CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/4/28

Average load for period: 2021/04/28 00:00:00 - 2021/04/28 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/04/28 00:00:00 - 2021/04/28 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/4/28
ACONET->Brno  1.940%  Brno->ACONET  10.080%  Brno->Lednice  6.607%  Lednice->Brno  28.310%  Brno->SANET  3.839%  SANET->Brno  1.100%  Brno->Vyškov  4.429%  Vyškov->Brno  1.061%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.351%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.193%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.218%  Tábor->České Budějovice  0.034%  Brno->Jihlava  1.516%  Jihlava->Brno  4.934%  České Budějovice->Jihlava  0.946%  Jihlava->České Budějovice  1.571%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.205e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.935e-3 %  Jihlava->Telč  0.683%  Telč->Jihlava  0.301%  Hradec Králové->Liberec  4.091%  Liberec->Hradec Králové  1.227%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.239e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.347e-3 %  Děčín->Most  0.292e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.112e-3 %  Brno->Olomouc  0.634%  Olomouc->Brno  0.263%  Hradec Králové->Olomouc  0.878%  Olomouc->Hradec Králové  0.238%  Olomouc->Ostrava  2.914%  Ostrava->Olomouc  0.037%  Olomouc->Zlín  0.894%  Zlín->Olomouc  0.700e-3 %  Brno->Ostrava  5.910%  Ostrava->Brno  3.848%  Karviná->Ostrava  1.272%  Ostrava->Karviná  3.436%  Opava->Ostrava  0.683%  Ostrava->Opava  0.742%  Ostrava->Pionier : DOWN Pionier->Ostrava : DOWN Hradec Králové->Pardubice  4.832%  Pardubice->Hradec Králové  1.264%  Cheb->Plzeň  0.039%  Plzeň->Cheb  0.203%  Plzeň->Praha  2.461%  Praha->Plzeň  4.762%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  20.659%  Praha->AMS-IX  0.843%  Brno->Praha  7.957%  Praha->Brno  10.976%  České Budějovice->Praha  0.802%  Praha->České Budějovice  2.941%  GÉANT2->Praha  10.571%  Praha->GÉANT2  9.160%  Hradec Králové->Praha  1.113%  Praha->Hradec Králové  3.940%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.778%  Praha->Poděbrady  11.406%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.859%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.001%  Most->Ústí nad
Labem  4.469e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.019%  Praha->Ústí nad
Labem  6.925%  Ústí nad
Labem->Praha  1.812%  Brno->Zlín  2.242%  Zlín->Brno  1.059%  NIX.cz->Praha  2.970%  Praha->NIX.cz  1.407%  Praha->Public Internet  7.021%  Public Internet->Praha  9.454% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/04/28 00:00:00 - 2021/04/28 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/04/28 00:00:00 - 2021/04/28 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.94021082293003 % 1.940 %   10 bps 10.000 Gbps   194.021082293003 bps 194.021 Mbps 
Brno → ACONET  10.0802444504872 % 10.080 %   10 bps 10.000 Gbps   1.00802444504872 bps 1.008 Gbps 
Brno → Lednice  6.60732161343465 % 6.607 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.0732161343465 bps 66.073 Mbps 
Lednice → Brno  28.3097626339797 % 28.310 %   1000 bps 1000.000 Mbps   283.097626339797 bps 283.098 Mbps 
SANET → Brno  1.09970416847706 % 1.100 %   40 bps 40.000 Gbps   439.881667390824 bps 439.882 Mbps 
Brno → SANET  3.83914378387124 % 3.839 %   40 bps 40.000 Gbps   1.53565751354849 bps 1.536 Gbps 
Vyškov → Brno  1.0611532008066 % 1.061 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.611532008066 bps 10.612 Mbps 
Brno → Vyškov  4.42940404001486 % 4.429 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.2940404001486 bps 44.294 Mbps 
Brno → Jihlava  1.51559350883977 % 1.516 %   100 bps 100.000 Gbps   1.51559350883977 bps 1.516 Gbps 
Jihlava → Brno  4.93359191389943 % 4.934 %   100 bps 100.000 Gbps   4.93359191389944 bps 4.934 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.934685022227036 % 0.935 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.34685022227036 bps 9.347 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.205177058920087 % 0.205 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.05177058920087 bps 2.052 Kbps 
Jihlava → Telč  0.682764689307792 % 0.683 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.82764689307792 bps 6.828 Mbps 
Telč → Jihlava  0.301044024218537 % 0.301 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.01044024218537 bps 3.010 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  1.57087781282392 % 1.571 %   20 bps 20.000 Gbps   314.175562564784 bps 314.176 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.946398855173611 % 0.946 %   20 bps 20.000 Gbps   189.279771034722 bps 189.280 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.0911087761192 % 4.091 %   20 bps 20.000 Gbps   818.221755223841 bps 818.222 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.22692624657349 % 1.227 %   20 bps 20.000 Gbps   245.385249314698 bps 245.385 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.23901269775758 % 0.239 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.901269775758 bps 23.901 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.346672484101685 % 0.347 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   34.6672484101685 bps 34.667 Kbps 
Most → Děčín  0.375651091470077 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.75651091470078 bps 3.757 Kbps 
Děčín → Most  0.291647240275038 % 0.292 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.91647240275038 bps 2.916 Kbps 
Most → Plzeň  0.207023143698676 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07023143698676 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.111534179987138 % 0.112 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.11534179987138 bps 1.115 Kbps 
Brno → Olomouc  0.633761671473022 % 0.634 %   100 bps 100.000 Gbps   633.761671473022 bps 633.762 Mbps 
Olomouc → Brno  0.262946203520314 % 0.263 %   100 bps 100.000 Gbps   262.946203520315 bps 262.946 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.878453876454301 % 0.878 %   100 bps 100.000 Gbps   878.453876454301 bps 878.454 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.238185494857778 % 0.238 %   100 bps 100.000 Gbps   238.185494857778 bps 238.185 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.037358158585904 % 0.037 %   20 bps 20.000 Gbps   7.42826078825314 bps 7.428 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.91426717044836 % 2.914 %   20 bps 20.000 Gbps   556.545862911569 bps 556.546 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.700304299453572 % 0.700 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   70.0304299453572 bps 70.030 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.894059804026615 % 0.894 %   10 bps 10.000 Gbps   89.4059804026614 bps 89.406 Mbps 
Ostrava → Brno  3.84796270423984 % 3.848 %   100 bps 100.000 Gbps   3.84796270423984 bps 3.848 Gbps 
Brno → Ostrava  5.91001115743475 % 5.910 %   100 bps 100.000 Gbps   5.91001115743475 bps 5.910 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.27208704352181 % 1.272 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.7208704352181 bps 12.721 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.43630618845011 % 3.436 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.3630618845011 bps 34.363 Mbps 
Opava → Ostrava  0.68278078200583 % 0.683 %   10 bps 10.000 Gbps   68.2780782005831 bps 68.278 Mbps 
Ostrava → Opava  0.742330331085432 % 0.742 %   10 bps 10.000 Gbps   74.2330331085432 bps 74.233 Mbps 
Pionier → Ostrava  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Pionier  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Hradec Králové → Pardubice  4.83237520791237 % 4.832 %   10 bps 10.000 Gbps   483.237520791237 bps 483.238 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.26386848255225 % 1.264 %   10 bps 10.000 Gbps   126.386848255225 bps 126.387 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0386046379611314 % 0.039 %   10 bps 10.000 Gbps   3.86046379611314 bps 3.860 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.202699570423089 % 0.203 %   10 bps 10.000 Gbps   20.2699570423089 bps 20.270 Mbps 
Plzeň → Praha  2.46115615957911 % 2.461 %   100 bps 100.000 Gbps   2.46115615957911 bps 2.461 Gbps 
Praha → Plzeň  4.76245375936908 % 4.762 %   100 bps 100.000 Gbps   4.76245375936908 bps 4.762 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  20.658509465507 % 20.659 %   10 bps 10.000 Gbps   2.06585094655071 bps 2.066 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.843168834211734 % 0.843 %   10 bps 10.000 Gbps   84.3168834211733 bps 84.317 Mbps 
Brno → Praha  7.95673320586375 % 7.957 %   100 bps 100.000 Gbps   7.95673320586375 bps 7.957 Gbps 
Praha → Brno  10.9758572480511 % 10.976 %   100 bps 100.000 Gbps   10.9758572480511 bps 10.976 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.570559346921 % 10.571 %   100 bps 100.000 Gbps   10.570559346921 bps 10.571 Gbps 
Praha → GÉANT2  9.15973724843516 % 9.160 %   100 bps 100.000 Gbps   9.15973724843514 bps 9.160 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.11283155364302 % 1.113 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11283155364302 bps 1.113 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.94011906805613 % 3.940 %   100 bps 100.000 Gbps   3.94011906805614 bps 3.940 Gbps 
Praha → Liberec  0.172393402185381 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2393402185381 bps 17.239 Kbps 
Liberec → Praha  0.216908943155275 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6908943155275 bps 21.691 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.97011148531981 % 2.970 %   400 bps 400.000 Gbps   11.8804459412793 bps 11.880 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.4072488464948 % 1.407 %   400 bps 400.000 Gbps   5.62899538597921 bps 5.629 Gbps 
Pardubice → Praha  0.21669978407965 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.669978407965 bps 21.670 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172398499959108 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2398499959108 bps 17.240 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.77811332674372 % 1.778 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.7811332674372 bps 17.781 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.4055597440481 % 11.406 %   1000 bps 1000.000 Mbps   114.055597440481 bps 114.056 Mbps 
Public Internet → Praha  9.45442521271777 % 9.454 %   20 bps 20.000 Gbps   1.89088504254355 bps 1.891 Gbps 
Praha → Public Internet  7.02058920778889 % 7.021 %   20 bps 20.000 Gbps   1.40411784155778 bps 1.404 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.94080763928284 % 2.941 %   20 bps 20.000 Gbps   588.161527856568 bps 588.162 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.802326185731018 % 0.802 %   20 bps 20.000 Gbps   160.465237146204 bps 160.465 Mbps 
Zlín → Brno  1.05864412652265 % 1.059 %   10 bps 10.000 Gbps   105.864412652265 bps 105.864 Mbps 
Brno → Zlín  2.24181982915197 % 2.242 %   10 bps 10.000 Gbps   224.181982915197 bps 224.182 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.859120515818792 % 0.859 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.59120515818792 bps 8.591 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.00060260264456 % 2.001 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.0060260264456 bps 20.006 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.018922159503791 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   189.22159503791 bps 189.222 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.46924675406966 % 4.469 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.6924675406965 bps 44.692 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.81199277361806 % 1.812 %   10 bps 10.000 Gbps   181.199277361806 bps 181.199 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.9246327293794 % 6.925 %   10 bps 10.000 Gbps   692.46327293794 bps 692.463 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163089500353281 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3089500353281 bps 16.309 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205572762738055 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5572762738055 bps 20.557 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.192627312404143 % 0.193 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.92627312404143 bps 1.926 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.35128294688744 % 1.351 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.5128294688744 bps 13.513 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103836899777665 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3836899777665 bps 10.384 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100151853304042 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0151853304042 bps 10.015 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0340457518041222 % 0.034 %   1000 bps 1000.000 Mbps   340.457518041222 bps 340.458 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.217778163199642 % 0.218 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.17778163199642 bps 2.178 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   100.88110353788 bps 100.881 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Apr 29 00:05:52 2021