CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/9/12

Average load for period: 2021/09/12 00:00:00 - 2021/09/12 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/09/12 00:00:00 - 2021/09/12 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/9/12
ACONET->Brno  1.484%  Brno->ACONET  5.132%  Brno->Lednice  9.431%  Lednice->Brno  29.014%  Brno->SANET  1.629%  SANET->Brno  0.574%  Brno->Vyškov  1.103%  Vyškov->Brno  0.567%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.131%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  9.590e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.642%  Tábor->České Budějovice  0.678%  Brno->Jihlava  0.802%  Jihlava->Brno  1.214%  České Budějovice->Jihlava  1.093%  Jihlava->České Budějovice  0.067%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.427e-3 %  Jihlava->Telč  0.085%  Telč->Jihlava  0.036%  Hradec Králové->Liberec  2.189%  Liberec->Hradec Králové  0.738%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.209e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.212e-3 %  Děčín->Most  0.270e-3 %  Most->Děčín  0.411e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.131e-3 %  Brno->Olomouc  0.235%  Olomouc->Brno  0.183%  Hradec Králové->Olomouc  0.350%  Olomouc->Hradec Králové  0.098%  Olomouc->Ostrava  2.505%  Ostrava->Olomouc  0.028%  Olomouc->Zlín  0.608%  Zlín->Olomouc  0.230e-3 %  Brno->Ostrava  6.965%  Ostrava->Brno  4.038%  Karviná->Ostrava  0.691%  Ostrava->Karviná  0.482%  Opava->Ostrava  0.691%  Ostrava->Opava  0.482%  Ostrava->Pionier  1.528%  Pionier->Ostrava  0.291%  Hradec Králové->Pardubice  1.653%  Pardubice->Hradec Králové  0.445%  Cheb->Plzeň  0.016%  Plzeň->Cheb  0.113%  Plzeň->Praha  5.533%  Praha->Plzeň  5.058%  AMS-IX->Praha  13.750%  Praha->AMS-IX  0.440%  Brno->Praha  5.079%  Praha->Brno  10.941%  České Budějovice->Praha  1.188%  Praha->České Budějovice  1.005%  GÉANT2->Praha  6.415%  Praha->GÉANT2  4.292%  Hradec Králové->Praha  2.539%  Praha->Hradec Králové  3.247%  Liberec->Praha  0.216e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  1.919%  Praha->Poděbrady  15.260%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.301%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.258%  Most->Ústí nad
Labem  3.202e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.015%  Praha->Ústí nad
Labem  3.737%  Ústí nad
Labem->Praha  2.102%  Brno->Zlín  1.242%  Zlín->Brno  0.529%  NIX.cz->Praha  1.528%  Praha->NIX.cz  0.598%  Praha->Public Internet  5.830%  Public Internet->Praha  5.147% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/09/12 00:00:00 - 2021/09/12 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/09/12 00:00:00 - 2021/09/12 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.48394396378772 % 1.484 %   10 bps 10.000 Gbps   148.394396378772 bps 148.394 Mbps 
Brno → ACONET  5.1320351761699 % 5.132 %   10 bps 10.000 Gbps   513.203517616991 bps 513.204 Mbps 
Brno → Lednice  9.43099897753378 % 9.431 %   1000 bps 1000.000 Mbps   94.3099897753378 bps 94.310 Mbps 
Lednice → Brno  29.0144407410212 % 29.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   290.144407410212 bps 290.144 Mbps 
SANET → Brno  0.57357490666328 % 0.574 %   40 bps 40.000 Gbps   229.429962665312 bps 229.430 Mbps 
Brno → SANET  1.62911382492938 % 1.629 %   40 bps 40.000 Gbps   651.645529971752 bps 651.646 Mbps 
Brno → Vyškov  1.10262649886862 % 1.103 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.0262649886862 bps 11.026 Mbps 
Vyškov → Brno  0.566751511690318 % 0.567 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.66751511690318 bps 5.668 Mbps 
Brno → Jihlava  0.802372719445141 % 0.802 %   100 bps 100.000 Gbps   802.372719445141 bps 802.373 Mbps 
Jihlava → Brno  1.21357225015838 % 1.214 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21357225015838 bps 1.214 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.180867484796006 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.80867484796006 bps 1.809 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.426730657792839 % 0.427 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.26730657792839 bps 4.267 Kbps 
Jihlava → Telč  0.085047013924044 % 0.085 %   1000 bps 1000.000 Mbps   850.47013924044 bps 850.470 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0355264119658468 % 0.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   355.264119658468 bps 355.264 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0670978445043851 % 0.067 %   20 bps 20.000 Gbps   13.419568900877 bps 13.420 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  1.09318944856894 % 1.093 %   20 bps 20.000 Gbps   218.637889713788 bps 218.638 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.18945833094843 % 2.189 %   20 bps 20.000 Gbps   437.891666189686 bps 437.892 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.738426909276461 % 0.738 %   20 bps 20.000 Gbps   147.685381855292 bps 147.685 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.208999379668914 % 0.209 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.8999379668914 bps 20.900 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.211654213733587 % 0.212 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.1654213733587 bps 21.165 Kbps 
Most → Děčín  0.411453729809592 % 0.411 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.11453729809593 bps 4.115 Kbps 
Děčín → Most  0.269656528751487 % 0.270 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.69656528751487 bps 2.697 Kbps 
Plzeň → Most  0.130623287470033 % 0.131 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.30623287470033 bps 1.306 Kbps 
Most → Plzeň  0.207825187120687 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07825187120687 bps 2.078 Kbps 
Olomouc → Brno  0.182751250380984 % 0.183 %   100 bps 100.000 Gbps   182.751250380984 bps 182.751 Mbps 
Brno → Olomouc  0.235242605629547 % 0.235 %   100 bps 100.000 Gbps   235.242605629547 bps 235.243 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.349979305561753 % 0.350 %   100 bps 100.000 Gbps   349.979305561753 bps 349.979 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0977197767715373 % 0.098 %   100 bps 100.000 Gbps   97.7197767715373 bps 97.720 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.5045239872224 % 2.505 %   20 bps 20.000 Gbps   481.182421067658 bps 481.182 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0280016420974043 % 0.028 %   20 bps 20.000 Gbps   5.58319151053493 bps 5.583 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.607570318166194 % 0.608 %   10 bps 10.000 Gbps   60.7570318166194 bps 60.757 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.229959313762338 % 0.230 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.9959313762338 bps 22.996 Kbps 
Brno → Ostrava  6.96461738896813 % 6.965 %   100 bps 100.000 Gbps   6.96461738896813 bps 6.965 Gbps 
Ostrava → Brno  4.03786094478956 % 4.038 %   100 bps 100.000 Gbps   4.03786094478956 bps 4.038 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.690756723637555 % 0.691 %   10 bps 10.000 Gbps   69.0756723637555 bps 69.076 Mbps 
Ostrava → Karviná  0.482339759509338 % 0.482 %   10 bps 10.000 Gbps   48.2339759509338 bps 48.234 Mbps 
Ostrava → Opava  0.482339759509338 % 0.482 %   10 bps 10.000 Gbps   48.2339759509338 bps 48.234 Mbps 
Opava → Ostrava  0.690756723637555 % 0.691 %   10 bps 10.000 Gbps   69.0756723637555 bps 69.076 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.290979112290429 % 0.291 %   10 bps 10.000 Gbps   29.0979112290429 bps 29.098 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.52759866443222 % 1.528 %   10 bps 10.000 Gbps   152.759866443222 bps 152.760 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.444762094303336 % 0.445 %   10 bps 10.000 Gbps   44.4762094303336 bps 44.476 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  1.65315785166346 % 1.653 %   10 bps 10.000 Gbps   165.315785166346 bps 165.316 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0156316824413985 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.56316824413985 bps 1.563 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.113446000789953 % 0.113 %   10 bps 10.000 Gbps   11.3446000789953 bps 11.345 Mbps 
Praha → Plzeň  5.05825669786026 % 5.058 %   100 bps 100.000 Gbps   5.05825669786026 bps 5.058 Gbps 
Plzeň → Praha  5.53288142165546 % 5.533 %   100 bps 100.000 Gbps   5.53288142165546 bps 5.533 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.43976132221208 % 0.440 %   10 bps 10.000 Gbps   43.976132221208 bps 43.976 Mbps 
AMS-IX → Praha  13.7495936305774 % 13.750 %   10 bps 10.000 Gbps   1.37495936305774 bps 1.375 Gbps 
Brno → Praha  5.07858717466825 % 5.079 %   100 bps 100.000 Gbps   5.07858717466824 bps 5.079 Gbps 
Praha → Brno  10.9413305643958 % 10.941 %   100 bps 100.000 Gbps   10.9413305643958 bps 10.941 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.29191723714954 % 4.292 %   100 bps 100.000 Gbps   4.29191723714954 bps 4.292 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.41485255260823 % 6.415 %   100 bps 100.000 Gbps   6.41485255260824 bps 6.415 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.53900471015011 % 2.539 %   100 bps 100.000 Gbps   2.53900471015011 bps 2.539 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.2465866492564 % 3.247 %   100 bps 100.000 Gbps   3.2465866492564 bps 3.247 Gbps 
Liberec → Praha  0.216340397736325 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6340397736325 bps 21.634 Kbps 
Praha → Liberec  0.172644053033742 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2644053033742 bps 17.264 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.52847616502622 % 1.528 %   400 bps 400.000 Gbps   6.11390466010487 bps 6.114 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.598428751195089 % 0.598 %   400 bps 400.000 Gbps   2.39371500478036 bps 2.394 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216633112348973 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6633112348973 bps 21.663 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172824977313276 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2824977313276 bps 17.282 Kbps 
Poděbrady → Praha  1.91897285298601 % 1.919 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.1897285298601 bps 19.190 Mbps 
Praha → Poděbrady  15.2595982393614 % 15.260 %   1000 bps 1000.000 Mbps   152.595982393615 bps 152.596 Mbps 
Praha → Public Internet  5.83007822986599 % 5.830 %   20 bps 20.000 Gbps   1.1660156459732 bps 1.166 Gbps 
Public Internet → Praha  5.14701893606645 % 5.147 %   20 bps 20.000 Gbps   1.02940378721329 bps 1.029 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.18801263110353 % 1.188 %   20 bps 20.000 Gbps   237.602526220707 bps 237.603 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.004941336012 % 1.005 %   20 bps 20.000 Gbps   200.9882672024 bps 200.988 Mbps 
Zlín → Brno  0.529082869731255 % 0.529 %   10 bps 10.000 Gbps   52.9082869731256 bps 52.908 Mbps 
Brno → Zlín  1.24228532330264 % 1.242 %   10 bps 10.000 Gbps   124.228532330264 bps 124.229 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.25756555367907 % 1.258 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.5756555367907 bps 12.576 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.300943295608539 % 0.301 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.00943295608539 bps 3.009 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0150857456869824 % 0.015 %   1000 bps 1000.000 Mbps   150.857456869824 bps 150.857 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.20236843570015 % 3.202 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.0236843570015 bps 32.024 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.73729874534726 % 3.737 %   10 bps 10.000 Gbps   373.729874534726 bps 373.730 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.10237013119689 % 2.102 %   10 bps 10.000 Gbps   210.237013119688 bps 210.237 Mbps 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  9.59023326154269 % 9.590 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   95.902332615427 bps 95.902 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.131417024138783 % 0.131 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.31417024138783 bps 1.314 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100149954358643 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0149954358643 bps 10.015 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.101026001166333 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.1026001166333 bps 10.103 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.641758433266557 % 0.642 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.41758433266558 bps 6.418 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.678201230602634 % 0.678 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.78201230602634 bps 6.782 Mbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   74.4609062941188 bps 74.461 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 13 00:04:03 2021