CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/10/11

Average load for period: 2021/10/11 00:00:00 - 2021/10/11 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/10/11 00:00:00 - 2021/10/11 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/10/11
ACONET->Brno  3.344%  Brno->ACONET  10.437%  Brno->Lednice  8.963%  Lednice->Brno  28.703%  Brno->SANET  7.906%  SANET->Brno  1.771%  Brno->Vyškov  10.597%  Vyškov->Brno  0.881%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.712%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.187%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.250%  Tábor->České Budějovice  0.113%  Brno->Jihlava  1.502%  Jihlava->Brno  1.418%  České Budějovice->Jihlava  0.587%  Jihlava->České Budějovice  0.226%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.865e-3 %  Jihlava->Telč  0.357%  Telč->Jihlava  0.064%  Hradec Králové->Liberec  7.359%  Liberec->Hradec Králové  1.404%  Liberec->Ústí nad
Labem  6.285e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.022%  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.399e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.949%  Olomouc->Brno  0.177%  Hradec Králové->Olomouc  1.576%  Olomouc->Hradec Králové  0.311%  Olomouc->Ostrava  3.585%  Ostrava->Olomouc  0.088%  Olomouc->Zlín  1.921%  Zlín->Olomouc  1.022e-3 %  Brno->Ostrava  4.413%  Ostrava->Brno  3.810%  Karviná->Ostrava  0.703%  Ostrava->Karviná  1.242%  Opava->Ostrava  0.700%  Ostrava->Opava  1.243%  Ostrava->Pionier  4.468%  Pionier->Ostrava  2.833%  Hradec Králové->Pardubice  8.060%  Pardubice->Hradec Králové  1.965%  Cheb->Plzeň  0.034%  Plzeň->Cheb  0.282%  Plzeň->Praha  0.993%  Praha->Plzeň  5.632%  AMS-IX->Praha  27.136%  Praha->AMS-IX  0.846%  Brno->Praha  7.795%  Praha->Brno  15.520%  České Budějovice->Praha  0.889%  Praha->České Budějovice  4.438%  GÉANT2->Praha  9.324%  Praha->GÉANT2  8.042%  Hradec Králové->Praha  3.228%  Praha->Hradec Králové  7.627%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.175e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  2.674%  Praha->Poděbrady  19.815%  Děčín->Ústí nad
Labem  3.351%  Ústí nad
Labem->Děčín  4.539%  Most->Ústí nad
Labem  4.708e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.045%  Praha->Ústí nad
Labem  8.404%  Ústí nad
Labem->Praha  3.021%  Brno->Zlín  4.663%  Zlín->Brno  1.176%  NIX.cz->Praha  4.806%  Praha->NIX.cz  1.366%  Praha->Public Internet  7.095%  Public Internet->Praha  17.001% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/10/11 00:00:00 - 2021/10/11 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/10/11 00:00:00 - 2021/10/11 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.4367431679015 % 10.437 %   10 bps 10.000 Gbps   1.04367431679015 bps 1.044 Gbps 
ACONET → Brno  3.3436325506261 % 3.344 %   10 bps 10.000 Gbps   334.36325506261 bps 334.363 Mbps 
Lednice → Brno  28.7029466842268 % 28.703 %   1000 bps 1000.000 Mbps   287.029466842267 bps 287.029 Mbps 
Brno → Lednice  8.96262063334894 % 8.963 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.6262063334894 bps 89.626 Mbps 
SANET → Brno  1.77124126087469 % 1.771 %   40 bps 40.000 Gbps   708.496504349874 bps 708.497 Mbps 
Brno → SANET  7.90635975410413 % 7.906 %   40 bps 40.000 Gbps   3.16254390164165 bps 3.163 Gbps 
Vyškov → Brno  0.880549450500568 % 0.881 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.80549450500568 bps 8.805 Mbps 
Brno → Vyškov  10.5965232909236 % 10.597 %   1000 bps 1000.000 Mbps   105.965232909236 bps 105.965 Mbps 
Brno → Jihlava  1.50238091059548 % 1.502 %   100 bps 100.000 Gbps   1.50238091059548 bps 1.502 Gbps 
Jihlava → Brno  1.41770166111339 % 1.418 %   100 bps 100.000 Gbps   1.41770166111339 bps 1.418 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181023638538699 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81023638538699 bps 1.810 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.865250933418909 % 0.865 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.65250933418909 bps 8.653 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0635328979577666 % 0.064 %   1000 bps 1000.000 Mbps   635.328979577665 bps 635.329 Kbps 
Jihlava → Telč  0.356776315639757 % 0.357 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.56776315639756 bps 3.568 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.225558865507551 % 0.226 %   20 bps 20.000 Gbps   45.1117731015102 bps 45.112 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.586691593287545 % 0.587 %   20 bps 20.000 Gbps   117.338318657509 bps 117.338 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  7.35894101190601 % 7.359 %   20 bps 20.000 Gbps   1.4717882023812 bps 1.472 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  1.40432882908734 % 1.404 %   20 bps 20.000 Gbps   280.865765817468 bps 280.866 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.0222104860243823 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.22104860243823 bps 2.221 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  6.28501380363059 % 6.285 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   628.501380363058 bps 628.501 Kbps 
Děčín → Most  0.259731409743653 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59731409743653 bps 2.597 Kbps 
Most → Děčín  0.399278501774376 % 0.399 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.99278501774376 bps 3.993 Kbps 
Plzeň → Most  0.100218685208077 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00218685208077 bps 1.002 Kbps 
Most → Plzeň  0.207110220089739 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07110220089739 bps 2.071 Kbps 
Olomouc → Brno  0.176991521765531 % 0.177 %   100 bps 100.000 Gbps   176.991521765531 bps 176.992 Mbps 
Brno → Olomouc  0.949136961114708 % 0.949 %   100 bps 100.000 Gbps   949.136961114708 bps 949.137 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.57611813772344 % 1.576 %   100 bps 100.000 Gbps   1.57611813772344 bps 1.576 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.311175000994827 % 0.311 %   100 bps 100.000 Gbps   311.175000994826 bps 311.175 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0876682493654986 % 0.088 %   20 bps 20.000 Gbps   17.5238549891969 bps 17.524 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.58456925169 % 3.585 %   20 bps 20.000 Gbps   714.211023340041 bps 714.211 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.02177384374678 % 1.022 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   102.177384374678 bps 102.177 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.9210760416 % 1.921 %   10 bps 10.000 Gbps   192.107604160001 bps 192.108 Mbps 
Brno → Ostrava  4.4130204597813 % 4.413 %   100 bps 100.000 Gbps   4.4130204597813 bps 4.413 Gbps 
Ostrava → Brno  3.81005599340872 % 3.810 %   100 bps 100.000 Gbps   3.81005599340872 bps 3.810 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.702936555600685 % 0.703 %   10 bps 10.000 Gbps   70.2936555600685 bps 70.294 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.24163638640377 % 1.242 %   10 bps 10.000 Gbps   124.163638640377 bps 124.164 Mbps 
Opava → Ostrava  0.700275713828601 % 0.700 %   10 bps 10.000 Gbps   70.0275713828601 bps 70.028 Mbps 
Ostrava → Opava  1.24280108326168 % 1.243 %   10 bps 10.000 Gbps   124.280108326169 bps 124.280 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.83275462461282 % 2.833 %   10 bps 10.000 Gbps   283.275462461282 bps 283.275 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.4682310577993 % 4.468 %   10 bps 10.000 Gbps   446.82310577993 bps 446.823 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.96496131321358 % 1.965 %   10 bps 10.000 Gbps   196.496131321358 bps 196.496 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  8.06016164827509 % 8.060 %   10 bps 10.000 Gbps   806.016164827509 bps 806.016 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.282063334984243 % 0.282 %   10 bps 10.000 Gbps   28.2063334984243 bps 28.206 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0339081869314944 % 0.034 %   10 bps 10.000 Gbps   3.39081869314944 bps 3.391 Mbps 
Praha → Plzeň  5.63213742094563 % 5.632 %   100 bps 100.000 Gbps   5.63213742094563 bps 5.632 Gbps 
Plzeň → Praha  0.99251441143458 % 0.993 %   100 bps 100.000 Gbps   992.514411434581 bps 992.514 Mbps 
AMS-IX → Praha  27.1364805339483 % 27.136 %   10 bps 10.000 Gbps   2.71364805339484 bps 2.714 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.846134043811009 % 0.846 %   10 bps 10.000 Gbps   84.6134043811008 bps 84.613 Mbps 
Brno → Praha  7.79516486491325 % 7.795 %   100 bps 100.000 Gbps   7.79516486491325 bps 7.795 Gbps 
Praha → Brno  15.5201171918849 % 15.520 %   100 bps 100.000 Gbps   15.5201171918849 bps 15.520 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.32379534565303 % 9.324 %   100 bps 100.000 Gbps   9.32379534565304 bps 9.324 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.04234104400548 % 8.042 %   100 bps 100.000 Gbps   8.04234104400549 bps 8.042 Gbps 
Praha → Hradec Králové  7.62708977888883 % 7.627 %   100 bps 100.000 Gbps   7.62708977888882 bps 7.627 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.2276330003166 % 3.228 %   100 bps 100.000 Gbps   3.2276330003166 bps 3.228 Gbps 
Liberec → Praha  0.217084842040533 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.7084842040533 bps 21.708 Kbps 
Praha → Liberec  0.174751613252075 % 0.175 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.4751613252075 bps 17.475 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.36620410883272 % 1.366 %   400 bps 400.000 Gbps   5.46481643533088 bps 5.465 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.80557400725717 % 4.806 %   400 bps 400.000 Gbps   19.2222960290287 bps 19.222 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216732146734837 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6732146734837 bps 21.673 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172544744681217 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2544744681217 bps 17.254 Kbps 
Poděbrady → Praha  2.6736356126003 % 2.674 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.736356126003 bps 26.736 Mbps 
Praha → Poděbrady  19.8151095801975 % 19.815 %   1000 bps 1000.000 Mbps   198.151095801975 bps 198.151 Mbps 
Praha → Public Internet  7.09512953671221 % 7.095 %   20 bps 20.000 Gbps   1.41902590734244 bps 1.419 Gbps 
Public Internet → Praha  17.0014586377945 % 17.001 %   20 bps 20.000 Gbps   3.40029172755891 bps 3.400 Gbps 
Praha → České Budějovice  4.43763504063185 % 4.438 %   20 bps 20.000 Gbps   887.527008126371 bps 887.527 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.88897520885797 % 0.889 %   20 bps 20.000 Gbps   177.795041771594 bps 177.795 Mbps 
Brno → Zlín  4.66308005898031 % 4.663 %   10 bps 10.000 Gbps   466.308005898031 bps 466.308 Mbps 
Zlín → Brno  1.17598397026545 % 1.176 %   10 bps 10.000 Gbps   117.598397026544 bps 117.598 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  4.53926799443643 % 4.539 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.3926799443643 bps 45.393 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  3.35129240526927 % 3.351 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.5129240526927 bps 33.513 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0454680253965688 % 0.045 %   1000 bps 1000.000 Mbps   454.680253965688 bps 454.680 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.70775444269002 % 4.708 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.0775444269002 bps 47.078 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  8.40380123427259 % 8.404 %   10 bps 10.000 Gbps   840.380123427259 bps 840.380 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  3.02134977675862 % 3.021 %   10 bps 10.000 Gbps   302.134977675862 bps 302.135 Mbps 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.187257783301072 % 0.187 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.87257783301072 bps 1.873 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.71204982215382 % 1.712 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.1204982215382 bps 17.120 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100143966265808 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0143966265808 bps 10.014 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100654093686773 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0654093686773 bps 10.065 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.113190637633958 % 0.113 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.13190637633958 bps 1.132 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.250054195511456 % 0.250 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.50054195511456 bps 2.501 Mbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   118.480426201762 bps 118.480 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Oct 12 00:03:38 2021