CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/7/24

Average load for period: 2021/07/24 00:00:00 - 2021/07/24 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/07/24 00:00:00 - 2021/07/24 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/7/24
ACONET->Brno  1.572%  Brno->ACONET  2.226%  Brno->Lednice  9.732%  Lednice->Brno  28.072%  Brno->SANET  1.235%  SANET->Brno  0.547%  Brno->Vyškov  0.472%  Vyškov->Brno  0.476%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.292%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.031%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.052%  Tábor->České Budějovice  0.036%  Brno->Jihlava  1.128%  Jihlava->Brno  1.367%  České Budějovice->Jihlava  2.766%  Jihlava->České Budějovice  0.267%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.931e-3 %  Jihlava->Telč  0.163%  Telč->Jihlava  0.461%  Hradec Králové->Liberec  1.695%  Liberec->Hradec Králové  0.381%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.211e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.208e-3 %  Děčín->Most  0.264e-3 %  Most->Děčín  0.406e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.114e-3 %  Brno->Olomouc  0.191%  Olomouc->Brno  0.055%  Hradec Králové->Olomouc  0.224%  Olomouc->Hradec Králové  0.074%  Olomouc->Ostrava  1.976%  Ostrava->Olomouc  0.017%  Olomouc->Zlín  0.325%  Zlín->Olomouc  0.236e-3 %  Brno->Ostrava  2.700%  Ostrava->Brno  1.411%  Karviná->Ostrava : DOWN Ostrava->Karviná : DOWN Opava->Ostrava  0.646%  Ostrava->Opava  0.408%  Ostrava->Pionier  2.720%  Pionier->Ostrava  0.294%  Hradec Králové->Pardubice  1.188%  Pardubice->Hradec Králové  0.396%  Cheb->Plzeň  0.013%  Plzeň->Cheb  0.067%  Plzeň->Praha  0.794%  Praha->Plzeň  2.599%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  10.222%  Praha->AMS-IX  1.254%  Brno->Praha  4.423%  Praha->Brno  3.984%  České Budějovice->Praha  0.320%  Praha->České Budějovice  1.452%  GÉANT2->Praha  11.930%  Praha->GÉANT2  7.466%  Hradec Králové->Praha  0.917%  Praha->Hradec Králové  2.438%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  0.704%  Praha->Poděbrady  3.314%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.134%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.894%  Most->Ústí nad
Labem  2.804e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.292e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.197%  Ústí nad
Labem->Praha  2.020%  Brno->Zlín  0.821%  Zlín->Brno  0.373%  NIX.cz->Praha  1.205%  Praha->NIX.cz  0.512%  Praha->Public Internet  4.792%  Public Internet->Praha  5.174% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/07/24 00:00:00 - 2021/07/24 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/07/24 00:00:00 - 2021/07/24 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  2.22574851194122 % 2.226 %   10 bps 10.000 Gbps   222.574851194122 bps 222.575 Mbps 
ACONET → Brno  1.57233614992331 % 1.572 %   10 bps 10.000 Gbps   157.233614992331 bps 157.234 Mbps 
Lednice → Brno  28.0717203195229 % 28.072 %   1000 bps 1000.000 Mbps   280.717203195229 bps 280.717 Mbps 
Brno → Lednice  9.73164523292037 % 9.732 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.3164523292037 bps 97.316 Mbps 
SANET → Brno  0.547157310044062 % 0.547 %   40 bps 40.000 Gbps   218.862924017625 bps 218.863 Mbps 
Brno → SANET  1.2348673868369 % 1.235 %   40 bps 40.000 Gbps   493.946954734759 bps 493.947 Mbps 
Vyškov → Brno  0.475713290515768 % 0.476 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.75713290515768 bps 4.757 Mbps 
Brno → Vyškov  0.472331217002881 % 0.472 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.72331217002881 bps 4.723 Mbps 
Brno → Jihlava  1.12817471657274 % 1.128 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12817471657274 bps 1.128 Gbps 
Jihlava → Brno  1.36700195391113 % 1.367 %   100 bps 100.000 Gbps   1.36700195391113 bps 1.367 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.930512592076756 % 0.931 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.30512592076755 bps 9.305 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181118596194112 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81118596194112 bps 1.811 Kbps 
Jihlava → Telč  0.162916010674421 % 0.163 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.62916010674421 bps 1.629 Mbps 
Telč → Jihlava  0.461326171645551 % 0.461 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.61326171645552 bps 4.613 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  2.76636778102096 % 2.766 %   20 bps 20.000 Gbps   553.273556204191 bps 553.274 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.266946653723016 % 0.267 %   20 bps 20.000 Gbps   53.3893307446031 bps 53.389 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.69494822479941 % 1.695 %   20 bps 20.000 Gbps   338.989644959883 bps 338.990 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.381077449100537 % 0.381 %   20 bps 20.000 Gbps   76.2154898201073 bps 76.215 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.207606683861389 % 0.208 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.7606683861389 bps 20.761 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.211332565079519 % 0.211 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.1332565079519 bps 21.133 Kbps 
Most → Děčín  0.406494586735654 % 0.406 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.06494586735654 bps 4.065 Kbps 
Děčín → Most  0.263996473358339 % 0.264 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.63996473358339 bps 2.640 Kbps 
Plzeň → Most  0.114308200466403 % 0.114 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.14308200466403 bps 1.143 Kbps 
Most → Plzeň  0.206982759246584 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06982759246584 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.0553645124431276 % 0.055 %   100 bps 100.000 Gbps   55.3645124431276 bps 55.365 Mbps 
Brno → Olomouc  0.191436107981701 % 0.191 %   100 bps 100.000 Gbps   191.436107981701 bps 191.436 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0743136611862873 % 0.074 %   100 bps 100.000 Gbps   74.3136611862874 bps 74.314 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.224157140647045 % 0.224 %   100 bps 100.000 Gbps   224.157140647045 bps 224.157 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.97555270560094 % 1.976 %   20 bps 20.000 Gbps   366.445055304924 bps 366.445 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0165570257677827 % 0.017 %   20 bps 20.000 Gbps   3.25733541300309 bps 3.257 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.32475075050648 % 0.325 %   10 bps 10.000 Gbps   32.475075050648 bps 32.475 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.235738551866291 % 0.236 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.5738551866291 bps 23.574 Kbps 
Brno → Ostrava  2.6996729480656 % 2.700 %   100 bps 100.000 Gbps   2.6996729480656 bps 2.700 Gbps 
Ostrava → Brno  1.41138200291741 % 1.411 %   100 bps 100.000 Gbps   1.41138200291741 bps 1.411 Gbps 
Ostrava → Karviná  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Karviná → Ostrava  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Opava  0.408258339979815 % 0.408 %   10 bps 10.000 Gbps   40.8258339979815 bps 40.826 Mbps 
Opava → Ostrava  0.646029728600427 % 0.646 %   10 bps 10.000 Gbps   64.6029728600428 bps 64.603 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.7203910500563 % 2.720 %   10 bps 10.000 Gbps   272.03910500563 bps 272.039 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.293769425833441 % 0.294 %   10 bps 10.000 Gbps   29.3769425833441 bps 29.377 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.395523954554018 % 0.396 %   10 bps 10.000 Gbps   39.5523954554018 bps 39.552 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  1.18849713672709 % 1.188 %   10 bps 10.000 Gbps   118.849713672709 bps 118.850 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.0665789975760805 % 0.067 %   10 bps 10.000 Gbps   6.65789975760805 bps 6.658 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0127697124221947 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.27697124221947 bps 1.277 Mbps 
Praha → Plzeň  2.59915844058418 % 2.599 %   100 bps 100.000 Gbps   2.59915844058418 bps 2.599 Gbps 
Plzeň → Praha  0.793573525887327 % 0.794 %   100 bps 100.000 Gbps   793.573525887328 bps 793.574 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  10.2222402061334 % 10.222 %   10 bps 10.000 Gbps   1.02222402061334 bps 1.022 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.25393561852064 % 1.254 %   10 bps 10.000 Gbps   125.393561852064 bps 125.394 Mbps 
Praha → Brno  3.98355220657507 % 3.984 %   100 bps 100.000 Gbps   3.98355220657507 bps 3.984 Gbps 
Brno → Praha  4.42344256158341 % 4.423 %   100 bps 100.000 Gbps   4.42344256158341 bps 4.423 Gbps 
GÉANT2 → Praha  11.9304576225669 % 11.930 %   100 bps 100.000 Gbps   11.9304576225669 bps 11.930 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.46582775113322 % 7.466 %   100 bps 100.000 Gbps   7.46582775113321 bps 7.466 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.916546235323036 % 0.917 %   100 bps 100.000 Gbps   916.546235323036 bps 916.546 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.43794510742579 % 2.438 %   100 bps 100.000 Gbps   2.43794510742579 bps 2.438 Gbps 
Praha → Liberec  0.172607381263287 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2607381263287 bps 17.261 Kbps 
Liberec → Praha  0.216669988205756 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6669988205756 bps 21.667 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.20537159141151 % 1.205 %   400 bps 400.000 Gbps   4.81669430132016 bps 4.817 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.512357101862532 % 0.512 %   400 bps 400.000 Gbps   2.04847464123179 bps 2.048 Gbps 
Pardubice → Praha  0.21669994870515 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.669994870515 bps 21.670 Kbps 
Praha → Pardubice  0.17258244785549 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.258244785549 bps 17.258 Kbps 
Praha → Poděbrady  3.31403117961424 % 3.314 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.1403117961424 bps 33.140 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.704088948153778 % 0.704 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.04088948153777 bps 7.041 Mbps 
Praha → Public Internet  4.79202250940341 % 4.792 %   20 bps 20.000 Gbps   958.404501880682 bps 958.405 Mbps 
Public Internet → Praha  5.17375301086164 % 5.174 %   20 bps 20.000 Gbps   1.03475060217233 bps 1.035 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.319934542379433 % 0.320 %   20 bps 20.000 Gbps   63.9869084758867 bps 63.987 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.4523437550062 % 1.452 %   20 bps 20.000 Gbps   290.46875100124 bps 290.469 Mbps 
Zlín → Brno  0.372724474097898 % 0.373 %   10 bps 10.000 Gbps   37.2724474097898 bps 37.272 Mbps 
Brno → Zlín  0.821094656507567 % 0.821 %   10 bps 10.000 Gbps   82.1094656507567 bps 82.109 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.134261843966167 % 0.134 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.34261843966167 bps 1.343 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.894465367303616 % 0.894 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.94465367303616 bps 8.945 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.29170215441677 % 1.292 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.9170215441677 bps 12.917 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.80415320394229 % 2.804 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.041532039423 bps 28.042 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.19731065901479 % 3.197 %   10 bps 10.000 Gbps   319.73106590148 bps 319.731 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.02024568236764 % 2.020 %   10 bps 10.000 Gbps   202.024568236764 bps 202.025 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205553780819833 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5553780819833 bps 20.555 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.16341116970855 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.341116970855 bps 16.341 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0309693567272557 % 0.031 %   1000 bps 1000.000 Mbps   309.693567272557 bps 309.694 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.291864419940999 % 0.292 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.91864419940999 bps 2.919 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.10013654714501 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.013654714501 bps 10.014 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100885135897221 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0885135897221 bps 10.089 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0363036751796214 % 0.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   363.036751796214 bps 363.037 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.0516972231829008 % 0.052 %   1000 bps 1000.000 Mbps   516.972231829008 bps 516.972 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   56.2419826552306 bps 56.242 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Jul 25 00:04:52 2021