CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/7/28

Average load for period: 2021/07/28 00:00:00 - 2021/07/28 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/07/28 00:00:00 - 2021/07/28 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/7/28
ACONET->Brno  1.451%  Brno->ACONET  4.361%  Brno->Lednice  6.012%  Lednice->Brno  28.574%  Brno->SANET  2.191%  SANET->Brno  0.576%  Brno->Vyškov  8.583%  Vyškov->Brno  0.576%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.205e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.883%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.123%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.383%  Tábor->České Budějovice  0.091%  Brno->Jihlava  1.550%  Jihlava->Brno  1.344%  České Budějovice->Jihlava  1.811%  Jihlava->České Budějovice  1.661%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  1.158e-3 %  Jihlava->Telč  1.537%  Telč->Jihlava  1.029%  Hradec Králové->Liberec  2.734%  Liberec->Hradec Králové  0.597%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.259e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.254e-3 %  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.403e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.105e-3 %  Brno->Olomouc  0.498%  Olomouc->Brno  0.711%  Hradec Králové->Olomouc  0.459%  Olomouc->Hradec Králové  0.245%  Olomouc->Ostrava  3.022%  Ostrava->Olomouc  0.051%  Olomouc->Zlín  0.646%  Zlín->Olomouc  0.414e-3 %  Brno->Ostrava  2.264%  Ostrava->Brno  1.537%  Karviná->Ostrava : DOWN Ostrava->Karviná : DOWN Opava->Ostrava  0.962%  Ostrava->Opava  0.740%  Ostrava->Pionier  1.581%  Pionier->Ostrava  0.476%  Hradec Králové->Pardubice  3.333%  Pardubice->Hradec Králové  1.153%  Cheb->Plzeň  0.018%  Plzeň->Cheb  0.165%  Plzeň->Praha  0.964%  Praha->Plzeň  2.228%  Plzeň->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Plzeň : DOWN AMS-IX->Praha  11.220%  Praha->AMS-IX  1.007%  Brno->Praha  5.127%  Praha->Brno  6.441%  České Budějovice->Praha  0.538%  Praha->České Budějovice  1.888%  GÉANT2->Praha  10.847%  Praha->GÉANT2  6.619%  Hradec Králové->Praha  1.039%  Praha->Hradec Králové  3.037%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  0.907%  Praha->Poděbrady  3.926%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.405%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.033%  Most->Ústí nad
Labem  2.999e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.297e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  5.338%  Ústí nad
Labem->Praha  1.325%  Brno->Zlín  2.156%  Zlín->Brno  0.536%  NIX.cz->Praha  2.387%  Praha->NIX.cz  0.969%  Praha->Public Internet  7.037%  Public Internet->Praha  7.401% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/07/28 00:00:00 - 2021/07/28 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/07/28 00:00:00 - 2021/07/28 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.45064298977218 % 1.451 %   10 bps 10.000 Gbps   145.064298977218 bps 145.064 Mbps 
Brno → ACONET  4.36076937282298 % 4.361 %   10 bps 10.000 Gbps   436.076937282297 bps 436.077 Mbps 
Lednice → Brno  28.5741563776858 % 28.574 %   1000 bps 1000.000 Mbps   285.741563776858 bps 285.742 Mbps 
Brno → Lednice  6.01236415974356 % 6.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.1236415974356 bps 60.124 Mbps 
SANET → Brno  0.576055150108621 % 0.576 %   40 bps 40.000 Gbps   230.422060043448 bps 230.422 Mbps 
Brno → SANET  2.19118827041083 % 2.191 %   40 bps 40.000 Gbps   876.47530816433 bps 876.475 Mbps 
Vyškov → Brno  0.575957882831237 % 0.576 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.75957882831237 bps 5.760 Mbps 
Brno → Vyškov  8.58290235141465 % 8.583 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.8290235141465 bps 85.829 Mbps 
Jihlava → Brno  1.34442084469927 % 1.344 %   100 bps 100.000 Gbps   1.34442084469927 bps 1.344 Gbps 
Brno → Jihlava  1.54952641089218 % 1.550 %   100 bps 100.000 Gbps   1.54952641089218 bps 1.550 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  1.15796219575153 % 1.158 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.5796219575153 bps 11.580 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181094878512855 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81094878512855 bps 1.811 Kbps 
Telč → Jihlava  1.02891296557135 % 1.029 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.2891296557135 bps 10.289 Mbps 
Jihlava → Telč  1.53746050451116 % 1.537 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.3746050451116 bps 15.375 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  1.81056957838523 % 1.811 %   20 bps 20.000 Gbps   362.113915677047 bps 362.114 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  1.66052250807252 % 1.661 %   20 bps 20.000 Gbps   332.104501614505 bps 332.105 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.596532588225458 % 0.597 %   20 bps 20.000 Gbps   119.306517645092 bps 119.307 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.73364318291089 % 2.734 %   20 bps 20.000 Gbps   546.728636582177 bps 546.729 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.253711914465369 % 0.254 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.3711914465369 bps 25.371 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.259270749953636 % 0.259 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.9270749953636 bps 25.927 Kbps 
Děčín → Most  0.261567365395995 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61567365395995 bps 2.616 Kbps 
Most → Děčín  0.402709995534116 % 0.403 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.02709995534115 bps 4.027 Kbps 
Most → Plzeň  0.207966310477737 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07966310477737 bps 2.080 Kbps 
Plzeň → Most  0.105447283682024 % 0.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05447283682024 bps 1.054 Kbps 
Olomouc → Brno  0.711076663694852 % 0.711 %   100 bps 100.000 Gbps   711.076663694852 bps 711.077 Mbps 
Brno → Olomouc  0.498270625715775 % 0.498 %   100 bps 100.000 Gbps   498.270625715775 bps 498.271 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.244558280865333 % 0.245 %   100 bps 100.000 Gbps   244.558280865333 bps 244.558 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.458747781640901 % 0.459 %   100 bps 100.000 Gbps   458.747781640901 bps 458.748 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0511079783756536 % 0.051 %   20 bps 20.000 Gbps   10.2215956751307 bps 10.222 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.02186520701713 % 3.022 %   20 bps 20.000 Gbps   588.715426129822 bps 588.715 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.645933132402529 % 0.646 %   10 bps 10.000 Gbps   64.5933132402529 bps 64.593 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.413711472268277 % 0.414 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   41.3711472268277 bps 41.371 Kbps 
Brno → Ostrava  2.26393916914831 % 2.264 %   100 bps 100.000 Gbps   2.26393916914831 bps 2.264 Gbps 
Ostrava → Brno  1.53725398953798 % 1.537 %   100 bps 100.000 Gbps   1.53725398953798 bps 1.537 Gbps 
Karviná → Ostrava  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Karviná  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Opava  0.740098049777964 % 0.740 %   10 bps 10.000 Gbps   74.0098049777964 bps 74.010 Mbps 
Opava → Ostrava  0.961859389185063 % 0.962 %   10 bps 10.000 Gbps   96.1859389185063 bps 96.186 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.58129314126348 % 1.581 %   10 bps 10.000 Gbps   158.129314126348 bps 158.129 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.476300070966181 % 0.476 %   10 bps 10.000 Gbps   47.6300070966181 bps 47.630 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.15291335858931 % 1.153 %   10 bps 10.000 Gbps   115.291335858931 bps 115.291 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.3328548442911 % 3.333 %   10 bps 10.000 Gbps   333.28548442911 bps 333.285 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.017512605043419 % 0.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.7512605043419 bps 1.751 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.164508930846036 % 0.165 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4508930846036 bps 16.451 Mbps 
Praha → Plzeň  2.22814009909458 % 2.228 %   100 bps 100.000 Gbps   2.22814009909458 bps 2.228 Gbps 
Plzeň → Praha  0.963721364404177 % 0.964 %   100 bps 100.000 Gbps   963.721364404178 bps 963.721 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Plzeň  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
AMS-IX → Praha  11.219751526813 % 11.220 %   10 bps 10.000 Gbps   1.1219751526813 bps 1.122 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.00664277991101 % 1.007 %   10 bps 10.000 Gbps   100.664277991101 bps 100.664 Mbps 
Praha → Brno  6.44144886076552 % 6.441 %   100 bps 100.000 Gbps   6.44144886076553 bps 6.441 Gbps 
Brno → Praha  5.12698951604227 % 5.127 %   100 bps 100.000 Gbps   5.12698951604226 bps 5.127 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.8465515586131 % 10.847 %   100 bps 100.000 Gbps   10.8465515586131 bps 10.847 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.61921992994886 % 6.619 %   100 bps 100.000 Gbps   6.61921992994887 bps 6.619 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.03877685406421 % 1.039 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03877685406421 bps 1.039 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.0365956900473 % 3.037 %   100 bps 100.000 Gbps   3.0365956900473 bps 3.037 Gbps 
Praha → Liberec  0.172523127389696 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2523127389696 bps 17.252 Kbps 
Liberec → Praha  0.216767380278826 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6767380278826 bps 21.677 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.38667893822372 % 2.387 %   400 bps 400.000 Gbps   9.54671575289487 bps 9.547 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.968791165986982 % 0.969 %   400 bps 400.000 Gbps   3.87516466394792 bps 3.875 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216655663593197 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6655663593197 bps 21.666 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172430074588675 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2430074588675 bps 17.243 Kbps 
Poděbrady → Praha  0.90712231351114 % 0.907 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.0712231351114 bps 9.071 Mbps 
Praha → Poděbrady  3.92585377667892 % 3.926 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.2585377667892 bps 39.259 Mbps 
Praha → Public Internet  7.03694752770539 % 7.037 %   20 bps 20.000 Gbps   1.40738950554108 bps 1.407 Gbps 
Public Internet → Praha  7.40133581429918 % 7.401 %   20 bps 20.000 Gbps   1.48026716285984 bps 1.480 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.537797530002449 % 0.538 %   20 bps 20.000 Gbps   107.55950600049 bps 107.560 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.8879246547738 % 1.888 %   20 bps 20.000 Gbps   377.584930954761 bps 377.585 Mbps 
Brno → Zlín  2.15581031653796 % 2.156 %   10 bps 10.000 Gbps   215.581031653796 bps 215.581 Mbps 
Zlín → Brno  0.53557973067474 % 0.536 %   10 bps 10.000 Gbps   53.557973067474 bps 53.558 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.03341624869402 % 2.033 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.3341624869402 bps 20.334 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.404615251844748 % 0.405 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.04615251844748 bps 4.046 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.99947066759301 % 2.999 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.9947066759301 bps 29.995 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.29698653172972 % 1.297 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.9698653172972 bps 12.970 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.32524969669193 % 1.325 %   10 bps 10.000 Gbps   132.524969669193 bps 132.525 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.33770510408643 % 5.338 %   10 bps 10.000 Gbps   533.770510408643 bps 533.771 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.205495652328606 % 0.205 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5495652328607 bps 20.550 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163231397743204 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3231397743204 bps 16.323 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.123186632148497 % 0.123 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.23186632148497 bps 1.232 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.882702876577484 % 0.883 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.82702876577484 bps 8.827 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100762188392515 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0762188392515 bps 10.076 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100112299580495 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0112299580495 bps 10.011 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0911615805076577 % 0.091 %   1000 bps 1000.000 Mbps   911.615805076576 bps 911.616 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.383034991761229 % 0.383 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.83034991761229 bps 3.830 Mbps 
Summary  empty NA   2.984 bps 2.984 Tbps   68.9674717052518 bps 68.967 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Jul 29 00:05:17 2021