CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/6/10

Average load for period: 2021/06/10 00:00:00 - 2021/06/10 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/06/10 00:00:00 - 2021/06/10 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/6/10
ACONET->Brno  2.494%  Brno->ACONET  8.544%  Brno->Lednice  6.671%  Lednice->Brno  28.012%  Brno->SANET  3.917%  SANET->Brno  0.855%  Brno->Vyškov  7.939%  Vyškov->Brno  1.095%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.231%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.128%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.314%  Tábor->České Budějovice  0.033%  Brno->Jihlava  1.643%  Jihlava->Brno  1.237%  České Budějovice->Jihlava  0.607%  Jihlava->České Budějovice  0.497%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.188e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.878e-3 %  Jihlava->Telč  0.796%  Telč->Jihlava  0.080%  Hradec Králové->Liberec  3.709%  Liberec->Hradec Králové  1.158%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.249e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.360e-3 %  Děčín->Most  0.302e-3 %  Most->Děčín  0.382e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.133e-3 %  Brno->Olomouc  0.667%  Olomouc->Brno  0.185%  Hradec Králové->Olomouc  0.910%  Olomouc->Hradec Králové  0.192%  Olomouc->Ostrava  2.904%  Ostrava->Olomouc  0.042%  Olomouc->Zlín  0.932%  Zlín->Olomouc  0.782e-3 %  Brno->Ostrava  3.151%  Ostrava->Brno  3.003%  Karviná->Ostrava  1.273%  Ostrava->Karviná  3.741%  Opava->Ostrava  0.432%  Ostrava->Opava  0.690%  Ostrava->Pionier  3.750%  Pionier->Ostrava  0.817%  Hradec Králové->Pardubice  5.324%  Pardubice->Hradec Králové  1.016%  Cheb->Plzeň  0.022%  Plzeň->Cheb  0.178%  Plzeň->Praha  1.117%  Praha->Plzeň  5.166%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  19.891%  Praha->AMS-IX  0.611%  Brno->Praha  7.717%  Praha->Brno  10.133%  České Budějovice->Praha  0.840%  Praha->České Budějovice  2.805%  GÉANT2->Praha  9.299%  Praha->GÉANT2  4.824%  Hradec Králové->Praha  1.385%  Praha->Hradec Králové  4.850%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  1.700%  Praha->Poděbrady  11.330%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.402%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.428%  Most->Ústí nad
Labem  4.666e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.041%  Praha->Ústí nad
Labem  5.981%  Ústí nad
Labem->Praha  1.752%  Brno->Zlín  2.147%  Zlín->Brno  0.721%  NIX.cz->Praha  2.838%  Praha->NIX.cz  1.130%  Praha->Public Internet  6.986%  Public Internet->Praha  9.967% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/06/10 00:00:00 - 2021/06/10 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/06/10 00:00:00 - 2021/06/10 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.54443712638479 % 8.544 %   10 bps 10.000 Gbps   854.443712638479 bps 854.444 Mbps 
ACONET → Brno  2.49431418174054 % 2.494 %   10 bps 10.000 Gbps   249.431418174054 bps 249.431 Mbps 
Lednice → Brno  28.0118970325506 % 28.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   280.118970325506 bps 280.119 Mbps 
Brno → Lednice  6.67081578876812 % 6.671 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.7081578876812 bps 66.708 Mbps 
SANET → Brno  0.854664893620796 % 0.855 %   40 bps 40.000 Gbps   341.865957448319 bps 341.866 Mbps 
Brno → SANET  3.91681080210873 % 3.917 %   40 bps 40.000 Gbps   1.56672432084349 bps 1.567 Gbps 
Brno → Vyškov  7.93888596593555 % 7.939 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.3888596593555 bps 79.389 Mbps 
Vyškov → Brno  1.09543290334179 % 1.095 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9543290334179 bps 10.954 Mbps 
Jihlava → Brno  1.23665282486247 % 1.237 %   100 bps 100.000 Gbps   1.23665282486247 bps 1.237 Gbps 
Brno → Jihlava  1.64329018869369 % 1.643 %   100 bps 100.000 Gbps   1.64329018869369 bps 1.643 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.878083831043154 % 0.878 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.78083831043154 bps 8.781 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.187615257953735 % 0.188 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.87615257953735 bps 1.876 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0796108825838677 % 0.080 %   1000 bps 1000.000 Mbps   796.108825838677 bps 796.109 Kbps 
Jihlava → Telč  0.795840888047903 % 0.796 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.95840888047903 bps 7.958 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.497466413110322 % 0.497 %   20 bps 20.000 Gbps   99.4932826220645 bps 99.493 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.60706308483208 % 0.607 %   20 bps 20.000 Gbps   121.412616966416 bps 121.413 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.70928253824791 % 3.709 %   20 bps 20.000 Gbps   741.856507649582 bps 741.857 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.15765494182492 % 1.158 %   20 bps 20.000 Gbps   231.530988364983 bps 231.531 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.2490954040311 % 0.249 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.90954040311 bps 24.910 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.359728608663462 % 0.360 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   35.9728608663462 bps 35.973 Kbps 
Děčín → Most  0.302287721187489 % 0.302 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.0228772118749 bps 3.023 Kbps 
Most → Děčín  0.381970292041388 % 0.382 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.81970292041388 bps 3.820 Kbps 
Most → Plzeň  0.206998211157104 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06998211157103 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.132547774972912 % 0.133 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.32547774972912 bps 1.325 Kbps 
Brno → Olomouc  0.667066179302609 % 0.667 %   100 bps 100.000 Gbps   667.066179302609 bps 667.066 Mbps 
Olomouc → Brno  0.185320943031271 % 0.185 %   100 bps 100.000 Gbps   185.320943031271 bps 185.321 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.191747572713768 % 0.192 %   100 bps 100.000 Gbps   191.747572713768 bps 191.748 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.909750749397418 % 0.910 %   100 bps 100.000 Gbps   909.750749397417 bps 909.751 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.90424699893996 % 2.904 %   20 bps 20.000 Gbps   565.884004825271 bps 565.884 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0415067025291236 % 0.042 %   20 bps 20.000 Gbps   8.30134050582472 bps 8.301 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.931630817743544 % 0.932 %   10 bps 10.000 Gbps   93.1630817743545 bps 93.163 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.781782158934079 % 0.782 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   78.1782158934078 bps 78.178 Kbps 
Ostrava → Brno  3.00294886554611 % 3.003 %   100 bps 100.000 Gbps   3.00294886554611 bps 3.003 Gbps 
Brno → Ostrava  3.1510228614418 % 3.151 %   100 bps 100.000 Gbps   3.1510228614418 bps 3.151 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.27325667462963 % 1.273 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.7325667462963 bps 12.733 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.74101640392844 % 3.741 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.4101640392843 bps 37.410 Mbps 
Ostrava → Opava  0.689574684998409 % 0.690 %   10 bps 10.000 Gbps   68.9574684998408 bps 68.957 Mbps 
Opava → Ostrava  0.432114082014346 % 0.432 %   10 bps 10.000 Gbps   43.2114082014345 bps 43.211 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.74990888044412 % 3.750 %   10 bps 10.000 Gbps   374.990888044412 bps 374.991 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.81659192428576 % 0.817 %   10 bps 10.000 Gbps   81.659192428576 bps 81.659 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  5.32382341218636 % 5.324 %   10 bps 10.000 Gbps   532.382341218636 bps 532.382 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.01619245419673 % 1.016 %   10 bps 10.000 Gbps   101.619245419673 bps 101.619 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.178378627020335 % 0.178 %   10 bps 10.000 Gbps   17.8378627020335 bps 17.838 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0222458379345422 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.22458379345422 bps 2.225 Mbps 
Praha → Plzeň  5.16621282655113 % 5.166 %   100 bps 100.000 Gbps   5.16621282655114 bps 5.166 Gbps 
Plzeň → Praha  1.11668869167067 % 1.117 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11668869167067 bps 1.117 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  19.8914670656796 % 19.891 %   10 bps 10.000 Gbps   1.98914670656796 bps 1.989 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.610936274320671 % 0.611 %   10 bps 10.000 Gbps   61.093627432067 bps 61.094 Mbps 
Praha → Brno  10.1325468349243 % 10.133 %   100 bps 100.000 Gbps   10.1325468349243 bps 10.133 Gbps 
Brno → Praha  7.7166490307463 % 7.717 %   100 bps 100.000 Gbps   7.71664903074631 bps 7.717 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.82406845337169 % 4.824 %   100 bps 100.000 Gbps   4.82406845337169 bps 4.824 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.29944566373231 % 9.299 %   100 bps 100.000 Gbps   9.29944566373231 bps 9.299 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.84988965469261 % 4.850 %   100 bps 100.000 Gbps   4.84988965469261 bps 4.850 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.38508994399624 % 1.385 %   100 bps 100.000 Gbps   1.38508994399624 bps 1.385 Gbps 
Liberec → Praha  0.216555636133808 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6555636133808 bps 21.656 Kbps 
Praha → Liberec  0.172651083327469 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2651083327469 bps 17.265 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.83791314327451 % 2.838 %   400 bps 400.000 Gbps   11.3430159208531 bps 11.343 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.12964612567873 % 1.130 %   400 bps 400.000 Gbps   4.5176715275482 bps 4.518 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216351878568063 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6351878568063 bps 21.635 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172710220543782 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2710220543782 bps 17.271 Kbps 
Praha → Poděbrady  11.3295559611317 % 11.330 %   1000 bps 1000.000 Mbps   113.295559611317 bps 113.296 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.7004489510571 % 1.700 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.004489510571 bps 17.004 Mbps 
Praha → Public Internet  6.98641440151996 % 6.986 %   20 bps 20.000 Gbps   1.39728288030399 bps 1.397 Gbps 
Public Internet → Praha  9.96663036362649 % 9.967 %   20 bps 20.000 Gbps   1.9933260727253 bps 1.993 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.80474900948404 % 2.805 %   20 bps 20.000 Gbps   560.949801896808 bps 560.950 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.840207043190615 % 0.840 %   20 bps 20.000 Gbps   168.041408638123 bps 168.041 Mbps 
Brno → Zlín  2.1467879012264 % 2.147 %   10 bps 10.000 Gbps   214.67879012264 bps 214.679 Mbps 
Zlín → Brno  0.721250488667526 % 0.721 %   10 bps 10.000 Gbps   72.1250488667527 bps 72.125 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.40236012167314 % 1.402 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0236012167314 bps 14.024 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.42848881762059 % 2.428 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.2848881762059 bps 24.285 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.66632915117595 % 4.666 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.6632915117595 bps 46.663 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.041432324576924 % 0.041 %   1000 bps 1000.000 Mbps   414.323245769241 bps 414.323 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.7519844532217 % 1.752 %   10 bps 10.000 Gbps   175.19844532217 bps 175.198 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.98143566746698 % 5.981 %   10 bps 10.000 Gbps   598.143566746698 bps 598.144 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205588574383246 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5588574383246 bps 20.559 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163676120615476 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3676120615476 bps 16.368 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.127576076064884 % 0.128 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.27576076064884 bps 1.276 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.23088697604961 % 1.231 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.3088697604961 bps 12.309 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.10095834570481 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.095834570481 bps 10.096 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100156819653768 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0156819653768 bps 10.016 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0334131846658508 % 0.033 %   1000 bps 1000.000 Mbps   334.131846658508 bps 334.132 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.314392530183837 % 0.314 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.14392530183837 bps 3.144 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   85.3485499024546 bps 85.349 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Jun 11 00:05:12 2021