CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/6/8

Average load for period: 2021/06/08 00:00:00 - 2021/06/08 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/06/08 00:00:00 - 2021/06/08 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/6/8
ACONET->Brno  2.298%  Brno->ACONET  8.550%  Brno->Lednice  6.956%  Lednice->Brno  27.882%  Brno->SANET  4.711%  SANET->Brno  0.932%  Brno->Vyškov  7.577%  Vyškov->Brno  0.849%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.630%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.160%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.353%  Tábor->České Budějovice  0.031%  Brno->Jihlava  1.722%  Jihlava->Brno  0.979%  České Budějovice->Jihlava  0.431%  Jihlava->České Budějovice  0.055%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.182e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.913e-3 %  Jihlava->Telč  0.500%  Telč->Jihlava  0.094%  Hradec Králové->Liberec  3.663%  Liberec->Hradec Králové  1.028%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.314e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.270e-3 %  Děčín->Most  0.317e-3 %  Most->Děčín  0.396e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.172e-3 %  Brno->Olomouc  0.728%  Olomouc->Brno  0.174%  Hradec Králové->Olomouc  0.895%  Olomouc->Hradec Králové  0.173%  Olomouc->Ostrava  4.217%  Ostrava->Olomouc  0.097%  Olomouc->Zlín  0.902%  Zlín->Olomouc  0.736e-3 %  Brno->Ostrava  2.976%  Ostrava->Brno  2.358%  Karviná->Ostrava  1.422%  Ostrava->Karviná  3.807%  Opava->Ostrava  0.441%  Ostrava->Opava  0.649%  Ostrava->Pionier  3.494%  Pionier->Ostrava  1.563%  Hradec Králové->Pardubice  5.363%  Pardubice->Hradec Králové  1.259%  Cheb->Plzeň  0.061%  Plzeň->Cheb  7.258%  Plzeň->Praha  1.238%  Praha->Plzeň  6.100%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  20.258%  Praha->AMS-IX  0.525%  Brno->Praha  8.260%  Praha->Brno  10.629%  České Budějovice->Praha  0.810%  Praha->České Budějovice  3.318%  GÉANT2->Praha  7.391%  Praha->GÉANT2  7.990%  Hradec Králové->Praha  1.382%  Praha->Hradec Králové  5.574%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.174e-3 %  Poděbrady->Praha  1.918%  Praha->Poděbrady  10.949%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.363%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.331%  Most->Ústí nad
Labem  4.260e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.025%  Praha->Ústí nad
Labem  5.614%  Ústí nad
Labem->Praha  1.459%  Brno->Zlín  2.221%  Zlín->Brno  0.780%  NIX.cz->Praha  2.943%  Praha->NIX.cz  1.096%  Praha->Public Internet  7.187%  Public Internet->Praha  8.534% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/06/08 00:00:00 - 2021/06/08 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/06/08 00:00:00 - 2021/06/08 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.55027791103968 % 8.550 %   10 bps 10.000 Gbps   855.027791103968 bps 855.028 Mbps 
ACONET → Brno  2.29789196437923 % 2.298 %   10 bps 10.000 Gbps   229.789196437923 bps 229.789 Mbps 
Lednice → Brno  27.8819223765712 % 27.882 %   1000 bps 1000.000 Mbps   278.819223765712 bps 278.819 Mbps 
Brno → Lednice  6.95582591154131 % 6.956 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.5582591154131 bps 69.558 Mbps 
SANET → Brno  0.931806772487544 % 0.932 %   40 bps 40.000 Gbps   372.722708995018 bps 372.723 Mbps 
Brno → SANET  4.71110172927914 % 4.711 %   40 bps 40.000 Gbps   1.88444069171166 bps 1.884 Gbps 
Vyškov → Brno  0.849107607634308 % 0.849 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.49107607634308 bps 8.491 Mbps 
Brno → Vyškov  7.57749451606635 % 7.577 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.7749451606635 bps 75.775 Mbps 
Jihlava → Brno  0.978551066501713 % 0.979 %   100 bps 100.000 Gbps   978.551066501714 bps 978.551 Mbps 
Brno → Jihlava  1.72209608259928 % 1.722 %   100 bps 100.000 Gbps   1.72209608259928 bps 1.722 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181605337567611 % 0.182 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81605337567611 bps 1.816 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.912801736188722 % 0.913 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.12801736188723 bps 9.128 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0937446560766513 % 0.094 %   1000 bps 1000.000 Mbps   937.446560766513 bps 937.447 Kbps 
Jihlava → Telč  0.499695334234435 % 0.500 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.99695334234435 bps 4.997 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.430732109089209 % 0.431 %   20 bps 20.000 Gbps   86.1464218178417 bps 86.146 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0549458057035262 % 0.055 %   20 bps 20.000 Gbps   10.9891611407052 bps 10.989 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.02777817922373 % 1.028 %   20 bps 20.000 Gbps   205.555635844745 bps 205.556 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.66325632254306 % 3.663 %   20 bps 20.000 Gbps   732.651264508612 bps 732.651 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.314097122444445 % 0.314 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   31.4097122444445 bps 31.410 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.270078696534575 % 0.270 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.0078696534575 bps 27.008 Kbps 
Most → Děčín  0.395619190845326 % 0.396 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.95619190845326 bps 3.956 Kbps 
Děčín → Most  0.317301068977387 % 0.317 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.17301068977387 bps 3.173 Kbps 
Most → Plzeň  0.207021215577909 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07021215577909 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.172013292851832 % 0.172 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.72013292851832 bps 1.720 Kbps 
Brno → Olomouc  0.728229854905013 % 0.728 %   100 bps 100.000 Gbps   728.229854905013 bps 728.230 Mbps 
Olomouc → Brno  0.173556195994784 % 0.174 %   100 bps 100.000 Gbps   173.556195994784 bps 173.556 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.895361121114283 % 0.895 %   100 bps 100.000 Gbps   895.361121114284 bps 895.361 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.173017192218492 % 0.173 %   100 bps 100.000 Gbps   173.017192218492 bps 173.017 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0968734218150742 % 0.097 %   20 bps 20.000 Gbps   19.1549709481399 bps 19.155 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.2171701665148 % 4.217 %   20 bps 20.000 Gbps   830.318139266585 bps 830.318 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.735909186937588 % 0.736 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   73.5909186937588 bps 73.591 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.902329346176844 % 0.902 %   10 bps 10.000 Gbps   90.2329346176843 bps 90.233 Mbps 
Brno → Ostrava  2.97556748980345 % 2.976 %   100 bps 100.000 Gbps   2.97556748980345 bps 2.976 Gbps 
Ostrava → Brno  2.35809417521095 % 2.358 %   100 bps 100.000 Gbps   2.35809417521095 bps 2.358 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.80729166106635 % 3.807 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.0729166106635 bps 38.073 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.42184284823523 % 1.422 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.2184284823523 bps 14.218 Mbps 
Ostrava → Opava  0.648816484015037 % 0.649 %   10 bps 10.000 Gbps   64.8816484015037 bps 64.882 Mbps 
Opava → Ostrava  0.441432507035265 % 0.441 %   10 bps 10.000 Gbps   44.1432507035265 bps 44.143 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.56301042368499 % 1.563 %   10 bps 10.000 Gbps   156.301042368499 bps 156.301 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.494326982482 % 3.494 %   10 bps 10.000 Gbps   349.4326982482 bps 349.433 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  5.3626230734783 % 5.363 %   10 bps 10.000 Gbps   536.26230734783 bps 536.262 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.25890079968026 % 1.259 %   10 bps 10.000 Gbps   125.890079968026 bps 125.890 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0614285648602585 % 0.061 %   10 bps 10.000 Gbps   6.14285648602585 bps 6.143 Mbps 
Plzeň → Cheb  7.25842076900513 % 7.258 %   10 bps 10.000 Gbps   725.842076900513 bps 725.842 Mbps 
Plzeň → Praha  1.23830835547105 % 1.238 %   100 bps 100.000 Gbps   1.23830835547105 bps 1.238 Gbps 
Praha → Plzeň  6.09965685044637 % 6.100 %   100 bps 100.000 Gbps   6.09965685044636 bps 6.100 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.525450171826962 % 0.525 %   10 bps 10.000 Gbps   52.5450171826961 bps 52.545 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.2583047451951 % 20.258 %   10 bps 10.000 Gbps   2.02583047451951 bps 2.026 Gbps 
Praha → Brno  10.6286606281482 % 10.629 %   100 bps 100.000 Gbps   10.6286606281482 bps 10.629 Gbps 
Brno → Praha  8.25994622629445 % 8.260 %   100 bps 100.000 Gbps   8.25994622629445 bps 8.260 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.9898392804647 % 7.990 %   100 bps 100.000 Gbps   7.9898392804647 bps 7.990 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.39056670013658 % 7.391 %   100 bps 100.000 Gbps   7.39056670013658 bps 7.391 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.3819249570786 % 1.382 %   100 bps 100.000 Gbps   1.3819249570786 bps 1.382 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.57408373404322 % 5.574 %   100 bps 100.000 Gbps   5.57408373404321 bps 5.574 Gbps 
Liberec → Praha  0.21651622359322 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.651622359322 bps 21.652 Kbps 
Praha → Liberec  0.173389599526896 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3389599526896 bps 17.339 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.09605614958526 % 1.096 %   400 bps 400.000 Gbps   4.38001667175073 bps 4.380 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.94258913622569 % 2.943 %   400 bps 400.000 Gbps   11.7529141661529 bps 11.753 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216411409295307 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6411409295306 bps 21.641 Kbps 
Praha → Pardubice  0.173685442708013 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3685442708013 bps 17.369 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.91808797608775 % 1.918 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.1808797608775 bps 19.181 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.9489198235777 % 10.949 %   1000 bps 1000.000 Mbps   109.489198235777 bps 109.489 Mbps 
Praha → Public Internet  7.18736815384387 % 7.187 %   20 bps 20.000 Gbps   1.43747363076877 bps 1.437 Gbps 
Public Internet → Praha  8.53401023594428 % 8.534 %   20 bps 20.000 Gbps   1.70680204718886 bps 1.707 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.809574770704351 % 0.810 %   20 bps 20.000 Gbps   161.91495414087 bps 161.915 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.31829725033102 % 3.318 %   20 bps 20.000 Gbps   663.659450066203 bps 663.659 Mbps 
Brno → Zlín  2.22104192012788 % 2.221 %   10 bps 10.000 Gbps   222.104192012788 bps 222.104 Mbps 
Zlín → Brno  0.780188505111769 % 0.780 %   10 bps 10.000 Gbps   78.0188505111769 bps 78.019 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.36321792926885 % 1.363 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.6321792926884 bps 13.632 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.33085878476965 % 2.331 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.3085878476965 bps 23.309 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0254129544790134 % 0.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   254.129544790134 bps 254.130 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.26028981428271 % 4.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.6028981428271 bps 42.603 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.45941339594275 % 1.459 %   10 bps 10.000 Gbps   145.941339594275 bps 145.941 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.61403948579957 % 5.614 %   10 bps 10.000 Gbps   561.403948579957 bps 561.404 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205551766621213 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5551766621212 bps 20.555 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.164253424139471 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4253424139471 bps 16.425 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.160347330980038 % 0.160 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.60347330980038 bps 1.603 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.63008284949363 % 1.630 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.3008284949364 bps 16.301 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100147980074455 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0147980074455 bps 10.015 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.101330912797846 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.1330912797846 bps 10.133 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0307466327452707 % 0.031 %   1000 bps 1000.000 Mbps   307.466327452707 bps 307.466 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.352525778802222 % 0.353 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.52525778802222 bps 3.525 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   89.7608123831262 bps 89.761 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Jun 9 00:05:44 2021