CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/4/21

Average load for period: 2021/04/21 00:00:00 - 2021/04/21 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/04/21 00:00:00 - 2021/04/21 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/4/21
ACONET->Brno  3.189%  Brno->ACONET  12.855%  Brno->Lednice  7.857%  Lednice->Brno  28.218%  Brno->SANET  3.672%  SANET->Brno  0.978%  Brno->Vyškov  5.006%  Vyškov->Brno  0.596%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.673%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.214%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.298%  Tábor->České Budějovice  0.037%  Brno->Jihlava  1.288%  Jihlava->Brno  5.325%  České Budějovice->Jihlava  0.318%  Jihlava->České Budějovice  0.166%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.919e-3 %  Jihlava->Telč  0.285%  Telč->Jihlava  0.076%  Hradec Králové->Liberec  4.115%  Liberec->Hradec Králové  0.980%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.262e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.495e-3 %  Děčín->Most  0.300e-3 %  Most->Děčín  0.383e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.134e-3 %  Brno->Olomouc  0.655%  Olomouc->Brno  0.273%  Hradec Králové->Olomouc  0.815%  Olomouc->Hradec Králové  0.245%  Olomouc->Ostrava  2.875%  Ostrava->Olomouc  0.293%  Olomouc->Zlín  0.848%  Zlín->Olomouc  0.556e-3 %  Brno->Ostrava  5.885%  Ostrava->Brno  3.134%  Karviná->Ostrava  1.037%  Ostrava->Karviná  2.945%  Opava->Ostrava  0.460%  Ostrava->Opava  0.797%  Ostrava->Pionier  6.082%  Pionier->Ostrava  0.726%  Hradec Králové->Pardubice  4.192%  Pardubice->Hradec Králové  1.529%  Cheb->Plzeň  0.065%  Plzeň->Cheb  0.205%  Plzeň->Praha  1.099%  Praha->Plzeň  5.563%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  15.380%  Praha->AMS-IX  0.815%  Brno->Praha  8.638%  Praha->Brno  10.380%  České Budějovice->Praha  0.838%  Praha->České Budějovice  2.951%  GÉANT2->Praha  11.457%  Praha->GÉANT2  9.083%  Hradec Králové->Praha  1.265%  Praha->Hradec Králové  5.334%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  1.675%  Praha->Poděbrady  9.338%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.044%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.975%  Most->Ústí nad
Labem  4.684e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.024%  Praha->Ústí nad
Labem  7.224%  Ústí nad
Labem->Praha  2.384%  Brno->Zlín  2.283%  Zlín->Brno  1.002%  NIX.cz->Praha  3.052%  Praha->NIX.cz  1.475%  Praha->Public Internet  7.480%  Public Internet->Praha  9.388% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/04/21 00:00:00 - 2021/04/21 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/04/21 00:00:00 - 2021/04/21 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.18877038602961 % 3.189 %   10 bps 10.000 Gbps   318.877038602962 bps 318.877 Mbps 
Brno → ACONET  12.8549237352062 % 12.855 %   10 bps 10.000 Gbps   1.28549237352062 bps 1.285 Gbps 
Lednice → Brno  28.2180513968297 % 28.218 %   1000 bps 1000.000 Mbps   282.180513968297 bps 282.181 Mbps 
Brno → Lednice  7.8570398092425 % 7.857 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.5703980924251 bps 78.570 Mbps 
Brno → SANET  3.6723070198438 % 3.672 %   40 bps 40.000 Gbps   1.46892280793752 bps 1.469 Gbps 
SANET → Brno  0.978345031640767 % 0.978 %   40 bps 40.000 Gbps   391.338012656306 bps 391.338 Mbps 
Vyškov → Brno  0.595917322510152 % 0.596 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.95917322510152 bps 5.959 Mbps 
Brno → Vyškov  5.00601219887788 % 5.006 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.0601219887789 bps 50.060 Mbps 
Jihlava → Brno  5.32542718676311 % 5.325 %   100 bps 100.000 Gbps   5.32542718676311 bps 5.325 Gbps 
Brno → Jihlava  1.28815746712043 % 1.288 %   100 bps 100.000 Gbps   1.28815746712043 bps 1.288 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.918557003406776 % 0.919 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.18557003406776 bps 9.186 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181155377665004 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81155377665005 bps 1.812 Kbps 
Jihlava → Telč  0.285028986195366 % 0.285 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.85028986195366 bps 2.850 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0762581660184861 % 0.076 %   1000 bps 1000.000 Mbps   762.581660184861 bps 762.582 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.317632255910216 % 0.318 %   20 bps 20.000 Gbps   63.5264511820433 bps 63.526 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.166260759621783 % 0.166 %   20 bps 20.000 Gbps   33.2521519243566 bps 33.252 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.11525574359477 % 4.115 %   20 bps 20.000 Gbps   823.051148718953 bps 823.051 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.979820838021293 % 0.980 %   20 bps 20.000 Gbps   195.964167604259 bps 195.964 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.495353624172913 % 0.495 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   49.5353624172913 bps 49.535 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.262050233766416 % 0.262 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.2050233766416 bps 26.205 Kbps 
Most → Děčín  0.383059585600143 % 0.383 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.83059585600144 bps 3.831 Kbps 
Děčín → Most  0.300290496164423 % 0.300 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.00290496164422 bps 3.003 Kbps 
Most → Plzeň  0.207011243892791 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07011243892791 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.134157467906745 % 0.134 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.34157467906745 bps 1.342 Kbps 
Brno → Olomouc  0.654745896713471 % 0.655 %   100 bps 100.000 Gbps   654.745896713471 bps 654.746 Mbps 
Olomouc → Brno  0.273446074997234 % 0.273 %   100 bps 100.000 Gbps   273.446074997234 bps 273.446 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.815455242701048 % 0.815 %   100 bps 100.000 Gbps   815.455242701049 bps 815.455 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.245110272208 % 0.245 %   100 bps 100.000 Gbps   245.110272208 bps 245.110 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.293391409954943 % 0.293 %   20 bps 20.000 Gbps   57.3550522936042 bps 57.355 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.87455904255082 % 2.875 %   20 bps 20.000 Gbps   570.337290662371 bps 570.337 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.847620980484941 % 0.848 %   10 bps 10.000 Gbps   84.7620980484941 bps 84.762 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.556010439338395 % 0.556 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   55.6010439338395 bps 55.601 Kbps 
Ostrava → Brno  3.13394483105597 % 3.134 %   100 bps 100.000 Gbps   3.13394483105597 bps 3.134 Gbps 
Brno → Ostrava  5.88452028269943 % 5.885 %   100 bps 100.000 Gbps   5.88452028269943 bps 5.885 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.94459343049171 % 2.945 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.4459343049171 bps 29.446 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.03686922854489 % 1.037 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3686922854489 bps 10.369 Mbps 
Opava → Ostrava  0.460334239841736 % 0.460 %   10 bps 10.000 Gbps   46.0334239841737 bps 46.033 Mbps 
Ostrava → Opava  0.796816286550189 % 0.797 %   10 bps 10.000 Gbps   79.6816286550189 bps 79.682 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.08152501480884 % 6.082 %   10 bps 10.000 Gbps   608.152501480883 bps 608.153 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.725703872806219 % 0.726 %   10 bps 10.000 Gbps   72.5703872806218 bps 72.570 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.52899234479479 % 1.529 %   10 bps 10.000 Gbps   152.899234479479 bps 152.899 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.19203360041193 % 4.192 %   10 bps 10.000 Gbps   419.203360041193 bps 419.203 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.204693879219183 % 0.205 %   10 bps 10.000 Gbps   20.4693879219183 bps 20.469 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0649181173483539 % 0.065 %   10 bps 10.000 Gbps   6.49181173483539 bps 6.492 Mbps 
Praha → Plzeň  5.56264433653043 % 5.563 %   100 bps 100.000 Gbps   5.56264433653043 bps 5.563 Gbps 
Plzeň → Praha  1.09904323486556 % 1.099 %   100 bps 100.000 Gbps   1.09904323486556 bps 1.099 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  15.3801829370234 % 15.380 %   10 bps 10.000 Gbps   1.53801829370234 bps 1.538 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.815124232304241 % 0.815 %   10 bps 10.000 Gbps   81.5124232304241 bps 81.512 Mbps 
Brno → Praha  8.63801620757718 % 8.638 %   100 bps 100.000 Gbps   8.63801620757717 bps 8.638 Gbps 
Praha → Brno  10.3796051843644 % 10.380 %   100 bps 100.000 Gbps   10.3796051843644 bps 10.380 Gbps 
GÉANT2 → Praha  11.4568196205325 % 11.457 %   100 bps 100.000 Gbps   11.4568196205326 bps 11.457 Gbps 
Praha → GÉANT2  9.0832174684691 % 9.083 %   100 bps 100.000 Gbps   9.08321746846911 bps 9.083 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.26509571822121 % 1.265 %   100 bps 100.000 Gbps   1.26509571822121 bps 1.265 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.33366139818474 % 5.334 %   100 bps 100.000 Gbps   5.33366139818474 bps 5.334 Gbps 
Liberec → Praha  0.216569923784446 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6569923784446 bps 21.657 Kbps 
Praha → Liberec  0.172885009665367 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2885009665367 bps 17.289 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.47516898884296 % 1.475 %   400 bps 400.000 Gbps   5.89877961200243 bps 5.899 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.0522299325347 % 3.052 %   400 bps 400.000 Gbps   12.19759795056 bps 12.198 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216376189757266 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6376189757266 bps 21.638 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172777742074353 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2777742074353 bps 17.278 Kbps 
Praha → Poděbrady  9.33761239556515 % 9.338 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.3761239556515 bps 93.376 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.67472164390812 % 1.675 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.7472164390812 bps 16.747 Mbps 
Public Internet → Praha  9.3882205812138 % 9.388 %   20 bps 20.000 Gbps   1.87764411624276 bps 1.878 Gbps 
Praha → Public Internet  7.48005946825318 % 7.480 %   20 bps 20.000 Gbps   1.49601189365064 bps 1.496 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.95097398899005 % 2.951 %   20 bps 20.000 Gbps   590.19479779801 bps 590.195 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.838365266830171 % 0.838 %   20 bps 20.000 Gbps   167.673053366034 bps 167.673 Mbps 
Zlín → Brno  1.00194435358955 % 1.002 %   10 bps 10.000 Gbps   100.194435358955 bps 100.194 Mbps 
Brno → Zlín  2.28273585857293 % 2.283 %   10 bps 10.000 Gbps   228.273585857293 bps 228.274 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.97462562128437 % 1.975 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.7462562128437 bps 19.746 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.04387168778443 % 1.044 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.4387168778443 bps 10.439 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.68425218681909 % 4.684 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.8425218681909 bps 46.843 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0239446125944363 % 0.024 %   1000 bps 1000.000 Mbps   239.446125944363 bps 239.446 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.22436336983205 % 7.224 %   10 bps 10.000 Gbps   722.436336983205 bps 722.436 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.38429819641359 % 2.384 %   10 bps 10.000 Gbps   238.429819641359 bps 238.430 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205556782394747 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5556782394747 bps 20.556 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163649778454226 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3649778454226 bps 16.365 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.213938929195643 % 0.214 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.13938929195643 bps 2.139 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.67314835119726 % 1.673 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.7314835119726 bps 16.731 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103962635280095 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3962635280095 bps 10.396 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.10011729755386 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.011729755386 bps 10.012 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.298247010786585 % 0.298 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.98247010786586 bps 2.982 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0367859649809833 % 0.037 %   1000 bps 1000.000 Mbps   367.859649809833 bps 367.860 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   102.897358353486 bps 102.897 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Apr 22 00:05:45 2021