CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/6/5

Average load for period: 2021/06/05 00:00:00 - 2021/06/05 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/06/05 00:00:00 - 2021/06/05 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/6/5
ACONET->Brno  1.191%  Brno->ACONET  6.291%  Brno->Lednice  10.165%  Lednice->Brno  28.513%  Brno->SANET  1.326%  SANET->Brno  0.445%  Brno->Vyškov  2.535%  Vyškov->Brno  0.565%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.161%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.149%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.102%  Tábor->České Budějovice  0.017%  Brno->Jihlava  2.557%  Jihlava->Brno  0.510%  České Budějovice->Jihlava  0.270%  Jihlava->České Budějovice  0.026%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.734e-3 %  Jihlava->Telč  0.137%  Telč->Jihlava  0.102%  Hradec Králové->Liberec  2.201%  Liberec->Hradec Králové  0.497%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.212e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.265e-3 %  Děčín->Most  0.297e-3 %  Most->Děčín  0.370e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.099e-3 %  Brno->Olomouc  0.252%  Olomouc->Brno  0.073%  Hradec Králové->Olomouc  0.400%  Olomouc->Hradec Králové  0.097%  Olomouc->Ostrava  2.122%  Ostrava->Olomouc  0.037%  Olomouc->Zlín  0.450%  Zlín->Olomouc  0.317e-3 %  Brno->Ostrava  2.787%  Ostrava->Brno  2.324%  Karviná->Ostrava  1.094%  Ostrava->Karviná  3.589%  Opava->Ostrava  0.308%  Ostrava->Opava  0.361%  Ostrava->Pionier  1.658%  Pionier->Ostrava  2.175%  Hradec Králové->Pardubice  2.241%  Pardubice->Hradec Králové  0.616%  Cheb->Plzeň  0.027%  Plzeň->Cheb  0.058%  Plzeň->Praha  1.736%  Praha->Plzeň  3.740%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  17.343%  Praha->AMS-IX  0.377%  Brno->Praha  5.690%  Praha->Brno  7.550%  České Budějovice->Praha  0.457%  Praha->České Budějovice  1.967%  GÉANT2->Praha  8.052%  Praha->GÉANT2  3.534%  Hradec Králové->Praha  0.865%  Praha->Hradec Králové  3.162%  Liberec->Praha  0.216e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.216%  Praha->Poděbrady  6.750%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.171%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.046%  Most->Ústí nad
Labem  2.487e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.153e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.367%  Ústí nad
Labem->Praha  1.530%  Brno->Zlín  1.001%  Zlín->Brno  0.404%  NIX.cz->Praha  1.655%  Praha->NIX.cz  0.622%  Praha->Public Internet  5.257%  Public Internet->Praha  5.844% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/06/05 00:00:00 - 2021/06/05 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/06/05 00:00:00 - 2021/06/05 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  6.29130787648059 % 6.291 %   10 bps 10.000 Gbps   629.130787648059 bps 629.131 Mbps 
ACONET → Brno  1.19145870094772 % 1.191 %   10 bps 10.000 Gbps   119.145870094772 bps 119.146 Mbps 
Lednice → Brno  28.5127810637482 % 28.513 %   1000 bps 1000.000 Mbps   285.127810637482 bps 285.128 Mbps 
Brno → Lednice  10.1648133073854 % 10.165 %   1000 bps 1000.000 Mbps   101.648133073854 bps 101.648 Mbps 
Brno → SANET  1.3262322638398 % 1.326 %   40 bps 40.000 Gbps   530.492905535921 bps 530.493 Mbps 
SANET → Brno  0.44528359363129 % 0.445 %   40 bps 40.000 Gbps   178.113437452516 bps 178.113 Mbps 
Brno → Vyškov  2.53457222561331 % 2.535 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.3457222561331 bps 25.346 Mbps 
Vyškov → Brno  0.565196347240129 % 0.565 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.65196347240129 bps 5.652 Mbps 
Brno → Jihlava  2.55684664945755 % 2.557 %   100 bps 100.000 Gbps   2.55684664945755 bps 2.557 Gbps 
Jihlava → Brno  0.510368887326656 % 0.510 %   100 bps 100.000 Gbps   510.368887326656 bps 510.369 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181157144532782 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81157144532782 bps 1.812 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.73391865252371 % 0.734 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.3391865252371 bps 7.339 Kbps 
Jihlava → Telč  0.136981465776386 % 0.137 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.36981465776386 bps 1.370 Mbps 
Telč → Jihlava  0.102066952367663 % 0.102 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02066952367663 bps 1.021 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.269898008825023 % 0.270 %   20 bps 20.000 Gbps   53.9796017650047 bps 53.980 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0260098187386183 % 0.026 %   20 bps 20.000 Gbps   5.20196374772366 bps 5.202 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.497331831341526 % 0.497 %   20 bps 20.000 Gbps   99.4663662683053 bps 99.466 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.20131219529995 % 2.201 %   20 bps 20.000 Gbps   440.262439059989 bps 440.262 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.26486728961153 % 0.265 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.486728961153 bps 26.487 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.211713184887318 % 0.212 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.1713184887318 bps 21.171 Kbps 
Děčín → Most  0.296543333531668 % 0.297 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.96543333531668 bps 2.965 Kbps 
Most → Děčín  0.370276776921875 % 0.370 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.70276776921875 bps 3.703 Kbps 
Most → Plzeň  0.207154186114118 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07154186114118 bps 2.072 Kbps 
Plzeň → Most  0.0993355910670547 % 0.099 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   993.355910670547 bps 993.356 bps 
Olomouc → Brno  0.0729912692517673 % 0.073 %   100 bps 100.000 Gbps   72.9912692517674 bps 72.991 Mbps 
Brno → Olomouc  0.252009999473435 % 0.252 %   100 bps 100.000 Gbps   252.009999473435 bps 252.010 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.39972354713453 % 0.400 %   100 bps 100.000 Gbps   399.72354713453 bps 399.724 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.097102195193449 % 0.097 %   100 bps 100.000 Gbps   97.1021951934489 bps 97.102 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0366747605983864 % 0.037 %   20 bps 20.000 Gbps   7.33495211967728 bps 7.335 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.12233898849957 % 2.122 %   20 bps 20.000 Gbps   396.855145488789 bps 396.855 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.317473709853418 % 0.317 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   31.7473709853418 bps 31.747 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.449513053914103 % 0.450 %   10 bps 10.000 Gbps   44.9513053914102 bps 44.951 Mbps 
Ostrava → Brno  2.32400474405286 % 2.324 %   100 bps 100.000 Gbps   2.32400474405286 bps 2.324 Gbps 
Brno → Ostrava  2.78731039573998 % 2.787 %   100 bps 100.000 Gbps   2.78731039573998 bps 2.787 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.09446561125944 % 1.094 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9446561125944 bps 10.945 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.58883392750753 % 3.589 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.8883392750753 bps 35.888 Mbps 
Opava → Ostrava  0.307503266395311 % 0.308 %   10 bps 10.000 Gbps   30.7503266395311 bps 30.750 Mbps 
Ostrava → Opava  0.361279445328524 % 0.361 %   10 bps 10.000 Gbps   36.1279445328524 bps 36.128 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.65836150570152 % 1.658 %   10 bps 10.000 Gbps   165.836150570152 bps 165.836 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.17477638184838 % 2.175 %   10 bps 10.000 Gbps   217.477638184838 bps 217.478 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.24105481541988 % 2.241 %   10 bps 10.000 Gbps   224.105481541988 bps 224.105 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.616449120045877 % 0.616 %   10 bps 10.000 Gbps   61.6449120045877 bps 61.645 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.0581507836708499 % 0.058 %   10 bps 10.000 Gbps   5.815078367085 bps 5.815 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.027421007779136 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.7421007779136 bps 2.742 Mbps 
Plzeň → Praha  1.7355175425453 % 1.736 %   100 bps 100.000 Gbps   1.73551754254531 bps 1.736 Gbps 
Praha → Plzeň  3.74024137678696 % 3.740 %   100 bps 100.000 Gbps   3.74024137678696 bps 3.740 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.377269725498429 % 0.377 %   10 bps 10.000 Gbps   37.7269725498428 bps 37.727 Mbps 
AMS-IX → Praha  17.3433217020174 % 17.343 %   10 bps 10.000 Gbps   1.73433217020174 bps 1.734 Gbps 
Brno → Praha  5.6900782027583 % 5.690 %   100 bps 100.000 Gbps   5.69007820275829 bps 5.690 Gbps 
Praha → Brno  7.54997292583963 % 7.550 %   100 bps 100.000 Gbps   7.54997292583962 bps 7.550 Gbps 
Praha → GÉANT2  3.53427510230562 % 3.534 %   100 bps 100.000 Gbps   3.53427510230562 bps 3.534 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.05197550010334 % 8.052 %   100 bps 100.000 Gbps   8.05197550010333 bps 8.052 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.865426397239026 % 0.865 %   100 bps 100.000 Gbps   865.426397239027 bps 865.426 Mbps 
Praha → Hradec Králové  3.16167338725969 % 3.162 %   100 bps 100.000 Gbps   3.16167338725969 bps 3.162 Gbps 
Praha → Liberec  0.172024213584562 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2024213584562 bps 17.202 Kbps 
Liberec → Praha  0.21643983800566 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.643983800566 bps 21.644 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.62160732002929 % 0.622 %   400 bps 400.000 Gbps   2.48501963802575 bps 2.485 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.65542926149277 % 1.655 %   400 bps 400.000 Gbps   6.61466459450745 bps 6.615 Gbps 
Praha → Pardubice  0.17220820836648 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.220820836648 bps 17.221 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216397801872051 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6397801872051 bps 21.640 Kbps 
Praha → Poděbrady  6.74995426797759 % 6.750 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.499542679776 bps 67.500 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.21573867514473 % 1.216 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.1573867514473 bps 12.157 Mbps 
Public Internet → Praha  5.84371417489712 % 5.844 %   20 bps 20.000 Gbps   1.16874283497942 bps 1.169 Gbps 
Praha → Public Internet  5.25650893818816 % 5.257 %   20 bps 20.000 Gbps   1.05130178763763 bps 1.051 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.96728469518891 % 1.967 %   20 bps 20.000 Gbps   393.456939037782 bps 393.457 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.456625242890948 % 0.457 %   20 bps 20.000 Gbps   91.3250485781896 bps 91.325 Mbps 
Brno → Zlín  1.00102827717413 % 1.001 %   10 bps 10.000 Gbps   100.102827717413 bps 100.103 Mbps 
Zlín → Brno  0.403966009827764 % 0.404 %   10 bps 10.000 Gbps   40.3966009827764 bps 40.397 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.170645729727959 % 0.171 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.70645729727959 bps 1.706 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.04557783593048 % 1.046 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.4557783593048 bps 10.456 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.15334035949099 % 1.153 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.5334035949099 bps 11.533 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.48694873800273 % 2.487 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.8694873800273 bps 24.869 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.36741738637607 % 3.367 %   10 bps 10.000 Gbps   336.741738637607 bps 336.742 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.52989430466527 % 1.530 %   10 bps 10.000 Gbps   152.989430466527 bps 152.989 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205527876273122 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5527876273122 bps 20.553 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163061007345086 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3061007345086 bps 16.306 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.149343055799457 % 0.149 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.49343055799457 bps 1.493 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.16095669522877 % 1.161 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.6095669522877 bps 11.610 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100131138071564 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0131138071564 bps 10.013 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100720549762815 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0720549762815 bps 10.072 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.102179100157316 % 0.102 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02179100157316 bps 1.022 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0165512822613388 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   165.512822613388 bps 165.513 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   61.3591290316422 bps 61.359 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Jun 6 00:05:46 2021