CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/4/22

Average load for period: 2021/04/22 00:00:00 - 2021/04/22 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/04/22 00:00:00 - 2021/04/22 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/4/22
ACONET->Brno  3.216%  Brno->ACONET  12.951%  Brno->Lednice  7.344%  Lednice->Brno  27.914%  Brno->SANET  4.097%  SANET->Brno  1.018%  Brno->Vyškov  6.236%  Vyškov->Brno  0.780%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.039%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.224%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.225%  Tábor->České Budějovice  0.033%  Brno->Jihlava  1.328%  Jihlava->Brno  7.303%  České Budějovice->Jihlava  0.223%  Jihlava->České Budějovice  0.144%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.271e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.875e-3 %  Jihlava->Telč  0.393%  Telč->Jihlava  0.072%  Hradec Králové->Liberec  3.968%  Liberec->Hradec Králové  0.908%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.260e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.236e-3 %  Děčín->Most  0.367e-3 %  Most->Děčín  0.410e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.126e-3 %  Brno->Olomouc  0.690%  Olomouc->Brno  0.230%  Hradec Králové->Olomouc  0.759%  Olomouc->Hradec Králové  0.223%  Olomouc->Ostrava  1.945%  Ostrava->Olomouc  0.199%  Olomouc->Zlín  0.868%  Zlín->Olomouc  0.690e-3 %  Brno->Ostrava  7.776%  Ostrava->Brno  3.606%  Karviná->Ostrava  1.191%  Ostrava->Karviná  3.245%  Opava->Ostrava  0.599%  Ostrava->Opava  0.863%  Ostrava->Pionier  5.376%  Pionier->Ostrava  0.682%  Hradec Králové->Pardubice  4.238%  Pardubice->Hradec Králové  1.311%  Cheb->Plzeň  0.047%  Plzeň->Cheb  0.257%  Plzeň->Praha  0.952%  Praha->Plzeň  6.129%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  17.505%  Praha->AMS-IX  0.905%  Brno->Praha  10.259%  Praha->Brno  10.292%  České Budějovice->Praha  0.908%  Praha->České Budějovice  2.924%  GÉANT2->Praha  11.071%  Praha->GÉANT2  11.398%  Hradec Králové->Praha  1.300%  Praha->Hradec Králové  6.258%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  1.439%  Praha->Poděbrady  12.302%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.002%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.862%  Most->Ústí nad
Labem  4.735e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.040%  Praha->Ústí nad
Labem  7.355%  Ústí nad
Labem->Praha  2.541%  Brno->Zlín  2.402%  Zlín->Brno  1.126%  NIX.cz->Praha  3.105%  Praha->NIX.cz  1.408%  Praha->Public Internet  7.561%  Public Internet->Praha  10.363% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/04/22 00:00:00 - 2021/04/22 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/04/22 00:00:00 - 2021/04/22 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  12.9513330245127 % 12.951 %   10 bps 10.000 Gbps   1.29513330245127 bps 1.295 Gbps 
ACONET → Brno  3.21554229564633 % 3.216 %   10 bps 10.000 Gbps   321.554229564633 bps 321.554 Mbps 
Lednice → Brno  27.9138143814261 % 27.914 %   1000 bps 1000.000 Mbps   279.138143814261 bps 279.138 Mbps 
Brno → Lednice  7.34411902634057 % 7.344 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.4411902634057 bps 73.441 Mbps 
SANET → Brno  1.01818228243732 % 1.018 %   40 bps 40.000 Gbps   407.272912974929 bps 407.273 Mbps 
Brno → SANET  4.09711403659937 % 4.097 %   40 bps 40.000 Gbps   1.63884561463975 bps 1.639 Gbps 
Vyškov → Brno  0.779728802361145 % 0.780 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.79728802361145 bps 7.797 Mbps 
Brno → Vyškov  6.23635527921671 % 6.236 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.3635527921671 bps 62.364 Mbps 
Jihlava → Brno  7.30320564846798 % 7.303 %   100 bps 100.000 Gbps   7.30320564846798 bps 7.303 Gbps 
Brno → Jihlava  1.32836992746652 % 1.328 %   100 bps 100.000 Gbps   1.32836992746652 bps 1.328 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.87515170751556 % 0.875 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.7515170751556 bps 8.752 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.271019741792044 % 0.271 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.71019741792045 bps 2.710 Kbps 
Jihlava → Telč  0.393054173812481 % 0.393 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.93054173812481 bps 3.931 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0719380654136763 % 0.072 %   1000 bps 1000.000 Mbps   719.380654136763 bps 719.381 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.143991641733146 % 0.144 %   20 bps 20.000 Gbps   28.7983283466293 bps 28.798 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.22315402235803 % 0.223 %   20 bps 20.000 Gbps   44.6308044716059 bps 44.631 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.9681763513238 % 3.968 %   20 bps 20.000 Gbps   793.63527026476 bps 793.635 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.908426295722483 % 0.908 %   20 bps 20.000 Gbps   181.685259144497 bps 181.685 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.23555581434978 % 0.236 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.555581434978 bps 23.556 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.260317176504448 % 0.260 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.0317176504448 bps 26.032 Kbps 
Děčín → Most  0.36708674169755 % 0.367 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.6708674169755 bps 3.671 Kbps 
Most → Děčín  0.410312199265799 % 0.410 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.10312199265799 bps 4.103 Kbps 
Most → Plzeň  0.207330379452892 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07330379452892 bps 2.073 Kbps 
Plzeň → Most  0.126392848492921 % 0.126 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.26392848492921 bps 1.264 Kbps 
Brno → Olomouc  0.69037515982225 % 0.690 %   100 bps 100.000 Gbps   690.37515982225 bps 690.375 Mbps 
Olomouc → Brno  0.229547067488246 % 0.230 %   100 bps 100.000 Gbps   229.547067488246 bps 229.547 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.759246063411092 % 0.759 %   100 bps 100.000 Gbps   759.246063411092 bps 759.246 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.223311833051818 % 0.223 %   100 bps 100.000 Gbps   223.311833051818 bps 223.312 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.198912033000321 % 0.199 %   20 bps 20.000 Gbps   39.6386130364517 bps 39.639 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.94482972047957 % 1.945 %   20 bps 20.000 Gbps   372.323054851017 bps 372.323 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.868478585310706 % 0.868 %   10 bps 10.000 Gbps   86.8478585310705 bps 86.848 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.690011518664324 % 0.690 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   69.0011518664325 bps 69.001 Kbps 
Ostrava → Brno  3.60626293062153 % 3.606 %   100 bps 100.000 Gbps   3.60626293062153 bps 3.606 Gbps 
Brno → Ostrava  7.77587801321349 % 7.776 %   100 bps 100.000 Gbps   7.77587801321349 bps 7.776 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.24538654111772 % 3.245 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.4538654111771 bps 32.454 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.19110356395891 % 1.191 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.9110356395891 bps 11.911 Mbps 
Ostrava → Opava  0.862794494985019 % 0.863 %   10 bps 10.000 Gbps   86.2794494985019 bps 86.279 Mbps 
Opava → Ostrava  0.598967385447613 % 0.599 %   10 bps 10.000 Gbps   59.8967385447613 bps 59.897 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.37573408802198 % 5.376 %   10 bps 10.000 Gbps   537.573408802198 bps 537.573 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.682148576190977 % 0.682 %   10 bps 10.000 Gbps   68.2148576190977 bps 68.215 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.31090357463676 % 1.311 %   10 bps 10.000 Gbps   131.090357463676 bps 131.090 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.23788844965095 % 4.238 %   10 bps 10.000 Gbps   423.788844965095 bps 423.789 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.257123915914428 % 0.257 %   10 bps 10.000 Gbps   25.7123915914428 bps 25.712 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0473299143524558 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.73299143524558 bps 4.733 Mbps 
Praha → Plzeň  6.12911227910999 % 6.129 %   100 bps 100.000 Gbps   6.12911227911 bps 6.129 Gbps 
Plzeň → Praha  0.95182571165271 % 0.952 %   100 bps 100.000 Gbps   951.825711652711 bps 951.826 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  17.5051175708852 % 17.505 %   10 bps 10.000 Gbps   1.75051175708852 bps 1.751 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.90460459203784 % 0.905 %   10 bps 10.000 Gbps   90.4604592037841 bps 90.460 Mbps 
Praha → Brno  10.2924154621915 % 10.292 %   100 bps 100.000 Gbps   10.2924154621915 bps 10.292 Gbps 
Brno → Praha  10.2589395340595 % 10.259 %   100 bps 100.000 Gbps   10.2589395340595 bps 10.259 Gbps 
Praha → GÉANT2  11.3983524214364 % 11.398 %   100 bps 100.000 Gbps   11.3983524214364 bps 11.398 Gbps 
GÉANT2 → Praha  11.071474496048 % 11.071 %   100 bps 100.000 Gbps   11.0714744960481 bps 11.071 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.29960059515866 % 1.300 %   100 bps 100.000 Gbps   1.29960059515866 bps 1.300 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.25828642246154 % 6.258 %   100 bps 100.000 Gbps   6.25828642246154 bps 6.258 Gbps 
Praha → Liberec  0.172654434392263 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2654434392263 bps 17.265 Kbps 
Liberec → Praha  0.216807102626801 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6807102626801 bps 21.681 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.40780488961026 % 1.408 %   400 bps 400.000 Gbps   5.63121955844104 bps 5.631 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.104589829699 % 3.105 %   400 bps 400.000 Gbps   12.418359318796 bps 12.418 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172750063608713 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2750063608713 bps 17.275 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216532573199535 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6532573199535 bps 21.653 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.43863013160108 % 1.439 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.3863013160108 bps 14.386 Mbps 
Praha → Poděbrady  12.3015599975503 % 12.302 %   1000 bps 1000.000 Mbps   123.015599975503 bps 123.016 Mbps 
Public Internet → Praha  10.3632969831565 % 10.363 %   20 bps 20.000 Gbps   2.07265939663131 bps 2.073 Gbps 
Praha → Public Internet  7.56121306324656 % 7.561 %   20 bps 20.000 Gbps   1.51224261264931 bps 1.512 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.92356707796906 % 2.924 %   20 bps 20.000 Gbps   584.713415593811 bps 584.713 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.907944787517884 % 0.908 %   20 bps 20.000 Gbps   181.588957503577 bps 181.589 Mbps 
Brno → Zlín  2.40215444879683 % 2.402 %   10 bps 10.000 Gbps   240.215444879683 bps 240.215 Mbps 
Zlín → Brno  1.12555711578895 % 1.126 %   10 bps 10.000 Gbps   112.555711578895 bps 112.556 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.86151041047656 % 1.862 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.6151041047656 bps 18.615 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.00214538877038 % 1.002 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.0214538877038 bps 10.021 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0401212469986145 % 0.040 %   1000 bps 1000.000 Mbps   401.212469986145 bps 401.212 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.73453432625076 % 4.735 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.3453432625076 bps 47.345 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.35503123630675 % 7.355 %   10 bps 10.000 Gbps   735.503123630675 bps 735.503 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.54137134426208 % 2.541 %   10 bps 10.000 Gbps   254.137134426208 bps 254.137 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205562125818486 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5562125818486 bps 20.556 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163314463709809 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3314463709809 bps 16.331 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.03878024359042 % 1.039 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3878024359042 bps 10.388 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.223587739081711 % 0.224 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.23587739081711 bps 2.236 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100104830961604 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0104830961604 bps 10.010 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103905157733593 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3905157733593 bps 10.391 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.225138031877269 % 0.225 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.25138031877269 bps 2.251 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0327571248159946 % 0.033 %   1000 bps 1000.000 Mbps   327.571248159946 bps 327.571 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   112.36174571557 bps 112.362 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Apr 23 00:06:01 2021