CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/6/7

Average load for period: 2021/06/07 00:00:00 - 2021/06/07 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/06/07 00:00:00 - 2021/06/07 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/6/7
ACONET->Brno  2.310%  Brno->ACONET  9.133%  Brno->Lednice  6.785%  Lednice->Brno  26.398%  Brno->SANET  4.235%  SANET->Brno  0.929%  Brno->Vyškov  9.329%  Vyškov->Brno  1.052%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.569%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.223%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.109%  Tábor->České Budějovice  0.026%  Brno->Jihlava  1.872%  Jihlava->Brno  0.899%  České Budějovice->Jihlava  1.049%  Jihlava->České Budějovice  0.120%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.212e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.935e-3 %  Jihlava->Telč  0.462%  Telč->Jihlava  0.077%  Hradec Králové->Liberec  4.147%  Liberec->Hradec Králové  1.985%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.230e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.280e-3 %  Děčín->Most  0.297e-3 %  Most->Děčín  0.375e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.115e-3 %  Brno->Olomouc  0.758%  Olomouc->Brno  0.307%  Hradec Králové->Olomouc  1.087%  Olomouc->Hradec Králové  0.188%  Olomouc->Ostrava  3.331%  Ostrava->Olomouc  0.084%  Olomouc->Zlín  1.255%  Zlín->Olomouc  0.087%  Brno->Ostrava  4.232%  Ostrava->Brno  2.366%  Karviná->Ostrava  1.611%  Ostrava->Karviná  3.939%  Opava->Ostrava  0.561%  Ostrava->Opava  0.632%  Ostrava->Pionier  4.367%  Pionier->Ostrava  2.495%  Hradec Králové->Pardubice  5.650%  Pardubice->Hradec Králové  1.322%  Cheb->Plzeň  0.038%  Plzeň->Cheb  0.089%  Plzeň->Praha  2.385%  Praha->Plzeň  4.366%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  20.124%  Praha->AMS-IX  0.794%  Brno->Praha  5.982%  Praha->Brno  12.967%  České Budějovice->Praha  1.420%  Praha->České Budějovice  3.436%  GÉANT2->Praha  10.118%  Praha->GÉANT2  8.097%  Hradec Králové->Praha  1.519%  Praha->Hradec Králové  4.997%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.080%  Praha->Poděbrady  11.412%  Děčín->Ústí nad
Labem  2.033%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.783%  Most->Ústí nad
Labem  4.886e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.020%  Praha->Ústí nad
Labem  6.100%  Ústí nad
Labem->Praha  3.415%  Brno->Zlín  2.407%  Zlín->Brno  0.872%  NIX.cz->Praha  3.110%  Praha->NIX.cz  1.145%  Praha->Public Internet  6.486%  Public Internet->Praha  9.211% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/06/07 00:00:00 - 2021/06/07 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/06/07 00:00:00 - 2021/06/07 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.1329559321806 % 9.133 %   10 bps 10.000 Gbps   913.295593218059 bps 913.296 Mbps 
ACONET → Brno  2.30959075593844 % 2.310 %   10 bps 10.000 Gbps   230.959075593844 bps 230.959 Mbps 
Brno → Lednice  6.78455528849461 % 6.785 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.8455528849461 bps 67.846 Mbps 
Lednice → Brno  26.3979327458688 % 26.398 %   1000 bps 1000.000 Mbps   263.979327458688 bps 263.979 Mbps 
Brno → SANET  4.23473665980639 % 4.235 %   40 bps 40.000 Gbps   1.69389466392256 bps 1.694 Gbps 
SANET → Brno  0.928669531960691 % 0.929 %   40 bps 40.000 Gbps   371.467812784276 bps 371.468 Mbps 
Brno → Vyškov  9.32871090587768 % 9.329 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.2871090587768 bps 93.287 Mbps 
Vyškov → Brno  1.05154058233183 % 1.052 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.5154058233183 bps 10.515 Mbps 
Brno → Jihlava  1.87246440669018 % 1.872 %   100 bps 100.000 Gbps   1.87246440669018 bps 1.872 Gbps 
Jihlava → Brno  0.898916351169338 % 0.899 %   100 bps 100.000 Gbps   898.916351169339 bps 898.916 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.934863367719914 % 0.935 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.34863367719914 bps 9.349 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.212143264875863 % 0.212 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.12143264875863 bps 2.121 Kbps 
Jihlava → Telč  0.462103645300143 % 0.462 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.62103645300143 bps 4.621 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0773870305979539 % 0.077 %   1000 bps 1000.000 Mbps   773.870305979538 bps 773.870 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  1.04921350790268 % 1.049 %   20 bps 20.000 Gbps   209.842701580536 bps 209.843 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.120359818646109 % 0.120 %   20 bps 20.000 Gbps   24.0719637292217 bps 24.072 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.98497071480538 % 1.985 %   20 bps 20.000 Gbps   396.994142961075 bps 396.994 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.14727551572034 % 4.147 %   20 bps 20.000 Gbps   829.455103144068 bps 829.455 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.229693165376144 % 0.230 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.9693165376144 bps 22.969 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.279543429437245 % 0.280 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.9543429437245 bps 27.954 Kbps 
Most → Děčín  0.375292412988421 % 0.375 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.75292412988421 bps 3.753 Kbps 
Děčín → Most  0.296791414515173 % 0.297 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.96791414515173 bps 2.968 Kbps 
Most → Plzeň  0.206954277557019 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06954277557019 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.11485607148329 % 0.115 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.1485607148329 bps 1.149 Kbps 
Brno → Olomouc  0.757969660989658 % 0.758 %   100 bps 100.000 Gbps   757.969660989658 bps 757.970 Mbps 
Olomouc → Brno  0.306874420293673 % 0.307 %   100 bps 100.000 Gbps   306.874420293672 bps 306.874 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.188015175688582 % 0.188 %   100 bps 100.000 Gbps   188.015175688582 bps 188.015 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.08701466321838 % 1.087 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08701466321838 bps 1.087 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.0838016192138627 % 0.084 %   20 bps 20.000 Gbps   16.75235298648 bps 16.752 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.33125135160217 % 3.331 %   20 bps 20.000 Gbps   655.614877816163 bps 655.615 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.25484402244945 % 1.255 %   10 bps 10.000 Gbps   125.484402244945 bps 125.484 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.0868991782731674 % 0.087 %   10 bps 10.000 Gbps   8.68991782731674 bps 8.690 Mbps 
Brno → Ostrava  4.23215815889704 % 4.232 %   100 bps 100.000 Gbps   4.23215815889704 bps 4.232 Gbps 
Ostrava → Brno  2.36611895091733 % 2.366 %   100 bps 100.000 Gbps   2.36611895091733 bps 2.366 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.93914839820425 % 3.939 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.3914839820425 bps 39.391 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.61068553484127 % 1.611 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.1068553484127 bps 16.107 Mbps 
Opava → Ostrava  0.560625284815869 % 0.561 %   10 bps 10.000 Gbps   56.0625284815869 bps 56.063 Mbps 
Ostrava → Opava  0.632243110717519 % 0.632 %   10 bps 10.000 Gbps   63.2243110717519 bps 63.224 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.36745385420655 % 4.367 %   10 bps 10.000 Gbps   436.745385420655 bps 436.745 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.49491468446428 % 2.495 %   10 bps 10.000 Gbps   249.491468446428 bps 249.491 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.32189608126572 % 1.322 %   10 bps 10.000 Gbps   132.189608126572 bps 132.190 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  5.64975440782812 % 5.650 %   10 bps 10.000 Gbps   564.975440782812 bps 564.975 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.0885935792451277 % 0.089 %   10 bps 10.000 Gbps   8.85935792451277 bps 8.859 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.038036748973427 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.8036748973427 bps 3.804 Mbps 
Praha → Plzeň  4.36624001003518 % 4.366 %   100 bps 100.000 Gbps   4.36624001003518 bps 4.366 Gbps 
Plzeň → Praha  2.38521188643538 % 2.385 %   100 bps 100.000 Gbps   2.38521188643538 bps 2.385 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.793723788790491 % 0.794 %   10 bps 10.000 Gbps   79.3723788790491 bps 79.372 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.124442357824 % 20.124 %   10 bps 10.000 Gbps   2.01244423578241 bps 2.012 Gbps 
Brno → Praha  5.98171554322111 % 5.982 %   100 bps 100.000 Gbps   5.98171554322112 bps 5.982 Gbps 
Praha → Brno  12.9665284126718 % 12.967 %   100 bps 100.000 Gbps   12.9665284126718 bps 12.967 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.0966589104881 % 8.097 %   100 bps 100.000 Gbps   8.09665887256853 bps 8.097 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.1175823380077 % 10.118 %   100 bps 100.000 Gbps   10.1175817983516 bps 10.118 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.99724349949412 % 4.997 %   100 bps 100.000 Gbps   4.99724349949413 bps 4.997 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.51882884068208 % 1.519 %   100 bps 100.000 Gbps   1.51882884068208 bps 1.519 Gbps 
Praha → Liberec  0.172283912129956 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2283912129956 bps 17.228 Kbps 
Liberec → Praha  0.216500736104313 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6500736104313 bps 21.650 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.14493427047579 % 1.145 %   400 bps 400.000 Gbps   4.57947550422451 bps 4.579 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.10969718191428 % 3.110 %   400 bps 400.000 Gbps   12.4375109814809 bps 12.438 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216717844168954 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6717844168954 bps 21.672 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172416167787721 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2416167787721 bps 17.242 Kbps 
Praha → Poděbrady  11.4120281298412 % 11.412 %   1000 bps 1000.000 Mbps   114.120281298412 bps 114.120 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.07963464344863 % 2.080 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.7963464344863 bps 20.796 Mbps 
Public Internet → Praha  9.2111009468945 % 9.211 %   20 bps 20.000 Gbps   1.8422201893789 bps 1.842 Gbps 
Praha → Public Internet  6.48636071115773 % 6.486 %   20 bps 20.000 Gbps   1.29727214223155 bps 1.297 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.43577953254715 % 3.436 %   20 bps 20.000 Gbps   687.155906509429 bps 687.156 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.41951086007881 % 1.420 %   20 bps 20.000 Gbps   283.902172015763 bps 283.902 Mbps 
Zlín → Brno  0.87159205908527 % 0.872 %   10 bps 10.000 Gbps   87.159205908527 bps 87.159 Mbps 
Brno → Zlín  2.40713365099457 % 2.407 %   10 bps 10.000 Gbps   240.713365099457 bps 240.713 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  2.0325696960984 % 2.033 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.325696960984 bps 20.326 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.7833435739387 % 2.783 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.833435739387 bps 27.833 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.88600336333552 % 4.886 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.8600336333552 bps 48.860 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0196763998757717 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   196.763998757717 bps 196.764 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  3.41511758820352 % 3.415 %   10 bps 10.000 Gbps   341.511758820352 bps 341.512 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.0999615869486 % 6.100 %   10 bps 10.000 Gbps   609.996158694859 bps 609.996 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205656566799087 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5656566799087 bps 20.566 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163371379430565 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3371379430565 bps 16.337 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.56893449663311 % 1.569 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.6893449663311 bps 15.689 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.222839794259134 % 0.223 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.22839794259134 bps 2.228 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100859911604715 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0859911604715 bps 10.086 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100185102811962 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0185102811962 bps 10.019 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.108751866278779 % 0.109 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.08751866278779 bps 1.088 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0262179190767994 % 0.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   262.179190767994 bps 262.179 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   94.3294656316829 bps 94.329 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Jun 8 00:05:45 2021