CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/5/2

Average load for period: 2021/05/02 00:00:00 - 2021/05/02 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/05/02 00:00:00 - 2021/05/02 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/5/2
ACONET->Brno  1.472%  Brno->ACONET  5.492%  Brno->Lednice  9.559%  Lednice->Brno  30.610%  Brno->SANET  1.640%  SANET->Brno  0.599%  Brno->Vyškov  1.762%  Vyškov->Brno  0.661%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.223%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.105%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.078%  Tábor->České Budějovice  0.023%  Brno->Jihlava  2.593%  Jihlava->Brno  5.421%  České Budějovice->Jihlava  1.481%  Jihlava->České Budějovice  3.434%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.817e-3 %  Jihlava->Telč  0.032%  Telč->Jihlava  0.027%  Hradec Králové->Liberec  2.779%  Liberec->Hradec Králové  0.602%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.217e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.224e-3 %  Děčín->Most  0.293e-3 %  Most->Děčín  0.377e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.115e-3 %  Brno->Olomouc  0.303%  Olomouc->Brno  0.333%  Hradec Králové->Olomouc  0.522%  Olomouc->Hradec Králové  0.198%  Olomouc->Ostrava  5.956%  Ostrava->Olomouc  0.034%  Olomouc->Zlín  0.448%  Zlín->Olomouc  0.262e-3 %  Brno->Ostrava  5.899%  Ostrava->Brno  3.244%  Karviná->Ostrava  0.727%  Ostrava->Karviná  4.991%  Opava->Ostrava  0.377%  Ostrava->Opava  0.448%  Ostrava->Pionier : DOWN Pionier->Ostrava : DOWN Hradec Králové->Pardubice  2.230%  Pardubice->Hradec Králové  0.605%  Cheb->Plzeň  0.015%  Plzeň->Cheb  0.105%  Plzeň->Praha  0.638%  Praha->Plzeň  4.324%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  17.260%  Praha->AMS-IX  0.951%  Brno->Praha  6.925%  Praha->Brno  7.031%  České Budějovice->Praha  0.578%  Praha->České Budějovice  1.992%  GÉANT2->Praha  5.040%  Praha->GÉANT2  5.020%  Hradec Králové->Praha  0.877%  Praha->Hradec Králové  2.365%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.340%  Praha->Poděbrady  9.268%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.388%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.960%  Most->Ústí nad
Labem  2.568e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.081e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.567%  Ústí nad
Labem->Praha  1.653%  Brno->Zlín  0.972%  Zlín->Brno  0.699%  NIX.cz->Praha  1.735%  Praha->NIX.cz  0.814%  Praha->Public Internet  6.166%  Public Internet->Praha  7.041% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/05/02 00:00:00 - 2021/05/02 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/05/02 00:00:00 - 2021/05/02 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  5.49249450867998 % 5.492 %   10 bps 10.000 Gbps   549.249450867999 bps 549.249 Mbps 
ACONET → Brno  1.47165611438836 % 1.472 %   10 bps 10.000 Gbps   147.165611438836 bps 147.166 Mbps 
Lednice → Brno  30.6101363804511 % 30.610 %   1000 bps 1000.000 Mbps   306.101363804511 bps 306.101 Mbps 
Brno → Lednice  9.55879525322751 % 9.559 %   1000 bps 1000.000 Mbps   95.5879525322751 bps 95.588 Mbps 
SANET → Brno  0.598550303783143 % 0.599 %   40 bps 40.000 Gbps   239.420121513257 bps 239.420 Mbps 
Brno → SANET  1.64035926066922 % 1.640 %   40 bps 40.000 Gbps   656.143704267689 bps 656.144 Mbps 
Brno → Vyškov  1.76247918968465 % 1.762 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.6247918968465 bps 17.625 Mbps 
Vyškov → Brno  0.660788445032237 % 0.661 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.60788445032237 bps 6.608 Mbps 
Brno → Jihlava  2.59323211839254 % 2.593 %   100 bps 100.000 Gbps   2.59323211839254 bps 2.593 Gbps 
Jihlava → Brno  5.42090274420195 % 5.421 %   100 bps 100.000 Gbps   5.42090274420195 bps 5.421 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181112058105106 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81112058105106 bps 1.811 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.817217853200353 % 0.817 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.17217853200354 bps 8.172 Kbps 
Telč → Jihlava  0.027015872882009 % 0.027 %   1000 bps 1000.000 Mbps   270.15872882009 bps 270.159 Kbps 
Jihlava → Telč  0.0321222627971078 % 0.032 %   1000 bps 1000.000 Mbps   321.222627971078 bps 321.223 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  1.48073723771951 % 1.481 %   20 bps 20.000 Gbps   296.147447543901 bps 296.147 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  3.43368681621409 % 3.434 %   20 bps 20.000 Gbps   686.737363242819 bps 686.737 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.601713427220293 % 0.602 %   20 bps 20.000 Gbps   120.342685444059 bps 120.343 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.77927902242296 % 2.779 %   20 bps 20.000 Gbps   555.855804484591 bps 555.856 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.216798459111201 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6798459111201 bps 21.680 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.224286003662921 % 0.224 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.4286003662921 bps 22.429 Kbps 
Děčín → Most  0.292784933529071 % 0.293 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.92784933529071 bps 2.928 Kbps 
Most → Děčín  0.376664987964707 % 0.377 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.76664987964708 bps 3.767 Kbps 
Plzeň → Most  0.114647676367288 % 0.115 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.14647676367288 bps 1.146 Kbps 
Most → Plzeň  0.207145820147323 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07145820147323 bps 2.071 Kbps 
Olomouc → Brno  0.333492497951381 % 0.333 %   100 bps 100.000 Gbps   333.492497951381 bps 333.492 Mbps 
Brno → Olomouc  0.302684904020958 % 0.303 %   100 bps 100.000 Gbps   302.684904020958 bps 302.685 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.197571856023074 % 0.198 %   100 bps 100.000 Gbps   197.571856023074 bps 197.572 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.521560401533894 % 0.522 %   100 bps 100.000 Gbps   521.560401533894 bps 521.560 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0337821781023024 % 0.034 %   20 bps 20.000 Gbps   6.725541648687 bps 6.726 Mbps 
Olomouc → Ostrava  5.95642969451713 % 5.956 %   20 bps 20.000 Gbps   1.1249207620654 bps 1.125 Gbps 
Zlín → Olomouc  0.262224885078225 % 0.262 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.2224885078225 bps 26.222 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.447538773080613 % 0.448 %   10 bps 10.000 Gbps   44.7538773080613 bps 44.754 Mbps 
Ostrava → Brno  3.24426944796117 % 3.244 %   100 bps 100.000 Gbps   3.24426944796117 bps 3.244 Gbps 
Brno → Ostrava  5.89946536714179 % 5.899 %   100 bps 100.000 Gbps   5.89946536714179 bps 5.899 Gbps 
Ostrava → Karviná  4.99147071439646 % 4.991 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.9147071439646 bps 49.915 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.726657450985654 % 0.727 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.26657450985655 bps 7.267 Mbps 
Opava → Ostrava  0.377089629179143 % 0.377 %   10 bps 10.000 Gbps   37.7089629179142 bps 37.709 Mbps 
Ostrava → Opava  0.447709590484516 % 0.448 %   10 bps 10.000 Gbps   44.7709590484517 bps 44.771 Mbps 
Pionier → Ostrava  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Pionier  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Hradec Králové → Pardubice  2.22973575720129 % 2.230 %   10 bps 10.000 Gbps   222.973575720129 bps 222.974 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.604637697108669 % 0.605 %   10 bps 10.000 Gbps   60.4637697108669 bps 60.464 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.104734936935842 % 0.105 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4734936935842 bps 10.473 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0151199987341373 % 0.015 %   10 bps 10.000 Gbps   1.51199987341373 bps 1.512 Mbps 
Praha → Plzeň  4.32422339314969 % 4.324 %   100 bps 100.000 Gbps   4.32422339314969 bps 4.324 Gbps 
Plzeň → Praha  0.638397589393188 % 0.638 %   100 bps 100.000 Gbps   638.397589393187 bps 638.398 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.950644904110618 % 0.951 %   10 bps 10.000 Gbps   95.0644904110617 bps 95.064 Mbps 
AMS-IX → Praha  17.2598468604179 % 17.260 %   10 bps 10.000 Gbps   1.72598468604179 bps 1.726 Gbps 
Praha → Brno  7.03104236182972 % 7.031 %   100 bps 100.000 Gbps   7.03104236182972 bps 7.031 Gbps 
Brno → Praha  6.92483241902 % 6.925 %   100 bps 100.000 Gbps   6.92483241902001 bps 6.925 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.04046668542017 % 5.040 %   100 bps 100.000 Gbps   5.04046633623448 bps 5.040 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.01956534754928 % 5.020 %   100 bps 100.000 Gbps   5.01956531386619 bps 5.020 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.36499911997616 % 2.365 %   100 bps 100.000 Gbps   2.36499911997616 bps 2.365 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.877389068239645 % 0.877 %   100 bps 100.000 Gbps   877.389068239645 bps 877.389 Mbps 
Liberec → Praha  0.216553112680906 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6553112680906 bps 21.655 Kbps 
Praha → Liberec  0.172457467498331 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2457467498331 bps 17.246 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.813750167730058 % 0.814 %   400 bps 400.000 Gbps   3.2535645919422 bps 3.254 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.73530273162311 % 1.735 %   400 bps 400.000 Gbps   6.93210623151373 bps 6.932 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216571110247939 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6571110247939 bps 21.657 Kbps 
Praha → Pardubice  0.17243027781862 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.243027781862 bps 17.243 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.34049763313215 % 1.340 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.4049763313215 bps 13.405 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.26777736411651 % 9.268 %   1000 bps 1000.000 Mbps   92.6777736411649 bps 92.678 Mbps 
Public Internet → Praha  7.04122690110279 % 7.041 %   20 bps 20.000 Gbps   1.40824538022056 bps 1.408 Gbps 
Praha → Public Internet  6.16623084067523 % 6.166 %   20 bps 20.000 Gbps   1.23324616813505 bps 1.233 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.578162000773123 % 0.578 %   20 bps 20.000 Gbps   115.632400154625 bps 115.632 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.99186675813957 % 1.992 %   20 bps 20.000 Gbps   398.373351627913 bps 398.373 Mbps 
Zlín → Brno  0.698916691548722 % 0.699 %   10 bps 10.000 Gbps   69.8916691548722 bps 69.892 Mbps 
Brno → Zlín  0.971521813880641 % 0.972 %   10 bps 10.000 Gbps   97.1521813880641 bps 97.152 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.960235648831082 % 0.960 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.60235648831082 bps 9.602 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.387631010211939 % 0.388 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.87631010211939 bps 3.876 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.56783601608632 % 2.568 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.6783601608632 bps 25.678 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.08084174246927 % 1.081 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.8084174246927 bps 10.808 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.6526128008834 % 1.653 %   10 bps 10.000 Gbps   165.26128008834 bps 165.261 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.56676090841943 % 3.567 %   10 bps 10.000 Gbps   356.676090841943 bps 356.676 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163235424904275 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3235424904275 bps 16.324 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205578078127994 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5578078127994 bps 20.558 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.105020799750483 % 0.105 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05020799750483 bps 1.050 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.22286663643124 % 1.223 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.2286663643124 bps 12.229 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103777130556464 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3777130556464 bps 10.378 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100156932092329 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0156932092329 bps 10.016 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.0780112436350364 % 0.078 %   1000 bps 1000.000 Mbps   780.112436350364 bps 780.112 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0229473018421491 % 0.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   229.473018421491 bps 229.473 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   72.0084649127188 bps 72.008 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon May 3 00:05:50 2021