CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/5/1

Average load for period: 2021/05/01 00:00:00 - 2021/05/01 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/05/01 00:00:00 - 2021/05/01 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/5/1
ACONET->Brno  1.160%  Brno->ACONET  5.536%  Brno->Lednice  9.696%  Lednice->Brno  28.430%  Brno->SANET  1.390%  SANET->Brno  0.717%  Brno->Vyškov  0.913%  Vyškov->Brno  0.563%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.898%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.101%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.033%  Tábor->České Budějovice  0.024%  Brno->Jihlava  2.864%  Jihlava->Brno  5.234%  České Budějovice->Jihlava  0.235%  Jihlava->České Budějovice  2.637%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.689e-3 %  Jihlava->Telč  0.063%  Telč->Jihlava  0.030%  Hradec Králové->Liberec  2.230%  Liberec->Hradec Králové  0.502%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.211e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.209e-3 %  Děčín->Most  0.299e-3 %  Most->Děčín  0.375e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.113e-3 %  Brno->Olomouc  0.269%  Olomouc->Brno  0.127%  Hradec Králové->Olomouc  0.431%  Olomouc->Hradec Králové  0.132%  Olomouc->Ostrava  7.117%  Ostrava->Olomouc  0.039%  Olomouc->Zlín  0.466%  Zlín->Olomouc  0.256e-3 %  Brno->Ostrava  7.332%  Ostrava->Brno  3.402%  Karviná->Ostrava  0.724%  Ostrava->Karviná  2.808%  Opava->Ostrava  0.645%  Ostrava->Opava  0.490%  Ostrava->Pionier : DOWN Pionier->Ostrava : DOWN Hradec Králové->Pardubice  2.044%  Pardubice->Hradec Králové  0.546%  Cheb->Plzeň  0.015%  Plzeň->Cheb  0.082%  Plzeň->Praha  0.777%  Praha->Plzeň  4.326%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  16.331%  Praha->AMS-IX  0.986%  Brno->Praha  7.913%  Praha->Brno  7.559%  České Budějovice->Praha  0.438%  Praha->České Budějovice  1.415%  GÉANT2->Praha  5.897%  Praha->GÉANT2  5.402%  Hradec Králové->Praha  0.797%  Praha->Hradec Králové  2.592%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.175e-3 %  Poděbrady->Praha  1.210%  Praha->Poděbrady  9.296%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.158%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.774%  Most->Ústí nad
Labem  2.619e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.099e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.331%  Ústí nad
Labem->Praha  1.482%  Brno->Zlín  0.992%  Zlín->Brno  0.637%  NIX.cz->Praha  1.641%  Praha->NIX.cz  0.851%  Praha->Public Internet  5.324%  Public Internet->Praha  7.149% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/05/01 00:00:00 - 2021/05/01 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/05/01 00:00:00 - 2021/05/01 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  5.5361322325922 % 5.536 %   10 bps 10.000 Gbps   553.61322325922 bps 553.613 Mbps 
ACONET → Brno  1.16025190211664 % 1.160 %   10 bps 10.000 Gbps   116.025190211664 bps 116.025 Mbps 
Lednice → Brno  28.4303511785446 % 28.430 %   1000 bps 1000.000 Mbps   284.303511785446 bps 284.304 Mbps 
Brno → Lednice  9.69586232577703 % 9.696 %   1000 bps 1000.000 Mbps   96.9586232577704 bps 96.959 Mbps 
SANET → Brno  0.716922708685952 % 0.717 %   40 bps 40.000 Gbps   286.769083474381 bps 286.769 Mbps 
Brno → SANET  1.39041312842149 % 1.390 %   40 bps 40.000 Gbps   556.165251368598 bps 556.165 Mbps 
Vyškov → Brno  0.562752292837921 % 0.563 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.62752292837921 bps 5.628 Mbps 
Brno → Vyškov  0.912606801931991 % 0.913 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.12606801931991 bps 9.126 Mbps 
Brno → Jihlava  2.86361792162812 % 2.864 %   100 bps 100.000 Gbps   2.86361792162812 bps 2.864 Gbps 
Jihlava → Brno  5.23439012241437 % 5.234 %   100 bps 100.000 Gbps   5.23439012241437 bps 5.234 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.689390976465061 % 0.689 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.89390976465061 bps 6.894 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181206913968339 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81206913968339 bps 1.812 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0298562247311298 % 0.030 %   1000 bps 1000.000 Mbps   298.562247311299 bps 298.562 Kbps 
Jihlava → Telč  0.0634589282821723 % 0.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   634.589282821723 bps 634.589 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.234687104784285 % 0.235 %   20 bps 20.000 Gbps   46.937420956857 bps 46.937 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  2.63714707091984 % 2.637 %   20 bps 20.000 Gbps   527.429414183968 bps 527.429 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.22963043244935 % 2.230 %   20 bps 20.000 Gbps   445.926086489869 bps 445.926 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.502205975604092 % 0.502 %   20 bps 20.000 Gbps   100.441195120818 bps 100.441 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.211290926751031 % 0.211 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.1290926751031 bps 21.129 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.208987838543986 % 0.209 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.8987838543986 bps 20.899 Kbps 
Most → Děčín  0.375230926990731 % 0.375 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.7523092699073 bps 3.752 Kbps 
Děčín → Most  0.299337812245245 % 0.299 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.99337812245246 bps 2.993 Kbps 
Plzeň → Most  0.112704192979741 % 0.113 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.12704192979741 bps 1.127 Kbps 
Most → Plzeň  0.206906729173457 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06906729173457 bps 2.069 Kbps 
Brno → Olomouc  0.268550167395512 % 0.269 %   100 bps 100.000 Gbps   268.550167395512 bps 268.550 Mbps 
Olomouc → Brno  0.126621195960965 % 0.127 %   100 bps 100.000 Gbps   126.621195960965 bps 126.621 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.13192321560433 % 0.132 %   100 bps 100.000 Gbps   131.92321560433 bps 131.923 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.430862071378581 % 0.431 %   100 bps 100.000 Gbps   430.86207137858 bps 430.862 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.038928771953865 % 0.039 %   20 bps 20.000 Gbps   7.71680974974987 bps 7.717 Mbps 
Olomouc → Ostrava  7.11706181540078 % 7.117 %   20 bps 20.000 Gbps   1.36932208429691 bps 1.369 Gbps 
Zlín → Olomouc  0.255640714567203 % 0.256 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.5640714567203 bps 25.564 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.466481732854541 % 0.466 %   10 bps 10.000 Gbps   46.6481732854542 bps 46.648 Mbps 
Brno → Ostrava  7.33164131683896 % 7.332 %   100 bps 100.000 Gbps   7.33164131683896 bps 7.332 Gbps 
Ostrava → Brno  3.40154512913935 % 3.402 %   100 bps 100.000 Gbps   3.40154512913935 bps 3.402 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.80798125472542 % 2.808 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.0798125472542 bps 28.080 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.724439536457866 % 0.724 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.24439536457866 bps 7.244 Mbps 
Ostrava → Opava  0.489501738746968 % 0.490 %   10 bps 10.000 Gbps   48.9501738746968 bps 48.950 Mbps 
Opava → Ostrava  0.644598546555892 % 0.645 %   10 bps 10.000 Gbps   64.4598546555892 bps 64.460 Mbps 
Pionier → Ostrava  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Pionier  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Hradec Králové → Pardubice  2.04403343616878 % 2.044 %   10 bps 10.000 Gbps   204.403343616877 bps 204.403 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.546366470666876 % 0.546 %   10 bps 10.000 Gbps   54.6366470666876 bps 54.637 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.01483755003067 % 0.015 %   10 bps 10.000 Gbps   1.483755003067 bps 1.484 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.0823340190851892 % 0.082 %   10 bps 10.000 Gbps   8.23340190851892 bps 8.233 Mbps 
Plzeň → Praha  0.777041332590721 % 0.777 %   100 bps 100.000 Gbps   777.04133259072 bps 777.041 Mbps 
Praha → Plzeň  4.32579044158715 % 4.326 %   100 bps 100.000 Gbps   4.32579044158715 bps 4.326 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  16.3305612371769 % 16.331 %   10 bps 10.000 Gbps   1.63305612371769 bps 1.633 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.985768522806164 % 0.986 %   10 bps 10.000 Gbps   98.5768522806164 bps 98.577 Mbps 
Praha → Brno  7.55884738773122 % 7.559 %   100 bps 100.000 Gbps   7.55884738773123 bps 7.559 Gbps 
Brno → Praha  7.91292711410966 % 7.913 %   100 bps 100.000 Gbps   7.91292711410966 bps 7.913 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.40202935927508 % 5.402 %   100 bps 100.000 Gbps   5.40202935927508 bps 5.402 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.89693133013373 % 5.897 %   100 bps 100.000 Gbps   5.89693133013374 bps 5.897 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.79740777201794 % 0.797 %   100 bps 100.000 Gbps   797.40777201794 bps 797.408 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.59210989294525 % 2.592 %   100 bps 100.000 Gbps   2.59210989294525 bps 2.592 Gbps 
Praha → Liberec  0.172409055702324 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2409055702324 bps 17.241 Kbps 
Liberec → Praha  0.21676217967654 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.676217967654 bps 21.676 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.64100779854372 % 1.641 %   400 bps 400.000 Gbps   6.56403119417486 bps 6.564 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.850752011586625 % 0.851 %   400 bps 400.000 Gbps   3.40300804634649 bps 3.403 Gbps 
Praha → Pardubice  0.174680933380566 % 0.175 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.4680933380566 bps 17.468 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216661156692132 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6661156692132 bps 21.666 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.21027621631161 % 1.210 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.1027621631161 bps 12.103 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.29587734502944 % 9.296 %   1000 bps 1000.000 Mbps   92.9587734502945 bps 92.959 Mbps 
Public Internet → Praha  7.14901733601667 % 7.149 %   20 bps 20.000 Gbps   1.42980346720333 bps 1.430 Gbps 
Praha → Public Internet  5.3238422359141 % 5.324 %   20 bps 20.000 Gbps   1.06476844718282 bps 1.065 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.437677296032242 % 0.438 %   20 bps 20.000 Gbps   87.5354592064485 bps 87.535 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.41501524900485 % 1.415 %   20 bps 20.000 Gbps   283.003049800969 bps 283.003 Mbps 
Zlín → Brno  0.637442303708686 % 0.637 %   10 bps 10.000 Gbps   63.7442303708686 bps 63.744 Mbps 
Brno → Zlín  0.991589304710442 % 0.992 %   10 bps 10.000 Gbps   99.1589304710442 bps 99.159 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.157550679002361 % 0.158 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.57550679002361 bps 1.576 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.774262863825843 % 0.774 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.74262863825843 bps 7.743 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.09868260351333 % 1.099 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9868260351333 bps 10.987 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.61866049666111 % 2.619 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.1866049666112 bps 26.187 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.48221852601393 % 1.482 %   10 bps 10.000 Gbps   148.221852601393 bps 148.222 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.3306451384726 % 3.331 %   10 bps 10.000 Gbps   333.06451384726 bps 333.065 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205508689643487 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5508689643487 bps 20.551 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163184409102338 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3184409102338 bps 16.318 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.897970728954767 % 0.898 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.97970728954767 bps 8.980 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.100568669544735 % 0.101 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00568669544735 bps 1.006 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100131069478538 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0131069478538 bps 10.013 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103732844402441 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3732844402441 bps 10.373 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.0330102690480534 % 0.033 %   1000 bps 1000.000 Mbps   330.102690480534 bps 330.103 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0235449411554301 % 0.024 %   1000 bps 1000.000 Mbps   235.449411554301 bps 235.449 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   75.2568314692276 bps 75.257 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun May 2 00:05:44 2021