CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/7/25

Average load for period: 2021/07/25 00:00:00 - 2021/07/25 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/07/25 00:00:00 - 2021/07/25 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/7/25
ACONET->Brno  1.600%  Brno->ACONET  2.279%  Brno->Lednice  9.552%  Lednice->Brno  29.341%  Brno->SANET  1.415%  SANET->Brno  0.526%  Brno->Vyškov  0.842%  Vyškov->Brno  0.463%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.325%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.050%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.050%  Tábor->České Budějovice  0.036%  Brno->Jihlava  0.989%  Jihlava->Brno  1.921%  České Budějovice->Jihlava  4.642%  Jihlava->České Budějovice  0.132%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.866e-3 %  Jihlava->Telč  0.160%  Telč->Jihlava  0.167%  Hradec Králové->Liberec  1.851%  Liberec->Hradec Králové  0.402%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.212e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.208e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.404e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.105e-3 %  Brno->Olomouc  0.249%  Olomouc->Brno  0.096%  Hradec Králové->Olomouc  0.225%  Olomouc->Hradec Králové  0.074%  Olomouc->Ostrava  2.656%  Ostrava->Olomouc  0.026%  Olomouc->Zlín  0.334%  Zlín->Olomouc  0.236e-3 %  Brno->Ostrava  1.682%  Ostrava->Brno  1.010%  Karviná->Ostrava : DOWN Ostrava->Karviná : DOWN Opava->Ostrava  0.656%  Ostrava->Opava  0.264%  Ostrava->Pionier  2.972%  Pionier->Ostrava  0.319%  Hradec Králové->Pardubice  1.225%  Pardubice->Hradec Králové  0.396%  Cheb->Plzeň  0.014%  Plzeň->Cheb  0.140%  Plzeň->Praha  0.629%  Praha->Plzeň  2.399%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  9.963%  Praha->AMS-IX  1.092%  Brno->Praha  4.112%  Praha->Brno  3.682%  České Budějovice->Praha  0.365%  Praha->České Budějovice  1.245%  GÉANT2->Praha  7.369%  Praha->GÉANT2  4.269%  Hradec Králové->Praha  0.845%  Praha->Hradec Králové  2.191%  Liberec->Praha  0.216e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  0.675%  Praha->Poděbrady  3.908%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.184%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.898%  Most->Ústí nad
Labem  2.787e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.264e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  2.786%  Ústí nad
Labem->Praha  1.996%  Brno->Zlín  0.929%  Zlín->Brno  0.358%  NIX.cz->Praha  1.260%  Praha->NIX.cz  0.500%  Praha->Public Internet  5.367%  Public Internet->Praha  4.321% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/07/25 00:00:00 - 2021/07/25 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/07/25 00:00:00 - 2021/07/25 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.59964756345004 % 1.600 %   10 bps 10.000 Gbps   159.964756345004 bps 159.965 Mbps 
Brno → ACONET  2.27928195004232 % 2.279 %   10 bps 10.000 Gbps   227.928195004231 bps 227.928 Mbps 
Lednice → Brno  29.340587299295 % 29.341 %   1000 bps 1000.000 Mbps   293.40587299295 bps 293.406 Mbps 
Brno → Lednice  9.55191454455279 % 9.552 %   1000 bps 1000.000 Mbps   95.5191454455279 bps 95.519 Mbps 
SANET → Brno  0.525595053247266 % 0.526 %   40 bps 40.000 Gbps   210.238021298906 bps 210.238 Mbps 
Brno → SANET  1.41471313882914 % 1.415 %   40 bps 40.000 Gbps   565.885255531657 bps 565.885 Mbps 
Brno → Vyškov  0.842009055033957 % 0.842 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.42009055033957 bps 8.420 Mbps 
Vyškov → Brno  0.462633784818369 % 0.463 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.62633784818369 bps 4.626 Mbps 
Jihlava → Brno  1.92066270106229 % 1.921 %   100 bps 100.000 Gbps   1.92066270106229 bps 1.921 Gbps 
Brno → Jihlava  0.989334175655093 % 0.989 %   100 bps 100.000 Gbps   989.334175655093 bps 989.334 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.866244364582113 % 0.866 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.66244364582113 bps 8.662 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181029695385822 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81029695385822 bps 1.810 Kbps 
Telč → Jihlava  0.166601778234991 % 0.167 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.66601778234992 bps 1.666 Mbps 
Jihlava → Telč  0.159915818940255 % 0.160 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.59915818940255 bps 1.599 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.131687747287269 % 0.132 %   20 bps 20.000 Gbps   26.3375494574538 bps 26.338 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  4.64211939678109 % 4.642 %   20 bps 20.000 Gbps   928.423879356219 bps 928.424 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.40237724676779 % 0.402 %   20 bps 20.000 Gbps   80.4754493535579 bps 80.475 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.85055927510264 % 1.851 %   20 bps 20.000 Gbps   370.111855020528 bps 370.112 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.212247914062348 % 0.212 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.2247914062348 bps 21.225 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.207610366679025 % 0.208 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.7610366679025 bps 20.761 Kbps 
Děčín → Most  0.261026603418948 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61026603418948 bps 2.610 Kbps 
Most → Děčín  0.403536509231552 % 0.404 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.03536509231553 bps 4.035 Kbps 
Most → Plzeň  0.207040420264587 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07040420264587 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.105381510309459 % 0.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05381510309459 bps 1.054 Kbps 
Brno → Olomouc  0.248647162492837 % 0.249 %   100 bps 100.000 Gbps   248.647162492837 bps 248.647 Mbps 
Olomouc → Brno  0.0964118220855337 % 0.096 %   100 bps 100.000 Gbps   96.4118220855337 bps 96.412 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.224597445667666 % 0.225 %   100 bps 100.000 Gbps   224.597445667666 bps 224.597 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0739246662678473 % 0.074 %   100 bps 100.000 Gbps   73.9246662678472 bps 73.925 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0261087463334013 % 0.026 %   20 bps 20.000 Gbps   4.83683456379479 bps 4.837 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.6556577577516 % 2.656 %   20 bps 20.000 Gbps   495.362273298923 bps 495.362 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.235909715341159 % 0.236 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.5909715341159 bps 23.591 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.33413967144801 % 0.334 %   10 bps 10.000 Gbps   33.413967144801 bps 33.414 Mbps 
Brno → Ostrava  1.68210556870812 % 1.682 %   100 bps 100.000 Gbps   1.68210556870812 bps 1.682 Gbps 
Ostrava → Brno  1.00986943117794 % 1.010 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00986943117794 bps 1.010 Gbps 
Ostrava → Karviná  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Karviná → Ostrava  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Opava  0.263586054597472 % 0.264 %   10 bps 10.000 Gbps   26.3586054597472 bps 26.359 Mbps 
Opava → Ostrava  0.655699886557323 % 0.656 %   10 bps 10.000 Gbps   65.5699886557323 bps 65.570 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.319177863978507 % 0.319 %   10 bps 10.000 Gbps   31.9177863978507 bps 31.918 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.9724329923325 % 2.972 %   10 bps 10.000 Gbps   297.24329923325 bps 297.243 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.396028068872526 % 0.396 %   10 bps 10.000 Gbps   39.6028068872526 bps 39.603 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  1.22483033025081 % 1.225 %   10 bps 10.000 Gbps   122.483033025081 bps 122.483 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.139803503038123 % 0.140 %   10 bps 10.000 Gbps   13.9803503038123 bps 13.980 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0141249549870172 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.41249549870172 bps 1.412 Mbps 
Praha → Plzeň  2.39915914926269 % 2.399 %   100 bps 100.000 Gbps   2.39915914926269 bps 2.399 Gbps 
Plzeň → Praha  0.62862023263084 % 0.629 %   100 bps 100.000 Gbps   628.620232630839 bps 628.620 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  1.09195674182159 % 1.092 %   10 bps 10.000 Gbps   109.195674182159 bps 109.196 Mbps 
AMS-IX → Praha  9.96347187067225 % 9.963 %   10 bps 10.000 Gbps   996.347187067225 bps 996.347 Mbps 
Brno → Praha  4.11171242222349 % 4.112 %   100 bps 100.000 Gbps   4.11171242222349 bps 4.112 Gbps 
Praha → Brno  3.68195040754855 % 3.682 %   100 bps 100.000 Gbps   3.68195040754855 bps 3.682 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.26924562305658 % 4.269 %   100 bps 100.000 Gbps   4.26924562305658 bps 4.269 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.36943427433992 % 7.369 %   100 bps 100.000 Gbps   7.36943427433992 bps 7.369 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.19100836157711 % 2.191 %   100 bps 100.000 Gbps   2.19100836157711 bps 2.191 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.844967494267007 % 0.845 %   100 bps 100.000 Gbps   844.967494267007 bps 844.967 Mbps 
Praha → Liberec  0.172193659066316 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2193659066316 bps 17.219 Kbps 
Liberec → Praha  0.21640874429462 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.640874429462 bps 21.641 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.500408333438627 % 0.500 %   400 bps 400.000 Gbps   1.99965794828402 bps 2.000 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.26041138985359 % 1.260 %   400 bps 400.000 Gbps   5.03126730515654 bps 5.031 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172338562173327 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2338562173327 bps 17.234 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216577065063664 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6577065063664 bps 21.658 Kbps 
Poděbrady → Praha  0.674659757430014 % 0.675 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.74659757430014 bps 6.747 Mbps 
Praha → Poděbrady  3.90819037220123 % 3.908 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.0819037220123 bps 39.082 Mbps 
Public Internet → Praha  4.32077580458177 % 4.321 %   20 bps 20.000 Gbps   864.155160916353 bps 864.155 Mbps 
Praha → Public Internet  5.36696489530099 % 5.367 %   20 bps 20.000 Gbps   1.0733929790602 bps 1.073 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.365191676858512 % 0.365 %   20 bps 20.000 Gbps   73.0383353717023 bps 73.038 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.244794453605 % 1.245 %   20 bps 20.000 Gbps   248.958890721 bps 248.959 Mbps 
Zlín → Brno  0.358140082591521 % 0.358 %   10 bps 10.000 Gbps   35.8140082591521 bps 35.814 Mbps 
Brno → Zlín  0.929275748125093 % 0.929 %   10 bps 10.000 Gbps   92.9275748125093 bps 92.928 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.183821243031344 % 0.184 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.83821243031344 bps 1.838 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.898034504166439 % 0.898 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.9803450416644 bps 8.980 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.26424260784726 % 1.264 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.6424260784726 bps 12.642 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.78678711944933 % 2.787 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.8678711944934 bps 27.868 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  2.78617135616206 % 2.786 %   10 bps 10.000 Gbps   278.617135616206 bps 278.617 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.9959663873036 % 1.996 %   10 bps 10.000 Gbps   199.59663873036 bps 199.597 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163208554652525 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3208554652525 bps 16.321 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205543166113547 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5543166113548 bps 20.554 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.049986021405146 % 0.050 %   1000 bps 1000.000 Mbps   499.86021405146 bps 499.860 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.324519343382515 % 0.325 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24519343382515 bps 3.245 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100146907645637 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0146907645636 bps 10.015 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100744448937109 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0744448937109 bps 10.074 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.0499817479162155 % 0.050 %   1000 bps 1000.000 Mbps   499.817479162156 bps 499.817 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.036422984770938 % 0.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   364.22984770938 bps 364.230 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   46.912920006388 bps 46.913 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jul 26 00:04:43 2021