CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/10/10

Average load for period: 2021/10/10 00:00:00 - 2021/10/10 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/10/10 00:00:00 - 2021/10/10 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/10/10
ACONET->Brno  3.121%  Brno->ACONET  6.702%  Brno->Lednice  10.862%  Lednice->Brno  29.835%  Brno->SANET  3.134%  SANET->Brno  1.088%  Brno->Vyškov  2.766%  Vyškov->Brno  0.696%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.749%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.050%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.049%  Tábor->České Budějovice  0.071%  Brno->Jihlava  0.892%  Jihlava->Brno  1.028%  České Budějovice->Jihlava  0.681%  Jihlava->České Budějovice  0.071%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.489e-3 %  Jihlava->Telč  0.229%  Telč->Jihlava  0.039%  Hradec Králové->Liberec  4.102%  Liberec->Hradec Králové  0.914%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.212e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.214e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.400e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.103e-3 %  Brno->Olomouc  0.433%  Olomouc->Brno  0.170%  Hradec Králové->Olomouc  0.817%  Olomouc->Hradec Králové  0.137%  Olomouc->Ostrava  3.599%  Ostrava->Olomouc  0.055%  Olomouc->Zlín  0.779%  Zlín->Olomouc  0.444e-3 %  Brno->Ostrava  2.138%  Ostrava->Brno  2.498%  Karviná->Ostrava  0.769%  Ostrava->Karviná  0.737%  Opava->Ostrava  0.769%  Ostrava->Opava  0.737%  Ostrava->Pionier  2.710%  Pionier->Ostrava  2.787%  Hradec Králové->Pardubice  2.780%  Pardubice->Hradec Králové  1.996%  Cheb->Plzeň  0.020%  Plzeň->Cheb  0.155%  Plzeň->Praha  2.701%  Praha->Plzeň  2.627%  AMS-IX->Praha  24.779%  Praha->AMS-IX  0.643%  Brno->Praha  5.082%  Praha->Brno  10.241%  České Budějovice->Praha  0.446%  Praha->České Budějovice  1.809%  GÉANT2->Praha  12.496%  Praha->GÉANT2  8.381%  Hradec Králové->Praha  2.656%  Praha->Hradec Králové  3.796%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  3.646%  Praha->Poděbrady  15.444%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.117%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.963%  Most->Ústí nad
Labem  2.952e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.011%  Praha->Ústí nad
Labem  4.547%  Ústí nad
Labem->Praha  2.074%  Brno->Zlín  1.722%  Zlín->Brno  0.721%  NIX.cz->Praha  2.251%  Praha->NIX.cz  0.870%  Praha->Public Internet  6.051%  Public Internet->Praha  8.761% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/10/10 00:00:00 - 2021/10/10 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/10/10 00:00:00 - 2021/10/10 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.120536152154 % 3.121 %   10 bps 10.000 Gbps   312.0536152154 bps 312.054 Mbps 
Brno → ACONET  6.70236667467756 % 6.702 %   10 bps 10.000 Gbps   670.236667467757 bps 670.237 Mbps 
Brno → Lednice  10.8616300366627 % 10.862 %   1000 bps 1000.000 Mbps   108.616300366627 bps 108.616 Mbps 
Lednice → Brno  29.8347576684609 % 29.835 %   1000 bps 1000.000 Mbps   298.347576684609 bps 298.348 Mbps 
Brno → SANET  3.13381245005071 % 3.134 %   40 bps 40.000 Gbps   1.25352498002028 bps 1.254 Gbps 
SANET → Brno  1.08786011788629 % 1.088 %   40 bps 40.000 Gbps   435.144047154515 bps 435.144 Mbps 
Brno → Vyškov  2.76609926771533 % 2.766 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.6609926771533 bps 27.661 Mbps 
Vyškov → Brno  0.695601603107601 % 0.696 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.95601603107601 bps 6.956 Mbps 
Jihlava → Brno  1.02765308279363 % 1.028 %   100 bps 100.000 Gbps   1.02765308279363 bps 1.028 Gbps 
Brno → Jihlava  0.892439762796114 % 0.892 %   100 bps 100.000 Gbps   892.439762796114 bps 892.440 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181081464041758 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81081464041758 bps 1.811 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.489314339289442 % 0.489 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.89314339289442 bps 4.893 Kbps 
Jihlava → Telč  0.229297547673787 % 0.229 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.29297547673787 bps 2.293 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0390558874597375 % 0.039 %   1000 bps 1000.000 Mbps   390.558874597375 bps 390.559 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0713733655420877 % 0.071 %   20 bps 20.000 Gbps   14.2746731084175 bps 14.275 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.681183223052135 % 0.681 %   20 bps 20.000 Gbps   136.236644610427 bps 136.237 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.914380224441928 % 0.914 %   20 bps 20.000 Gbps   182.876044888386 bps 182.876 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.10192513125081 % 4.102 %   20 bps 20.000 Gbps   820.385026250164 bps 820.385 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.213982510720615 % 0.214 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.3982510720615 bps 21.398 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.212441842052009 % 0.212 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.2441842052009 bps 21.244 Kbps 
Most → Děčín  0.399592164801624 % 0.400 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.99592164801624 bps 3.996 Kbps 
Děčín → Most  0.260149547177581 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60149547177582 bps 2.601 Kbps 
Most → Plzeň  0.206756015522451 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06756015522451 bps 2.068 Kbps 
Plzeň → Most  0.103230437256669 % 0.103 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03230437256669 bps 1.032 Kbps 
Brno → Olomouc  0.433307477056942 % 0.433 %   100 bps 100.000 Gbps   433.307477056941 bps 433.307 Mbps 
Olomouc → Brno  0.16954521073716 % 0.170 %   100 bps 100.000 Gbps   169.54521073716 bps 169.545 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.817134466591467 % 0.817 %   100 bps 100.000 Gbps   817.134466591467 bps 817.134 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.137196739844422 % 0.137 %   100 bps 100.000 Gbps   137.196739844422 bps 137.197 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0554782817585514 % 0.055 %   20 bps 20.000 Gbps   11.0590129832566 bps 11.059 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.59921483897791 % 3.599 %   20 bps 20.000 Gbps   719.335500152436 bps 719.336 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.443506155280556 % 0.444 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   44.3506155280556 bps 44.351 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.77943790009338 % 0.779 %   10 bps 10.000 Gbps   77.943790009338 bps 77.944 Mbps 
Ostrava → Brno  2.49841103002557 % 2.498 %   100 bps 100.000 Gbps   2.49841103002556 bps 2.498 Gbps 
Brno → Ostrava  2.13808985009822 % 2.138 %   100 bps 100.000 Gbps   2.13808985009822 bps 2.138 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.768815661157013 % 0.769 %   10 bps 10.000 Gbps   76.8815661157013 bps 76.882 Mbps 
Ostrava → Karviná  0.737384767769449 % 0.737 %   10 bps 10.000 Gbps   73.7384767769449 bps 73.738 Mbps 
Opava → Ostrava  0.768815661157014 % 0.769 %   10 bps 10.000 Gbps   76.8815661157013 bps 76.882 Mbps 
Ostrava → Opava  0.737384767769449 % 0.737 %   10 bps 10.000 Gbps   73.7384767769449 bps 73.738 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.78713393979594 % 2.787 %   10 bps 10.000 Gbps   278.713393979594 bps 278.713 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.70997291971425 % 2.710 %   10 bps 10.000 Gbps   270.997291971425 bps 270.997 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.99618106340469 % 1.996 %   10 bps 10.000 Gbps   199.618106340469 bps 199.618 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.77965473777145 % 2.780 %   10 bps 10.000 Gbps   277.965473777145 bps 277.965 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.155427409842078 % 0.155 %   10 bps 10.000 Gbps   15.5427409842078 bps 15.543 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0196697732635882 % 0.020 %   10 bps 10.000 Gbps   1.96697732635882 bps 1.967 Mbps 
Praha → Plzeň  2.62749747952679 % 2.627 %   100 bps 100.000 Gbps   2.62749747952679 bps 2.627 Gbps 
Plzeň → Praha  2.70079853062848 % 2.701 %   100 bps 100.000 Gbps   2.70079853062848 bps 2.701 Gbps 
AMS-IX → Praha  24.7787960715541 % 24.779 %   10 bps 10.000 Gbps   2.47787960715541 bps 2.478 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.642865763609265 % 0.643 %   10 bps 10.000 Gbps   64.2865763609264 bps 64.287 Mbps 
Brno → Praha  5.08213141278892 % 5.082 %   100 bps 100.000 Gbps   5.08213141278892 bps 5.082 Gbps 
Praha → Brno  10.2408866314078 % 10.241 %   100 bps 100.000 Gbps   10.2408866314078 bps 10.241 Gbps 
GÉANT2 → Praha  12.4963536480489 % 12.496 %   100 bps 100.000 Gbps   12.4963534055701 bps 12.496 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.38075096561793 % 8.381 %   100 bps 100.000 Gbps   8.3807509328273 bps 8.381 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.65607391665276 % 2.656 %   100 bps 100.000 Gbps   2.65607391665276 bps 2.656 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.79588999489264 % 3.796 %   100 bps 100.000 Gbps   3.79588999489264 bps 3.796 Gbps 
Praha → Liberec  0.172409018460542 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2409018460542 bps 17.241 Kbps 
Liberec → Praha  0.216591231692383 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6591231692383 bps 21.659 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.869736419956455 % 0.870 %   400 bps 400.000 Gbps   3.47894567982582 bps 3.479 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.25103380892102 % 2.251 %   400 bps 400.000 Gbps   9.00413523568407 bps 9.004 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172319253798507 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2319253798507 bps 17.232 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216584972150508 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6584972150508 bps 21.658 Kbps 
Praha → Poděbrady  15.443940722094 % 15.444 %   1000 bps 1000.000 Mbps   154.43940722094 bps 154.439 Mbps 
Poděbrady → Praha  3.64558785991815 % 3.646 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.4558785991815 bps 36.456 Mbps 
Public Internet → Praha  8.76078437400243 % 8.761 %   20 bps 20.000 Gbps   1.75215687480048 bps 1.752 Gbps 
Praha → Public Internet  6.05074970834216 % 6.051 %   20 bps 20.000 Gbps   1.21014994166843 bps 1.210 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.8088827252476 % 1.809 %   20 bps 20.000 Gbps   361.77654504952 bps 361.777 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.445557118380762 % 0.446 %   20 bps 20.000 Gbps   89.1114236761524 bps 89.111 Mbps 
Zlín → Brno  0.720883186006396 % 0.721 %   10 bps 10.000 Gbps   72.0883186006396 bps 72.088 Mbps 
Brno → Zlín  1.72220382588423 % 1.722 %   10 bps 10.000 Gbps   172.220382588423 bps 172.220 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.117409818009558 % 0.117 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.17409818009558 bps 1.174 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.963059358845958 % 0.963 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.63059358845958 bps 9.631 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0107002986886592 % 0.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   107.002986886592 bps 107.003 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.95229921651698 % 2.952 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.5229921651698 bps 29.523 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.54717469871993 % 4.547 %   10 bps 10.000 Gbps   454.717469871993 bps 454.717 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.07424891890127 % 2.074 %   10 bps 10.000 Gbps   207.424891890127 bps 207.425 Mbps 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.748805639352975 % 0.749 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.48805639352974 bps 7.488 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0499197293000637 % 0.050 %   1000 bps 1000.000 Mbps   499.197293000637 bps 499.197 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100648494782708 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0648494782708 bps 10.065 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100117429127647 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0117429127647 bps 10.012 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0714610133212059 % 0.071 %   1000 bps 1000.000 Mbps   714.610133212059 bps 714.610 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.0488960781147517 % 0.049 %   1000 bps 1000.000 Mbps   488.960781147517 bps 488.961 Kbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   82.0736599530451 bps 82.074 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Oct 11 00:03:39 2021