CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/5/4

Average load for period: 2021/05/04 00:00:00 - 2021/05/04 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/05/04 00:00:00 - 2021/05/04 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/5/4
ACONET->Brno  2.240%  Brno->ACONET  8.472%  Brno->Lednice  6.778%  Lednice->Brno  29.041%  Brno->SANET  3.610%  SANET->Brno  0.859%  Brno->Vyškov  7.013%  Vyškov->Brno  1.000%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  2.033%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.270%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.152%  Tábor->České Budějovice  0.044%  Brno->Jihlava  2.149%  Jihlava->Brno  3.256%  České Budějovice->Jihlava  0.408%  Jihlava->České Budějovice  0.221%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.271e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.912e-3 %  Jihlava->Telč  0.420%  Telč->Jihlava  0.074%  Hradec Králové->Liberec  4.187%  Liberec->Hradec Králové  1.114%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.256e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.239e-3 %  Děčín->Most  0.300e-3 %  Most->Děčín  0.382e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.131e-3 %  Brno->Olomouc  0.709%  Olomouc->Brno  0.245%  Hradec Králové->Olomouc  0.884%  Olomouc->Hradec Králové  0.249%  Olomouc->Ostrava  4.496%  Ostrava->Olomouc  0.055%  Olomouc->Zlín  0.826%  Zlín->Olomouc  0.732e-3 %  Brno->Ostrava  4.769%  Ostrava->Brno  2.232%  Karviná->Ostrava  0.929%  Ostrava->Karviná  3.270%  Opava->Ostrava  0.472%  Ostrava->Opava  0.734%  Ostrava->Pionier : DOWN Pionier->Ostrava : DOWN Hradec Králové->Pardubice  4.706%  Pardubice->Hradec Králové  1.168%  Cheb->Plzeň  0.070%  Plzeň->Cheb  7.139%  Plzeň->Praha  1.321%  Praha->Plzeň  4.430%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  21.195%  Praha->AMS-IX  1.129%  Brno->Praha  7.928%  Praha->Brno  10.355%  České Budějovice->Praha  1.040%  Praha->České Budějovice  4.074%  GÉANT2->Praha  10.289%  Praha->GÉANT2  6.571%  Hradec Králové->Praha  1.103%  Praha->Hradec Králové  3.816%  Liberec->Praha  0.216e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  3.469%  Praha->Poděbrady  10.685%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.236%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.329%  Most->Ústí nad
Labem  4.760e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.043%  Praha->Ústí nad
Labem  5.611%  Ústí nad
Labem->Praha  1.589%  Brno->Zlín  2.174%  Zlín->Brno  1.317%  NIX.cz->Praha  3.108%  Praha->NIX.cz  1.411%  Praha->Public Internet  6.870%  Public Internet->Praha  11.816% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/05/04 00:00:00 - 2021/05/04 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/05/04 00:00:00 - 2021/05/04 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.23978983753499 % 2.240 %   10 bps 10.000 Gbps   223.978983753499 bps 223.979 Mbps 
Brno → ACONET  8.47173632810146 % 8.472 %   10 bps 10.000 Gbps   847.173632810145 bps 847.174 Mbps 
Brno → Lednice  6.77847832843735 % 6.778 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.7847832843735 bps 67.785 Mbps 
Lednice → Brno  29.0409174002018 % 29.041 %   1000 bps 1000.000 Mbps   290.409174002018 bps 290.409 Mbps 
SANET → Brno  0.85850772341945 % 0.859 %   40 bps 40.000 Gbps   343.40308936778 bps 343.403 Mbps 
Brno → SANET  3.60961202437819 % 3.610 %   40 bps 40.000 Gbps   1.44384480975128 bps 1.444 Gbps 
Vyškov → Brno  0.999975502183304 % 1.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.99975502183303 bps 10.000 Mbps 
Brno → Vyškov  7.01320482317751 % 7.013 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.1320482317751 bps 70.132 Mbps 
Jihlava → Brno  3.25559521149865 % 3.256 %   100 bps 100.000 Gbps   3.25559521149865 bps 3.256 Gbps 
Brno → Jihlava  2.1486060307741 % 2.149 %   100 bps 100.000 Gbps   2.1486060307741 bps 2.149 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.912147950693803 % 0.912 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.12147950693803 bps 9.121 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.270648344350152 % 0.271 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.70648344350152 bps 2.706 Kbps 
Jihlava → Telč  0.419812963189227 % 0.420 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.19812963189227 bps 4.198 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0735436754298781 % 0.074 %   1000 bps 1000.000 Mbps   735.436754298781 bps 735.437 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.22128189264673 % 0.221 %   20 bps 20.000 Gbps   44.2563785293461 bps 44.256 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.408492259801981 % 0.408 %   20 bps 20.000 Gbps   81.6984519603962 bps 81.698 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.11436116685248 % 1.114 %   20 bps 20.000 Gbps   222.872233370495 bps 222.872 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.18726504109021 % 4.187 %   20 bps 20.000 Gbps   837.453008218042 bps 837.453 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.256487625015586 % 0.256 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.6487625015586 bps 25.649 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.238616066879391 % 0.239 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.8616066879391 bps 23.862 Kbps 
Most → Děčín  0.382229780378021 % 0.382 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.82229780378021 bps 3.822 Kbps 
Děčín → Most  0.299935903342993 % 0.300 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.99935903342993 bps 2.999 Kbps 
Most → Plzeň  0.206849620479435 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06849620479435 bps 2.068 Kbps 
Plzeň → Most  0.130571659459015 % 0.131 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.30571659459015 bps 1.306 Kbps 
Olomouc → Brno  0.244985084125182 % 0.245 %   100 bps 100.000 Gbps   244.985084125182 bps 244.985 Mbps 
Brno → Olomouc  0.709475660859594 % 0.709 %   100 bps 100.000 Gbps   709.475660859593 bps 709.476 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.248876719534331 % 0.249 %   100 bps 100.000 Gbps   248.876719534331 bps 248.877 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.884104901272657 % 0.884 %   100 bps 100.000 Gbps   884.104901272658 bps 884.105 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.49571887368665 % 4.496 %   20 bps 20.000 Gbps   875.664308592133 bps 875.664 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0550523788275445 % 0.055 %   20 bps 20.000 Gbps   11.0104757655089 bps 11.010 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.732019872805958 % 0.732 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   73.2019872805958 bps 73.202 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.825584673838145 % 0.826 %   10 bps 10.000 Gbps   82.5584673838146 bps 82.558 Mbps 
Brno → Ostrava  4.76866287448666 % 4.769 %   100 bps 100.000 Gbps   4.76866287448666 bps 4.769 Gbps 
Ostrava → Brno  2.2320697861736 % 2.232 %   100 bps 100.000 Gbps   2.2320697861736 bps 2.232 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.929096823682325 % 0.929 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.29096823682325 bps 9.291 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.2704450168784 % 3.270 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.704450168784 bps 32.704 Mbps 
Ostrava → Opava  0.733501526471647 % 0.734 %   10 bps 10.000 Gbps   73.3501526471647 bps 73.350 Mbps 
Opava → Ostrava  0.472050561108742 % 0.472 %   10 bps 10.000 Gbps   47.2050561108742 bps 47.205 Mbps 
Pionier → Ostrava  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Pionier  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Hradec Králové → Pardubice  4.70606224321077 % 4.706 %   10 bps 10.000 Gbps   470.606224321077 bps 470.606 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.16797169335595 % 1.168 %   10 bps 10.000 Gbps   116.797169335595 bps 116.797 Mbps 
Plzeň → Cheb  7.13854431038458 % 7.139 %   10 bps 10.000 Gbps   713.854431038458 bps 713.854 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0695024639781071 % 0.070 %   10 bps 10.000 Gbps   6.9502463978107 bps 6.950 Mbps 
Praha → Plzeň  4.42965575236892 % 4.430 %   100 bps 100.000 Gbps   4.42965575236893 bps 4.430 Gbps 
Plzeň → Praha  1.32056842397683 % 1.321 %   100 bps 100.000 Gbps   1.32056842397683 bps 1.321 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  21.1949557634424 % 21.195 %   10 bps 10.000 Gbps   2.11949557634424 bps 2.119 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.12888385713896 % 1.129 %   10 bps 10.000 Gbps   112.888385713896 bps 112.888 Mbps 
Praha → Brno  10.3553082921071 % 10.355 %   100 bps 100.000 Gbps   10.3553082921071 bps 10.355 Gbps 
Brno → Praha  7.92781439543152 % 7.928 %   100 bps 100.000 Gbps   7.92781439543153 bps 7.928 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.2892788665682 % 10.289 %   100 bps 100.000 Gbps   10.2892788665682 bps 10.289 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.57085496806733 % 6.571 %   100 bps 100.000 Gbps   6.57085496806733 bps 6.571 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.81578778790047 % 3.816 %   100 bps 100.000 Gbps   3.81578778790047 bps 3.816 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.10267152027503 % 1.103 %   100 bps 100.000 Gbps   1.10267152027503 bps 1.103 Gbps 
Praha → Liberec  0.17232050943128 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.232050943128 bps 17.232 Kbps 
Liberec → Praha  0.216329427131458 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6329427131458 bps 21.633 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.41097979780384 % 1.411 %   400 bps 400.000 Gbps   5.64049754023643 bps 5.640 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.10764442665788 % 3.108 %   400 bps 400.000 Gbps   12.4074373191348 bps 12.407 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172391815904994 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2391815904994 bps 17.239 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216240542531285 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6240542531285 bps 21.624 Kbps 
Praha → Poděbrady  10.6846718875709 % 10.685 %   1000 bps 1000.000 Mbps   106.846718875709 bps 106.847 Mbps 
Poděbrady → Praha  3.469348363822 % 3.469 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.69348363822 bps 34.693 Mbps 
Praha → Public Internet  6.86980601050938 % 6.870 %   20 bps 20.000 Gbps   1.37396120210188 bps 1.374 Gbps 
Public Internet → Praha  11.8162609468292 % 11.816 %   20 bps 20.000 Gbps   2.36325218936583 bps 2.363 Gbps 
Praha → České Budějovice  4.07425845431585 % 4.074 %   20 bps 20.000 Gbps   814.851690863172 bps 814.852 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.03951702103941 % 1.040 %   20 bps 20.000 Gbps   207.903404207881 bps 207.903 Mbps 
Brno → Zlín  2.17444207018162 % 2.174 %   10 bps 10.000 Gbps   217.444207018162 bps 217.444 Mbps 
Zlín → Brno  1.31669581273311 % 1.317 %   10 bps 10.000 Gbps   131.669581273312 bps 131.670 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.32929815387115 % 2.329 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.2929815387115 bps 23.293 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.23613021006933 % 1.236 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.3613021006933 bps 12.361 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.7598423217097 % 4.760 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.5984232170971 bps 47.598 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0432048391133105 % 0.043 %   1000 bps 1000.000 Mbps   432.048391133105 bps 432.048 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.58852715712159 % 1.589 %   10 bps 10.000 Gbps   158.852715712159 bps 158.853 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.61060264113859 % 5.611 %   10 bps 10.000 Gbps   561.060264113859 bps 561.060 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205595284307695 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5595284307695 bps 20.560 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163535371054701 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3535371054701 bps 16.354 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.270246434216342 % 0.270 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.70246434216342 bps 2.702 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  2.03267884992788 % 2.033 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.3267884992788 bps 20.327 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103950227102379 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3950227102379 bps 10.395 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100156199388908 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0156199388908 bps 10.016 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0444069322740474 % 0.044 %   1000 bps 1000.000 Mbps   444.069322740474 bps 444.069 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.152366821682804 % 0.152 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.52366821682804 bps 1.524 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   93.5445131276664 bps 93.545 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed May 5 00:05:07 2021