CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/9/10

Average load for period: 2021/09/10 00:00:00 - 2021/09/10 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/09/10 00:00:00 - 2021/09/10 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/9/10
ACONET->Brno  2.542%  Brno->ACONET  7.373%  Brno->Lednice  5.652%  Lednice->Brno  28.064%  Brno->SANET  3.166%  SANET->Brno  0.996%  Brno->Vyškov  4.317%  Vyškov->Brno  0.658%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.215%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.049%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  3.123%  Tábor->České Budějovice  3.125%  Brno->Jihlava  1.256%  Jihlava->Brno  1.082%  České Budějovice->Jihlava  0.690%  Jihlava->České Budějovice  0.037%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.186e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.569e-3 %  Jihlava->Telč  0.673%  Telč->Jihlava  0.150%  Hradec Králové->Liberec  2.444%  Liberec->Hradec Králové  0.623%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.369e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.326e-3 %  Děčín->Most  0.275e-3 %  Most->Děčín  0.417e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.147e-3 %  Brno->Olomouc  0.456%  Olomouc->Brno  0.144%  Hradec Králové->Olomouc  0.632%  Olomouc->Hradec Králové  0.160%  Olomouc->Ostrava  7.375%  Ostrava->Olomouc  0.221%  Olomouc->Zlín  0.926%  Zlín->Olomouc  0.579e-3 %  Brno->Ostrava  5.829%  Ostrava->Brno  4.276%  Karviná->Ostrava  0.927%  Ostrava->Karviná  0.718%  Opava->Ostrava  0.927%  Ostrava->Opava  0.718%  Ostrava->Pionier  2.761%  Pionier->Ostrava  0.422%  Hradec Králové->Pardubice  3.901%  Pardubice->Hradec Králové  1.332%  Cheb->Plzeň  0.021%  Plzeň->Cheb  0.089%  Plzeň->Praha  5.174%  Praha->Plzeň  9.149%  AMS-IX->Praha  15.230%  Praha->AMS-IX  0.812%  Brno->Praha  7.606%  Praha->Brno  11.586%  České Budějovice->Praha  1.865%  Praha->České Budějovice  2.082%  GÉANT2->Praha  10.400%  Praha->GÉANT2  4.778%  Hradec Králové->Praha  6.345%  Praha->Hradec Králové  5.399%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  2.757%  Praha->Poděbrady  13.499%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.206%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.217%  Most->Ústí nad
Labem  7.480e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.054%  Praha->Ústí nad
Labem  4.682%  Ústí nad
Labem->Praha  1.821%  Brno->Zlín  2.348%  Zlín->Brno  0.836%  NIX.cz->Praha  2.190%  Praha->NIX.cz  0.823%  Praha->Public Internet  7.551%  Public Internet->Praha  6.678% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/09/10 00:00:00 - 2021/09/10 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/09/10 00:00:00 - 2021/09/10 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  7.37291517252185 % 7.373 %   10 bps 10.000 Gbps   737.291517252185 bps 737.292 Mbps 
ACONET → Brno  2.54190793369718 % 2.542 %   10 bps 10.000 Gbps   254.190793369718 bps 254.191 Mbps 
Lednice → Brno  28.0641055375371 % 28.064 %   1000 bps 1000.000 Mbps   280.641055375371 bps 280.641 Mbps 
Brno → Lednice  5.65221763195035 % 5.652 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.5221763195035 bps 56.522 Mbps 
Brno → SANET  3.16604156212288 % 3.166 %   40 bps 40.000 Gbps   1.26641662484915 bps 1.266 Gbps 
SANET → Brno  0.995818224172091 % 0.996 %   40 bps 40.000 Gbps   398.327289668837 bps 398.327 Mbps 
Vyškov → Brno  0.658433525153574 % 0.658 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.58433525153574 bps 6.584 Mbps 
Brno → Vyškov  4.317393447365 % 4.317 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.17393447365 bps 43.174 Mbps 
Brno → Jihlava  1.25627059623947 % 1.256 %   100 bps 100.000 Gbps   1.25627059623947 bps 1.256 Gbps 
Jihlava → Brno  1.08189867382062 % 1.082 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08189867382062 bps 1.082 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.186233461332188 % 0.186 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.86233461332188 bps 1.862 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.569021948271403 % 0.569 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.69021948271403 bps 5.690 Kbps 
Telč → Jihlava  0.149710837564758 % 0.150 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.49710837564758 bps 1.497 Mbps 
Jihlava → Telč  0.672543655442199 % 0.673 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.72543655442199 bps 6.725 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.690227360611325 % 0.690 %   20 bps 20.000 Gbps   138.045472122265 bps 138.045 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0368734244496688 % 0.037 %   20 bps 20.000 Gbps   7.37468488993375 bps 7.375 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.44399882054164 % 2.444 %   20 bps 20.000 Gbps   488.799764108327 bps 488.800 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.623365874288982 % 0.623 %   20 bps 20.000 Gbps   124.673174857797 bps 124.673 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.36884925414246 % 1.369 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   136.884925414246 bps 136.885 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.325836467341102 % 0.326 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   32.5836467341102 bps 32.584 Kbps 
Děčín → Most  0.274935170611471 % 0.275 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.74935170611471 bps 2.749 Kbps 
Most → Děčín  0.417311969982718 % 0.417 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.17311969982718 bps 4.173 Kbps 
Plzeň → Most  0.146551468298659 % 0.147 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.46551468298659 bps 1.466 Kbps 
Most → Plzeň  0.207976647255457 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07976647255456 bps 2.080 Kbps 
Brno → Olomouc  0.456024093121251 % 0.456 %   100 bps 100.000 Gbps   456.024093121251 bps 456.024 Mbps 
Olomouc → Brno  0.144429253039765 % 0.144 %   100 bps 100.000 Gbps   144.429253039765 bps 144.429 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.159616965063126 % 0.160 %   100 bps 100.000 Gbps   159.616965063126 bps 159.617 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.632175736948304 % 0.632 %   100 bps 100.000 Gbps   632.175736948304 bps 632.176 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.221233293771171 % 0.221 %   20 bps 20.000 Gbps   44.2466587542342 bps 44.247 Mbps 
Olomouc → Ostrava  7.37496422305448 % 7.375 %   20 bps 20.000 Gbps   1.45145873631138 bps 1.451 Gbps 
Olomouc → Zlín  0.92649171728922 % 0.926 %   10 bps 10.000 Gbps   92.649171728922 bps 92.649 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.579495557273234 % 0.579 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   57.9495557273234 bps 57.950 Kbps 
Brno → Ostrava  5.82884043850003 % 5.829 %   100 bps 100.000 Gbps   5.82884043850003 bps 5.829 Gbps 
Ostrava → Brno  4.27579312924111 % 4.276 %   100 bps 100.000 Gbps   4.27579312924111 bps 4.276 Gbps 
Ostrava → Karviná  0.717668915114886 % 0.718 %   10 bps 10.000 Gbps   71.7668915114886 bps 71.767 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.926881661996924 % 0.927 %   10 bps 10.000 Gbps   92.6881661996924 bps 92.688 Mbps 
Opava → Ostrava  0.926881661996924 % 0.927 %   10 bps 10.000 Gbps   92.6881661996924 bps 92.688 Mbps 
Ostrava → Opava  0.717668915114886 % 0.718 %   10 bps 10.000 Gbps   71.7668915114886 bps 71.767 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.422499946941361 % 0.422 %   10 bps 10.000 Gbps   42.2499946941361 bps 42.250 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.7612337076949 % 2.761 %   10 bps 10.000 Gbps   276.12337076949 bps 276.123 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.90067019631741 % 3.901 %   10 bps 10.000 Gbps   390.067019631741 bps 390.067 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.33247119584939 % 1.332 %   10 bps 10.000 Gbps   133.247119584939 bps 133.247 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0213367634926129 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.13367634926129 bps 2.134 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.0890545864810356 % 0.089 %   10 bps 10.000 Gbps   8.90545864810356 bps 8.905 Mbps 
Praha → Plzeň  9.14884440181383 % 9.149 %   100 bps 100.000 Gbps   9.14884440181383 bps 9.149 Gbps 
Plzeň → Praha  5.17364992862044 % 5.174 %   100 bps 100.000 Gbps   5.17364992862043 bps 5.174 Gbps 
AMS-IX → Praha  15.2302918796125 % 15.230 %   10 bps 10.000 Gbps   1.52302918796125 bps 1.523 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.812276330529001 % 0.812 %   10 bps 10.000 Gbps   81.2276330529 bps 81.228 Mbps 
Brno → Praha  7.60625830657074 % 7.606 %   100 bps 100.000 Gbps   7.60625830657074 bps 7.606 Gbps 
Praha → Brno  11.5858655192237 % 11.586 %   100 bps 100.000 Gbps   11.5858655192236 bps 11.586 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.3999128133591 % 10.400 %   100 bps 100.000 Gbps   10.3999128133591 bps 10.400 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.77789704321006 % 4.778 %   100 bps 100.000 Gbps   4.77789704321006 bps 4.778 Gbps 
Hradec Králové → Praha  6.34539444940121 % 6.345 %   100 bps 100.000 Gbps   6.3453944494012 bps 6.345 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.39872375344919 % 5.399 %   100 bps 100.000 Gbps   5.39872375344918 bps 5.399 Gbps 
Liberec → Praha  0.21653332845418 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.653332845418 bps 21.653 Kbps 
Praha → Liberec  0.172927699376609 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2927699376609 bps 17.293 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.18998350893864 % 2.190 %   400 bps 400.000 Gbps   8.75430933645977 bps 8.754 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.822725050192584 % 0.823 %   400 bps 400.000 Gbps   3.28988236773775 bps 3.290 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216578593747835 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6578593747835 bps 21.658 Kbps 
Praha → Pardubice  0.173080688936662 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3080688936662 bps 17.308 Kbps 
Poděbrady → Praha  2.7572392628808 % 2.757 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.572392628808 bps 27.572 Mbps 
Praha → Poděbrady  13.4991378053558 % 13.499 %   1000 bps 1000.000 Mbps   134.991378053558 bps 134.991 Mbps 
Praha → Public Internet  7.55144880870035 % 7.551 %   20 bps 20.000 Gbps   1.51028976174007 bps 1.510 Gbps 
Public Internet → Praha  6.67840411459497 % 6.678 %   20 bps 20.000 Gbps   1.335680822919 bps 1.336 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.86498217736669 % 1.865 %   20 bps 20.000 Gbps   372.996435473339 bps 372.996 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.08158645088459 % 2.082 %   20 bps 20.000 Gbps   416.317290176917 bps 416.317 Mbps 
Zlín → Brno  0.835705576151098 % 0.836 %   10 bps 10.000 Gbps   83.5705576151098 bps 83.571 Mbps 
Brno → Zlín  2.3479828068503 % 2.348 %   10 bps 10.000 Gbps   234.79828068503 bps 234.798 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.206049297570601 % 0.206 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06049297570601 bps 2.060 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.21671400253232 % 1.217 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.1671400253232 bps 12.167 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  7.48046848836887 % 7.480 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.8046848836887 bps 74.805 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0536579725939102 % 0.054 %   1000 bps 1000.000 Mbps   536.579725939102 bps 536.580 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.82085120033704 % 1.821 %   10 bps 10.000 Gbps   182.085120033704 bps 182.085 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.68243139877608 % 4.682 %   10 bps 10.000 Gbps   468.243139877608 bps 468.243 Mbps 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.215308087623854 % 0.215 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.15308087623854 bps 2.153 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0494568820379951 % 0.049 %   1000 bps 1000.000 Mbps   494.568820379951 bps 494.569 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.101063679305881 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.1063679305881 bps 10.106 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100117923043406 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0117923043406 bps 10.012 Kbps 
České Budějovice → Tábor  3.12302668188671 % 3.123 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.2302668188671 bps 31.230 Mbps 
Tábor → České Budějovice  3.12450361217468 % 3.125 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.2450361217468 bps 31.245 Mbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   99.3471489340746 bps 99.347 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Sep 11 00:03:47 2021