CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/6/9

Average load for period: 2021/06/09 00:00:00 - 2021/06/09 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/06/09 00:00:00 - 2021/06/09 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/6/9
ACONET->Brno  2.691%  Brno->ACONET  9.713%  Brno->Lednice  7.202%  Lednice->Brno  28.431%  Brno->SANET  5.158%  SANET->Brno  0.931%  Brno->Vyškov  7.654%  Vyškov->Brno  1.061%  Brno->České Budějovice  0.165e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.604%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.170%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.423%  Tábor->České Budějovice  0.053%  Brno->Jihlava  1.748%  Jihlava->Brno  1.308%  České Budějovice->Jihlava  0.196%  Jihlava->České Budějovice  0.113%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.241e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.918e-3 %  Jihlava->Telč  0.703%  Telč->Jihlava  0.074%  Hradec Králové->Liberec  4.348%  Liberec->Hradec Králové  1.411%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.280e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.319e-3 %  Děčín->Most  0.319e-3 %  Most->Děčín  0.398e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.177e-3 %  Brno->Olomouc  0.734%  Olomouc->Brno  0.251%  Hradec Králové->Olomouc  1.049%  Olomouc->Hradec Králové  0.320%  Olomouc->Ostrava  3.395%  Ostrava->Olomouc  0.051%  Olomouc->Zlín  1.019%  Zlín->Olomouc  1.673e-3 %  Brno->Ostrava  3.867%  Ostrava->Brno  2.454%  Karviná->Ostrava  2.087%  Ostrava->Karviná  5.718%  Opava->Ostrava  0.704%  Ostrava->Opava  0.925%  Ostrava->Pionier  4.317%  Pionier->Ostrava  0.699%  Hradec Králové->Pardubice  5.950%  Pardubice->Hradec Králové  1.225%  Cheb->Plzeň  0.024%  Plzeň->Cheb  0.273%  Plzeň->Praha  1.231%  Praha->Plzeň  5.918%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  21.668%  Praha->AMS-IX  0.547%  Brno->Praha  7.936%  Praha->Brno  11.372%  České Budějovice->Praha  0.753%  Praha->České Budějovice  3.417%  GÉANT2->Praha  7.970%  Praha->GÉANT2  7.263%  Hradec Králové->Praha  1.351%  Praha->Hradec Králové  5.838%  Liberec->Praha  0.216e-3 %  Praha->Liberec  0.183e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.181e-3 %  Poděbrady->Praha  1.768%  Praha->Poděbrady  11.754%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.601%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.754%  Most->Ústí nad
Labem  5.569e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.049%  Praha->Ústí nad
Labem  5.920%  Ústí nad
Labem->Praha  1.691%  Brno->Zlín  2.523%  Zlín->Brno  0.698%  NIX.cz->Praha  3.194%  Praha->NIX.cz  1.200%  Praha->Public Internet  6.252%  Public Internet->Praha  10.669% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/06/09 00:00:00 - 2021/06/09 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/06/09 00:00:00 - 2021/06/09 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.6908621407695 % 2.691 %   10 bps 10.000 Gbps   269.08621407695 bps 269.086 Mbps 
Brno → ACONET  9.71262268882252 % 9.713 %   10 bps 10.000 Gbps   971.262268882253 bps 971.262 Mbps 
Brno → Lednice  7.20218582915331 % 7.202 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.0218582915331 bps 72.022 Mbps 
Lednice → Brno  28.431145083219 % 28.431 %   1000 bps 1000.000 Mbps   284.31145083219 bps 284.311 Mbps 
Brno → SANET  5.15781275145083 % 5.158 %   40 bps 40.000 Gbps   2.06312510058033 bps 2.063 Gbps 
SANET → Brno  0.931002959700956 % 0.931 %   40 bps 40.000 Gbps   372.401183880382 bps 372.401 Mbps 
Brno → Vyškov  7.65362409295172 % 7.654 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.5362409295172 bps 76.536 Mbps 
Vyškov → Brno  1.06060706174011 % 1.061 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6060706174011 bps 10.606 Mbps 
Brno → Jihlava  1.74814516652622 % 1.748 %   100 bps 100.000 Gbps   1.74814516652622 bps 1.748 Gbps 
Jihlava → Brno  1.30795724904567 % 1.308 %   100 bps 100.000 Gbps   1.30795724904567 bps 1.308 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.917635210643849 % 0.918 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.17635210643849 bps 9.176 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.240554396462991 % 0.241 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.40554396462991 bps 2.406 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0737730197128922 % 0.074 %   1000 bps 1000.000 Mbps   737.730197128921 bps 737.730 Kbps 
Jihlava → Telč  0.702944439222055 % 0.703 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.02944439222054 bps 7.029 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.112615904550543 % 0.113 %   20 bps 20.000 Gbps   22.5231809101086 bps 22.523 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.195733576064429 % 0.196 %   20 bps 20.000 Gbps   39.1467152128857 bps 39.147 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.41124062800833 % 1.411 %   20 bps 20.000 Gbps   282.248125601666 bps 282.248 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.34831853266821 % 4.348 %   20 bps 20.000 Gbps   869.663706533641 bps 869.664 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.319459373873132 % 0.319 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   31.9459373873132 bps 31.946 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.279652328598601 % 0.280 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.9652328598602 bps 27.965 Kbps 
Most → Děčín  0.397541677315995 % 0.398 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.97541677315995 bps 3.975 Kbps 
Děčín → Most  0.319092390120155 % 0.319 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.19092390120155 bps 3.191 Kbps 
Most → Plzeň  0.206982573576808 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06982573576808 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.176600433962197 % 0.177 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.76600433962197 bps 1.766 Kbps 
Brno → Olomouc  0.73351452183074 % 0.734 %   100 bps 100.000 Gbps   733.51452183074 bps 733.515 Mbps 
Olomouc → Brno  0.251209205585297 % 0.251 %   100 bps 100.000 Gbps   251.209205585296 bps 251.209 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.04948317304643 % 1.049 %   100 bps 100.000 Gbps   1.04948317304643 bps 1.049 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.320102317208775 % 0.320 %   100 bps 100.000 Gbps   320.102317208775 bps 320.102 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.39489309185288 % 3.395 %   20 bps 20.000 Gbps   673.599126096736 bps 673.599 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0511317836631466 % 0.051 %   20 bps 20.000 Gbps   10.2261695332617 bps 10.226 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.01899206213948 % 1.019 %   10 bps 10.000 Gbps   101.899206213948 bps 101.899 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.6729686689801 % 1.673 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   167.29686689801 bps 167.297 Kbps 
Brno → Ostrava  3.86734909516701 % 3.867 %   100 bps 100.000 Gbps   3.86734909516701 bps 3.867 Gbps 
Ostrava → Brno  2.45355504123528 % 2.454 %   100 bps 100.000 Gbps   2.45355504123528 bps 2.454 Gbps 
Karviná → Ostrava  2.08653425059175 % 2.087 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.8653425059175 bps 20.865 Mbps 
Ostrava → Karviná  5.71751388777959 % 5.718 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.1751388777959 bps 57.175 Mbps 
Ostrava → Opava  0.92522138740945 % 0.925 %   10 bps 10.000 Gbps   92.522138740945 bps 92.522 Mbps 
Opava → Ostrava  0.703591143452515 % 0.704 %   10 bps 10.000 Gbps   70.3591143452515 bps 70.359 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.316957669407 % 4.317 %   10 bps 10.000 Gbps   431.6957669407 bps 431.696 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.699376255573313 % 0.699 %   10 bps 10.000 Gbps   69.9376255573313 bps 69.938 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  5.9502733079475 % 5.950 %   10 bps 10.000 Gbps   595.027330794749 bps 595.027 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.22542887707359 % 1.225 %   10 bps 10.000 Gbps   122.542887707359 bps 122.543 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0235439824248074 % 0.024 %   10 bps 10.000 Gbps   2.35439824248074 bps 2.354 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.273287765869358 % 0.273 %   10 bps 10.000 Gbps   27.3287765869358 bps 27.329 Mbps 
Plzeň → Praha  1.23108867017948 % 1.231 %   100 bps 100.000 Gbps   1.23108867017948 bps 1.231 Gbps 
Praha → Plzeň  5.91830030838678 % 5.918 %   100 bps 100.000 Gbps   5.91830030838678 bps 5.918 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  21.6680321417218 % 21.668 %   10 bps 10.000 Gbps   2.16680321417218 bps 2.167 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.546642343468212 % 0.547 %   10 bps 10.000 Gbps   54.6642343468212 bps 54.664 Mbps 
Brno → Praha  7.93573311736319 % 7.936 %   100 bps 100.000 Gbps   7.93573311736318 bps 7.936 Gbps 
Praha → Brno  11.3721332462037 % 11.372 %   100 bps 100.000 Gbps   11.3721332462037 bps 11.372 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.97043528229885 % 7.970 %   100 bps 100.000 Gbps   7.97043528229886 bps 7.970 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.26254228168298 % 7.263 %   100 bps 100.000 Gbps   7.26254228168298 bps 7.263 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.83768208761126 % 5.838 %   100 bps 100.000 Gbps   5.83768208761126 bps 5.838 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.35059562528058 % 1.351 %   100 bps 100.000 Gbps   1.35059562528058 bps 1.351 Gbps 
Liberec → Praha  0.216447973719063 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6447973719063 bps 21.645 Kbps 
Praha → Liberec  0.183073694703495 % 0.183 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.3073694703495 bps 18.307 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.19977305560069 % 1.200 %   400 bps 400.000 Gbps   4.79782800131893 bps 4.798 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.19429557743701 % 3.194 %   400 bps 400.000 Gbps   12.766141326331 bps 12.766 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216378423313702 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6378423313702 bps 21.638 Kbps 
Praha → Pardubice  0.18127423621254 % 0.181 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.127423621254 bps 18.127 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.76800587782713 % 1.768 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.6800587782713 bps 17.680 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.7538458076934 % 11.754 %   1000 bps 1000.000 Mbps   117.538458076934 bps 117.538 Mbps 
Public Internet → Praha  10.6687293479734 % 10.669 %   20 bps 20.000 Gbps   2.13374586959469 bps 2.134 Gbps 
Praha → Public Internet  6.25180023824113 % 6.252 %   20 bps 20.000 Gbps   1.25036004764823 bps 1.250 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.41709312111008 % 3.417 %   20 bps 20.000 Gbps   683.418624222017 bps 683.419 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.753150139040191 % 0.753 %   20 bps 20.000 Gbps   150.630027808038 bps 150.630 Mbps 
Brno → Zlín  2.52293708459134 % 2.523 %   10 bps 10.000 Gbps   252.293708459134 bps 252.294 Mbps 
Zlín → Brno  0.697925139902982 % 0.698 %   10 bps 10.000 Gbps   69.7925139902982 bps 69.793 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.75424811574706 % 2.754 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.5424811574706 bps 27.542 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.60131788064671 % 1.601 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.0131788064671 bps 16.013 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0488750239559877 % 0.049 %   1000 bps 1000.000 Mbps   488.750239559877 bps 488.750 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.56907411927785 % 5.569 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.6907411927785 bps 55.691 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.92024635603902 % 5.920 %   10 bps 10.000 Gbps   592.024635603902 bps 592.025 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.69149496388013 % 1.691 %   10 bps 10.000 Gbps   169.149496388013 bps 169.149 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205602138871108 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5602138871108 bps 20.560 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.164696088211062 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4696088211062 bps 16.470 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.60436350618901 % 1.604 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.0436350618901 bps 16.044 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.170329721853063 % 0.170 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.70329721853063 bps 1.703 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.101330778977543 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.1330778977543 bps 10.133 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100161468888339 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0161468888339 bps 10.016 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0528356953037375 % 0.053 %   1000 bps 1000.000 Mbps   528.356953037375 bps 528.357 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.422649030353604 % 0.423 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.22649030353604 bps 4.226 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   93.5151174875384 bps 93.515 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Jun 10 00:05:42 2021