CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/9/8

Average load for period: 2021/09/08 00:00:00 - 2021/09/08 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/09/08 00:00:00 - 2021/09/08 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/9/8
ACONET->Brno  1.678%  Brno->ACONET  7.375%  Brno->Lednice  6.218%  Lednice->Brno  28.674%  Brno->SANET  3.749%  SANET->Brno  1.037%  Brno->Vyškov  8.210%  Vyškov->Brno  0.861%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.253%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.177%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  1.116%  Tábor->České Budějovice  0.940%  Brno->Jihlava  1.780%  Jihlava->Brno  1.348%  České Budějovice->Jihlava  1.341%  Jihlava->České Budějovice  0.097%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.663e-3 %  Jihlava->Telč  0.522%  Telč->Jihlava  0.072%  Hradec Králové->Liberec  2.745%  Liberec->Hradec Králové  0.701%  Liberec->Ústí nad
Labem  2.487e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.478e-3 %  Děčín->Most  0.271e-3 %  Most->Děčín  0.413e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.133e-3 %  Brno->Olomouc  0.555%  Olomouc->Brno  0.219%  Hradec Králové->Olomouc  0.848%  Olomouc->Hradec Králové  0.210%  Olomouc->Ostrava  4.995%  Ostrava->Olomouc  0.571%  Olomouc->Zlín  0.887%  Zlín->Olomouc  0.768e-3 %  Brno->Ostrava  6.925%  Ostrava->Brno  4.802%  Karviná->Ostrava  0.810%  Ostrava->Karviná  0.854%  Opava->Ostrava  0.810%  Ostrava->Opava  0.854%  Ostrava->Pionier  2.404%  Pionier->Ostrava  0.494%  Hradec Králové->Pardubice  4.221%  Pardubice->Hradec Králové  1.596%  Cheb->Plzeň  0.021%  Plzeň->Cheb  0.174%  Plzeň->Praha  6.832%  Praha->Plzeň  8.445%  AMS-IX->Praha  14.207%  Praha->AMS-IX  0.649%  Brno->Praha  6.884%  Praha->Brno  12.849%  České Budějovice->Praha  1.973%  Praha->České Budějovice  2.206%  GÉANT2->Praha  6.874%  Praha->GÉANT2  4.190%  Hradec Králové->Praha  5.317%  Praha->Hradec Králové  6.502%  Liberec->Praha  0.216e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  2.885%  Praha->Poděbrady  16.939%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.417%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.043%  Most->Ústí nad
Labem  3.911e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.018%  Praha->Ústí nad
Labem  5.344%  Ústí nad
Labem->Praha  1.548%  Brno->Zlín  2.213%  Zlín->Brno  0.754%  NIX.cz->Praha  2.593%  Praha->NIX.cz  0.940%  Praha->Public Internet  5.942%  Public Internet->Praha  7.886% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/09/08 00:00:00 - 2021/09/08 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/09/08 00:00:00 - 2021/09/08 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.67771523184164 % 1.678 %   10 bps 10.000 Gbps   167.771523184164 bps 167.772 Mbps 
Brno → ACONET  7.37529256205743 % 7.375 %   10 bps 10.000 Gbps   737.529256205745 bps 737.529 Mbps 
Brno → Lednice  6.21820532339794 % 6.218 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.1820532339794 bps 62.182 Mbps 
Lednice → Brno  28.6743628356213 % 28.674 %   1000 bps 1000.000 Mbps   286.743628356213 bps 286.744 Mbps 
Brno → SANET  3.74891199463973 % 3.749 %   40 bps 40.000 Gbps   1.49956479785589 bps 1.500 Gbps 
SANET → Brno  1.03685398903153 % 1.037 %   40 bps 40.000 Gbps   414.741595612611 bps 414.742 Mbps 
Vyškov → Brno  0.860531832221176 % 0.861 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.60531832221176 bps 8.605 Mbps 
Brno → Vyškov  8.21035509243363 % 8.210 %   1000 bps 1000.000 Mbps   82.1035509243363 bps 82.104 Mbps 
Jihlava → Brno  1.34756557828687 % 1.348 %   100 bps 100.000 Gbps   1.34756557828687 bps 1.348 Gbps 
Brno → Jihlava  1.77987608129663 % 1.780 %   100 bps 100.000 Gbps   1.77987608129663 bps 1.780 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.180945593548588 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.80945593548588 bps 1.809 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.662702618339984 % 0.663 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.62702618339983 bps 6.627 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0715783534834592 % 0.072 %   1000 bps 1000.000 Mbps   715.783534834592 bps 715.784 Kbps 
Jihlava → Telč  0.521987908094583 % 0.522 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.21987908094583 bps 5.220 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  1.34102152991871 % 1.341 %   20 bps 20.000 Gbps   268.204305983743 bps 268.204 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0974982301901096 % 0.097 %   20 bps 20.000 Gbps   19.4996460380219 bps 19.500 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.700761361336682 % 0.701 %   20 bps 20.000 Gbps   140.152272267336 bps 140.152 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.74523548036306 % 2.745 %   20 bps 20.000 Gbps   549.047096072612 bps 549.047 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  2.48707336442779 % 2.487 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   248.707336442779 bps 248.707 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.478233323050853 % 0.478 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   47.8233323050853 bps 47.823 Kbps 
Most → Děčín  0.412632483990843 % 0.413 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.12632483990843 bps 4.126 Kbps 
Děčín → Most  0.271435785390063 % 0.271 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.71435785390063 bps 2.714 Kbps 
Plzeň → Most  0.132945530711221 % 0.133 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.32945530711221 bps 1.329 Kbps 
Most → Plzeň  0.207885587524254 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07885587524254 bps 2.079 Kbps 
Olomouc → Brno  0.219355553456143 % 0.219 %   100 bps 100.000 Gbps   219.355553456143 bps 219.356 Mbps 
Brno → Olomouc  0.555387928045557 % 0.555 %   100 bps 100.000 Gbps   555.387928045557 bps 555.388 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.210235383395624 % 0.210 %   100 bps 100.000 Gbps   210.235383395624 bps 210.235 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.847755915597854 % 0.848 %   100 bps 100.000 Gbps   847.755915597853 bps 847.756 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.99481552218837 % 4.995 %   20 bps 20.000 Gbps   994.171888844827 bps 994.172 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.570540793360903 % 0.571 %   20 bps 20.000 Gbps   114.099672149714 bps 114.100 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.768342600859703 % 0.768 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   76.8342600859703 bps 76.834 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.887348383134914 % 0.887 %   10 bps 10.000 Gbps   88.7348383134913 bps 88.735 Mbps 
Brno → Ostrava  6.92513953275011 % 6.925 %   100 bps 100.000 Gbps   6.92513953275011 bps 6.925 Gbps 
Ostrava → Brno  4.80215775291403 % 4.802 %   100 bps 100.000 Gbps   4.80215775291403 bps 4.802 Gbps 
Ostrava → Karviná  0.853803907147171 % 0.854 %   10 bps 10.000 Gbps   85.3803907147171 bps 85.380 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.809523723812611 % 0.810 %   10 bps 10.000 Gbps   80.9523723812611 bps 80.952 Mbps 
Opava → Ostrava  0.809523723812611 % 0.810 %   10 bps 10.000 Gbps   80.9523723812611 bps 80.952 Mbps 
Ostrava → Opava  0.853803907147171 % 0.854 %   10 bps 10.000 Gbps   85.3803907147171 bps 85.380 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.494313044765556 % 0.494 %   10 bps 10.000 Gbps   49.4313044765556 bps 49.431 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.40405548033195 % 2.404 %   10 bps 10.000 Gbps   240.405548033195 bps 240.406 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.59564606970469 % 1.596 %   10 bps 10.000 Gbps   159.564606970469 bps 159.565 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.22072255920479 % 4.221 %   10 bps 10.000 Gbps   422.072255920479 bps 422.072 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.17379914574847 % 0.174 %   10 bps 10.000 Gbps   17.379914574847 bps 17.380 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0206282572829524 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.06282572829524 bps 2.063 Mbps 
Plzeň → Praha  6.83161632646091 % 6.832 %   100 bps 100.000 Gbps   6.83161632646091 bps 6.832 Gbps 
Praha → Plzeň  8.44484905660078 % 8.445 %   100 bps 100.000 Gbps   8.44484905660079 bps 8.445 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.648684660908323 % 0.649 %   10 bps 10.000 Gbps   64.8684660908323 bps 64.868 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.206665942916 % 14.207 %   10 bps 10.000 Gbps   1.4206665942916 bps 1.421 Gbps 
Praha → Brno  12.8489386084447 % 12.849 %   100 bps 100.000 Gbps   12.8489386084448 bps 12.849 Gbps 
Brno → Praha  6.88417738158279 % 6.884 %   100 bps 100.000 Gbps   6.88417738158279 bps 6.884 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.87431447980307 % 6.874 %   100 bps 100.000 Gbps   6.87431410387216 bps 6.874 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.19020073228842 % 4.190 %   100 bps 100.000 Gbps   4.19020069874403 bps 4.190 Gbps 
Hradec Králové → Praha  5.31667618624473 % 5.317 %   100 bps 100.000 Gbps   5.31667618624473 bps 5.317 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.50223589930768 % 6.502 %   100 bps 100.000 Gbps   6.50223589930769 bps 6.502 Gbps 
Liberec → Praha  0.216381047472945 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6381047472945 bps 21.638 Kbps 
Praha → Liberec  0.172691055004323 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2691055004323 bps 17.269 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.940187771611751 % 0.940 %   400 bps 400.000 Gbps   3.75598230451541 bps 3.756 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.59303975378567 % 2.593 %   400 bps 400.000 Gbps   10.3605143587658 bps 10.361 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216569762118755 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6569762118755 bps 21.657 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172541371770375 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2541371770375 bps 17.254 Kbps 
Praha → Poděbrady  16.9385503364233 % 16.939 %   1000 bps 1000.000 Mbps   169.385503364233 bps 169.386 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.88537442354489 % 2.885 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.8537442354489 bps 28.854 Mbps 
Public Internet → Praha  7.88600383355612 % 7.886 %   20 bps 20.000 Gbps   1.57720076671122 bps 1.577 Gbps 
Praha → Public Internet  5.94244970007113 % 5.942 %   20 bps 20.000 Gbps   1.18848994001423 bps 1.188 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.97309447219809 % 1.973 %   20 bps 20.000 Gbps   394.618894439618 bps 394.619 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.20567632055452 % 2.206 %   20 bps 20.000 Gbps   441.135264110904 bps 441.135 Mbps 
Zlín → Brno  0.754060189970091 % 0.754 %   10 bps 10.000 Gbps   75.4060189970091 bps 75.406 Mbps 
Brno → Zlín  2.21260486754083 % 2.213 %   10 bps 10.000 Gbps   221.260486754083 bps 221.260 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.417014314897676 % 0.417 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.17014314897676 bps 4.170 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.04323035510981 % 1.043 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.4323035510981 bps 10.432 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.91081216574505 % 3.911 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.1081216574505 bps 39.108 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0175699895552468 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   175.699895552467 bps 175.700 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.5480514077669 % 1.548 %   10 bps 10.000 Gbps   154.80514077669 bps 154.805 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.34415484829108 % 5.344 %   10 bps 10.000 Gbps   534.415484829108 bps 534.415 Mbps 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.176837997725085 % 0.177 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.76837997725085 bps 1.768 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.25314525467473 % 1.253 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.5314525467473 bps 12.531 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100155941628179 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0155941628179 bps 10.016 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.101006325710414 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.1006325710414 bps 10.101 Kbps 
České Budějovice → Tábor  1.11606148771487 % 1.116 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.1606148771487 bps 11.161 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.939650327341346 % 0.940 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.39650327341346 bps 9.397 Mbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   101.68091823312 bps 101.681 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Sep 9 00:03:44 2021