CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/7/27

Average load for period: 2021/07/27 00:00:00 - 2021/07/27 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/07/27 00:00:00 - 2021/07/27 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/7/27
ACONET->Brno  1.646%  Brno->ACONET  3.944%  Brno->Lednice  8.593%  Lednice->Brno  27.412%  Brno->SANET  2.281%  SANET->Brno  0.677%  Brno->Vyškov  11.153%  Vyškov->Brno  0.788%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.206e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.908%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  11.733%  České Budějovice->Plzeň  0.105e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.348e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.315%  Tábor->České Budějovice  0.084%  Brno->Jihlava  1.542%  Jihlava->Brno  1.156%  České Budějovice->Jihlava  1.133%  Jihlava->České Budějovice  1.899%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.241e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  11.561%  Jihlava->Telč  0.648%  Telč->Jihlava  0.244%  Hradec Králové->Liberec  2.628%  Liberec->Hradec Králové  0.528%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.270e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.217e-3 %  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.405e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.107e-3 %  Brno->Olomouc  0.556%  Olomouc->Brno  0.517%  Hradec Králové->Olomouc  0.453%  Olomouc->Hradec Králové  0.169%  Olomouc->Ostrava  3.671%  Ostrava->Olomouc  0.051%  Olomouc->Zlín  0.661%  Zlín->Olomouc  0.394e-3 %  Brno->Ostrava  2.243%  Ostrava->Brno  1.461%  Karviná->Ostrava : DOWN Ostrava->Karviná : DOWN Opava->Ostrava  0.920%  Ostrava->Opava  0.692%  Ostrava->Pionier  1.832%  Pionier->Ostrava  0.383%  Hradec Králové->Pardubice  3.031%  Pardubice->Hradec Králové  0.967%  Cheb->Plzeň  0.055%  Plzeň->Cheb  7.239%  Plzeň->Praha  1.041%  Praha->Plzeň  2.592%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  10.486%  Praha->AMS-IX  1.298%  Brno->Praha  4.672%  Praha->Brno  7.003%  České Budějovice->Praha  1.987%  Praha->České Budějovice  2.929%  GÉANT2->Praha  14.077%  Praha->GÉANT2  6.468%  Hradec Králové->Praha  1.046%  Praha->Hradec Králové  3.292%  Liberec->Praha  0.216e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  0.780%  Praha->Poděbrady  4.319%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.868%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.107%  Most->Ústí nad
Labem  2.925e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.290e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  5.678%  Ústí nad
Labem->Praha  1.999%  Brno->Zlín  2.185%  Zlín->Brno  0.538%  NIX.cz->Praha  2.388%  Praha->NIX.cz  0.857%  Praha->Public Internet  7.508%  Public Internet->Praha  6.729% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/07/27 00:00:00 - 2021/07/27 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/07/27 00:00:00 - 2021/07/27 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.64556743725974 % 1.646 %   10 bps 10.000 Gbps   164.556743725974 bps 164.557 Mbps 
Brno → ACONET  3.94422699616535 % 3.944 %   10 bps 10.000 Gbps   394.422699616535 bps 394.423 Mbps 
Lednice → Brno  27.4116171996584 % 27.412 %   1000 bps 1000.000 Mbps   274.116171996584 bps 274.116 Mbps 
Brno → Lednice  8.59333994368539 % 8.593 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.9333994368539 bps 85.933 Mbps 
SANET → Brno  0.676624469101167 % 0.677 %   40 bps 40.000 Gbps   270.649787640467 bps 270.650 Mbps 
Brno → SANET  2.28140854454345 % 2.281 %   40 bps 40.000 Gbps   912.563417817382 bps 912.563 Mbps 
Brno → Vyškov  11.1526935817026 % 11.153 %   1000 bps 1000.000 Mbps   111.526935817026 bps 111.527 Mbps 
Vyškov → Brno  0.788041074977144 % 0.788 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.88041074977144 bps 7.880 Mbps 
Jihlava → Brno  1.15605911963079 % 1.156 %   100 bps 100.000 Gbps   1.15605911963079 bps 1.156 Gbps 
Brno → Jihlava  1.54212771471966 % 1.542 %   100 bps 100.000 Gbps   1.54212771471966 bps 1.542 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  11.5612287715321 % 11.561 %   1000 bps 1000.000 Mbps   115.612287715321 bps 115.612 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.240703544629175 % 0.241 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.40703544629175 bps 2.407 Kbps 
Jihlava → Telč  0.647838788393387 % 0.648 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.47838788393387 bps 6.478 Mbps 
Telč → Jihlava  0.244430366148344 % 0.244 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.44430366148344 bps 2.444 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  1.89916707139113 % 1.899 %   20 bps 20.000 Gbps   379.833414278227 bps 379.833 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  1.13257954248678 % 1.133 %   20 bps 20.000 Gbps   226.515908497357 bps 226.516 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.62843384258053 % 2.628 %   20 bps 20.000 Gbps   525.686768516107 bps 525.687 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.528390537265604 % 0.528 %   20 bps 20.000 Gbps   105.678107453121 bps 105.678 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.269631870218434 % 0.270 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.9631870218434 bps 26.963 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.216636896809218 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6636896809218 bps 21.664 Kbps 
Most → Děčín  0.404898795699815 % 0.405 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.04898795699815 bps 4.049 Kbps 
Děčín → Most  0.26203590637204 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6203590637204 bps 2.620 Kbps 
Most → Plzeň  0.207934731118146 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07934731118146 bps 2.079 Kbps 
Plzeň → Most  0.106721733084159 % 0.107 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0672173308416 bps 1.067 Kbps 
Brno → Olomouc  0.555905378165362 % 0.556 %   100 bps 100.000 Gbps   555.905378165362 bps 555.905 Mbps 
Olomouc → Brno  0.517059652783151 % 0.517 %   100 bps 100.000 Gbps   517.05965278315 bps 517.060 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.452767869543886 % 0.453 %   100 bps 100.000 Gbps   452.767869543886 bps 452.768 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.169220035576922 % 0.169 %   100 bps 100.000 Gbps   169.220035576922 bps 169.220 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0513983744387379 % 0.051 %   20 bps 20.000 Gbps   10.2796748877476 bps 10.280 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.67083336562415 % 3.671 %   20 bps 20.000 Gbps   688.229217337987 bps 688.229 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.394397038824854 % 0.394 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   39.4397038824854 bps 39.440 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.661032506091453 % 0.661 %   10 bps 10.000 Gbps   66.1032506091453 bps 66.103 Mbps 
Ostrava → Brno  1.46056247375082 % 1.461 %   100 bps 100.000 Gbps   1.46056247375082 bps 1.461 Gbps 
Brno → Ostrava  2.24315639215085 % 2.243 %   100 bps 100.000 Gbps   2.24315639215085 bps 2.243 Gbps 
Ostrava → Karviná  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Karviná → Ostrava  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Opava → Ostrava  0.92045215636822 % 0.920 %   10 bps 10.000 Gbps   92.045215636822 bps 92.045 Mbps 
Ostrava → Opava  0.691570045162855 % 0.692 %   10 bps 10.000 Gbps   69.1570045162855 bps 69.157 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.8323011149988 % 1.832 %   10 bps 10.000 Gbps   183.23011149988 bps 183.230 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.38344192651229 % 0.383 %   10 bps 10.000 Gbps   38.344192651229 bps 38.344 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.96737849090863 % 0.967 %   10 bps 10.000 Gbps   96.737849090863 bps 96.738 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.03091924546619 % 3.031 %   10 bps 10.000 Gbps   303.09192454662 bps 303.092 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0554581424925809 % 0.055 %   10 bps 10.000 Gbps   5.54581424925809 bps 5.546 Mbps 
Plzeň → Cheb  7.23899700741666 % 7.239 %   10 bps 10.000 Gbps   723.899700741666 bps 723.900 Mbps 
Praha → Plzeň  2.59247546352752 % 2.592 %   100 bps 100.000 Gbps   2.59247546352752 bps 2.592 Gbps 
Plzeň → Praha  1.04061737513961 % 1.041 %   100 bps 100.000 Gbps   1.04061737513961 bps 1.041 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  10.4857507552625 % 10.486 %   10 bps 10.000 Gbps   1.04857507552625 bps 1.049 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.29841267210082 % 1.298 %   10 bps 10.000 Gbps   129.841267210082 bps 129.841 Mbps 
Brno → Praha  4.67182415544672 % 4.672 %   100 bps 100.000 Gbps   4.67182415544672 bps 4.672 Gbps 
Praha → Brno  7.00278825744937 % 7.003 %   100 bps 100.000 Gbps   7.00278825744937 bps 7.003 Gbps 
GÉANT2 → Praha  14.076722303974 % 14.077 %   100 bps 100.000 Gbps   14.076722303974 bps 14.077 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.46821527801471 % 6.468 %   100 bps 100.000 Gbps   6.46821527801471 bps 6.468 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.04601925768168 % 1.046 %   100 bps 100.000 Gbps   1.04601925768168 bps 1.046 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.29225525370921 % 3.292 %   100 bps 100.000 Gbps   3.29225525370921 bps 3.292 Gbps 
Liberec → Praha  0.216456967373819 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6456967373819 bps 21.646 Kbps 
Praha → Liberec  0.172206314116055 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2206314116055 bps 17.221 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.85670579900297 % 0.857 %   400 bps 400.000 Gbps   3.37223295168406 bps 3.372 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.3881005404477 % 2.388 %   400 bps 400.000 Gbps   9.3883734753856 bps 9.388 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216398157814844 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6398157814844 bps 21.640 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172305054291926 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2305054291926 bps 17.231 Kbps 
Poděbrady → Praha  0.779704275159785 % 0.780 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.79704275159784 bps 7.797 Mbps 
Praha → Poděbrady  4.31942051759984 % 4.319 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.1942051759984 bps 43.194 Mbps 
Praha → Public Internet  7.50803615168915 % 7.508 %   20 bps 20.000 Gbps   1.50160723033783 bps 1.502 Gbps 
Public Internet → Praha  6.7286969792114 % 6.729 %   20 bps 20.000 Gbps   1.34573939584228 bps 1.346 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.98668579821658 % 1.987 %   20 bps 20.000 Gbps   397.337159643316 bps 397.337 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.92891517108701 % 2.929 %   20 bps 20.000 Gbps   585.783034217402 bps 585.783 Mbps 
Brno → Zlín  2.18532033565921 % 2.185 %   10 bps 10.000 Gbps   218.532033565921 bps 218.532 Mbps 
Zlín → Brno  0.53796754867594 % 0.538 %   10 bps 10.000 Gbps   53.796754867594 bps 53.797 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.868494675955804 % 0.868 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.68494675955804 bps 8.685 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.10650919916397 % 2.107 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.0650919916397 bps 21.065 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.290437754971 % 1.290 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.90437754971 bps 12.904 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.92496478532593 % 2.925 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.2496478532593 bps 29.250 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.9988796869194 % 1.999 %   10 bps 10.000 Gbps   199.88796869194 bps 199.888 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.67761798132933 % 5.678 %   10 bps 10.000 Gbps   567.761798132933 bps 567.762 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163292300438862 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3292300438861 bps 16.329 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.205688604461187 % 0.206 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5688604461187 bps 20.569 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.908375497734648 % 0.908 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.08375497734648 bps 9.084 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  11.7333404411289 % 11.733 %   1000 bps 1000.000 Mbps   117.333404411289 bps 117.333 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104983023657419 % 0.105 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4983023657419 bps 10.498 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.347917644910277 % 0.348 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   34.7917644910277 bps 34.792 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.314562212540676 % 0.315 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.14562212540676 bps 3.146 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0842206265142641 % 0.084 %   1000 bps 1000.000 Mbps   842.206265142641 bps 842.206 Kbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   73.1692554697609 bps 73.169 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Jul 28 00:05:09 2021