CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/10/13

Average load for period: 2021/10/13 00:00:00 - 2021/10/13 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/10/13 00:00:00 - 2021/10/13 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/10/13
ACONET->Brno  3.706%  Brno->ACONET  10.176%  Brno->Lednice  11.376%  Lednice->Brno  29.318%  Brno->SANET  8.256%  SANET->Brno  1.731%  Brno->Vyškov  10.207%  Vyškov->Brno  1.101%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.799%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.246%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.458%  Tábor->České Budějovice  0.084%  Brno->Jihlava  2.529%  Jihlava->Brno  2.134%  České Budějovice->Jihlava  0.926%  Jihlava->České Budějovice  0.163%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.269e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.941e-3 %  Jihlava->Telč  0.883%  Telč->Jihlava  0.109%  Hradec Králové->Liberec  8.628%  Liberec->Hradec Králové  1.308%  Liberec->Ústí nad
Labem  2.604e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.518e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.398e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  1.278%  Olomouc->Brno  0.206%  Hradec Králové->Olomouc  1.877%  Olomouc->Hradec Králové  0.271%  Olomouc->Ostrava  3.074%  Ostrava->Olomouc  0.068%  Olomouc->Zlín  2.290%  Zlín->Olomouc  1.254e-3 %  Brno->Ostrava  4.140%  Ostrava->Brno  3.129%  Karviná->Ostrava  0.954%  Ostrava->Karviná  1.431%  Opava->Ostrava  0.954%  Ostrava->Opava  1.431%  Ostrava->Pionier  4.539%  Pionier->Ostrava  1.433%  Hradec Králové->Pardubice  8.616%  Pardubice->Hradec Králové  1.610%  Cheb->Plzeň  0.040%  Plzeň->Cheb  0.349%  Plzeň->Praha  1.104%  Praha->Plzeň  5.349%  AMS-IX->Praha  38.495%  Praha->AMS-IX  0.750%  Brno->Praha  7.894%  Praha->Brno  18.415%  České Budějovice->Praha  1.341%  Praha->České Budějovice  5.930%  GÉANT2->Praha  11.176%  Praha->GÉANT2  5.488%  Hradec Králové->Praha  2.902%  Praha->Hradec Králové  8.115%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.355%  Praha->Poděbrady  22.139%  Děčín->Ústí nad
Labem  12.924%  Ústí nad
Labem->Děčín  5.132%  Most->Ústí nad
Labem  4.352e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.038%  Praha->Ústí nad
Labem  9.233%  Ústí nad
Labem->Praha  3.281%  Brno->Zlín  5.384%  Zlín->Brno  1.326%  NIX.cz->Praha  4.844%  Praha->NIX.cz  1.369%  Praha->Public Internet  7.597%  Public Internet->Praha  30.648% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/10/13 00:00:00 - 2021/10/13 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/10/13 00:00:00 - 2021/10/13 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.1755492002754 % 10.176 %   10 bps 10.000 Gbps   1.01755492002754 bps 1.018 Gbps 
ACONET → Brno  3.70619665479037 % 3.706 %   10 bps 10.000 Gbps   370.619665479037 bps 370.620 Mbps 
Brno → Lednice  11.3760056542792 % 11.376 %   1000 bps 1000.000 Mbps   113.760056542792 bps 113.760 Mbps 
Lednice → Brno  29.318311825111 % 29.318 %   1000 bps 1000.000 Mbps   293.18311825111 bps 293.183 Mbps 
SANET → Brno  1.73079869083694 % 1.731 %   40 bps 40.000 Gbps   692.319476334775 bps 692.319 Mbps 
Brno → SANET  8.25587950241921 % 8.256 %   40 bps 40.000 Gbps   3.30235180096769 bps 3.302 Gbps 
Vyškov → Brno  1.10100364670722 % 1.101 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.0100364670722 bps 11.010 Mbps 
Brno → Vyškov  10.2070207819507 % 10.207 %   1000 bps 1000.000 Mbps   102.070207819507 bps 102.070 Mbps 
Jihlava → Brno  2.13437167843401 % 2.134 %   100 bps 100.000 Gbps   2.13437167843401 bps 2.134 Gbps 
Brno → Jihlava  2.52941637782058 % 2.529 %   100 bps 100.000 Gbps   2.52941637782058 bps 2.529 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.268784009215755 % 0.269 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.68784009215755 bps 2.688 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.941280104297443 % 0.941 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.41280104297443 bps 9.413 Kbps 
Telč → Jihlava  0.108664588230485 % 0.109 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.08664588230485 bps 1.087 Mbps 
Jihlava → Telč  0.883397511394417 % 0.883 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.83397511394417 bps 8.834 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.162859258438895 % 0.163 %   20 bps 20.000 Gbps   32.5718516877789 bps 32.572 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.925749531854714 % 0.926 %   20 bps 20.000 Gbps   185.149906370943 bps 185.150 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  8.62788061738063 % 8.628 %   20 bps 20.000 Gbps   1.72557612347613 bps 1.726 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  1.30793570274962 % 1.308 %   20 bps 20.000 Gbps   261.587140549923 bps 261.587 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  2.60415980965955 % 2.604 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   260.415980965955 bps 260.416 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.51848159658128 % 0.518 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   51.848159658128 bps 51.848 Kbps 
Děčín → Most  0.25965040144607 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.5965040144607 bps 2.597 Kbps 
Most → Děčín  0.398003514335256 % 0.398 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.98003514335256 bps 3.980 Kbps 
Most → Plzeň  0.206767622015644 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06767622015644 bps 2.068 Kbps 
Plzeň → Most  0.0996943404861241 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   996.943404861241 bps 996.943 bps 
Olomouc → Brno  0.206262526112974 % 0.206 %   100 bps 100.000 Gbps   206.262526112974 bps 206.263 Mbps 
Brno → Olomouc  1.27777372594793 % 1.278 %   100 bps 100.000 Gbps   1.27777372594793 bps 1.278 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.87725074040929 % 1.877 %   100 bps 100.000 Gbps   1.87725074040929 bps 1.877 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.271004172902124 % 0.271 %   100 bps 100.000 Gbps   271.004172902124 bps 271.004 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.07428430572627 % 3.074 %   20 bps 20.000 Gbps   602.386255823347 bps 602.386 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0677279375116501 % 0.068 %   20 bps 20.000 Gbps   13.2681858062328 bps 13.268 Mbps 
Olomouc → Zlín  2.29019607593837 % 2.290 %   10 bps 10.000 Gbps   229.019607593837 bps 229.020 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.25421672404262 % 1.254 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   125.421672404262 bps 125.422 Kbps 
Ostrava → Brno  3.1285117622976 % 3.129 %   100 bps 100.000 Gbps   3.1285117622976 bps 3.129 Gbps 
Brno → Ostrava  4.13996890926331 % 4.140 %   100 bps 100.000 Gbps   4.13996890926331 bps 4.140 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.4305626501249 % 1.431 %   10 bps 10.000 Gbps   143.05626501249 bps 143.056 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.954294722978139 % 0.954 %   10 bps 10.000 Gbps   95.4294722978139 bps 95.429 Mbps 
Ostrava → Opava  1.4305626501249 % 1.431 %   10 bps 10.000 Gbps   143.05626501249 bps 143.056 Mbps 
Opava → Ostrava  0.954294722978139 % 0.954 %   10 bps 10.000 Gbps   95.4294722978139 bps 95.429 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.43282538762776 % 1.433 %   10 bps 10.000 Gbps   143.282538762776 bps 143.283 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.53938059861507 % 4.539 %   10 bps 10.000 Gbps   453.938059861507 bps 453.938 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.61002357533103 % 1.610 %   10 bps 10.000 Gbps   161.002357533103 bps 161.002 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  8.61584909188023 % 8.616 %   10 bps 10.000 Gbps   861.584909188023 bps 861.585 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0403564269499972 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   4.03564269499972 bps 4.036 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.34930182814346 % 0.349 %   10 bps 10.000 Gbps   34.930182814346 bps 34.930 Mbps 
Praha → Plzeň  5.34937862300677 % 5.349 %   100 bps 100.000 Gbps   5.34937862300677 bps 5.349 Gbps 
Plzeň → Praha  1.10402061502459 % 1.104 %   100 bps 100.000 Gbps   1.10402061502459 bps 1.104 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.750459082196979 % 0.750 %   10 bps 10.000 Gbps   75.0459082196978 bps 75.046 Mbps 
AMS-IX → Praha  38.4946865952376 % 38.495 %   10 bps 10.000 Gbps   3.84946865952376 bps 3.849 Gbps 
Brno → Praha  7.89387490327128 % 7.894 %   100 bps 100.000 Gbps   7.89387490327127 bps 7.894 Gbps 
Praha → Brno  18.4150098841851 % 18.415 %   100 bps 100.000 Gbps   18.4150098841851 bps 18.415 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.48812224930673 % 5.488 %   100 bps 100.000 Gbps   5.48812224930673 bps 5.488 Gbps 
GÉANT2 → Praha  11.1755304331006 % 11.176 %   100 bps 100.000 Gbps   11.1755304331006 bps 11.176 Gbps 
Praha → Hradec Králové  8.11526850296304 % 8.115 %   100 bps 100.000 Gbps   8.11526850296303 bps 8.115 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.90184416336647 % 2.902 %   100 bps 100.000 Gbps   2.90184416336647 bps 2.902 Gbps 
Praha → Liberec  0.172452546559478 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2452546559478 bps 17.245 Kbps 
Liberec → Praha  0.216872437337147 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6872437337147 bps 21.687 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.3689782527268 % 1.369 %   400 bps 400.000 Gbps   5.47424266610072 bps 5.474 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.84421459630244 % 4.844 %   400 bps 400.000 Gbps   19.3644728348468 bps 19.364 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172373368531686 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2373368531686 bps 17.237 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216633288747542 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6633288747542 bps 21.663 Kbps 
Poděbrady → Praha  2.35472032599431 % 2.355 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.5472032599431 bps 23.547 Mbps 
Praha → Poděbrady  22.1385679930487 % 22.139 %   1000 bps 1000.000 Mbps   221.385679930487 bps 221.386 Mbps 
Public Internet → Praha  30.6478759113954 % 30.648 %   20 bps 20.000 Gbps   6.12957518227908 bps 6.130 Gbps 
Praha → Public Internet  7.59702072999794 % 7.597 %   20 bps 20.000 Gbps   1.51940414599959 bps 1.519 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.34130539901446 % 1.341 %   20 bps 20.000 Gbps   268.261079802891 bps 268.261 Mbps 
Praha → České Budějovice  5.9296762133916 % 5.930 %   20 bps 20.000 Gbps   1.18593524267832 bps 1.186 Gbps 
Zlín → Brno  1.32635526443006 % 1.326 %   10 bps 10.000 Gbps   132.635526443006 bps 132.636 Mbps 
Brno → Zlín  5.38380728299504 % 5.384 %   10 bps 10.000 Gbps   538.380728299504 bps 538.381 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  5.13249390349454 % 5.132 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.3249390349454 bps 51.325 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  12.924209967353 % 12.924 %   1000 bps 1000.000 Mbps   129.24209967353 bps 129.242 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0379573695136693 % 0.038 %   1000 bps 1000.000 Mbps   379.573695136694 bps 379.574 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.35181347860671 % 4.352 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.5181347860671 bps 43.518 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  3.28138355826595 % 3.281 %   10 bps 10.000 Gbps   328.138355826595 bps 328.138 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  9.23287847805997 % 9.233 %   10 bps 10.000 Gbps   923.287847805997 bps 923.288 Mbps 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.79917065673042 % 1.799 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.9917065673042 bps 17.992 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.245659208802882 % 0.246 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.45659208802882 bps 2.457 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100134217096839 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0134217096839 bps 10.013 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100724853415154 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0724853415154 bps 10.072 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.457525614021117 % 0.458 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.57525614021117 bps 4.575 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0837228108838045 % 0.084 %   1000 bps 1000.000 Mbps   837.228108838045 bps 837.228 Kbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   127.346892728225 bps 127.347 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Oct 14 00:03:53 2021