CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/7/22

Average load for period: 2021/07/22 00:00:00 - 2021/07/22 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/07/22 00:00:00 - 2021/07/22 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/7/22
ACONET->Brno  1.729%  Brno->ACONET  4.216%  Brno->Lednice  5.563%  Lednice->Brno  27.036%  Brno->SANET  2.241%  SANET->Brno  0.678%  Brno->Vyškov  9.263%  Vyškov->Brno  0.708%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.712%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.069%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.347%  Tábor->České Budějovice  0.067%  Brno->Jihlava  1.326%  Jihlava->Brno  0.967%  České Budějovice->Jihlava  0.198%  Jihlava->České Budějovice  0.034%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.615e-3 %  Jihlava->Telč  0.277%  Telč->Jihlava  1.509%  Hradec Králové->Liberec  2.246%  Liberec->Hradec Králové  0.530%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.410e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.275e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.404e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.106e-3 %  Brno->Olomouc  0.406%  Olomouc->Brno  0.154%  Hradec Králové->Olomouc  0.513%  Olomouc->Hradec Králové  0.122%  Olomouc->Ostrava  1.924%  Ostrava->Olomouc  0.057%  Olomouc->Zlín  1.086%  Zlín->Olomouc  0.470e-3 %  Brno->Ostrava  2.226%  Ostrava->Brno  1.930%  Karviná->Ostrava : DOWN Ostrava->Karviná : DOWN Opava->Ostrava  0.554%  Ostrava->Opava  0.621%  Ostrava->Pionier  2.521%  Pionier->Ostrava  0.484%  Hradec Králové->Pardubice  2.384%  Pardubice->Hradec Králové  0.745%  Cheb->Plzeň  0.014%  Plzeň->Cheb  0.101%  Plzeň->Praha  1.025%  Praha->Plzeň  3.262%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  12.316%  Praha->AMS-IX  0.970%  Brno->Praha  5.360%  Praha->Brno  6.184%  České Budějovice->Praha  1.198%  Praha->České Budějovice  3.274%  GÉANT2->Praha  10.388%  Praha->GÉANT2  6.843%  Hradec Králové->Praha  1.058%  Praha->Hradec Králové  3.458%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.236%  Praha->Poděbrady  5.330%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.521%  Ústí nad
Labem->Děčín  3.303%  Most->Ústí nad
Labem  3.691e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.013%  Praha->Ústí nad
Labem  4.967%  Ústí nad
Labem->Praha  2.113%  Brno->Zlín  2.029%  Zlín->Brno  0.571%  NIX.cz->Praha  2.051%  Praha->NIX.cz  0.789%  Praha->Public Internet  4.695%  Public Internet->Praha  6.623% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/07/22 00:00:00 - 2021/07/22 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/07/22 00:00:00 - 2021/07/22 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.72885564327766 % 1.729 %   10 bps 10.000 Gbps   172.885564327766 bps 172.886 Mbps 
Brno → ACONET  4.21560308964312 % 4.216 %   10 bps 10.000 Gbps   421.560308964312 bps 421.560 Mbps 
Brno → Lednice  5.56293782661356 % 5.563 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.6293782661355 bps 55.629 Mbps 
Lednice → Brno  27.0363714625664 % 27.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   270.363714625664 bps 270.364 Mbps 
SANET → Brno  0.677708770136654 % 0.678 %   40 bps 40.000 Gbps   271.083508054662 bps 271.084 Mbps 
Brno → SANET  2.24080211838706 % 2.241 %   40 bps 40.000 Gbps   896.320847354826 bps 896.321 Mbps 
Brno → Vyškov  9.26279873671226 % 9.263 %   1000 bps 1000.000 Mbps   92.6279873671226 bps 92.628 Mbps 
Vyškov → Brno  0.70761587533339 % 0.708 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.0761587533339 bps 7.076 Mbps 
Brno → Jihlava  1.3264731778439 % 1.326 %   100 bps 100.000 Gbps   1.3264731778439 bps 1.326 Gbps 
Jihlava → Brno  0.967007492454539 % 0.967 %   100 bps 100.000 Gbps   967.00749245454 bps 967.007 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.615475102602771 % 0.615 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.15475102602771 bps 6.155 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181178153325808 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81178153325808 bps 1.812 Kbps 
Telč → Jihlava  1.50916650469775 % 1.509 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.0916650469775 bps 15.092 Mbps 
Jihlava → Telč  0.277348907102846 % 0.277 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.77348907102846 bps 2.773 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0337361798411887 % 0.034 %   20 bps 20.000 Gbps   6.74723596823773 bps 6.747 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.197599923448269 % 0.198 %   20 bps 20.000 Gbps   39.5199846896538 bps 39.520 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.530004273379577 % 0.530 %   20 bps 20.000 Gbps   106.000854675915 bps 106.001 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.24584247671445 % 2.246 %   20 bps 20.000 Gbps   449.16849534289 bps 449.168 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.409845712650778 % 0.410 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   40.9845712650777 bps 40.985 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.274785459940626 % 0.275 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.4785459940626 bps 27.479 Kbps 
Most → Děčín  0.40389049735633 % 0.404 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.0389049735633 bps 4.039 Kbps 
Děčín → Most  0.261250555219524 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61250555219524 bps 2.613 Kbps 
Plzeň → Most  0.106429676850709 % 0.106 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06429676850709 bps 1.064 Kbps 
Most → Plzeň  0.207034830626528 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07034830626527 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.406460919405853 % 0.406 %   100 bps 100.000 Gbps   406.460919405854 bps 406.461 Mbps 
Olomouc → Brno  0.154384299349345 % 0.154 %   100 bps 100.000 Gbps   154.384299349345 bps 154.384 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.513478174587813 % 0.513 %   100 bps 100.000 Gbps   513.478174587813 bps 513.478 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.121613612046384 % 0.122 %   100 bps 100.000 Gbps   121.613612046384 bps 121.614 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.92435042391907 % 1.924 %   20 bps 20.000 Gbps   363.724039732862 bps 363.724 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0566515517879148 % 0.057 %   20 bps 20.000 Gbps   10.8923937273989 bps 10.892 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.470196413502646 % 0.470 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   47.0196413502646 bps 47.020 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.0863278342818 % 1.086 %   10 bps 10.000 Gbps   108.63278342818 bps 108.633 Mbps 
Ostrava → Brno  1.92988013010091 % 1.930 %   100 bps 100.000 Gbps   1.9298801301009 bps 1.930 Gbps 
Brno → Ostrava  2.22634701388238 % 2.226 %   100 bps 100.000 Gbps   2.22634701388238 bps 2.226 Gbps 
Karviná → Ostrava  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Karviná  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Opava  0.620902179954923 % 0.621 %   10 bps 10.000 Gbps   62.0902179954923 bps 62.090 Mbps 
Opava → Ostrava  0.554277054668266 % 0.554 %   10 bps 10.000 Gbps   55.4277054668267 bps 55.428 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.52086676541406 % 2.521 %   10 bps 10.000 Gbps   252.086676541406 bps 252.087 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.484402935158963 % 0.484 %   10 bps 10.000 Gbps   48.4402935158963 bps 48.440 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.38414987572225 % 2.384 %   10 bps 10.000 Gbps   238.414987572225 bps 238.415 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.745063218486906 % 0.745 %   10 bps 10.000 Gbps   74.5063218486906 bps 74.506 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0137628601656825 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.37628601656825 bps 1.376 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.101307785622622 % 0.101 %   10 bps 10.000 Gbps   10.1307785622622 bps 10.131 Mbps 
Plzeň → Praha  1.02479266664734 % 1.025 %   100 bps 100.000 Gbps   1.02479266664734 bps 1.025 Gbps 
Praha → Plzeň  3.2618230505249 % 3.262 %   100 bps 100.000 Gbps   3.2618230505249 bps 3.262 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.969726192257345 % 0.970 %   10 bps 10.000 Gbps   96.9726192257344 bps 96.973 Mbps 
AMS-IX → Praha  12.3161455302461 % 12.316 %   10 bps 10.000 Gbps   1.23161455302461 bps 1.232 Gbps 
Praha → Brno  6.18417954644767 % 6.184 %   100 bps 100.000 Gbps   6.18417954644767 bps 6.184 Gbps 
Brno → Praha  5.35963152140839 % 5.360 %   100 bps 100.000 Gbps   5.35963152140839 bps 5.360 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.387617875376 % 10.388 %   100 bps 100.000 Gbps   10.387617875376 bps 10.388 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.84314891555013 % 6.843 %   100 bps 100.000 Gbps   6.84314891555013 bps 6.843 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.0576211983954 % 1.058 %   100 bps 100.000 Gbps   1.0576211983954 bps 1.058 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.4576200944318 % 3.458 %   100 bps 100.000 Gbps   3.45762009443179 bps 3.458 Gbps 
Liberec → Praha  0.216766425316387 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6766425316387 bps 21.677 Kbps 
Praha → Liberec  0.172432494005325 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2432494005325 bps 17.243 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.05125448296357 % 2.051 %   400 bps 400.000 Gbps   8.1970591602393 bps 8.197 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.789111359233768 % 0.789 %   400 bps 400.000 Gbps   3.15521879387548 bps 3.155 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216701540345114 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6701540345114 bps 21.670 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172458282186404 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2458282186404 bps 17.246 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.23582111285225 % 1.236 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.3582111285225 bps 12.358 Mbps 
Praha → Poděbrady  5.33040353399959 % 5.330 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.3040353399959 bps 53.304 Mbps 
Public Internet → Praha  6.62259704078312 % 6.623 %   20 bps 20.000 Gbps   1.32451940815662 bps 1.325 Gbps 
Praha → Public Internet  4.69459585220741 % 4.695 %   20 bps 20.000 Gbps   938.919170441482 bps 938.919 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.2744389646037 % 3.274 %   20 bps 20.000 Gbps   654.887792920739 bps 654.888 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.19776563126461 % 1.198 %   20 bps 20.000 Gbps   239.553126252923 bps 239.553 Mbps 
Zlín → Brno  0.57112028722259 % 0.571 %   10 bps 10.000 Gbps   57.112028722259 bps 57.112 Mbps 
Brno → Zlín  2.02879341035061 % 2.029 %   10 bps 10.000 Gbps   202.879341035061 bps 202.879 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.521472325253088 % 0.521 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.21472325253088 bps 5.215 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  3.30278396531637 % 3.303 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.0278396531637 bps 33.028 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.69135306050378 % 3.691 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.9135306050378 bps 36.914 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0134457770948966 % 0.013 %   1000 bps 1000.000 Mbps   134.457770948966 bps 134.458 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.11263549782612 % 2.113 %   10 bps 10.000 Gbps   211.263549782612 bps 211.264 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.96701948836723 % 4.967 %   10 bps 10.000 Gbps   496.701948836723 bps 496.702 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205673635451211 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5673635451211 bps 20.567 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163457957400736 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3457957400736 bps 16.346 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.711857170267046 % 0.712 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.11857170267046 bps 7.119 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0690525262894389 % 0.069 %   1000 bps 1000.000 Mbps   690.525262894389 bps 690.525 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100213890959314 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0213890959314 bps 10.021 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100851316369923 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0851316369923 bps 10.085 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.347086137912617 % 0.347 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.47086137912617 bps 3.471 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0669457379630565 % 0.067 %   1000 bps 1000.000 Mbps   669.457379630565 bps 669.457 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   66.1776465451837 bps 66.178 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Jul 23 00:05:02 2021