CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/7/26

Average load for period: 2021/07/26 00:00:00 - 2021/07/26 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/07/26 00:00:00 - 2021/07/26 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/7/26
ACONET->Brno  1.406%  Brno->ACONET  3.796%  Brno->Lednice  6.020%  Lednice->Brno  27.719%  Brno->SANET  2.186%  SANET->Brno  0.889%  Brno->Vyškov  10.332%  Vyškov->Brno  0.932%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.576%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.056%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.140%  Tábor->České Budějovice  0.060%  Brno->Jihlava  1.437%  Jihlava->Brno  1.394%  České Budějovice->Jihlava  1.117%  Jihlava->České Budějovice  1.389%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.190e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  1.030e-3 %  Jihlava->Telč  1.164%  Telč->Jihlava  0.219%  Hradec Králové->Liberec  2.641%  Liberec->Hradec Králové  0.538%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.265e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.264e-3 %  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.411e-3 %  Most->Plzeň  0.216e-3 %  Plzeň->Most  0.106e-3 %  Brno->Olomouc  0.540%  Olomouc->Brno  0.194%  Hradec Králové->Olomouc  0.485%  Olomouc->Hradec Králové  0.107%  Olomouc->Ostrava  3.531%  Ostrava->Olomouc  0.051%  Olomouc->Zlín  0.746%  Zlín->Olomouc  5.051e-3 %  Brno->Ostrava  1.939%  Ostrava->Brno  1.727%  Karviná->Ostrava : DOWN Ostrava->Karviná : DOWN Opava->Ostrava  0.499%  Ostrava->Opava  0.646%  Ostrava->Pionier  2.001%  Pionier->Ostrava  0.382%  Hradec Králové->Pardubice  3.064%  Pardubice->Hradec Králové  0.662%  Cheb->Plzeň  0.017%  Plzeň->Cheb  0.236%  Plzeň->Praha  1.620%  Praha->Plzeň  2.569%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  10.861%  Praha->AMS-IX  0.592%  Brno->Praha  4.943%  Praha->Brno  7.165%  České Budějovice->Praha  0.666%  Praha->České Budějovice  2.311%  GÉANT2->Praha  7.307%  Praha->GÉANT2  4.589%  Hradec Králové->Praha  1.130%  Praha->Hradec Králové  3.352%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  0.751%  Praha->Poděbrady  3.608%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.555%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.893%  Most->Ústí nad
Labem  3.060e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  7.772e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  5.910%  Ústí nad
Labem->Praha  3.967%  Brno->Zlín  2.170%  Zlín->Brno  0.539%  NIX.cz->Praha  2.295%  Praha->NIX.cz  0.771%  Praha->Public Internet  6.408%  Public Internet->Praha  6.902% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/07/26 00:00:00 - 2021/07/26 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/07/26 00:00:00 - 2021/07/26 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  3.79551277125108 % 3.796 %   10 bps 10.000 Gbps   379.551277125108 bps 379.551 Mbps 
ACONET → Brno  1.40620593031655 % 1.406 %   10 bps 10.000 Gbps   140.620593031655 bps 140.621 Mbps 
Brno → Lednice  6.01966660446756 % 6.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.1966660446756 bps 60.197 Mbps 
Lednice → Brno  27.7194367593108 % 27.719 %   1000 bps 1000.000 Mbps   277.194367593108 bps 277.194 Mbps 
Brno → SANET  2.18620374264504 % 2.186 %   40 bps 40.000 Gbps   874.481497058018 bps 874.481 Mbps 
SANET → Brno  0.888526792054944 % 0.889 %   40 bps 40.000 Gbps   355.410716821978 bps 355.411 Mbps 
Brno → Vyškov  10.3323216662144 % 10.332 %   1000 bps 1000.000 Mbps   103.323216662144 bps 103.323 Mbps 
Vyškov → Brno  0.931917023769649 % 0.932 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.31917023769649 bps 9.319 Mbps 
Jihlava → Brno  1.39386347109131 % 1.394 %   100 bps 100.000 Gbps   1.39386347109131 bps 1.394 Gbps 
Brno → Jihlava  1.43695719531927 % 1.437 %   100 bps 100.000 Gbps   1.43695719531927 bps 1.437 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.189828597016847 % 0.190 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.89828597016847 bps 1.898 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  1.03036658068547 % 1.030 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3036658068547 bps 10.304 Kbps 
Telč → Jihlava  0.218809888442708 % 0.219 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.18809888442708 bps 2.188 Mbps 
Jihlava → Telč  1.16388407963735 % 1.164 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.6388407963735 bps 11.639 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  1.38877433869715 % 1.389 %   20 bps 20.000 Gbps   277.75486773943 bps 277.755 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  1.11682849064072 % 1.117 %   20 bps 20.000 Gbps   223.365698128144 bps 223.366 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.53839422630382 % 0.538 %   20 bps 20.000 Gbps   107.678845260764 bps 107.679 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.64062648887664 % 2.641 %   20 bps 20.000 Gbps   528.125297775328 bps 528.125 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.265216471984459 % 0.265 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.521647198446 bps 26.522 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.264002906597746 % 0.264 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.4002906597746 bps 26.400 Kbps 
Děčín → Most  0.262148350091101 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.62148350091101 bps 2.621 Kbps 
Most → Děčín  0.410953830536386 % 0.411 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.10953830536387 bps 4.110 Kbps 
Plzeň → Most  0.106318454478245 % 0.106 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06318454478245 bps 1.063 Kbps 
Most → Plzeň  0.215967651767261 % 0.216 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.15967651767261 bps 2.160 Kbps 
Brno → Olomouc  0.540099724544411 % 0.540 %   100 bps 100.000 Gbps   540.09972454441 bps 540.100 Mbps 
Olomouc → Brno  0.194178508793154 % 0.194 %   100 bps 100.000 Gbps   194.178508793154 bps 194.179 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.484548585455327 % 0.485 %   100 bps 100.000 Gbps   484.548585455327 bps 484.549 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.107278232217123 % 0.107 %   100 bps 100.000 Gbps   107.278232217123 bps 107.278 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0506571854391659 % 0.051 %   20 bps 20.000 Gbps   10.1242589102842 bps 10.124 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.53133594737637 % 3.531 %   20 bps 20.000 Gbps   695.546874156343 bps 695.547 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.745882101056929 % 0.746 %   10 bps 10.000 Gbps   74.5882101056929 bps 74.588 Mbps 
Zlín → Olomouc  5.0512789479252 % 5.051 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   505.127894792521 bps 505.128 Kbps 
Ostrava → Brno  1.7265018801759 % 1.727 %   100 bps 100.000 Gbps   1.7265018801759 bps 1.727 Gbps 
Brno → Ostrava  1.93894575162409 % 1.939 %   100 bps 100.000 Gbps   1.93894575162409 bps 1.939 Gbps 
Karviná → Ostrava  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Karviná  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Opava  0.645733668219273 % 0.646 %   10 bps 10.000 Gbps   64.5733668219273 bps 64.573 Mbps 
Opava → Ostrava  0.499306460055139 % 0.499 %   10 bps 10.000 Gbps   49.930646005514 bps 49.931 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.00085743220828 % 2.001 %   10 bps 10.000 Gbps   200.085743220828 bps 200.086 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.382203481893053 % 0.382 %   10 bps 10.000 Gbps   38.2203481893052 bps 38.220 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.06443143169912 % 3.064 %   10 bps 10.000 Gbps   306.443143169912 bps 306.443 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.66233135470897 % 0.662 %   10 bps 10.000 Gbps   66.233135470897 bps 66.233 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.235902945492331 % 0.236 %   10 bps 10.000 Gbps   23.5902945492331 bps 23.590 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0165700701477535 % 0.017 %   10 bps 10.000 Gbps   1.65700701477535 bps 1.657 Mbps 
Praha → Plzeň  2.5690453111944 % 2.569 %   100 bps 100.000 Gbps   2.5690453111944 bps 2.569 Gbps 
Plzeň → Praha  1.62042786246987 % 1.620 %   100 bps 100.000 Gbps   1.62042786246987 bps 1.620 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → AMS-IX  0.592138912595589 % 0.592 %   10 bps 10.000 Gbps   59.2138912595589 bps 59.214 Mbps 
AMS-IX → Praha  10.8605230002128 % 10.861 %   10 bps 10.000 Gbps   1.08605230002128 bps 1.086 Gbps 
Brno → Praha  4.94302550242408 % 4.943 %   100 bps 100.000 Gbps   4.94302550242408 bps 4.943 Gbps 
Praha → Brno  7.16535610337604 % 7.165 %   100 bps 100.000 Gbps   7.16535610337605 bps 7.165 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.30672881407 % 7.307 %   100 bps 100.000 Gbps   7.30672881407 bps 7.307 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.58912469232207 % 4.589 %   100 bps 100.000 Gbps   4.58912469232207 bps 4.589 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.12961964485157 % 1.130 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12961964485157 bps 1.130 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.35166399981 % 3.352 %   100 bps 100.000 Gbps   3.35166399981 bps 3.352 Gbps 
Praha → Liberec  0.172173038283997 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2173038283997 bps 17.217 Kbps 
Liberec → Praha  0.216524510509243 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6524510509243 bps 21.652 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.770695363896539 % 0.771 %   400 bps 400.000 Gbps   3.08170922207616 bps 3.082 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.29469229385405 % 2.295 %   400 bps 400.000 Gbps   9.17265709542791 bps 9.173 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172206287520342 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2206287520342 bps 17.221 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216415352111099 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6415352111099 bps 21.642 Kbps 
Praha → Poděbrady  3.60826077598946 % 3.608 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.0826077598946 bps 36.083 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.750994287646486 % 0.751 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.50994287646487 bps 7.510 Mbps 
Public Internet → Praha  6.9024155884322 % 6.902 %   20 bps 20.000 Gbps   1.38048311768644 bps 1.380 Gbps 
Praha → Public Internet  6.40761274317928 % 6.408 %   20 bps 20.000 Gbps   1.28152254863586 bps 1.282 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.31137773317757 % 2.311 %   20 bps 20.000 Gbps   462.275546635514 bps 462.276 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.666298047900446 % 0.666 %   20 bps 20.000 Gbps   133.259609580089 bps 133.260 Mbps 
Brno → Zlín  2.17007871350683 % 2.170 %   10 bps 10.000 Gbps   217.007871350683 bps 217.008 Mbps 
Zlín → Brno  0.538649985875875 % 0.539 %   10 bps 10.000 Gbps   53.8649985875875 bps 53.865 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.554999742162205 % 0.555 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.54999742162205 bps 5.550 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.89309476143826 % 2.893 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.9309476143826 bps 28.931 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  7.77180567646426 % 7.772 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.7180567646426 bps 77.718 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.0603201158991 % 3.060 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.603201158991 bps 30.603 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.91040075175549 % 5.910 %   10 bps 10.000 Gbps   591.040075175548 bps 591.040 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  3.96683380289856 % 3.967 %   10 bps 10.000 Gbps   396.683380289856 bps 396.683 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163225183996668 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3225183996668 bps 16.323 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205527865047576 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5527865047576 bps 20.553 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.576034690381023 % 0.576 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.76034690381023 bps 5.760 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0560117318933124 % 0.056 %   1000 bps 1000.000 Mbps   560.117318933124 bps 560.117 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.10010637921089 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.010637921089 bps 10.011 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100747083938611 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0747083938611 bps 10.075 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0604147320397877 % 0.060 %   1000 bps 1000.000 Mbps   604.147320397877 bps 604.147 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.139900204598455 % 0.140 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.39900204598455 bps 1.399 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   63.3821974459954 bps 63.382 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Jul 27 00:05:03 2021