CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/4/29

Average load for period: 2021/04/29 00:00:00 - 2021/04/29 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/04/29 00:00:00 - 2021/04/29 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/4/29
ACONET->Brno  2.176%  Brno->ACONET  9.901%  Brno->Lednice  6.539%  Lednice->Brno  28.708%  Brno->SANET  3.450%  SANET->Brno  1.034%  Brno->Vyškov  5.885%  Vyškov->Brno  0.764%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.371%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.257%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.184%  Tábor->České Budějovice  0.025%  Brno->Jihlava  1.467%  Jihlava->Brno  5.155%  České Budějovice->Jihlava  0.251%  Jihlava->České Budějovice  0.322%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.379e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.911e-3 %  Jihlava->Telč  0.204%  Telč->Jihlava  0.052%  Hradec Králové->Liberec  3.267%  Liberec->Hradec Králové  0.972%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.656%  Ústí nad
Labem->Liberec  2.352%  Děčín->Most  0.291e-3 %  Most->Děčín  0.375e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.110e-3 %  Brno->Olomouc  1.295%  Olomouc->Brno  0.323%  Hradec Králové->Olomouc  0.679%  Olomouc->Hradec Králové  0.345%  Olomouc->Ostrava  2.227%  Ostrava->Olomouc  0.208%  Olomouc->Zlín  0.504%  Zlín->Olomouc  0.884e-3 %  Brno->Ostrava  6.395%  Ostrava->Brno  4.004%  Karviná->Ostrava  1.396%  Ostrava->Karviná  3.745%  Opava->Ostrava  0.405%  Ostrava->Opava  0.715%  Ostrava->Pionier : DOWN Pionier->Ostrava : DOWN Hradec Králové->Pardubice  3.848%  Pardubice->Hradec Králové  3.047%  Cheb->Plzeň  0.038%  Plzeň->Cheb  0.164%  Plzeň->Praha  1.960%  Praha->Plzeň  4.193%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  18.618%  Praha->AMS-IX  0.872%  Brno->Praha  8.623%  Praha->Brno  13.230%  České Budějovice->Praha  0.853%  Praha->České Budějovice  3.035%  GÉANT2->Praha  13.216%  Praha->GÉANT2  6.615%  Hradec Králové->Praha  0.853%  Praha->Hradec Králové  2.709%  Liberec->Praha  0.224e-3 %  Praha->Liberec  0.201e-3 %  Pardubice->Praha  0.751%  Praha->Pardubice  3.045%  Poděbrady->Praha  1.939%  Praha->Poděbrady  11.476%  Děčín->Ústí nad
Labem  2.113%  Ústí nad
Labem->Děčín  3.387%  Most->Ústí nad
Labem  4.679e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.025%  Praha->Ústí nad
Labem  8.872%  Ústí nad
Labem->Praha  2.906%  Brno->Zlín  2.599%  Zlín->Brno  1.223%  NIX.cz->Praha  2.958%  Praha->NIX.cz  1.446%  Praha->Public Internet  7.152%  Public Internet->Praha  10.479% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/04/29 00:00:00 - 2021/04/29 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/04/29 00:00:00 - 2021/04/29 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.90122667986262 % 9.901 %   10 bps 10.000 Gbps   990.122667986261 bps 990.123 Mbps 
ACONET → Brno  2.17581681896639 % 2.176 %   10 bps 10.000 Gbps   217.581681896639 bps 217.582 Mbps 
Lednice → Brno  28.7075200842178 % 28.708 %   1000 bps 1000.000 Mbps   287.075200842178 bps 287.075 Mbps 
Brno → Lednice  6.5387960742088 % 6.539 %   1000 bps 1000.000 Mbps   65.387960742088 bps 65.388 Mbps 
Brno → SANET  3.44953858552898 % 3.450 %   40 bps 40.000 Gbps   1.37981543421159 bps 1.380 Gbps 
SANET → Brno  1.03426418873932 % 1.034 %   40 bps 40.000 Gbps   413.70567549573 bps 413.706 Mbps 
Brno → Vyškov  5.8850059928239 % 5.885 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.850059928239 bps 58.850 Mbps 
Vyškov → Brno  0.764384514178748 % 0.764 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.64384514178748 bps 7.644 Mbps 
Brno → Jihlava  1.46727582266987 % 1.467 %   100 bps 100.000 Gbps   1.46727582266987 bps 1.467 Gbps 
Jihlava → Brno  5.15459821733067 % 5.155 %   100 bps 100.000 Gbps   5.15459821733067 bps 5.155 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.378695031686752 % 0.379 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.78695031686752 bps 3.787 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.910908352125044 % 0.911 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.10908352125043 bps 9.109 Kbps 
Jihlava → Telč  0.204287485817831 % 0.204 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.04287485817831 bps 2.043 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0519951615281188 % 0.052 %   1000 bps 1000.000 Mbps   519.951615281188 bps 519.952 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.250640095830094 % 0.251 %   20 bps 20.000 Gbps   50.1280191660188 bps 50.128 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.321995955333183 % 0.322 %   20 bps 20.000 Gbps   64.3991910666365 bps 64.399 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.26749118338476 % 3.267 %   20 bps 20.000 Gbps   653.498236676952 bps 653.498 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.972084929123547 % 0.972 %   20 bps 20.000 Gbps   194.416985824709 bps 194.417 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.656055460634208 % 0.656 %   10 bps 10.000 Gbps   65.6055460634209 bps 65.606 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  2.35246620265756 % 2.352 %   10 bps 10.000 Gbps   235.246620265756 bps 235.247 Mbps 
Děčín → Most  0.290873537077554 % 0.291 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.90873537077554 bps 2.909 Kbps 
Most → Děčín  0.374960533053845 % 0.375 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.74960533053846 bps 3.750 Kbps 
Most → Plzeň  0.20682737919118 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.0682737919118 bps 2.068 Kbps 
Plzeň → Most  0.110264170071671 % 0.110 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.10264170071671 bps 1.103 Kbps 
Olomouc → Brno  0.323409232325433 % 0.323 %   100 bps 100.000 Gbps   323.409232325433 bps 323.409 Mbps 
Brno → Olomouc  1.29515580237283 % 1.295 %   100 bps 100.000 Gbps   1.29515580237283 bps 1.295 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.345254722546254 % 0.345 %   100 bps 100.000 Gbps   345.254722546254 bps 345.255 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.67896992940945 % 0.679 %   100 bps 100.000 Gbps   678.96992940945 bps 678.970 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.207749140559756 % 0.208 %   20 bps 20.000 Gbps   41.516180231325 bps 41.516 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.22714640025179 % 2.227 %   20 bps 20.000 Gbps   438.896385533103 bps 438.896 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.50398771389804 % 0.504 %   10 bps 10.000 Gbps   50.398771389804 bps 50.399 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.883502019713798 % 0.884 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   88.3502019713798 bps 88.350 Kbps 
Ostrava → Brno  4.00354554553771 % 4.004 %   100 bps 100.000 Gbps   4.00354554553771 bps 4.004 Gbps 
Brno → Ostrava  6.39507149779148 % 6.395 %   100 bps 100.000 Gbps   6.39507149779148 bps 6.395 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.745002769328 % 3.745 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.45002769328 bps 37.450 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.39572277087335 % 1.396 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.9572277087335 bps 13.957 Mbps 
Opava → Ostrava  0.404885262250394 % 0.405 %   10 bps 10.000 Gbps   40.4885262250394 bps 40.489 Mbps 
Ostrava → Opava  0.715250540517643 % 0.715 %   10 bps 10.000 Gbps   71.5250540517644 bps 71.525 Mbps 
Pionier → Ostrava  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Pionier  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Hradec Králové → Pardubice  3.84824361450485 % 3.848 %   10 bps 10.000 Gbps   384.824361450485 bps 384.824 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  3.04682415893875 % 3.047 %   10 bps 10.000 Gbps   304.682415893875 bps 304.682 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0375878906267261 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.75878906267261 bps 3.759 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.164305089143127 % 0.164 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4305089143127 bps 16.431 Mbps 
Praha → Plzeň  4.19254857360032 % 4.193 %   100 bps 100.000 Gbps   4.19254857360032 bps 4.193 Gbps 
Plzeň → Praha  1.96018611948892 % 1.960 %   100 bps 100.000 Gbps   1.96018611948892 bps 1.960 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  18.6176861924208 % 18.618 %   10 bps 10.000 Gbps   1.86176861924208 bps 1.862 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.871862743724478 % 0.872 %   10 bps 10.000 Gbps   87.1862743724478 bps 87.186 Mbps 
Brno → Praha  8.62322689282822 % 8.623 %   100 bps 100.000 Gbps   8.62322689282822 bps 8.623 Gbps 
Praha → Brno  13.2302645198263 % 13.230 %   100 bps 100.000 Gbps   13.2302645198263 bps 13.230 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.61499769014006 % 6.615 %   100 bps 100.000 Gbps   6.61499769014006 bps 6.615 Gbps 
GÉANT2 → Praha  13.2162640679815 % 13.216 %   100 bps 100.000 Gbps   13.2162640679815 bps 13.216 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.70882993114022 % 2.709 %   100 bps 100.000 Gbps   2.70882993114022 bps 2.709 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.85292994297173 % 0.853 %   100 bps 100.000 Gbps   852.92994297173 bps 852.930 Mbps 
Liberec → Praha  0.224091015018851 % 0.224 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.4091015018851 bps 22.409 Kbps 
Praha → Liberec  0.201249947439754 % 0.201 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.1249947439754 bps 20.125 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.95799952994206 % 2.958 %   400 bps 400.000 Gbps   11.8240743645069 bps 11.824 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.44632550287358 % 1.446 %   400 bps 400.000 Gbps   5.78325757177311 bps 5.783 Gbps 
Pardubice → Praha  0.750914281527357 % 0.751 %   10 bps 10.000 Gbps   75.0914281527357 bps 75.091 Mbps 
Praha → Pardubice  3.045270050558 % 3.045 %   10 bps 10.000 Gbps   304.5270050558 bps 304.527 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.93902204875942 % 1.939 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.3902204875942 bps 19.390 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.4762029076859 % 11.476 %   1000 bps 1000.000 Mbps   114.762029076859 bps 114.762 Mbps 
Praha → Public Internet  7.15207929806921 % 7.152 %   20 bps 20.000 Gbps   1.43041585961384 bps 1.430 Gbps 
Public Internet → Praha  10.4793603343691 % 10.479 %   20 bps 20.000 Gbps   2.09587206687382 bps 2.096 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.03532228131597 % 3.035 %   20 bps 20.000 Gbps   607.064456263195 bps 607.064 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.852900597489973 % 0.853 %   20 bps 20.000 Gbps   170.580119497995 bps 170.580 Mbps 
Brno → Zlín  2.59932205515501 % 2.599 %   10 bps 10.000 Gbps   259.932205515501 bps 259.932 Mbps 
Zlín → Brno  1.22321503108192 % 1.223 %   10 bps 10.000 Gbps   122.321503108192 bps 122.322 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  2.1130298776077 % 2.113 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.130298776077 bps 21.130 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  3.38720494615716 % 3.387 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.8720494615717 bps 33.872 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0249617453542738 % 0.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   249.617453542738 bps 249.617 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.67915896183282 % 4.679 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.7915896183282 bps 46.792 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.90597486789487 % 2.906 %   10 bps 10.000 Gbps   290.597486789487 bps 290.597 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  8.87194329977233 % 8.872 %   10 bps 10.000 Gbps   887.194329977233 bps 887.194 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163073075832688 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3073075832688 bps 16.307 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205525615860426 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5525615860426 bps 20.553 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.257120633448321 % 0.257 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.57120633448321 bps 2.571 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.37060252973513 % 1.371 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.7060252973513 bps 13.706 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103691252973622 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3691252973622 bps 10.369 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.10013953881642 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.013953881642 bps 10.014 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.184305646214457 % 0.184 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.84305646214457 bps 1.843 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.024543078127964 % 0.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   245.43078127964 bps 245.431 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   103.160407576896 bps 103.160 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Apr 30 00:05:56 2021