CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/5/3

Average load for period: 2021/05/03 00:00:00 - 2021/05/03 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/05/03 00:00:00 - 2021/05/03 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/5/3
ACONET->Brno  2.014%  Brno->ACONET  8.329%  Brno->Lednice  6.595%  Lednice->Brno  28.409%  Brno->SANET  3.503%  SANET->Brno  0.827%  Brno->Vyškov  7.887%  Vyškov->Brno  1.001%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.457%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.272%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.182%  Tábor->České Budějovice  0.035%  Brno->Jihlava  2.568%  Jihlava->Brno  4.484%  České Budějovice->Jihlava  0.629%  Jihlava->České Budějovice  0.298%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.460e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.929e-3 %  Jihlava->Telč  0.354%  Telč->Jihlava  0.085%  Hradec Králové->Liberec  5.173%  Liberec->Hradec Králové  0.962%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.325e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.266e-3 %  Děčín->Most  0.294e-3 %  Most->Děčín  0.377e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.116e-3 %  Brno->Olomouc  0.920%  Olomouc->Brno  0.286%  Hradec Králové->Olomouc  0.885%  Olomouc->Hradec Králové  0.529%  Olomouc->Ostrava  3.437%  Ostrava->Olomouc  0.047%  Olomouc->Zlín  0.907%  Zlín->Olomouc  0.846e-3 %  Brno->Ostrava  5.818%  Ostrava->Brno  4.252%  Karviná->Ostrava  1.351%  Ostrava->Karviná  3.348%  Opava->Ostrava  0.589%  Ostrava->Opava  0.618%  Ostrava->Pionier : DOWN Pionier->Ostrava : DOWN Hradec Králové->Pardubice  4.484%  Pardubice->Hradec Králové  1.044%  Cheb->Plzeň  0.032%  Plzeň->Cheb  0.180%  Plzeň->Praha  1.749%  Praha->Plzeň  5.775%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  20.072%  Praha->AMS-IX  1.173%  Brno->Praha  9.712%  Praha->Brno  10.710%  České Budějovice->Praha  1.012%  Praha->České Budějovice  3.464%  GÉANT2->Praha  5.779%  Praha->GÉANT2  5.907%  Hradec Králové->Praha  1.099%  Praha->Hradec Králové  3.712%  Liberec->Praha  0.216e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.018%  Praha->Poděbrady  13.910%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.578%  Ústí nad
Labem->Děčín  6.061%  Most->Ústí nad
Labem  4.118e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.018%  Praha->Ústí nad
Labem  5.778%  Ústí nad
Labem->Praha  3.686%  Brno->Zlín  2.458%  Zlín->Brno  1.575%  NIX.cz->Praha  2.920%  Praha->NIX.cz  1.383%  Praha->Public Internet  6.651%  Public Internet->Praha  8.932% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/05/03 00:00:00 - 2021/05/03 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/05/03 00:00:00 - 2021/05/03 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.01443554044923 % 2.014 %   10 bps 10.000 Gbps   201.443554044923 bps 201.444 Mbps 
Brno → ACONET  8.32902777691713 % 8.329 %   10 bps 10.000 Gbps   832.902777691712 bps 832.903 Mbps 
Lednice → Brno  28.4088856096872 % 28.409 %   1000 bps 1000.000 Mbps   284.088856096872 bps 284.089 Mbps 
Brno → Lednice  6.59467187969492 % 6.595 %   1000 bps 1000.000 Mbps   65.9467187969492 bps 65.947 Mbps 
Brno → SANET  3.50329955958662 % 3.503 %   40 bps 40.000 Gbps   1.40131982383465 bps 1.401 Gbps 
SANET → Brno  0.826504332285505 % 0.827 %   40 bps 40.000 Gbps   330.601732914202 bps 330.602 Mbps 
Brno → Vyškov  7.88669266775817 % 7.887 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.8669266775817 bps 78.867 Mbps 
Vyškov → Brno  1.00145520446731 % 1.001 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.0145520446731 bps 10.015 Mbps 
Brno → Jihlava  2.56809943266201 % 2.568 %   100 bps 100.000 Gbps   2.56809943266201 bps 2.568 Gbps 
Jihlava → Brno  4.48380846746563 % 4.484 %   100 bps 100.000 Gbps   4.48380846746563 bps 4.484 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.460020548948973 % 0.460 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.60020548948973 bps 4.600 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.928866879385659 % 0.929 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.28866879385659 bps 9.289 Kbps 
Jihlava → Telč  0.353697162578186 % 0.354 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.53697162578187 bps 3.537 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0848526555538663 % 0.085 %   1000 bps 1000.000 Mbps   848.526555538664 bps 848.527 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.629235142162087 % 0.629 %   20 bps 20.000 Gbps   125.847028432417 bps 125.847 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.298466329698277 % 0.298 %   20 bps 20.000 Gbps   59.6932659396554 bps 59.693 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.17307513832503 % 5.173 %   20 bps 20.000 Gbps   1.03461502766501 bps 1.035 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.962380033859025 % 0.962 %   20 bps 20.000 Gbps   192.476006771805 bps 192.476 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.324740663587723 % 0.325 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   32.4740663587723 bps 32.474 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.265974605897074 % 0.266 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.5974605897074 bps 26.597 Kbps 
Most → Děčín  0.377440645971539 % 0.377 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.77440645971539 bps 3.774 Kbps 
Děčín → Most  0.293654152428545 % 0.294 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.93654152428546 bps 2.937 Kbps 
Plzeň → Most  0.115551003450941 % 0.116 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.15551003450941 bps 1.156 Kbps 
Most → Plzeň  0.207245598652681 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07245598652681 bps 2.072 Kbps 
Brno → Olomouc  0.919616711982384 % 0.920 %   100 bps 100.000 Gbps   919.616711982384 bps 919.617 Mbps 
Olomouc → Brno  0.286469999758412 % 0.286 %   100 bps 100.000 Gbps   286.469999758412 bps 286.470 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.529314008798149 % 0.529 %   100 bps 100.000 Gbps   529.314008798149 bps 529.314 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.885458368822401 % 0.885 %   100 bps 100.000 Gbps   885.458368822402 bps 885.458 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.436627542908 % 3.437 %   20 bps 20.000 Gbps   666.362831782666 bps 666.363 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.046640664194513 % 0.047 %   20 bps 20.000 Gbps   9.31320223516898 bps 9.313 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.90661078497178 % 0.907 %   10 bps 10.000 Gbps   90.6610784971781 bps 90.661 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.845927725755318 % 0.846 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   84.5927725755317 bps 84.593 Kbps 
Ostrava → Brno  4.25163051993452 % 4.252 %   100 bps 100.000 Gbps   4.25163051993452 bps 4.252 Gbps 
Brno → Ostrava  5.81839557151906 % 5.818 %   100 bps 100.000 Gbps   5.81839557151906 bps 5.818 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.34784973594227 % 3.348 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.4784973594227 bps 33.478 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.3506681382159 % 1.351 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.506681382159 bps 13.507 Mbps 
Opava → Ostrava  0.588770114665679 % 0.589 %   10 bps 10.000 Gbps   58.8770114665679 bps 58.877 Mbps 
Ostrava → Opava  0.618028396687584 % 0.618 %   10 bps 10.000 Gbps   61.8028396687584 bps 61.803 Mbps 
Pionier → Ostrava  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Pionier  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Pardubice → Hradec Králové  1.04441745397288 % 1.044 %   10 bps 10.000 Gbps   104.441745397288 bps 104.442 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.48366096541448 % 4.484 %   10 bps 10.000 Gbps   448.366096541447 bps 448.366 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0324929142479715 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.24929142479715 bps 3.249 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.180199408858698 % 0.180 %   10 bps 10.000 Gbps   18.0199408858698 bps 18.020 Mbps 
Praha → Plzeň  5.77535961474734 % 5.775 %   100 bps 100.000 Gbps   5.77535961474735 bps 5.775 Gbps 
Plzeň → Praha  1.74938229372252 % 1.749 %   100 bps 100.000 Gbps   1.74938229372252 bps 1.749 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  1.17290925674821 % 1.173 %   10 bps 10.000 Gbps   117.290925674821 bps 117.291 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.0721433209653 % 20.072 %   10 bps 10.000 Gbps   2.00721433209653 bps 2.007 Gbps 
Brno → Praha  9.71224485994859 % 9.712 %   100 bps 100.000 Gbps   9.71224485994859 bps 9.712 Gbps 
Praha → Brno  10.7100264560209 % 10.710 %   100 bps 100.000 Gbps   10.7100264560209 bps 10.710 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.90725158192408 % 5.907 %   100 bps 100.000 Gbps   5.90725158192409 bps 5.907 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.77898908785412 % 5.779 %   100 bps 100.000 Gbps   5.77898908785412 bps 5.779 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.09888263558716 % 1.099 %   100 bps 100.000 Gbps   1.09888263558716 bps 1.099 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.71152655622209 % 3.712 %   100 bps 100.000 Gbps   3.71152655622209 bps 3.712 Gbps 
Praha → Liberec  0.172516940572006 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2516940572007 bps 17.252 Kbps 
Liberec → Praha  0.216452311482642 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6452311482642 bps 21.645 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.38275213571979 % 1.383 %   400 bps 400.000 Gbps   5.52916175509339 bps 5.529 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.92037746082655 % 2.920 %   400 bps 400.000 Gbps   11.6731619853765 bps 11.673 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216672354328645 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6672354328645 bps 21.667 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172486953941142 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2486953941142 bps 17.249 Kbps 
Praha → Poděbrady  13.9099449642389 % 13.910 %   1000 bps 1000.000 Mbps   139.099449642389 bps 139.099 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.01847452963721 % 2.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.1847452963721 bps 20.185 Mbps 
Praha → Public Internet  6.65140099295514 % 6.651 %   20 bps 20.000 Gbps   1.33028019859103 bps 1.330 Gbps 
Public Internet → Praha  8.93191572523794 % 8.932 %   20 bps 20.000 Gbps   1.78638314504759 bps 1.786 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.01185091383008 % 1.012 %   20 bps 20.000 Gbps   202.370182766016 bps 202.370 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.4640522000043 % 3.464 %   20 bps 20.000 Gbps   692.810440000861 bps 692.810 Mbps 
Zlín → Brno  1.57481953524835 % 1.575 %   10 bps 10.000 Gbps   157.481953524835 bps 157.482 Mbps 
Brno → Zlín  2.45778645755251 % 2.458 %   10 bps 10.000 Gbps   245.778645755251 bps 245.779 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.578230779272815 % 0.578 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.78230779272815 bps 5.782 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  6.06134362094295 % 6.061 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.6134362094295 bps 60.613 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.11796833616619 % 4.118 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.1796833616619 bps 41.180 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0182443540093478 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   182.443540093478 bps 182.444 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  3.68588923600734 % 3.686 %   10 bps 10.000 Gbps   368.588923600733 bps 368.589 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.77760049078367 % 5.778 %   10 bps 10.000 Gbps   577.760049078367 bps 577.760 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205500766576205 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5500766576205 bps 20.550 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163256171561092 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3256171561092 bps 16.326 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.271542693797412 % 0.272 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.71542693797412 bps 2.715 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.45655246795954 % 1.457 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.5655246795954 bps 14.566 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100095021908598 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0095021908598 bps 10.010 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103771133155798 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3771133155798 bps 10.377 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0353328076232929 % 0.035 %   1000 bps 1000.000 Mbps   353.328076232929 bps 353.328 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.181804405860643 % 0.182 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81804405860643 bps 1.818 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   95.2506781424784 bps 95.251 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue May 4 00:05:24 2021