CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/4/30

Average load for period: 2021/04/30 00:00:00 - 2021/04/30 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/04/30 00:00:00 - 2021/04/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/4/30
ACONET->Brno  2.258%  Brno->ACONET  8.467%  Brno->Lednice  6.363%  Lednice->Brno  28.025%  Brno->SANET  2.915%  SANET->Brno  0.868%  Brno->Vyškov  2.870%  Vyškov->Brno  0.713%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.417%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.132%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.137%  Tábor->České Budějovice  0.026%  Brno->Jihlava  2.079%  Jihlava->Brno  5.411%  České Budějovice->Jihlava  0.479%  Jihlava->České Budějovice  0.308%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.213e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.785e-3 %  Jihlava->Telč  0.201%  Telč->Jihlava  0.067%  Hradec Králové->Liberec  2.932%  Liberec->Hradec Králové  0.747%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.223e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.304e-3 %  Děčín->Most  0.296e-3 %  Most->Děčín  0.375e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.111e-3 %  Brno->Olomouc  0.525%  Olomouc->Brno  0.192%  Hradec Králové->Olomouc  0.813%  Olomouc->Hradec Králové  0.307%  Olomouc->Ostrava  2.627%  Ostrava->Olomouc  0.058%  Olomouc->Zlín  0.767%  Zlín->Olomouc  1.144e-3 %  Brno->Ostrava  5.869%  Ostrava->Brno  3.306%  Karviná->Ostrava  0.886%  Ostrava->Karviná  2.912%  Opava->Ostrava  0.650%  Ostrava->Opava  0.580%  Ostrava->Pionier : DOWN Pionier->Ostrava : DOWN Hradec Králové->Pardubice  3.579%  Pardubice->Hradec Králové  0.838%  Cheb->Plzeň  0.038%  Plzeň->Cheb  0.119%  Plzeň->Praha  1.481%  Praha->Plzeň  5.398%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  16.549%  Praha->AMS-IX  0.971%  Brno->Praha  8.933%  Praha->Brno  9.920%  České Budějovice->Praha  2.043%  Praha->České Budějovice  2.704%  GÉANT2->Praha  10.359%  Praha->GÉANT2  6.806%  Hradec Králové->Praha  1.039%  Praha->Hradec Králové  3.166%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.175e-3 %  Poděbrady->Praha  2.202%  Praha->Poděbrady  11.335%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.832%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.792%  Most->Ústí nad
Labem  4.418e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.020%  Praha->Ústí nad
Labem  5.440%  Ústí nad
Labem->Praha  1.996%  Brno->Zlín  1.956%  Zlín->Brno  1.044%  NIX.cz->Praha  2.486%  Praha->NIX.cz  1.248%  Praha->Public Internet  6.653%  Public Internet->Praha  8.553% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/04/30 00:00:00 - 2021/04/30 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/04/30 00:00:00 - 2021/04/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.25798823437676 % 2.258 %   10 bps 10.000 Gbps   225.798823437675 bps 225.799 Mbps 
Brno → ACONET  8.46653984273108 % 8.467 %   10 bps 10.000 Gbps   846.653984273108 bps 846.654 Mbps 
Lednice → Brno  28.0246178541476 % 28.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   280.246178541476 bps 280.246 Mbps 
Brno → Lednice  6.36268262585693 % 6.363 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.6268262585693 bps 63.627 Mbps 
SANET → Brno  0.868422003709813 % 0.868 %   40 bps 40.000 Gbps   347.368801483925 bps 347.369 Mbps 
Brno → SANET  2.91500342296768 % 2.915 %   40 bps 40.000 Gbps   1.16600136918707 bps 1.166 Gbps 
Vyškov → Brno  0.713048331422502 % 0.713 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.13048331422503 bps 7.130 Mbps 
Brno → Vyškov  2.87004054350662 % 2.870 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.7004054350662 bps 28.700 Mbps 
Brno → Jihlava  2.07865993959705 % 2.079 %   100 bps 100.000 Gbps   2.07865993959705 bps 2.079 Gbps 
Jihlava → Brno  5.41123739787367 % 5.411 %   100 bps 100.000 Gbps   5.41123739787367 bps 5.411 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.785387976702947 % 0.785 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.85387976702947 bps 7.854 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.212560630005309 % 0.213 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.12560630005309 bps 2.126 Kbps 
Jihlava → Telč  0.200967294149008 % 0.201 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.00967294149008 bps 2.010 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0668126677095653 % 0.067 %   1000 bps 1000.000 Mbps   668.126677095653 bps 668.127 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.479341963602029 % 0.479 %   20 bps 20.000 Gbps   95.8683927204058 bps 95.868 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.30815834890882 % 0.308 %   20 bps 20.000 Gbps   61.6316697817641 bps 61.632 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.93248380200332 % 2.932 %   20 bps 20.000 Gbps   586.496760400664 bps 586.497 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.74698886393168 % 0.747 %   20 bps 20.000 Gbps   149.397772786336 bps 149.398 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.30402362630577 % 0.304 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   30.402362630577 bps 30.402 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.222819570643211 % 0.223 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.2819570643211 bps 22.282 Kbps 
Most → Děčín  0.375417857956655 % 0.375 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.75417857956654 bps 3.754 Kbps 
Děčín → Most  0.295812293565404 % 0.296 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.95812293565404 bps 2.958 Kbps 
Most → Plzeň  0.207132902180316 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07132902180316 bps 2.071 Kbps 
Plzeň → Most  0.111156575822535 % 0.111 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.11156575822535 bps 1.112 Kbps 
Brno → Olomouc  0.524609088671479 % 0.525 %   100 bps 100.000 Gbps   524.609088671479 bps 524.609 Mbps 
Olomouc → Brno  0.19216555993524 % 0.192 %   100 bps 100.000 Gbps   192.16555993524 bps 192.166 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.307042097545347 % 0.307 %   100 bps 100.000 Gbps   307.042097545347 bps 307.042 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.813088722064601 % 0.813 %   100 bps 100.000 Gbps   813.088722064601 bps 813.089 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0578095623018421 % 0.058 %   20 bps 20.000 Gbps   11.0337488971165 bps 11.034 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.62739735162724 % 2.627 %   20 bps 20.000 Gbps   510.494031903641 bps 510.494 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.1443147715982 % 1.144 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   114.43147715982 bps 114.431 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.766949082977157 % 0.767 %   10 bps 10.000 Gbps   76.6949082977157 bps 76.695 Mbps 
Brno → Ostrava  5.86899930936666 % 5.869 %   100 bps 100.000 Gbps   5.86899930936666 bps 5.869 Gbps 
Ostrava → Brno  3.30581766927529 % 3.306 %   100 bps 100.000 Gbps   3.30581766927529 bps 3.306 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.91199110695014 % 2.912 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.1199110695014 bps 29.120 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.885724339429353 % 0.886 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.85724339429353 bps 8.857 Mbps 
Opava → Ostrava  0.650109257174544 % 0.650 %   10 bps 10.000 Gbps   65.0109257174545 bps 65.011 Mbps 
Ostrava → Opava  0.580223675278337 % 0.580 %   10 bps 10.000 Gbps   58.0223675278337 bps 58.022 Mbps 
Ostrava → Pionier  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Pionier → Ostrava  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Pardubice → Hradec Králové  0.837886935896336 % 0.838 %   10 bps 10.000 Gbps   83.7886935896337 bps 83.789 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.57872138137094 % 3.579 %   10 bps 10.000 Gbps   357.872138137093 bps 357.872 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.119059227230227 % 0.119 %   10 bps 10.000 Gbps   11.9059227230227 bps 11.906 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0377402621254258 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.77402621254258 bps 3.774 Mbps 
Praha → Plzeň  5.39778842098414 % 5.398 %   100 bps 100.000 Gbps   5.39778842098414 bps 5.398 Gbps 
Plzeň → Praha  1.48074036064213 % 1.481 %   100 bps 100.000 Gbps   1.48074036064213 bps 1.481 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  16.5490948594836 % 16.549 %   10 bps 10.000 Gbps   1.65490948594836 bps 1.655 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.970666055634677 % 0.971 %   10 bps 10.000 Gbps   97.0666055634678 bps 97.067 Mbps 
Praha → Brno  9.9203501833879 % 9.920 %   100 bps 100.000 Gbps   9.92035018338789 bps 9.920 Gbps 
Brno → Praha  8.93329496123402 % 8.933 %   100 bps 100.000 Gbps   8.93329496123402 bps 8.933 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.80585427269343 % 6.806 %   100 bps 100.000 Gbps   6.80585427269343 bps 6.806 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.3591931047126 % 10.359 %   100 bps 100.000 Gbps   10.3591931047126 bps 10.359 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.03853086722888 % 1.039 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03853086722889 bps 1.039 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.16647781602053 % 3.166 %   100 bps 100.000 Gbps   3.16647781602053 bps 3.166 Gbps 
Praha → Liberec  0.172391547467606 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2391547467605 bps 17.239 Kbps 
Liberec → Praha  0.216860595006004 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6860595006004 bps 21.686 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.48624586702074 % 2.486 %   400 bps 400.000 Gbps   9.92914201453037 bps 9.929 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.24843866944176 % 1.248 %   400 bps 400.000 Gbps   4.99062279760655 bps 4.991 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216969522432265 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6969522432265 bps 21.697 Kbps 
Praha → Pardubice  0.174657125651504 % 0.175 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.4657125651504 bps 17.466 Kbps 
Praha → Poděbrady  11.3349290843634 % 11.335 %   1000 bps 1000.000 Mbps   113.349290843634 bps 113.349 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.20158239224282 % 2.202 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.0158239224282 bps 22.016 Mbps 
Public Internet → Praha  8.55322576474124 % 8.553 %   20 bps 20.000 Gbps   1.71064515294825 bps 1.711 Gbps 
Praha → Public Internet  6.65298783349418 % 6.653 %   20 bps 20.000 Gbps   1.33059756669883 bps 1.331 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.70385139324554 % 2.704 %   20 bps 20.000 Gbps   540.770278649107 bps 540.770 Mbps 
České Budějovice → Praha  2.04293458642295 % 2.043 %   20 bps 20.000 Gbps   408.586917284591 bps 408.587 Mbps 
Zlín → Brno  1.04434989646082 % 1.044 %   10 bps 10.000 Gbps   104.434989646082 bps 104.435 Mbps 
Brno → Zlín  1.95646552692544 % 1.956 %   10 bps 10.000 Gbps   195.646552692544 bps 195.647 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.831763579873462 % 0.832 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.31763579873462 bps 8.318 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.79208452544786 % 1.792 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.9208452544786 bps 17.921 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.41755658780013 % 4.418 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.1755658780013 bps 44.176 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0195138906211814 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   195.138906211813 bps 195.139 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.99640669639641 % 1.996 %   10 bps 10.000 Gbps   199.640669639641 bps 199.641 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.440235901229 % 5.440 %   10 bps 10.000 Gbps   544.023590122901 bps 544.024 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163161540218009 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3161540218009 bps 16.316 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205568494077777 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5568494077777 bps 20.557 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.41732874812949 % 1.417 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.1732874812949 bps 14.173 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.131963813730554 % 0.132 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.31963813730554 bps 1.320 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103779568797039 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3779568797039 bps 10.378 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100138603336681 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0138603336681 bps 10.014 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0261840087978451 % 0.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   261.840087978451 bps 261.840 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.137404651149238 % 0.137 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.37404651149238 bps 1.374 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   92.5674036429608 bps 92.567 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat May 1 00:06:02 2021