CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/7/23

Average load for period: 2021/07/23 00:00:00 - 2021/07/23 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/07/23 00:00:00 - 2021/07/23 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/7/23
ACONET->Brno  1.785%  Brno->ACONET  3.508%  Brno->Lednice  6.224%  Lednice->Brno  27.456%  Brno->SANET  2.012%  SANET->Brno  0.871%  Brno->Vyškov  5.795%  Vyškov->Brno  0.686%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.743%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.281%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.212%  Tábor->České Budějovice  0.047%  Brno->Jihlava  1.179%  Jihlava->Brno  0.961%  České Budějovice->Jihlava  0.649%  Jihlava->České Budějovice  0.173%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.578e-3 %  Jihlava->Telč  0.397%  Telč->Jihlava  0.324%  Hradec Králové->Liberec  2.008%  Liberec->Hradec Králové  0.492%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.319e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.222e-3 %  Děčín->Most  0.263e-3 %  Most->Děčín  0.405e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.112e-3 %  Brno->Olomouc  0.365%  Olomouc->Brno  0.116%  Hradec Králové->Olomouc  0.479%  Olomouc->Hradec Králové  0.121%  Olomouc->Ostrava  2.384%  Ostrava->Olomouc  0.144%  Olomouc->Zlín  0.801%  Zlín->Olomouc  0.394e-3 %  Brno->Ostrava  2.240%  Ostrava->Brno  2.016%  Karviná->Ostrava : DOWN Ostrava->Karviná : DOWN Opava->Ostrava  0.876%  Ostrava->Opava  0.521%  Ostrava->Pionier  2.384%  Pionier->Ostrava  0.438%  Hradec Králové->Pardubice  2.309%  Pardubice->Hradec Králové  0.582%  Cheb->Plzeň  0.020%  Plzeň->Cheb  0.199%  Plzeň->Praha  0.970%  Praha->Plzeň  3.565%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  13.041%  Praha->AMS-IX  1.256%  Brno->Praha  6.098%  Praha->Brno  5.844%  České Budějovice->Praha  0.572%  Praha->České Budějovice  2.195%  GÉANT2->Praha  12.791%  Praha->GÉANT2  6.187%  Hradec Králové->Praha  1.284%  Praha->Hradec Králové  3.448%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.390%  Praha->Poděbrady  4.987%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.232%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.196%  Most->Ústí nad
Labem  3.766e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.020%  Praha->Ústí nad
Labem  4.520%  Ústí nad
Labem->Praha  2.000%  Brno->Zlín  1.971%  Zlín->Brno  0.565%  NIX.cz->Praha  1.987%  Praha->NIX.cz  0.736%  Praha->Public Internet  5.755%  Public Internet->Praha  7.912% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/07/23 00:00:00 - 2021/07/23 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/07/23 00:00:00 - 2021/07/23 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.78547300733086 % 1.785 %   10 bps 10.000 Gbps   178.547300733086 bps 178.547 Mbps 
Brno → ACONET  3.50825402292344 % 3.508 %   10 bps 10.000 Gbps   350.825402292344 bps 350.825 Mbps 
Lednice → Brno  27.4557132814784 % 27.456 %   1000 bps 1000.000 Mbps   274.557132814784 bps 274.557 Mbps 
Brno → Lednice  6.22350990213896 % 6.224 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.2350990213896 bps 62.235 Mbps 
Brno → SANET  2.0121985104097 % 2.012 %   40 bps 40.000 Gbps   804.879404163879 bps 804.879 Mbps 
SANET → Brno  0.870985033580397 % 0.871 %   40 bps 40.000 Gbps   348.394013432158 bps 348.394 Mbps 
Brno → Vyškov  5.79451333947252 % 5.795 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.9451333947252 bps 57.945 Mbps 
Vyškov → Brno  0.686450576891755 % 0.686 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.86450576891755 bps 6.865 Mbps 
Brno → Jihlava  1.17935458840169 % 1.179 %   100 bps 100.000 Gbps   1.17935458840169 bps 1.179 Gbps 
Jihlava → Brno  0.961030875059022 % 0.961 %   100 bps 100.000 Gbps   961.030875059022 bps 961.031 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181099013506477 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81099013506477 bps 1.811 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.578398956629725 % 0.578 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.78398956629725 bps 5.784 Kbps 
Telč → Jihlava  0.323753516003728 % 0.324 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.23753516003728 bps 3.238 Mbps 
Jihlava → Telč  0.396822817246944 % 0.397 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.96822817246944 bps 3.968 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.648615347678632 % 0.649 %   20 bps 20.000 Gbps   129.723069535726 bps 129.723 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.172557862625981 % 0.173 %   20 bps 20.000 Gbps   34.5115725251963 bps 34.512 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.00770206804173 % 2.008 %   20 bps 20.000 Gbps   401.540413608345 bps 401.540 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.492411244630768 % 0.492 %   20 bps 20.000 Gbps   98.4822489261536 bps 98.482 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.221891837901537 % 0.222 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.1891837901537 bps 22.189 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.319276586522227 % 0.319 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   31.9276586522227 bps 31.928 Kbps 
Most → Děčín  0.404726397642147 % 0.405 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.04726397642147 bps 4.047 Kbps 
Děčín → Most  0.262739247893672 % 0.263 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.62739247893672 bps 2.627 Kbps 
Most → Plzeň  0.207006114725893 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07006114725892 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.111652909943661 % 0.112 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.11652909943661 bps 1.117 Kbps 
Brno → Olomouc  0.364589234023164 % 0.365 %   100 bps 100.000 Gbps   364.589234023164 bps 364.589 Mbps 
Olomouc → Brno  0.115590014609863 % 0.116 %   100 bps 100.000 Gbps   115.590014609863 bps 115.590 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.120980704841294 % 0.121 %   100 bps 100.000 Gbps   120.980704841294 bps 120.981 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.479065138871185 % 0.479 %   100 bps 100.000 Gbps   479.065138871185 bps 479.065 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.144466894006349 % 0.144 %   20 bps 20.000 Gbps   27.6225468780024 bps 27.623 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.38427985319324 % 2.384 %   20 bps 20.000 Gbps   455.441643835058 bps 455.442 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.393785730746244 % 0.394 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   39.3785730746243 bps 39.379 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.801062990695282 % 0.801 %   10 bps 10.000 Gbps   80.1062990695282 bps 80.106 Mbps 
Ostrava → Brno  2.01642095877017 % 2.016 %   100 bps 100.000 Gbps   2.01642095877017 bps 2.016 Gbps 
Brno → Ostrava  2.23972189637172 % 2.240 %   100 bps 100.000 Gbps   2.23972189637172 bps 2.240 Gbps 
Karviná → Ostrava  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Karviná  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Opava → Ostrava  0.875630115310675 % 0.876 %   10 bps 10.000 Gbps   87.5630115310675 bps 87.563 Mbps 
Ostrava → Opava  0.520735150402328 % 0.521 %   10 bps 10.000 Gbps   52.0735150402329 bps 52.074 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.438123151388801 % 0.438 %   10 bps 10.000 Gbps   43.8123151388801 bps 43.812 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.3844308866943 % 2.384 %   10 bps 10.000 Gbps   238.44308866943 bps 238.443 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.3089250660622 % 2.309 %   10 bps 10.000 Gbps   230.89250660622 bps 230.893 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.582439080542962 % 0.582 %   10 bps 10.000 Gbps   58.2439080542962 bps 58.244 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.198797842497502 % 0.199 %   10 bps 10.000 Gbps   19.8797842497502 bps 19.880 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0197534407149156 % 0.020 %   10 bps 10.000 Gbps   1.97534407149156 bps 1.975 Mbps 
Plzeň → Praha  0.970374818712248 % 0.970 %   100 bps 100.000 Gbps   970.374818712249 bps 970.375 Mbps 
Praha → Plzeň  3.56468492910448 % 3.565 %   100 bps 100.000 Gbps   3.56468492910448 bps 3.565 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  13.0405461773523 % 13.041 %   10 bps 10.000 Gbps   1.30405461773523 bps 1.304 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.25611009114028 % 1.256 %   10 bps 10.000 Gbps   125.611009114028 bps 125.611 Mbps 
Praha → Brno  5.84382303520934 % 5.844 %   100 bps 100.000 Gbps   5.84382303520934 bps 5.844 Gbps 
Brno → Praha  6.09775031083983 % 6.098 %   100 bps 100.000 Gbps   6.09775031083983 bps 6.098 Gbps 
GÉANT2 → Praha  12.7911443844625 % 12.791 %   100 bps 100.000 Gbps   12.7911443844625 bps 12.791 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.18690483158486 % 6.187 %   100 bps 100.000 Gbps   6.18690483158486 bps 6.187 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.28444644623832 % 1.284 %   100 bps 100.000 Gbps   1.28444644623832 bps 1.284 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.44803874194299 % 3.448 %   100 bps 100.000 Gbps   3.44803874194299 bps 3.448 Gbps 
Liberec → Praha  0.216650734012382 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6650734012382 bps 21.665 Kbps 
Praha → Liberec  0.172381385309971 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2381385309971 bps 17.238 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.98665522369315 % 1.987 %   400 bps 400.000 Gbps   7.94200968116649 bps 7.942 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.735865646091148 % 0.736 %   400 bps 400.000 Gbps   2.94136893594011 bps 2.941 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172463204716097 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2463204716096 bps 17.246 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216836425033717 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6836425033717 bps 21.684 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.39047377508033 % 1.390 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.9047377508033 bps 13.905 Mbps 
Praha → Poděbrady  4.98666263200478 % 4.987 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.8666263200478 bps 49.867 Mbps 
Praha → Public Internet  5.75489510986278 % 5.755 %   20 bps 20.000 Gbps   1.15097902197256 bps 1.151 Gbps 
Public Internet → Praha  7.91183068313613 % 7.912 %   20 bps 20.000 Gbps   1.58236613662723 bps 1.582 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.19485677229931 % 2.195 %   20 bps 20.000 Gbps   438.971354459862 bps 438.971 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.571849850500134 % 0.572 %   20 bps 20.000 Gbps   114.369970100027 bps 114.370 Mbps 
Zlín → Brno  0.565427180395006 % 0.565 %   10 bps 10.000 Gbps   56.5427180395006 bps 56.543 Mbps 
Brno → Zlín  1.97088811393782 % 1.971 %   10 bps 10.000 Gbps   197.088811393781 bps 197.089 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.19600047600535 % 1.196 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.9600047600535 bps 11.960 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.231995679317214 % 0.232 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.31995679317214 bps 2.320 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.76634675198298 % 3.766 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.6634675198298 bps 37.663 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0195698002429638 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   195.698002429638 bps 195.698 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.99999924497512 % 2.000 %   10 bps 10.000 Gbps   199.999924497512 bps 200.000 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.52013519828447 % 4.520 %   10 bps 10.000 Gbps   452.013519828447 bps 452.014 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205605913397398 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5605913397398 bps 20.561 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163419896232252 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3419896232252 bps 16.342 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.28086674715614 % 0.281 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.80866747156141 bps 2.809 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.742820303358941 % 0.743 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.42820303358941 bps 7.428 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100182321793598 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0182321793599 bps 10.018 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100841449182576 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0841449182576 bps 10.084 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.212041648659213 % 0.212 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.12041648659213 bps 2.120 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0465561390037063 % 0.047 %   1000 bps 1000.000 Mbps   465.561390037063 bps 465.561 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   68.3124149578613 bps 68.312 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Jul 24 00:04:58 2021