CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/10/12

Average load for period: 2021/10/12 00:00:00 - 2021/10/12 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/10/12 00:00:00 - 2021/10/12 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/10/12
ACONET->Brno  3.314%  Brno->ACONET  10.205%  Brno->Lednice  9.734%  Lednice->Brno  28.962%  Brno->SANET  8.525%  SANET->Brno  1.697%  Brno->Vyškov  10.398%  Vyškov->Brno  1.203%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.468%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.167%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.100e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.363%  Tábor->České Budějovice  0.083%  Brno->Jihlava  2.033%  Jihlava->Brno  1.327%  České Budějovice->Jihlava  0.416%  Jihlava->České Budějovice  0.474%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.334e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.878e-3 %  Jihlava->Telč  0.426%  Telč->Jihlava  0.074%  Hradec Králové->Liberec  8.640%  Liberec->Hradec Králové  1.259%  Liberec->Ústí nad
Labem  2.229e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.412e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.398e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  1.142%  Olomouc->Brno  0.186%  Hradec Králové->Olomouc  1.722%  Olomouc->Hradec Králové  0.292%  Olomouc->Ostrava  2.473%  Ostrava->Olomouc  0.141%  Olomouc->Zlín  2.029%  Zlín->Olomouc  1.011e-3 %  Brno->Ostrava  4.549%  Ostrava->Brno  2.740%  Karviná->Ostrava  0.973%  Ostrava->Karviná  1.418%  Opava->Ostrava  0.973%  Ostrava->Opava  1.418%  Ostrava->Pionier  5.366%  Pionier->Ostrava  1.370%  Hradec Králové->Pardubice  8.265%  Pardubice->Hradec Králové  1.699%  Cheb->Plzeň  0.078%  Plzeň->Cheb  7.167%  Plzeň->Praha  0.946%  Praha->Plzeň  5.721%  AMS-IX->Praha  38.195%  Praha->AMS-IX  0.828%  Brno->Praha  6.914%  Praha->Brno  15.972%  České Budějovice->Praha  0.938%  Praha->České Budějovice  4.769%  GÉANT2->Praha  9.377%  Praha->GÉANT2  5.911%  Hradec Králové->Praha  3.156%  Praha->Hradec Králové  8.215%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.855%  Praha->Poděbrady  21.045%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.189%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.701%  Most->Ústí nad
Labem  4.609e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.034%  Praha->Ústí nad
Labem  8.933%  Ústí nad
Labem->Praha  2.870%  Brno->Zlín  4.721%  Zlín->Brno  1.311%  NIX.cz->Praha  4.860%  Praha->NIX.cz  1.415%  Praha->Public Internet  6.730%  Public Internet->Praha  24.767% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/10/12 00:00:00 - 2021/10/12 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/10/12 00:00:00 - 2021/10/12 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.31372296414752 % 3.314 %   10 bps 10.000 Gbps   331.372296414752 bps 331.372 Mbps 
Brno → ACONET  10.2045918497725 % 10.205 %   10 bps 10.000 Gbps   1.02045918497725 bps 1.020 Gbps 
Brno → Lednice  9.73363865532341 % 9.734 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.3363865532341 bps 97.336 Mbps 
Lednice → Brno  28.9616116054292 % 28.962 %   1000 bps 1000.000 Mbps   289.616116054292 bps 289.616 Mbps 
SANET → Brno  1.69686261405299 % 1.697 %   40 bps 40.000 Gbps   678.745045621196 bps 678.745 Mbps 
Brno → SANET  8.52509728397102 % 8.525 %   40 bps 40.000 Gbps   3.41003891358841 bps 3.410 Gbps 
Brno → Vyškov  10.3984162816402 % 10.398 %   1000 bps 1000.000 Mbps   103.984162816402 bps 103.984 Mbps 
Vyškov → Brno  1.20252177887227 % 1.203 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.0252177887227 bps 12.025 Mbps 
Brno → Jihlava  2.03331541107574 % 2.033 %   100 bps 100.000 Gbps   2.03331541107574 bps 2.033 Gbps 
Jihlava → Brno  1.3267732414909 % 1.327 %   100 bps 100.000 Gbps   1.3267732414909 bps 1.327 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.333616717200156 % 0.334 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.33616717200155 bps 3.336 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.878330124381674 % 0.878 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.78330124381674 bps 8.783 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0737128266295756 % 0.074 %   1000 bps 1000.000 Mbps   737.128266295755 bps 737.128 Kbps 
Jihlava → Telč  0.425873413948961 % 0.426 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.25873413948961 bps 4.259 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.41565691267892 % 0.416 %   20 bps 20.000 Gbps   83.131382535784 bps 83.131 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.474290325582279 % 0.474 %   20 bps 20.000 Gbps   94.8580651164558 bps 94.858 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.25860184859637 % 1.259 %   20 bps 20.000 Gbps   251.720369719274 bps 251.720 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  8.64001239985862 % 8.640 %   20 bps 20.000 Gbps   1.72800247997173 bps 1.728 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.412093794878862 % 0.412 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   41.2093794878862 bps 41.209 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  2.22910387517281 % 2.229 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   222.910387517281 bps 222.910 Kbps 
Děčín → Most  0.258988757586869 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.58988757586869 bps 2.590 Kbps 
Most → Děčín  0.398474214597517 % 0.398 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.98474214597517 bps 3.985 Kbps 
Plzeň → Most  0.0999272088108041 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   999.272088108041 bps 999.272 bps 
Most → Plzeň  0.207048658920318 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07048658920317 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  1.1417428963757 % 1.142 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1417428963757 bps 1.142 Gbps 
Olomouc → Brno  0.186140790480622 % 0.186 %   100 bps 100.000 Gbps   186.140790480622 bps 186.141 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.72158527741406 % 1.722 %   100 bps 100.000 Gbps   1.72158527741406 bps 1.722 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.2922837095346 % 0.292 %   100 bps 100.000 Gbps   292.2837095346 bps 292.284 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.14084547930701 % 0.141 %   20 bps 20.000 Gbps   28.1237174958531 bps 28.124 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.47258584452531 % 2.473 %   20 bps 20.000 Gbps   487.259951262327 bps 487.260 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.01133454443211 % 1.011 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.133454443211 bps 101.133 Kbps 
Olomouc → Zlín  2.02911644429567 % 2.029 %   10 bps 10.000 Gbps   202.911644429567 bps 202.912 Mbps 
Brno → Ostrava  4.54908216963698 % 4.549 %   100 bps 100.000 Gbps   4.54908216963698 bps 4.549 Gbps 
Ostrava → Brno  2.73955329948518 % 2.740 %   100 bps 100.000 Gbps   2.73955329948518 bps 2.740 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.41788179537389 % 1.418 %   10 bps 10.000 Gbps   141.788179537389 bps 141.788 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.972828551101049 % 0.973 %   10 bps 10.000 Gbps   97.2828551101049 bps 97.283 Mbps 
Ostrava → Opava  1.41788179537389 % 1.418 %   10 bps 10.000 Gbps   141.788179537389 bps 141.788 Mbps 
Opava → Ostrava  0.972828551101048 % 0.973 %   10 bps 10.000 Gbps   97.2828551101048 bps 97.283 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.36574181816906 % 5.366 %   10 bps 10.000 Gbps   536.574181816906 bps 536.574 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.36987093419053 % 1.370 %   10 bps 10.000 Gbps   136.987093419053 bps 136.987 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.69921451123142 % 1.699 %   10 bps 10.000 Gbps   169.921451123142 bps 169.921 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  8.26541748994469 % 8.265 %   10 bps 10.000 Gbps   826.541748994469 bps 826.542 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0782670138624306 % 0.078 %   10 bps 10.000 Gbps   7.82670138624305 bps 7.827 Mbps 
Plzeň → Cheb  7.16748768876407 % 7.167 %   10 bps 10.000 Gbps   716.748768876407 bps 716.749 Mbps 
Praha → Plzeň  5.72052002070972 % 5.721 %   100 bps 100.000 Gbps   5.72052002070972 bps 5.721 Gbps 
Plzeň → Praha  0.945592015094031 % 0.946 %   100 bps 100.000 Gbps   945.592015094031 bps 945.592 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.828041278991626 % 0.828 %   10 bps 10.000 Gbps   82.8041278991626 bps 82.804 Mbps 
AMS-IX → Praha  38.1953023658003 % 38.195 %   10 bps 10.000 Gbps   3.81953023658004 bps 3.820 Gbps 
Praha → Brno  15.9717226048154 % 15.972 %   100 bps 100.000 Gbps   15.9717226048154 bps 15.972 Gbps 
Brno → Praha  6.91373436144362 % 6.914 %   100 bps 100.000 Gbps   6.91373436144363 bps 6.914 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.3769517402745 % 9.377 %   100 bps 100.000 Gbps   9.3769510524573 bps 9.377 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.91121554411446 % 5.911 %   100 bps 100.000 Gbps   5.91121547551481 bps 5.911 Gbps 
Praha → Hradec Králové  8.2150375403829 % 8.215 %   100 bps 100.000 Gbps   8.2150375403829 bps 8.215 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.15637839790976 % 3.156 %   100 bps 100.000 Gbps   3.15637839790977 bps 3.156 Gbps 
Liberec → Praha  0.216654851089534 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6654851089534 bps 21.665 Kbps 
Praha → Liberec  0.172212266255261 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2212266255261 bps 17.221 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.41536394228217 % 1.415 %   400 bps 400.000 Gbps   5.65103920898336 bps 5.651 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.86011493829843 % 4.860 %   400 bps 400.000 Gbps   19.4077378306793 bps 19.408 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172028822030982 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2028822030982 bps 17.203 Kbps 
Pardubice → Praha  0.21644595861527 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.644595861527 bps 21.645 Kbps 
Praha → Poděbrady  21.0454858123783 % 21.045 %   1000 bps 1000.000 Mbps   210.454858123783 bps 210.455 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.8553043894651 % 2.855 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.553043894651 bps 28.553 Mbps 
Public Internet → Praha  24.7665379456262 % 24.767 %   20 bps 20.000 Gbps   4.95330758912524 bps 4.953 Gbps 
Praha → Public Internet  6.73044319646876 % 6.730 %   20 bps 20.000 Gbps   1.34608863929375 bps 1.346 Gbps 
Praha → České Budějovice  4.76861528329383 % 4.769 %   20 bps 20.000 Gbps   953.723056658767 bps 953.723 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.938491517328519 % 0.938 %   20 bps 20.000 Gbps   187.698303465704 bps 187.698 Mbps 
Zlín → Brno  1.31115988846623 % 1.311 %   10 bps 10.000 Gbps   131.115988846623 bps 131.116 Mbps 
Brno → Zlín  4.72068420775286 % 4.721 %   10 bps 10.000 Gbps   472.068420775287 bps 472.068 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.18853136399619 % 1.189 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.8853136399619 bps 11.885 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.70089888457909 % 2.701 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.0089888457909 bps 27.009 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.60897789160213 % 4.609 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.0897789160213 bps 46.090 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0340596931021401 % 0.034 %   1000 bps 1000.000 Mbps   340.5969310214 bps 340.597 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  8.93345893242502 % 8.933 %   10 bps 10.000 Gbps   893.345893242502 bps 893.346 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.87043744209138 % 2.870 %   10 bps 10.000 Gbps   287.043744209138 bps 287.044 Mbps 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.4678070870928 % 1.468 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.678070870928 bps 14.678 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.166926378765636 % 0.167 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.66926378765636 bps 1.669 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0999719417515629 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   9.99719417515629 bps 9.997 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100491944860312 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0491944860313 bps 10.049 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0825050899359955 % 0.083 %   1000 bps 1000.000 Mbps   825.050899359954 bps 825.051 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.363199449046954 % 0.363 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.63199449046954 bps 3.632 Mbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   120.384032184162 bps 120.384 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Oct 13 00:04:03 2021