CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/9/11

Average load for period: 2021/09/11 00:00:00 - 2021/09/11 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/09/11 00:00:00 - 2021/09/11 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/9/11
ACONET->Brno  1.965%  Brno->ACONET  5.576%  Brno->Lednice  9.530%  Lednice->Brno  28.722%  Brno->SANET  1.284%  SANET->Brno  0.574%  Brno->Vyškov  0.813%  Vyškov->Brno  0.302%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.128%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  9.344e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  2.288%  Tábor->České Budějovice  2.304%  Brno->Jihlava  0.687%  Jihlava->Brno  0.854%  České Budějovice->Jihlava  0.466%  Jihlava->České Budějovice  0.016%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.395e-3 %  Jihlava->Telč  0.209%  Telč->Jihlava  0.044%  Hradec Králové->Liberec  1.823%  Liberec->Hradec Králové  0.596%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.217e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.208e-3 %  Děčín->Most  0.273e-3 %  Most->Děčín  0.414e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.140e-3 %  Brno->Olomouc  0.193%  Olomouc->Brno  0.210%  Hradec Králové->Olomouc  0.292%  Olomouc->Hradec Králové  0.081%  Olomouc->Ostrava  4.029%  Ostrava->Olomouc  0.024%  Olomouc->Zlín  0.558%  Zlín->Olomouc  0.242e-3 %  Brno->Ostrava  6.874%  Ostrava->Brno  4.725%  Karviná->Ostrava  0.318%  Ostrava->Karviná  0.406%  Opava->Ostrava  0.318%  Ostrava->Opava  0.406%  Ostrava->Pionier  2.285%  Pionier->Ostrava  0.286%  Hradec Králové->Pardubice  1.554%  Pardubice->Hradec Králové  0.451%  Cheb->Plzeň  0.015%  Plzeň->Cheb  0.085%  Plzeň->Praha  5.290%  Praha->Plzeň  5.427%  AMS-IX->Praha  12.333%  Praha->AMS-IX  0.517%  Brno->Praha  6.350%  Praha->Brno  10.338%  České Budějovice->Praha  1.606%  Praha->České Budějovice  1.048%  GÉANT2->Praha  8.944%  Praha->GÉANT2  4.021%  Hradec Králové->Praha  2.613%  Praha->Hradec Králové  3.617%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  1.546%  Praha->Poděbrady  10.050%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.142%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.037%  Most->Ústí nad
Labem  2.688e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.002e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.219%  Ústí nad
Labem->Praha  2.103%  Brno->Zlín  1.221%  Zlín->Brno  0.493%  NIX.cz->Praha  1.323%  Praha->NIX.cz  0.560%  Praha->Public Internet  6.503%  Public Internet->Praha  5.034% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/09/11 00:00:00 - 2021/09/11 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/09/11 00:00:00 - 2021/09/11 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.96509755513559 % 1.965 %   10 bps 10.000 Gbps   196.509755513559 bps 196.510 Mbps 
Brno → ACONET  5.57593772162994 % 5.576 %   10 bps 10.000 Gbps   557.593772162994 bps 557.594 Mbps 
Brno → Lednice  9.52989930717922 % 9.530 %   1000 bps 1000.000 Mbps   95.2989930717922 bps 95.299 Mbps 
Lednice → Brno  28.7222016698011 % 28.722 %   1000 bps 1000.000 Mbps   287.222016698011 bps 287.222 Mbps 
SANET → Brno  0.574398038444685 % 0.574 %   40 bps 40.000 Gbps   229.759215377874 bps 229.759 Mbps 
Brno → SANET  1.28356546064622 % 1.284 %   40 bps 40.000 Gbps   513.426184258489 bps 513.426 Mbps 
Brno → Vyškov  0.813021240048697 % 0.813 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.13021240048697 bps 8.130 Mbps 
Vyškov → Brno  0.302183301200176 % 0.302 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.02183301200176 bps 3.022 Mbps 
Jihlava → Brno  0.85368098718364 % 0.854 %   100 bps 100.000 Gbps   853.68098718364 bps 853.681 Mbps 
Brno → Jihlava  0.686589935862858 % 0.687 %   100 bps 100.000 Gbps   686.589935862858 bps 686.590 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.394925019106865 % 0.395 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.94925019106865 bps 3.949 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181044202968624 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81044202968624 bps 1.810 Kbps 
Telč → Jihlava  0.044346827337325 % 0.044 %   1000 bps 1000.000 Mbps   443.46827337325 bps 443.468 Kbps 
Jihlava → Telč  0.208660815159709 % 0.209 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.08660815159709 bps 2.087 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0157376295159726 % 0.016 %   20 bps 20.000 Gbps   3.14752590319451 bps 3.148 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.466055231286732 % 0.466 %   20 bps 20.000 Gbps   93.2110462573464 bps 93.211 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.82328369367887 % 1.823 %   20 bps 20.000 Gbps   364.656738735774 bps 364.657 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.596161616664177 % 0.596 %   20 bps 20.000 Gbps   119.232323332835 bps 119.232 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.217116910475347 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.7116910475347 bps 21.712 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.207794329427716 % 0.208 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.7794329427716 bps 20.779 Kbps 
Děčín → Most  0.273058639194815 % 0.273 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.73058639194815 bps 2.731 Kbps 
Most → Děčín  0.414174865616919 % 0.414 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.14174865616918 bps 4.142 Kbps 
Plzeň → Most  0.1395512920015 % 0.140 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.395512920015 bps 1.396 Kbps 
Most → Plzeň  0.207812758842215 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07812758842215 bps 2.078 Kbps 
Brno → Olomouc  0.192630942734758 % 0.193 %   100 bps 100.000 Gbps   192.630942734758 bps 192.631 Mbps 
Olomouc → Brno  0.209941673077809 % 0.210 %   100 bps 100.000 Gbps   209.941673077809 bps 209.942 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.291966190830747 % 0.292 %   100 bps 100.000 Gbps   291.966190830747 bps 291.966 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0810671270708524 % 0.081 %   100 bps 100.000 Gbps   81.0671270708524 bps 81.067 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0235410893274263 % 0.024 %   20 bps 20.000 Gbps   4.70379046494478 bps 4.704 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.02856991090287 % 4.029 %   20 bps 20.000 Gbps   766.044516840695 bps 766.045 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.242315643173242 % 0.242 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.2315643173242 bps 24.232 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.558489275849174 % 0.558 %   10 bps 10.000 Gbps   55.8489275849174 bps 55.849 Mbps 
Ostrava → Brno  4.72545785637944 % 4.725 %   100 bps 100.000 Gbps   4.72545785637945 bps 4.725 Gbps 
Brno → Ostrava  6.87395284380275 % 6.874 %   100 bps 100.000 Gbps   6.87395284380275 bps 6.874 Gbps 
Ostrava → Karviná  0.406252564639279 % 0.406 %   10 bps 10.000 Gbps   40.6252564639278 bps 40.625 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.317866924721892 % 0.318 %   10 bps 10.000 Gbps   31.7866924721892 bps 31.787 Mbps 
Opava → Ostrava  0.317866924721892 % 0.318 %   10 bps 10.000 Gbps   31.7866924721892 bps 31.787 Mbps 
Ostrava → Opava  0.406252564639279 % 0.406 %   10 bps 10.000 Gbps   40.6252564639278 bps 40.625 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.285966789158007 % 0.286 %   10 bps 10.000 Gbps   28.5966789158007 bps 28.597 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.28452960255023 % 2.285 %   10 bps 10.000 Gbps   228.452960255023 bps 228.453 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  1.55417463602199 % 1.554 %   10 bps 10.000 Gbps   155.417463602199 bps 155.417 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.450798971604268 % 0.451 %   10 bps 10.000 Gbps   45.0798971604268 bps 45.080 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.015043564331606 % 0.015 %   10 bps 10.000 Gbps   1.5043564331606 bps 1.504 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.0849052723370797 % 0.085 %   10 bps 10.000 Gbps   8.49052723370797 bps 8.491 Mbps 
Praha → Plzeň  5.42695767285855 % 5.427 %   100 bps 100.000 Gbps   5.42695767285854 bps 5.427 Gbps 
Plzeň → Praha  5.28977610671188 % 5.290 %   100 bps 100.000 Gbps   5.28977610671188 bps 5.290 Gbps 
AMS-IX → Praha  12.3328701292463 % 12.333 %   10 bps 10.000 Gbps   1.23328701292463 bps 1.233 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.516926213823374 % 0.517 %   10 bps 10.000 Gbps   51.6926213823374 bps 51.693 Mbps 
Praha → Brno  10.3378451015512 % 10.338 %   100 bps 100.000 Gbps   10.3378451015512 bps 10.338 Gbps 
Brno → Praha  6.3500654220775 % 6.350 %   100 bps 100.000 Gbps   6.35006542207751 bps 6.350 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.02055034928698 % 4.021 %   100 bps 100.000 Gbps   4.02055031455108 bps 4.021 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.9440799608744 % 8.944 %   100 bps 100.000 Gbps   8.94407756376755 bps 8.944 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.6171194687401 % 3.617 %   100 bps 100.000 Gbps   3.6171194687401 bps 3.617 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.61257439906311 % 2.613 %   100 bps 100.000 Gbps   2.61257439906311 bps 2.613 Gbps 
Praha → Liberec  0.172844331226936 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2844331226936 bps 17.284 Kbps 
Liberec → Praha  0.216670876188101 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6670876188101 bps 21.667 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.32301899232468 % 1.323 %   400 bps 400.000 Gbps   5.2869914241253 bps 5.287 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.560436842236376 % 0.560 %   400 bps 400.000 Gbps   2.23886818329343 bps 2.239 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172889161864121 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2889161864121 bps 17.289 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216598143115575 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6598143115575 bps 21.660 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.54604400439706 % 1.546 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.4604400439706 bps 15.460 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.0499965531172 % 10.050 %   1000 bps 1000.000 Mbps   100.499965531172 bps 100.500 Mbps 
Praha → Public Internet  6.50332812340719 % 6.503 %   20 bps 20.000 Gbps   1.30066562468144 bps 1.301 Gbps 
Public Internet → Praha  5.03403232097368 % 5.034 %   20 bps 20.000 Gbps   1.00680646419473 bps 1.007 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.60570087458864 % 1.606 %   20 bps 20.000 Gbps   321.140174917729 bps 321.140 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.04793849902148 % 1.048 %   20 bps 20.000 Gbps   209.587699804295 bps 209.588 Mbps 
Brno → Zlín  1.22051256348476 % 1.221 %   10 bps 10.000 Gbps   122.051256348476 bps 122.051 Mbps 
Zlín → Brno  0.493102101392432 % 0.493 %   10 bps 10.000 Gbps   49.3102101392432 bps 49.310 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.142076213057699 % 0.142 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.42076213057699 bps 1.421 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.03746202122082 % 1.037 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3746202122082 bps 10.375 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.68822604711573 % 2.688 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.8822604711574 bps 26.882 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  2.00162855929607 % 2.002 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.0162855929607 bps 20.016 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.10256313075898 % 2.103 %   10 bps 10.000 Gbps   210.256313075898 bps 210.256 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.21900306966435 % 3.219 %   10 bps 10.000 Gbps   321.900306966435 bps 321.900 Mbps 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.128060563976776 % 0.128 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.28060563976776 bps 1.281 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  9.34426873173167 % 9.344 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.4426873173168 bps 93.443 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100154735094902 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0154735094902 bps 10.015 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.10106159833909 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.106159833909 bps 10.106 Kbps 
České Budějovice → Tábor  2.28808319015121 % 2.288 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.8808319015121 bps 22.881 Mbps 
Tábor → České Budějovice  2.30410422956916 % 2.304 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.0410422956916 bps 23.041 Mbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   76.9547930668592 bps 76.955 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Sep 12 00:03:42 2021