CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/9/13

Average load for period: 2021/09/13 00:00:00 - 2021/09/13 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/09/13 00:00:00 - 2021/09/13 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/9/13
ACONET->Brno  1.984%  Brno->ACONET  7.816%  Brno->Lednice  6.349%  Lednice->Brno  28.317%  Brno->SANET  4.616%  SANET->Brno  1.079%  Brno->Vyškov  8.266%  Vyškov->Brno  0.749%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.191%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.017%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.502%  Tábor->České Budějovice  0.331%  Brno->Jihlava  1.475%  Jihlava->Brno  1.189%  České Budějovice->Jihlava  0.653%  Jihlava->České Budějovice  0.259%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.209e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.514e-3 %  Jihlava->Telč  0.516%  Telč->Jihlava  0.094%  Hradec Králové->Liberec  2.726%  Liberec->Hradec Králové  0.765%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.034e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.319e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.401e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.103e-3 %  Brno->Olomouc  0.533%  Olomouc->Brno  0.155%  Hradec Králové->Olomouc  0.715%  Olomouc->Hradec Králové  0.147%  Olomouc->Ostrava  2.831%  Ostrava->Olomouc  0.119%  Olomouc->Zlín  1.271%  Zlín->Olomouc  0.615e-3 %  Brno->Ostrava  8.945%  Ostrava->Brno  5.013%  Karviná->Ostrava  0.751%  Ostrava->Karviná  0.805%  Opava->Ostrava  0.751%  Ostrava->Opava  0.805%  Ostrava->Pionier  1.973%  Pionier->Ostrava  0.391%  Hradec Králové->Pardubice  4.655%  Pardubice->Hradec Králové  0.961%  Cheb->Plzeň  0.025%  Plzeň->Cheb  0.188%  Plzeň->Praha  4.988%  Praha->Plzeň  7.595%  AMS-IX->Praha  16.230%  Praha->AMS-IX  0.550%  Brno->Praha  8.042%  Praha->Brno  16.689%  České Budějovice->Praha  0.613%  Praha->České Budějovice  2.202%  GÉANT2->Praha  6.332%  Praha->GÉANT2  5.246%  Hradec Králové->Praha  5.370%  Praha->Hradec Králové  6.014%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.854%  Praha->Poděbrady  17.100%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.654%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.476%  Most->Ústí nad
Labem  4.102e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.020%  Praha->Ústí nad
Labem  6.020%  Ústí nad
Labem->Praha  4.117%  Brno->Zlín  3.960%  Zlín->Brno  1.026%  NIX.cz->Praha  3.002%  Praha->NIX.cz  1.025%  Praha->Public Internet  7.013%  Public Internet->Praha  8.327% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/09/13 00:00:00 - 2021/09/13 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/09/13 00:00:00 - 2021/09/13 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.98350888716757 % 1.984 %   10 bps 10.000 Gbps   198.350888716757 bps 198.351 Mbps 
Brno → ACONET  7.81559701733758 % 7.816 %   10 bps 10.000 Gbps   781.559701733758 bps 781.560 Mbps 
Brno → Lednice  6.34862917626568 % 6.349 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.4862917626568 bps 63.486 Mbps 
Lednice → Brno  28.3170119864973 % 28.317 %   1000 bps 1000.000 Mbps   283.170119864973 bps 283.170 Mbps 
Brno → SANET  4.61645221981964 % 4.616 %   40 bps 40.000 Gbps   1.84658088792786 bps 1.847 Gbps 
SANET → Brno  1.07906081525012 % 1.079 %   40 bps 40.000 Gbps   431.624326100049 bps 431.624 Mbps 
Brno → Vyškov  8.26590904030215 % 8.266 %   1000 bps 1000.000 Mbps   82.6590904030216 bps 82.659 Mbps 
Vyškov → Brno  0.748896069633471 % 0.749 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.48896069633471 bps 7.489 Mbps 
Brno → Jihlava  1.47504808697738 % 1.475 %   100 bps 100.000 Gbps   1.47504808697738 bps 1.475 Gbps 
Jihlava → Brno  1.1894375520727 % 1.189 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1894375520727 bps 1.189 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.209315026482211 % 0.209 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.09315026482211 bps 2.093 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.514180280442282 % 0.514 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.14180280442282 bps 5.142 Kbps 
Jihlava → Telč  0.516111953910726 % 0.516 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.16111953910725 bps 5.161 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0936736801963556 % 0.094 %   1000 bps 1000.000 Mbps   936.736801963556 bps 936.737 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.258583247737932 % 0.259 %   20 bps 20.000 Gbps   51.7166495475864 bps 51.717 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.652603184932462 % 0.653 %   20 bps 20.000 Gbps   130.520636986492 bps 130.521 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.764867456163465 % 0.765 %   20 bps 20.000 Gbps   152.973491232693 bps 152.973 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.72568568238538 % 2.726 %   20 bps 20.000 Gbps   545.137136477076 bps 545.137 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.03433215769874 % 1.034 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   103.433215769874 bps 103.433 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.31949903015261 % 0.319 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   31.9499030152611 bps 31.950 Kbps 
Děčín → Most  0.260168177919509 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60168177919509 bps 2.602 Kbps 
Most → Děčín  0.400741924919145 % 0.401 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.00741924919145 bps 4.007 Kbps 
Most → Plzeň  0.207801759661528 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07801759661528 bps 2.078 Kbps 
Plzeň → Most  0.1028168549778 % 0.103 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.028168549778 bps 1.028 Kbps 
Olomouc → Brno  0.154930151546705 % 0.155 %   100 bps 100.000 Gbps   154.930151546705 bps 154.930 Mbps 
Brno → Olomouc  0.532616433513401 % 0.533 %   100 bps 100.000 Gbps   532.616433513401 bps 532.616 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.714603889523524 % 0.715 %   100 bps 100.000 Gbps   714.603889523525 bps 714.604 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.147265315760181 % 0.147 %   100 bps 100.000 Gbps   147.265315760181 bps 147.265 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.83146973625167 % 2.831 %   20 bps 20.000 Gbps   560.049825796743 bps 560.050 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.118797462442039 % 0.119 %   20 bps 20.000 Gbps   23.734825454315 bps 23.735 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.27095782666649 % 1.271 %   10 bps 10.000 Gbps   127.095782666649 bps 127.096 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.615460019461296 % 0.615 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   61.5460019461296 bps 61.546 Kbps 
Ostrava → Brno  5.01261108709099 % 5.013 %   100 bps 100.000 Gbps   5.01261108709099 bps 5.013 Gbps 
Brno → Ostrava  8.94502957627316 % 8.945 %   100 bps 100.000 Gbps   8.94502957627316 bps 8.945 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.751359584316601 % 0.751 %   10 bps 10.000 Gbps   75.1359584316601 bps 75.136 Mbps 
Ostrava → Karviná  0.804755840784437 % 0.805 %   10 bps 10.000 Gbps   80.4755840784437 bps 80.476 Mbps 
Opava → Ostrava  0.751359584316601 % 0.751 %   10 bps 10.000 Gbps   75.1359584316601 bps 75.136 Mbps 
Ostrava → Opava  0.804755840784437 % 0.805 %   10 bps 10.000 Gbps   80.4755840784437 bps 80.476 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.97269898778778 % 1.973 %   10 bps 10.000 Gbps   197.269898778778 bps 197.270 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.391115281480485 % 0.391 %   10 bps 10.000 Gbps   39.1115281480485 bps 39.112 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.961230448219953 % 0.961 %   10 bps 10.000 Gbps   96.1230448219954 bps 96.123 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.65461605386284 % 4.655 %   10 bps 10.000 Gbps   465.461605386284 bps 465.462 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0254027948438025 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.54027948438025 bps 2.540 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.18779140943455 % 0.188 %   10 bps 10.000 Gbps   18.779140943455 bps 18.779 Mbps 
Praha → Plzeň  7.59543213296247 % 7.595 %   100 bps 100.000 Gbps   7.59543213296247 bps 7.595 Gbps 
Plzeň → Praha  4.98842245431524 % 4.988 %   100 bps 100.000 Gbps   4.98842245431524 bps 4.988 Gbps 
AMS-IX → Praha  16.2297391104064 % 16.230 %   10 bps 10.000 Gbps   1.62297391104064 bps 1.623 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.549944353508377 % 0.550 %   10 bps 10.000 Gbps   54.9944353508378 bps 54.994 Mbps 
Praha → Brno  16.6888422231984 % 16.689 %   100 bps 100.000 Gbps   16.6888422231984 bps 16.689 Gbps 
Brno → Praha  8.04174291992087 % 8.042 %   100 bps 100.000 Gbps   8.04174291992087 bps 8.042 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.33220184195783 % 6.332 %   100 bps 100.000 Gbps   6.33220047670667 bps 6.332 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.24615068562255 % 5.246 %   100 bps 100.000 Gbps   5.24615065226869 bps 5.246 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.01363520608021 % 6.014 %   100 bps 100.000 Gbps   6.0136352060802 bps 6.014 Gbps 
Hradec Králové → Praha  5.36993601322267 % 5.370 %   100 bps 100.000 Gbps   5.36993601322267 bps 5.370 Gbps 
Praha → Liberec  0.172233626359661 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2233626359661 bps 17.223 Kbps 
Liberec → Praha  0.216539332519014 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6539332519014 bps 21.654 Kbps 
NIX.cz → Praha  3.00161944657638 % 3.002 %   400 bps 400.000 Gbps   11.9760414400483 bps 11.976 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.02525422375923 % 1.025 %   400 bps 400.000 Gbps   4.08847212184073 bps 4.088 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216324304302513 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6324304302513 bps 21.632 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172095247012421 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2095247012421 bps 17.210 Kbps 
Praha → Poděbrady  17.1004233768834 % 17.100 %   1000 bps 1000.000 Mbps   171.004233768834 bps 171.004 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.85373215590883 % 2.854 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.5373215590883 bps 28.537 Mbps 
Praha → Public Internet  7.01293354804626 % 7.013 %   20 bps 20.000 Gbps   1.40258670960925 bps 1.403 Gbps 
Public Internet → Praha  8.32677688941734 % 8.327 %   20 bps 20.000 Gbps   1.66535537788347 bps 1.665 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.612504629972817 % 0.613 %   20 bps 20.000 Gbps   122.500925994563 bps 122.501 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.20217176556256 % 2.202 %   20 bps 20.000 Gbps   440.434353112512 bps 440.434 Mbps 
Zlín → Brno  1.02608652360094 % 1.026 %   10 bps 10.000 Gbps   102.608652360094 bps 102.609 Mbps 
Brno → Zlín  3.96022110751199 % 3.960 %   10 bps 10.000 Gbps   396.022110751199 bps 396.022 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.654262065566657 % 0.654 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.54262065566658 bps 6.543 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.47586134745431 % 1.476 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.7586134745431 bps 14.759 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.10162262480903 % 4.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.0162262480903 bps 41.016 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0198120589200703 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   198.120589200703 bps 198.121 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  4.11743390712475 % 4.117 %   10 bps 10.000 Gbps   411.743390712475 bps 411.743 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.01959763223878 % 6.020 %   10 bps 10.000 Gbps   601.959763223878 bps 601.960 Mbps 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.191172870488633 % 0.191 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.91172870488633 bps 1.912 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0167744639119985 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   167.744639119985 bps 167.745 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100103850814129 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0103850814129 bps 10.010 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100705140443336 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0705140443336 bps 10.071 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.501561950588364 % 0.502 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.01561950588364 bps 5.016 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.331062765462236 % 0.331 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.31062765462236 bps 3.311 Mbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   107.988151743942 bps 107.988 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Sep 14 00:04:05 2021