CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/10/9

Average load for period: 2021/10/09 00:00:00 - 2021/10/09 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/10/09 00:00:00 - 2021/10/09 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/10/9
ACONET->Brno  2.191%  Brno->ACONET  6.318%  Brno->Lednice  10.130%  Lednice->Brno  29.436%  Brno->SANET  2.456%  SANET->Brno  1.132%  Brno->Vyškov  1.179%  Vyškov->Brno  0.956%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.733%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.061%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.153%  Tábor->České Budějovice  0.088%  Brno->Jihlava  0.896%  Jihlava->Brno  0.887%  České Budějovice->Jihlava  0.422%  Jihlava->České Budějovice  0.025%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.440e-3 %  Jihlava->Telč  0.307%  Telč->Jihlava  0.089%  Hradec Králové->Liberec  2.541%  Liberec->Hradec Králové  0.658%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.260e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.210e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.398e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.099e-3 %  Brno->Olomouc  0.305%  Olomouc->Brno  0.205%  Hradec Králové->Olomouc  0.688%  Olomouc->Hradec Králové  0.266%  Olomouc->Ostrava  3.074%  Ostrava->Olomouc  0.229%  Olomouc->Zlín  0.779%  Zlín->Olomouc  0.294e-3 %  Brno->Ostrava  3.167%  Ostrava->Brno  3.544%  Karviná->Ostrava  0.392%  Ostrava->Karviná  0.492%  Opava->Ostrava  0.392%  Ostrava->Opava  0.492%  Ostrava->Pionier  3.144%  Pionier->Ostrava  2.372%  Hradec Králové->Pardubice  2.590%  Pardubice->Hradec Králové  2.644%  Cheb->Plzeň  0.020%  Plzeň->Cheb  0.082%  Plzeň->Praha  2.853%  Praha->Plzeň  2.801%  AMS-IX->Praha  15.950%  Praha->AMS-IX  0.632%  Brno->Praha  5.794%  Praha->Brno  9.978%  České Budějovice->Praha  0.372%  Praha->České Budějovice  1.846%  GÉANT2->Praha  17.054%  Praha->GÉANT2  7.444%  Hradec Králové->Praha  2.658%  Praha->Hradec Králové  3.624%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  2.431%  Praha->Poděbrady  14.584%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.186%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.812%  Most->Ústí nad
Labem  2.516e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.213e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.053%  Ústí nad
Labem->Praha  2.038%  Brno->Zlín  1.889%  Zlín->Brno  0.629%  NIX.cz->Praha  2.033%  Praha->NIX.cz  0.837%  Praha->Public Internet  6.792%  Public Internet->Praha  6.435% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/10/09 00:00:00 - 2021/10/09 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/10/09 00:00:00 - 2021/10/09 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  6.31843708991514 % 6.318 %   10 bps 10.000 Gbps   631.843708991514 bps 631.844 Mbps 
ACONET → Brno  2.19118496208148 % 2.191 %   10 bps 10.000 Gbps   219.118496208148 bps 219.118 Mbps 
Brno → Lednice  10.130057954638 % 10.130 %   1000 bps 1000.000 Mbps   101.30057954638 bps 101.301 Mbps 
Lednice → Brno  29.4358938977875 % 29.436 %   1000 bps 1000.000 Mbps   294.358938977875 bps 294.359 Mbps 
SANET → Brno  1.13168091250569 % 1.132 %   40 bps 40.000 Gbps   452.672365002278 bps 452.672 Mbps 
Brno → SANET  2.45632788239729 % 2.456 %   40 bps 40.000 Gbps   982.531152958918 bps 982.531 Mbps 
Vyškov → Brno  0.956422203396283 % 0.956 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.56422203396283 bps 9.564 Mbps 
Brno → Vyškov  1.17877552524005 % 1.179 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.7877552524005 bps 11.788 Mbps 
Brno → Jihlava  0.896343158381156 % 0.896 %   100 bps 100.000 Gbps   896.343158381156 bps 896.343 Mbps 
Jihlava → Brno  0.8872276619826 % 0.887 %   100 bps 100.000 Gbps   887.2276619826 bps 887.228 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.439990099122697 % 0.440 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.39990099122697 bps 4.400 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.180985424023091 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.80985424023091 bps 1.810 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0886141423624996 % 0.089 %   1000 bps 1000.000 Mbps   886.141423624996 bps 886.141 Kbps 
Jihlava → Telč  0.306621939213423 % 0.307 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.06621939213422 bps 3.066 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0248483643436565 % 0.025 %   20 bps 20.000 Gbps   4.9696728687313 bps 4.970 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.421774521573896 % 0.422 %   20 bps 20.000 Gbps   84.3549043147791 bps 84.355 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.54118915840005 % 2.541 %   20 bps 20.000 Gbps   508.23783168001 bps 508.238 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.65811790503302 % 0.658 %   20 bps 20.000 Gbps   131.623581006604 bps 131.624 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.209736688075742 % 0.210 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.9736688075742 bps 20.974 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.2598376627106 % 0.260 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.98376627106 bps 25.984 Kbps 
Děčín → Most  0.259392960812285 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59392960812285 bps 2.594 Kbps 
Most → Děčín  0.397842169093815 % 0.398 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.97842169093816 bps 3.978 Kbps 
Plzeň → Most  0.0992142929284712 % 0.099 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   992.142929284712 bps 992.143 bps 
Most → Plzeň  0.206829561299299 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06829561299299 bps 2.068 Kbps 
Olomouc → Brno  0.204640859042833 % 0.205 %   100 bps 100.000 Gbps   204.640859042833 bps 204.641 Mbps 
Brno → Olomouc  0.305109031960097 % 0.305 %   100 bps 100.000 Gbps   305.109031960097 bps 305.109 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.688432006585535 % 0.688 %   100 bps 100.000 Gbps   688.432006585535 bps 688.432 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.266469085251242 % 0.266 %   100 bps 100.000 Gbps   266.469085251241 bps 266.469 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.229244812492596 % 0.229 %   20 bps 20.000 Gbps   45.1424795886213 bps 45.142 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.07405682961988 % 3.074 %   20 bps 20.000 Gbps   612.592721192065 bps 612.593 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.294202140732411 % 0.294 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   29.420214073241 bps 29.420 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.779466238482059 % 0.779 %   10 bps 10.000 Gbps   77.9466238482058 bps 77.947 Mbps 
Brno → Ostrava  3.1671774017024 % 3.167 %   100 bps 100.000 Gbps   3.1671774017024 bps 3.167 Gbps 
Ostrava → Brno  3.54444083671789 % 3.544 %   100 bps 100.000 Gbps   3.54444083671789 bps 3.544 Gbps 
Ostrava → Karviná  0.491947326568123 % 0.492 %   10 bps 10.000 Gbps   49.1947326568123 bps 49.195 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.392225216451053 % 0.392 %   10 bps 10.000 Gbps   39.2225216451052 bps 39.223 Mbps 
Opava → Ostrava  0.392225216451053 % 0.392 %   10 bps 10.000 Gbps   39.2225216451052 bps 39.223 Mbps 
Ostrava → Opava  0.491947326568123 % 0.492 %   10 bps 10.000 Gbps   49.1947326568123 bps 49.195 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.37212707739862 % 2.372 %   10 bps 10.000 Gbps   237.212707739862 bps 237.213 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.14352173878885 % 3.144 %   10 bps 10.000 Gbps   314.352173878885 bps 314.352 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.58971264618302 % 2.590 %   10 bps 10.000 Gbps   258.971264618302 bps 258.971 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  2.64412538947338 % 2.644 %   10 bps 10.000 Gbps   264.412538947338 bps 264.413 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.0824072429399931 % 0.082 %   10 bps 10.000 Gbps   8.24072429399931 bps 8.241 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0197027309737441 % 0.020 %   10 bps 10.000 Gbps   1.97027309737441 bps 1.970 Mbps 
Plzeň → Praha  2.85296838395583 % 2.853 %   100 bps 100.000 Gbps   2.85296838395583 bps 2.853 Gbps 
Praha → Plzeň  2.8011222021106 % 2.801 %   100 bps 100.000 Gbps   2.8011222021106 bps 2.801 Gbps 
AMS-IX → Praha  15.9502426160012 % 15.950 %   10 bps 10.000 Gbps   1.59502426160012 bps 1.595 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.631625726912892 % 0.632 %   10 bps 10.000 Gbps   63.1625726912893 bps 63.163 Mbps 
Brno → Praha  5.79436236847008 % 5.794 %   100 bps 100.000 Gbps   5.79436236847008 bps 5.794 Gbps 
Praha → Brno  9.97752306066684 % 9.978 %   100 bps 100.000 Gbps   9.97752306066683 bps 9.978 Gbps 
GÉANT2 → Praha  17.0544950832595 % 17.054 %   100 bps 100.000 Gbps   17.0544894046998 bps 17.054 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.44371230701528 % 7.444 %   100 bps 100.000 Gbps   7.44371227414165 bps 7.444 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.62419359889625 % 3.624 %   100 bps 100.000 Gbps   3.62419359889625 bps 3.624 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.65811656576708 % 2.658 %   100 bps 100.000 Gbps   2.65811656576708 bps 2.658 Gbps 
Liberec → Praha  0.216755047453436 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6755047453436 bps 21.676 Kbps 
Praha → Liberec  0.17219136047236 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.219136047236 bps 17.219 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.03337493394452 % 2.033 %   400 bps 400.000 Gbps   8.10653498148337 bps 8.107 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.837147398306697 % 0.837 %   400 bps 400.000 Gbps   3.33977275472886 bps 3.340 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172533003217344 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2533003217344 bps 17.253 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216625188439208 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6625188439208 bps 21.663 Kbps 
Poděbrady → Praha  2.43145789249734 % 2.431 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.3145789249734 bps 24.315 Mbps 
Praha → Poděbrady  14.5839358900687 % 14.584 %   1000 bps 1000.000 Mbps   145.839358900687 bps 145.839 Mbps 
Public Internet → Praha  6.43525814488357 % 6.435 %   20 bps 20.000 Gbps   1.28705162897671 bps 1.287 Gbps 
Praha → Public Internet  6.79197711045806 % 6.792 %   20 bps 20.000 Gbps   1.35839542209161 bps 1.358 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.84602775122885 % 1.846 %   20 bps 20.000 Gbps   369.205550245769 bps 369.206 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.372122224917366 % 0.372 %   20 bps 20.000 Gbps   74.4244449834733 bps 74.424 Mbps 
Zlín → Brno  0.628617929272824 % 0.629 %   10 bps 10.000 Gbps   62.8617929272824 bps 62.862 Mbps 
Brno → Zlín  1.88911783377063 % 1.889 %   10 bps 10.000 Gbps   188.911783377063 bps 188.912 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.811851583814078 % 0.812 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.11851583814078 bps 8.119 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.185844991099491 % 0.186 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.85844991099491 bps 1.858 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.21273358132381 % 1.213 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.1273358132381 bps 12.127 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.51592639445601 % 2.516 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.15926394456 bps 25.159 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.03820124004125 % 2.038 %   10 bps 10.000 Gbps   203.820124004125 bps 203.820 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.05329892210059 % 4.053 %   10 bps 10.000 Gbps   405.329892210059 bps 405.330 Mbps 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.732755142836428 % 0.733 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.32755142836428 bps 7.328 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0614014063431201 % 0.061 %   1000 bps 1000.000 Mbps   614.014063431201 bps 614.014 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100893585537383 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0893585537383 bps 10.089 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100151003188214 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0151003188214 bps 10.015 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.087545078688987 % 0.088 %   1000 bps 1000.000 Mbps   875.45078688987 bps 875.451 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.153231346462244 % 0.153 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.53231346462244 bps 1.532 Mbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   84.8455223501484 bps 84.846 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Oct 10 00:03:46 2021