CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/9/9

Average load for period: 2021/09/09 00:00:00 - 2021/09/09 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/09/09 00:00:00 - 2021/09/09 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/9/9
ACONET->Brno  1.931%  Brno->ACONET  7.470%  Brno->Lednice  6.002%  Lednice->Brno  29.385%  Brno->SANET  3.658%  SANET->Brno  1.154%  Brno->Vyškov  8.095%  Vyškov->Brno  0.927%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.784%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.069%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  1.484%  Tábor->České Budějovice  1.343%  Brno->Jihlava  1.478%  Jihlava->Brno  1.163%  České Budějovice->Jihlava  0.357%  Jihlava->České Budějovice  0.039%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.211e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.693e-3 %  Jihlava->Telč  0.634%  Telč->Jihlava  0.213%  Hradec Králové->Liberec  3.037%  Liberec->Hradec Králové  0.693%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.349e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.355e-3 %  Děčín->Most  0.278e-3 %  Most->Děčín  0.420e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.155e-3 %  Brno->Olomouc  0.510%  Olomouc->Brno  0.135%  Hradec Králové->Olomouc  0.650%  Olomouc->Hradec Králové  0.157%  Olomouc->Ostrava  4.666%  Ostrava->Olomouc  0.077%  Olomouc->Zlín  0.858%  Zlín->Olomouc  0.913e-3 %  Brno->Ostrava  5.612%  Ostrava->Brno  4.948%  Karviná->Ostrava  0.615%  Ostrava->Karviná  0.693%  Opava->Ostrava  0.615%  Ostrava->Opava  0.693%  Ostrava->Pionier  2.354%  Pionier->Ostrava  0.530%  Hradec Králové->Pardubice  3.791%  Pardubice->Hradec Králové  1.137%  Cheb->Plzeň  0.023%  Plzeň->Cheb  0.192%  Plzeň->Praha  4.453%  Praha->Plzeň  7.099%  AMS-IX->Praha  15.033%  Praha->AMS-IX  0.741%  Brno->Praha  7.200%  Praha->Brno  11.814%  České Budějovice->Praha  2.020%  Praha->České Budějovice  2.147%  GÉANT2->Praha  8.985%  Praha->GÉANT2  5.525%  Hradec Králové->Praha  4.009%  Praha->Hradec Králové  5.458%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  2.609%  Praha->Poděbrady  16.751%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.245%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.175%  Most->Ústí nad
Labem  4.331e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.017%  Praha->Ústí nad
Labem  5.132%  Ústí nad
Labem->Praha  1.577%  Brno->Zlín  2.262%  Zlín->Brno  0.741%  NIX.cz->Praha  2.463%  Praha->NIX.cz  0.903%  Praha->Public Internet  7.725%  Public Internet->Praha  7.921% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/09/09 00:00:00 - 2021/09/09 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/09/09 00:00:00 - 2021/09/09 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.93137358317731 % 1.931 %   10 bps 10.000 Gbps   193.137358317731 bps 193.137 Mbps 
Brno → ACONET  7.4700435390168 % 7.470 %   10 bps 10.000 Gbps   747.004353901679 bps 747.004 Mbps 
Lednice → Brno  29.3848404961319 % 29.385 %   1000 bps 1000.000 Mbps   293.848404961319 bps 293.848 Mbps 
Brno → Lednice  6.00245203585193 % 6.002 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.0245203585193 bps 60.025 Mbps 
Brno → SANET  3.65840866857819 % 3.658 %   40 bps 40.000 Gbps   1.46336346743128 bps 1.463 Gbps 
SANET → Brno  1.15389172600525 % 1.154 %   40 bps 40.000 Gbps   461.556690402099 bps 461.557 Mbps 
Brno → Vyškov  8.09530061096902 % 8.095 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.9530061096902 bps 80.953 Mbps 
Vyškov → Brno  0.926814680176911 % 0.927 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.26814680176911 bps 9.268 Mbps 
Brno → Jihlava  1.47776797171218 % 1.478 %   100 bps 100.000 Gbps   1.47776797171218 bps 1.478 Gbps 
Jihlava → Brno  1.16291534057827 % 1.163 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16291534057827 bps 1.163 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.692994267778068 % 0.693 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.92994267778069 bps 6.930 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.210877217691392 % 0.211 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.10877217691392 bps 2.109 Kbps 
Jihlava → Telč  0.633614607225848 % 0.634 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.33614607225848 bps 6.336 Mbps 
Telč → Jihlava  0.213355275905712 % 0.213 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.13355275905712 bps 2.134 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0391817061360497 % 0.039 %   20 bps 20.000 Gbps   7.83634122720995 bps 7.836 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.356508559281934 % 0.357 %   20 bps 20.000 Gbps   71.3017118563868 bps 71.302 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.03744393795198 % 3.037 %   20 bps 20.000 Gbps   607.488787590397 bps 607.489 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.693196638520547 % 0.693 %   20 bps 20.000 Gbps   138.639327704109 bps 138.639 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.348701911946437 % 0.349 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   34.8701911946437 bps 34.870 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.354800970663194 % 0.355 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   35.4800970663194 bps 35.480 Kbps 
Most → Děčín  0.420002230330506 % 0.420 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.20002230330505 bps 4.200 Kbps 
Děčín → Most  0.277797115146942 % 0.278 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.77797115146941 bps 2.778 Kbps 
Plzeň → Most  0.154628527207639 % 0.155 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.54628527207639 bps 1.546 Kbps 
Most → Plzeň  0.207833792740018 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07833792740018 bps 2.078 Kbps 
Brno → Olomouc  0.509748431717032 % 0.510 %   100 bps 100.000 Gbps   509.748431717033 bps 509.748 Mbps 
Olomouc → Brno  0.134662626353078 % 0.135 %   100 bps 100.000 Gbps   134.662626353078 bps 134.663 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.156843925897913 % 0.157 %   100 bps 100.000 Gbps   156.843925897913 bps 156.844 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.64959770014055 % 0.650 %   100 bps 100.000 Gbps   649.597700140551 bps 649.598 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0771573103068403 % 0.077 %   20 bps 20.000 Gbps   14.8497897086098 bps 14.850 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.66601221173963 % 4.666 %   20 bps 20.000 Gbps   910.787039397888 bps 910.787 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.913215461282267 % 0.913 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   91.3215461282267 bps 91.322 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.857851246357298 % 0.858 %   10 bps 10.000 Gbps   85.7851246357298 bps 85.785 Mbps 
Brno → Ostrava  5.6118749829937 % 5.612 %   100 bps 100.000 Gbps   5.61187498299371 bps 5.612 Gbps 
Ostrava → Brno  4.94826667220554 % 4.948 %   100 bps 100.000 Gbps   4.94826667220554 bps 4.948 Gbps 
Ostrava → Karviná  0.692989942131424 % 0.693 %   10 bps 10.000 Gbps   69.2989942131424 bps 69.299 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.61511541713315 % 0.615 %   10 bps 10.000 Gbps   61.511541713315 bps 61.512 Mbps 
Opava → Ostrava  0.61511541713315 % 0.615 %   10 bps 10.000 Gbps   61.511541713315 bps 61.512 Mbps 
Ostrava → Opava  0.692989942131424 % 0.693 %   10 bps 10.000 Gbps   69.2989942131424 bps 69.299 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.529815510674743 % 0.530 %   10 bps 10.000 Gbps   52.9815510674743 bps 52.982 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.35414473558349 % 2.354 %   10 bps 10.000 Gbps   235.414473558348 bps 235.414 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.13729468834847 % 1.137 %   10 bps 10.000 Gbps   113.729468834847 bps 113.729 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.79117040397685 % 3.791 %   10 bps 10.000 Gbps   379.117040397685 bps 379.117 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.191960407412065 % 0.192 %   10 bps 10.000 Gbps   19.1960407412065 bps 19.196 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0233222771666729 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.33222771666729 bps 2.332 Mbps 
Plzeň → Praha  4.45323482946401 % 4.453 %   100 bps 100.000 Gbps   4.45323482946401 bps 4.453 Gbps 
Praha → Plzeň  7.09932189733813 % 7.099 %   100 bps 100.000 Gbps   7.09932189733813 bps 7.099 Gbps 
AMS-IX → Praha  15.0326093945616 % 15.033 %   10 bps 10.000 Gbps   1.50326093945616 bps 1.503 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.741164663473403 % 0.741 %   10 bps 10.000 Gbps   74.1164663473402 bps 74.116 Mbps 
Praha → Brno  11.8140053470299 % 11.814 %   100 bps 100.000 Gbps   11.8140053470299 bps 11.814 Gbps 
Brno → Praha  7.19972053710378 % 7.200 %   100 bps 100.000 Gbps   7.19972053710378 bps 7.200 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.98453748292452 % 8.985 %   100 bps 100.000 Gbps   8.98453748292451 bps 8.985 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.52494206771423 % 5.525 %   100 bps 100.000 Gbps   5.52494206771422 bps 5.525 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.45756598407052 % 5.458 %   100 bps 100.000 Gbps   5.45756598407053 bps 5.458 Gbps 
Hradec Králové → Praha  4.0085994237774 % 4.009 %   100 bps 100.000 Gbps   4.0085994237774 bps 4.009 Gbps 
Liberec → Praha  0.216640952994044 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6640952994044 bps 21.664 Kbps 
Praha → Liberec  0.17310965840962 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.310965840962 bps 17.311 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.46286835314793 % 2.463 %   400 bps 400.000 Gbps   9.83389430088747 bps 9.834 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.90298255622264 % 0.903 %   400 bps 400.000 Gbps   3.60891474792256 bps 3.609 Gbps 
Pardubice → Praha  0.21651596808112 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.651596808112 bps 21.652 Kbps 
Praha → Pardubice  0.173255282216004 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3255282216004 bps 17.326 Kbps 
Praha → Poděbrady  16.750884026831 % 16.751 %   1000 bps 1000.000 Mbps   167.50884026831 bps 167.509 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.60923172152531 % 2.609 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.0923172152531 bps 26.092 Mbps 
Praha → Public Internet  7.72479274113443 % 7.725 %   20 bps 20.000 Gbps   1.54495854822689 bps 1.545 Gbps 
Public Internet → Praha  7.92101773364126 % 7.921 %   20 bps 20.000 Gbps   1.58420354672825 bps 1.584 Gbps 
České Budějovice → Praha  2.02045654001898 % 2.020 %   20 bps 20.000 Gbps   404.091308003797 bps 404.091 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.14743657318567 % 2.147 %   20 bps 20.000 Gbps   429.487314637135 bps 429.487 Mbps 
Zlín → Brno  0.741296588350762 % 0.741 %   10 bps 10.000 Gbps   74.1296588350762 bps 74.130 Mbps 
Brno → Zlín  2.2622277547011 % 2.262 %   10 bps 10.000 Gbps   226.22277547011 bps 226.223 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.17512530201556 % 1.175 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.7512530201556 bps 11.751 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.244927722127173 % 0.245 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.44927722127173 bps 2.449 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0170197131245516 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   170.197131245516 bps 170.197 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.3307030022793 % 4.331 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.307030022793 bps 43.307 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.13215005673684 % 5.132 %   10 bps 10.000 Gbps   513.215005673684 bps 513.215 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.57728590239698 % 1.577 %   10 bps 10.000 Gbps   157.728590239698 bps 157.729 Mbps 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.784429912116131 % 0.784 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.84429912116131 bps 7.844 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0692008479570857 % 0.069 %   1000 bps 1000.000 Mbps   692.008479570857 bps 692.008 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100136642353193 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0136642353193 bps 10.014 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.101156917131828 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.1156917131828 bps 10.116 Kbps 
Tábor → České Budějovice  1.34274454322776 % 1.343 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.4274454322776 bps 13.427 Mbps 
České Budějovice → Tábor  1.48353983906148 % 1.484 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.8353983906148 bps 14.835 Mbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   95.6116278048716 bps 95.612 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Sep 10 00:03:40 2021