CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/9/14

Average load for period: 2021/09/14 00:00:00 - 2021/09/14 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/09/14 00:00:00 - 2021/09/14 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/9/14
ACONET->Brno  1.932%  Brno->ACONET  8.194%  Brno->Lednice  7.212%  Lednice->Brno  27.598%  Brno->SANET  3.471%  SANET->Brno  1.074%  Brno->Vyškov  7.903%  Vyškov->Brno  0.721%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.286%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.033%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.579%  Tábor->České Budějovice  0.154%  Brno->Jihlava  1.378%  Jihlava->Brno  1.309%  České Budějovice->Jihlava  0.460%  Jihlava->České Budějovice  0.122%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.182e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.548e-3 %  Jihlava->Telč  0.577%  Telč->Jihlava  0.085%  Hradec Králové->Liberec  3.125%  Liberec->Hradec Králové  0.767%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.432e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.275e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.399e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  0.626%  Olomouc->Brno  0.214%  Hradec Králové->Olomouc  0.868%  Olomouc->Hradec Králové  0.228%  Olomouc->Ostrava  3.763%  Ostrava->Olomouc  0.158%  Olomouc->Zlín  1.522%  Zlín->Olomouc  0.549e-3 %  Brno->Ostrava  3.766%  Ostrava->Brno  2.318%  Karviná->Ostrava  0.572%  Ostrava->Karviná  0.600%  Opava->Ostrava  0.572%  Ostrava->Opava  0.600%  Ostrava->Pionier  1.691%  Pionier->Ostrava  0.588%  Hradec Králové->Pardubice  5.340%  Pardubice->Hradec Králové  1.016%  Cheb->Plzeň  0.071%  Plzeň->Cheb  7.094%  Plzeň->Praha  0.952%  Praha->Plzeň  3.982%  AMS-IX->Praha  17.555%  Praha->AMS-IX  0.614%  Brno->Praha  4.642%  Praha->Brno  11.084%  České Budějovice->Praha  0.729%  Praha->České Budějovice  2.197%  GÉANT2->Praha  6.973%  Praha->GÉANT2  4.442%  Hradec Králové->Praha  3.269%  Praha->Hradec Králové  6.000%  Liberec->Praha  0.216e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.674%  Praha->Poděbrady  17.655%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.013%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.071%  Most->Ústí nad
Labem  5.514e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.024%  Praha->Ústí nad
Labem  5.938%  Ústí nad
Labem->Praha  1.981%  Brno->Zlín  3.481%  Zlín->Brno  0.999%  NIX.cz->Praha  2.973%  Praha->NIX.cz  1.094%  Praha->Public Internet  5.152%  Public Internet->Praha  9.250% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/09/14 00:00:00 - 2021/09/14 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/09/14 00:00:00 - 2021/09/14 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.93163313639403 % 1.932 %   10 bps 10.000 Gbps   193.163313639403 bps 193.163 Mbps 
Brno → ACONET  8.19379801078565 % 8.194 %   10 bps 10.000 Gbps   819.379801078566 bps 819.380 Mbps 
Lednice → Brno  27.5979474948311 % 27.598 %   1000 bps 1000.000 Mbps   275.979474948311 bps 275.979 Mbps 
Brno → Lednice  7.21204858902928 % 7.212 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.1204858902928 bps 72.120 Mbps 
SANET → Brno  1.07382537452373 % 1.074 %   40 bps 40.000 Gbps   429.530149809493 bps 429.530 Mbps 
Brno → SANET  3.47083211947273 % 3.471 %   40 bps 40.000 Gbps   1.38833284778909 bps 1.388 Gbps 
Vyškov → Brno  0.721020219046907 % 0.721 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.21020219046907 bps 7.210 Mbps 
Brno → Vyškov  7.90290569820483 % 7.903 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.0290569820482 bps 79.029 Mbps 
Jihlava → Brno  1.30937797764578 % 1.309 %   100 bps 100.000 Gbps   1.30937797764577 bps 1.309 Gbps 
Brno → Jihlava  1.37770483774338 % 1.378 %   100 bps 100.000 Gbps   1.37770483774338 bps 1.378 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.547642150634705 % 0.548 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.47642150634705 bps 5.476 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181646278697923 % 0.182 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81646278697923 bps 1.816 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0846092621066732 % 0.085 %   1000 bps 1000.000 Mbps   846.092621066732 bps 846.093 Kbps 
Jihlava → Telč  0.577295557392394 % 0.577 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.77295557392394 bps 5.773 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.459549815648654 % 0.460 %   20 bps 20.000 Gbps   91.9099631297308 bps 91.910 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.122015135677559 % 0.122 %   20 bps 20.000 Gbps   24.4030271355118 bps 24.403 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.767426324793594 % 0.767 %   20 bps 20.000 Gbps   153.485264958719 bps 153.485 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.12548256656716 % 3.125 %   20 bps 20.000 Gbps   625.096513313431 bps 625.097 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.274673131570126 % 0.275 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.4673131570125 bps 27.467 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.431905199916957 % 0.432 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   43.1905199916957 bps 43.191 Kbps 
Děčín → Most  0.260171517652386 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60171517652386 bps 2.602 Kbps 
Most → Děčín  0.398582158875398 % 0.399 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.98582158875398 bps 3.986 Kbps 
Most → Plzeň  0.207990857182105 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07990857182105 bps 2.080 Kbps 
Plzeň → Most  0.102441301926155 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02441301926155 bps 1.024 Kbps 
Brno → Olomouc  0.626277474511491 % 0.626 %   100 bps 100.000 Gbps   626.277474511491 bps 626.277 Mbps 
Olomouc → Brno  0.214401353135862 % 0.214 %   100 bps 100.000 Gbps   214.401353135862 bps 214.401 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.867776786264189 % 0.868 %   100 bps 100.000 Gbps   867.776786264189 bps 867.777 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.227957646517571 % 0.228 %   100 bps 100.000 Gbps   227.957646517571 bps 227.958 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.76250047614519 % 3.763 %   20 bps 20.000 Gbps   748.200717554578 bps 748.201 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.158392275639986 % 0.158 %   20 bps 20.000 Gbps   31.6784551279972 bps 31.678 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.52234786974928 % 1.522 %   10 bps 10.000 Gbps   152.234786974928 bps 152.235 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.549445919821327 % 0.549 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   54.9445919821327 bps 54.945 Kbps 
Brno → Ostrava  3.76567170638793 % 3.766 %   100 bps 100.000 Gbps   3.76567170638794 bps 3.766 Gbps 
Ostrava → Brno  2.31838723046395 % 2.318 %   100 bps 100.000 Gbps   2.31838723046395 bps 2.318 Gbps 
Ostrava → Karviná  0.600000119266431 % 0.600 %   10 bps 10.000 Gbps   60.0000119266431 bps 60.000 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.572062927305436 % 0.572 %   10 bps 10.000 Gbps   57.2062927305436 bps 57.206 Mbps 
Ostrava → Opava  0.600000119266431 % 0.600 %   10 bps 10.000 Gbps   60.0000119266431 bps 60.000 Mbps 
Opava → Ostrava  0.572062927305436 % 0.572 %   10 bps 10.000 Gbps   57.2062927305436 bps 57.206 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.69140784677667 % 1.691 %   10 bps 10.000 Gbps   169.140784677667 bps 169.141 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.587872191944765 % 0.588 %   10 bps 10.000 Gbps   58.7872191944765 bps 58.787 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  5.34031363045724 % 5.340 %   10 bps 10.000 Gbps   534.031363045724 bps 534.031 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.01560652494392 % 1.016 %   10 bps 10.000 Gbps   101.560652494392 bps 101.561 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0708515909688971 % 0.071 %   10 bps 10.000 Gbps   7.08515909688971 bps 7.085 Mbps 
Plzeň → Cheb  7.0938595311875 % 7.094 %   10 bps 10.000 Gbps   709.38595311875 bps 709.386 Mbps 
Praha → Plzeň  3.98196477016188 % 3.982 %   100 bps 100.000 Gbps   3.98196477016188 bps 3.982 Gbps 
Plzeň → Praha  0.952463797729052 % 0.952 %   100 bps 100.000 Gbps   952.463797729052 bps 952.464 Mbps 
AMS-IX → Praha  17.5552844847036 % 17.555 %   10 bps 10.000 Gbps   1.75552844847036 bps 1.756 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.613519439415004 % 0.614 %   10 bps 10.000 Gbps   61.3519439415004 bps 61.352 Mbps 
Brno → Praha  4.64154995620187 % 4.642 %   100 bps 100.000 Gbps   4.64154995620187 bps 4.642 Gbps 
Praha → Brno  11.0839091334241 % 11.084 %   100 bps 100.000 Gbps   11.0839091334241 bps 11.084 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.9734943795704 % 6.973 %   100 bps 100.000 Gbps   6.9734911994873 bps 6.973 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.44201067520395 % 4.442 %   100 bps 100.000 Gbps   4.44201057372817 bps 4.442 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.26897913702643 % 3.269 %   100 bps 100.000 Gbps   3.26897913702643 bps 3.269 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.99962242036812 % 6.000 %   100 bps 100.000 Gbps   5.99962242036812 bps 6.000 Gbps 
Praha → Liberec  0.172285571567386 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2285571567386 bps 17.229 Kbps 
Liberec → Praha  0.216455530076617 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6455530076617 bps 21.646 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.97295179151383 % 2.973 %   400 bps 400.000 Gbps   11.8845771816676 bps 11.885 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.0935289036192 % 1.094 %   400 bps 400.000 Gbps   4.3724100210107 bps 4.372 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172331868556746 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2331868556746 bps 17.233 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216374864441007 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6374864441007 bps 21.637 Kbps 
Poděbrady → Praha  2.67437031685845 % 2.674 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.7437031685845 bps 26.744 Mbps 
Praha → Poděbrady  17.655362603905 % 17.655 %   1000 bps 1000.000 Mbps   176.55362603905 bps 176.554 Mbps 
Public Internet → Praha  9.25006985288533 % 9.250 %   20 bps 20.000 Gbps   1.85001397057706 bps 1.850 Gbps 
Praha → Public Internet  5.15205075679543 % 5.152 %   20 bps 20.000 Gbps   1.03041015135909 bps 1.030 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.729028073892745 % 0.729 %   20 bps 20.000 Gbps   145.805614778549 bps 145.806 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.19668209998382 % 2.197 %   20 bps 20.000 Gbps   439.336419996765 bps 439.336 Mbps 
Brno → Zlín  3.48096530362706 % 3.481 %   10 bps 10.000 Gbps   348.096530362706 bps 348.097 Mbps 
Zlín → Brno  0.999376569458894 % 0.999 %   10 bps 10.000 Gbps   99.9376569458895 bps 99.938 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.07146134177835 % 2.071 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.7146134177835 bps 20.715 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.01299182324798 % 1.013 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1299182324798 bps 10.130 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0241034357305711 % 0.024 %   1000 bps 1000.000 Mbps   241.034357305711 bps 241.034 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.51359008977984 % 5.514 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.1359008977984 bps 55.136 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.98139577516647 % 1.981 %   10 bps 10.000 Gbps   198.139577516646 bps 198.140 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.93839461669273 % 5.938 %   10 bps 10.000 Gbps   593.839461669272 bps 593.839 Mbps 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0334538806694093 % 0.033 %   1000 bps 1000.000 Mbps   334.538806694093 bps 334.539 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.285609523999096 % 0.286 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.85609523999096 bps 2.856 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100139744107717 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0139744107717 bps 10.014 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100664502057174 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0664502057174 bps 10.066 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.15368037700385 % 0.154 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.53680377003851 bps 1.537 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.579267777012601 % 0.579 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.79267777012601 bps 5.793 Mbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   81.9889683878318 bps 81.989 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Sep 15 00:03:39 2021