mbps 
Vyškov → Brno  0.689407590042619 % 0.689 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.8940759004262 bps 6.894 Mbps 
Jihlava → Brno  6.24024323533789 % 6.240 %   100 bps 100.000 Gbps   6.24024323533789 bps 6.240 Gbps 
Brno → Jihlava  1.27432411713186 % 1.274 %   100 bps 100.000 Gbps   1.27432411713185 bps 1.274 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.304087362656895 % 0.304 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.04087362656895 bps 3.041 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.988110696539055 % 0.988 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.88110696539055 bps 9.881 Kbps 
Jihlava → Telč  0.33043182427913 % 0.330 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.3043182427913 bps 3.304 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0668213752325417 % 0.067 %   1000 bps 1000.000 Mbps   668.213752325418 bps 668.214 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.612920298217592 % 0.613 %   20 bps 20.000 Gbps   122.584059643518 bps 122.584 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.202858079638516 % 0.203 %   20 bps 20.000 Gbps   40.5716159277032 bps 40.572 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.99112441084352 % 3.991 %   20 bps 20.000 Gbps   798.224882168704 bps 798.225 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.0567276865715 % 1.057 %   20 bps 20.000 Gbps   211.3455373143 bps 211.346 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.241746163761203 % 0.242 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.1746163761203 bps 24.175 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.257498994536136 % 0.257 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.7498994536136 bps 25.750 Kbps 
Děčín → Most  0.308054169940764 % 0.308 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.08054169940764 bps 3.081 Kbps 
Most → Děčín  0.391716074438689 % 0.392 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.91716074438689 bps 3.917 Kbps 
Most → Plzeň  0.207062026716658 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07062026716658 bps 2.071 Kbps 
Plzeň → Most  0.158220964867814 % 0.158 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.58220964867814 bps 1.582 Kbps 
Olomouc → Brno  0.314836829267375 % 0.315 %   100 bps 100.000 Gbps   314.836829267375 bps 314.837 Mbps 
Brno → Olomouc  0.674355417292565 % 0.674 %   100 bps 100.000 Gbps   674.355417292564 bps 674.355 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.830717211432671 % 0.831 %   100 bps 100.000 Gbps   830.717211432671 bps 830.717 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.251182089068757 % 0.251 %   100 bps 100.000 Gbps   251.182089068757 bps 251.182 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.121248745337247 % 0.121 %   20 bps 20.000 Gbps   24.2237740016932 bps 24.224 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.67381355555141 % 4.674 %   20 bps 20.000 Gbps   924.519256156358 bps 924.519 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.857100479875469 % 0.857 %   10 bps 10.000 Gbps   85.7100479875469 bps 85.710 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.63101963431823 % 0.631 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   63.1019634318231 bps 63.102 Kbps 
Ostrava → Brno  3.73134201551638 % 3.731 %   100 bps 100.000 Gbps   3.73134201551638 bps 3.731 Gbps 
Brno → Ostrava  8.48730114147152 % 8.487 %   100 bps 100.000 Gbps   8.48730114147152 bps 8.487 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.14416291132813 % 1.144 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.4416291132813 bps 11.442 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.14084746153193 % 3.141 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.4084746153193 bps 31.408 Mbps 
Opava → Ostrava  0.633387656398267 % 0.633 %   10 bps 10.000 Gbps   63.3387656398267 bps 63.339 Mbps 
Ostrava → Opava  0.721411425208184 % 0.721 %   10 bps 10.000 Gbps   72.1411425208183 bps 72.141 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.793906560517158 % 0.794 %   10 bps 10.000 Gbps   79.3906560517158 bps 79.391 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.43862028126499 % 5.439 %   10 bps 10.000 Gbps   543.862028126499 bps 543.862 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.43269742862797 % 1.433 %   10 bps 10.000 Gbps   143.269742862797 bps 143.270 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.15913757422314 % 4.159 %   10 bps 10.000 Gbps   415.913757422314 bps 415.914 Mbps 
Plzeň → Cheb  7.13560411755503 % 7.136 %   10 bps 10.000 Gbps   713.560411755503 bps 713.560 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0957817709178164 % 0.096 %   10 bps 10.000 Gbps   9.57817709178164 bps 9.578 Mbps 
Praha → Plzeň  6.1997131084086 % 6.200 %   100 bps 100.000 Gbps   6.19971310840859 bps 6.200 Gbps 
Plzeň → Praha  1.19463418098654 % 1.195 %   100 bps 100.000 Gbps   1.19463418098654 bps 1.195 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  17.4571198621163 % 17.457 %   10 bps 10.000 Gbps   1.74571198621163 bps 1.746 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.848401085580733 % 0.848 %   10 bps 10.000 Gbps   84.8401085580733 bps 84.840 Mbps 
Praha → Brno  10.0337505952429 % 10.034 %   100 bps 100.000 Gbps   10.0337505952429 bps 10.034 Gbps 
Brno → Praha  9.646917860732 % 9.647 %   100 bps 100.000 Gbps   9.64691786073199 bps 9.647 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.85829931572159 % 8.858 %   100 bps 100.000 Gbps   8.85829931572159 bps 8.858 Gbps 
GÉANT2 → Praha  11.0048171629445 % 11.005 %   100 bps 100.000 Gbps   11.0048171629445 bps 11.005 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.17897723260191 % 1.179 %   100 bps 100.000 Gbps   1.17897723260191 bps 1.179 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.55425992412622 % 5.554 %   100 bps 100.000 Gbps   5.55425992412622 bps 5.554 Gbps 
Liberec → Praha  0.216582816865051 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6582816865051 bps 21.658 Kbps 
Praha → Liberec  0.173284034118432 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3284034118432 bps 17.328 Kbps 
NIX.cz → Praha  3.06941725610914 % 3.069 %   400 bps 400.000 Gbps   12.2776690244366 bps 12.278 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.48267773830693 % 1.483 %   400 bps 400.000 Gbps   5.93071095322771 bps 5.931 Gbps 
Praha → Pardubice  0.173256590014884 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3256590014884 bps 17.326 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216442696604297 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6442696604297 bps 21.644 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.66993011251105 % 1.670 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.6993011251105 bps 16.699 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.80811734498018 % 8.808 %   1000 bps 1000.000 Mbps   88.0811734498019 bps 88.081 Mbps 
Public Internet → Praha  9.42070669398275 % 9.421 %   20 bps 20.000 Gbps   1.88414133879655 bps 1.884 Gbps 
Praha → Public Internet  7.050266398077 % 7.050 %   20 bps 20.000 Gbps   1.4100532796154 bps 1.410 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.872064754976176 % 0.872 %   20 bps 20.000 Gbps   174.412950995235 bps 174.413 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.8030719335628 % 2.803 %   20 bps 20.000 Gbps   560.614386712561 bps 560.614 Mbps 
Zlín → Brno  1.11842821098331 % 1.118 %   10 bps 10.000 Gbps   111.842821098331 bps 111.843 Mbps 
Brno → Zlín  2.18463075811976 % 2.185 %   10 bps 10.000 Gbps   218.463075811976 bps 218.463 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.40075870504519 % 2.401 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.0075870504519 bps 24.008 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.44656476437317 % 1.447 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.4656476437317 bps 14.466 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.2920919405166 % 4.292 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.920919405166 bps 42.921 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0141208954624868 % 0.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   141.208954624868 bps 141.209 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.1478321830671 % 2.148 %   10 bps 10.000 Gbps   214.78321830671 bps 214.783 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.04190465168692 % 7.042 %   10 bps 10.000 Gbps   704.190465168692 bps 704.190 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205545679449522 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5545679449522 bps 20.555 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.164010623637033 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4010623637033 bps 16.401 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.416685256999249 % 0.417 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.16685256999248 bps 4.167 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.68911546747927 % 1.689 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.8911546747927 bps 16.891 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100097979713081 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0097979713081 bps 10.010 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104119435038135 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4119435038135 bps 10.412 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0746674816734535 % 0.075 %   1000 bps 1000.000 Mbps   746.674816734535 bps 746.675 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.28680100288199 % 0.287 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.8680100288199 bps 2.868 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   109.029295342554 bps 109.029 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Apr 21 00:06:05 2021