CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/11/18

Average load for period: 2021/11/18 00:00:00 - 2021/11/18 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/11/18 00:00:00 - 2021/11/18 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/11/18
ACONET->Brno  2.922%  Brno->ACONET  10.385%  Brno->Lednice  7.971%  Lednice->Brno  29.352%  Brno->SANET  6.221%  SANET->Brno  1.579%  Brno->Vyškov  9.759%  Vyškov->Brno  1.235%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.094%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.124%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.376%  Tábor->České Budějovice  0.061%  Brno->Jihlava  1.426%  Jihlava->Brno  2.143%  České Budějovice->Jihlava  0.938%  Jihlava->České Budějovice  0.180%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.719e-3 %  Jihlava->Telč  0.325%  Telč->Jihlava  0.633%  Hradec Králové->Liberec  5.877%  Liberec->Hradec Králové  1.103%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.211%  Ústí nad
Labem->Liberec  7.790%  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.402e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.111e-3 %  Brno->Olomouc  0.785%  Olomouc->Brno  0.179%  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  2.640%  Ostrava->Olomouc  0.042%  Olomouc->Zlín  1.496%  Zlín->Olomouc  0.984e-3 %  Brno->Ostrava  3.163%  Ostrava->Brno  1.341%  Karviná->Ostrava  1.125%  Ostrava->Karviná  1.054%  Opava->Ostrava  1.125%  Ostrava->Opava  1.054%  Ostrava->Pionier  3.240%  Pionier->Ostrava  1.629%  Hradec Králové->Pardubice  7.260%  Pardubice->Hradec Králové  1.487%  Cheb->Plzeň  0.033%  Plzeň->Cheb  0.207%  Plzeň->Praha  1.729%  Praha->Plzeň  6.118%  AMS-IX->Praha  33.627%  Praha->AMS-IX  0.799%  Brno->Praha  5.745%  Praha->Brno  13.462%  České Budějovice->Praha  0.971%  Praha->České Budějovice  4.231%  GÉANT2->Praha  7.232%  Praha->GÉANT2  5.955%  Hradec Králové->Praha  3.753%  Praha->Hradec Králové  8.265%  Liberec->Praha : DOWN Praha->Liberec : DOWN Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.257%  Praha->Poděbrady  18.912%  Děčín->Ústí nad
Labem  7.333%  Ústí nad
Labem->Děčín  8.177%  Most->Ústí nad
Labem  6.755e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.058%  Praha->Ústí nad
Labem  16.283%  Ústí nad
Labem->Praha  3.994%  Brno->Zlín  4.446%  Zlín->Brno  1.204%  NIX.cz->Praha  4.275%  Praha->NIX.cz  1.303%  Praha->Public Internet  6.034%  Public Internet->Praha  20.265% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/11/18 00:00:00 - 2021/11/18 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/11/18 00:00:00 - 2021/11/18 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.92233760480329 % 2.922 %   10 bps 10.000 Gbps   292.233760480329 bps 292.234 Mbps 
Brno → ACONET  10.3853768931908 % 10.385 %   10 bps 10.000 Gbps   1.03853768931908 bps 1.039 Gbps 
Lednice → Brno  29.3523281154862 % 29.352 %   1000 bps 1000.000 Mbps   293.523281154862 bps 293.523 Mbps 
Brno → Lednice  7.9708426797961 % 7.971 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.708426797961 bps 79.708 Mbps 
SANET → Brno  1.57891558939671 % 1.579 %   40 bps 40.000 Gbps   631.566235758683 bps 631.566 Mbps 
Brno → SANET  6.2214728937968 % 6.221 %   40 bps 40.000 Gbps   2.48858915751872 bps 2.489 Gbps 
Brno → Vyškov  9.75905273146627 % 9.759 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.5905273146627 bps 97.591 Mbps 
Vyškov → Brno  1.23472638498495 % 1.235 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.3472638498495 bps 12.347 Mbps 
Brno → Jihlava  1.42638363162652 % 1.426 %   100 bps 100.000 Gbps   1.42638363162652 bps 1.426 Gbps 
Jihlava → Brno  2.14336151054812 % 2.143 %   100 bps 100.000 Gbps   2.14336151054812 bps 2.143 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.718872185425887 % 0.719 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.18872185425887 bps 7.189 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.180926343454102 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.80926343454102 bps 1.809 Kbps 
Telč → Jihlava  0.633053854037054 % 0.633 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.33053854037054 bps 6.331 Mbps 
Jihlava → Telč  0.325298960626818 % 0.325 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.25298960626818 bps 3.253 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.937883418887977 % 0.938 %   20 bps 20.000 Gbps   187.576683777595 bps 187.577 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.179747723232325 % 0.180 %   20 bps 20.000 Gbps   35.9495446464649 bps 35.950 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.87687918644252 % 5.877 %   20 bps 20.000 Gbps   1.23763166046773 bps 1.238 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  1.10282340880015 % 1.103 %   20 bps 20.000 Gbps   328.479776675563 bps 328.480 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.21113415164663 % 1.211 %   10 bps 10.000 Gbps   121.113415164663 bps 121.113 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  7.79005608185189 % 7.790 %   10 bps 10.000 Gbps   779.005608185189 bps 779.006 Mbps 
Most → Děčín  0.401762502054427 % 0.402 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.01762502054427 bps 4.018 Kbps 
Děčín → Most  0.261542048971412 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61542048971412 bps 2.615 Kbps 
Plzeň → Most  0.111412980080973 % 0.111 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.11412980080973 bps 1.114 Kbps 
Most → Plzeň  0.206935185359715 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06935185359715 bps 2.069 Kbps 
Olomouc → Brno  0.178648132797695 % 0.179 %   100 bps 100.000 Gbps   178.648132797695 bps 178.648 Mbps 
Brno → Olomouc  0.785145795306196 % 0.785 %   100 bps 100.000 Gbps   785.145795306195 bps 785.146 Mbps 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc → Ostrava  2.63957790287035 % 2.640 %   20 bps 20.000 Gbps   356.111026477336 bps 356.111 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.042266566324482 % 0.042 %   20 bps 20.000 Gbps   5.72857729990836 bps 5.729 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.983696669536924 % 0.984 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   98.3696669536925 bps 98.370 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.49566056286866 % 1.496 %   10 bps 10.000 Gbps   149.566056286866 bps 149.566 Mbps 
Brno → Ostrava  3.16267875945253 % 3.163 %   100 bps 100.000 Gbps   3.16267875945253 bps 3.163 Gbps 
Ostrava → Brno  1.34114911541227 % 1.341 %   100 bps 100.000 Gbps   1.34114911541227 bps 1.341 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.05428260042224 % 1.054 %   10 bps 10.000 Gbps   105.428260042224 bps 105.428 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.12487519406852 % 1.125 %   10 bps 10.000 Gbps   112.487519406852 bps 112.488 Mbps 
Ostrava → Opava  1.05428260042224 % 1.054 %   10 bps 10.000 Gbps   105.428260042224 bps 105.428 Mbps 
Opava → Ostrava  1.12487519406852 % 1.125 %   10 bps 10.000 Gbps   112.487519406852 bps 112.488 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.23952271738018 % 3.240 %   10 bps 10.000 Gbps   323.952271738018 bps 323.952 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.62905544946973 % 1.629 %   10 bps 10.000 Gbps   162.905544946973 bps 162.906 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.48659545616672 % 1.487 %   10 bps 10.000 Gbps   148.659545616672 bps 148.660 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  7.26005560608922 % 7.260 %   10 bps 10.000 Gbps   726.005560608922 bps 726.006 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0332460633970866 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.32460633970867 bps 3.325 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.206589662754107 % 0.207 %   10 bps 10.000 Gbps   20.6589662754107 bps 20.659 Mbps 
Praha → Plzeň  6.11751556768659 % 6.118 %   100 bps 100.000 Gbps   6.11751556768659 bps 6.118 Gbps 
Plzeň → Praha  1.72908410683834 % 1.729 %   100 bps 100.000 Gbps   1.72908410683834 bps 1.729 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.798785561912063 % 0.799 %   10 bps 10.000 Gbps   79.8785561912063 bps 79.879 Mbps 
AMS-IX → Praha  33.6272613566857 % 33.627 %   10 bps 10.000 Gbps   3.36272613566857 bps 3.363 Gbps 
Praha → Brno  13.4623685957457 % 13.462 %   100 bps 100.000 Gbps   13.4623685957457 bps 13.462 Gbps 
Brno → Praha  5.74474125366686 % 5.745 %   100 bps 100.000 Gbps   5.74474125366686 bps 5.745 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.95476776689733 % 5.955 %   100 bps 100.000 Gbps   5.95476773316736 bps 5.955 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.23209857033642 % 7.232 %   100 bps 100.000 Gbps   7.23209695251396 bps 7.232 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.75322103475931 % 3.753 %   100 bps 100.000 Gbps   3.75322103475931 bps 3.753 Gbps 
Praha → Hradec Králové  8.26459663686581 % 8.265 %   100 bps 100.000 Gbps   8.26459663686581 bps 8.265 Gbps 
Praha → Liberec  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Liberec → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → NIX.cz  1.30316466726572 % 1.303 %   400 bps 400.000 Gbps   5.21063350840182 bps 5.211 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.27504633282597 % 4.275 %   400 bps 400.000 Gbps   17.0879853430542 bps 17.088 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172227198296859 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2227198296859 bps 17.223 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216538262694004 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6538262694004 bps 21.654 Kbps 
Praha → Poděbrady  18.9118948551011 % 18.912 %   1000 bps 1000.000 Mbps   189.118948551011 bps 189.119 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.25680235209669 % 2.257 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.5680235209669 bps 22.568 Mbps 
Praha → Public Internet  6.03434406100049 % 6.034 %   20 bps 20.000 Gbps   1.2068688122001 bps 1.207 Gbps 
Public Internet → Praha  20.2645839061111 % 20.265 %   20 bps 20.000 Gbps   4.05291678122222 bps 4.053 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.97111751913248 % 0.971 %   20 bps 20.000 Gbps   194.223503826496 bps 194.224 Mbps 
Praha → České Budějovice  4.23136755747501 % 4.231 %   20 bps 20.000 Gbps   846.273511495002 bps 846.274 Mbps 
Brno → Zlín  4.445732435646 % 4.446 %   10 bps 10.000 Gbps   444.5732435646 bps 444.573 Mbps 
Zlín → Brno  1.203861681548 % 1.204 %   10 bps 10.000 Gbps   120.3861681548 bps 120.386 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  7.3325234558119 % 7.333 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.3252345581191 bps 73.325 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  8.17679433584 % 8.177 %   1000 bps 1000.000 Mbps   81.7679433584 bps 81.768 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  6.75522921107161 % 6.755 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.5522921107161 bps 67.552 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0580984400990514 % 0.058 %   1000 bps 1000.000 Mbps   580.984400990514 bps 580.984 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  3.99416497068097 % 3.994 %   10 bps 10.000 Gbps   399.416497068097 bps 399.416 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  16.283030429974 % 16.283 %   10 bps 10.000 Gbps   1.6283030429974 bps 1.628 Gbps 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.09409530295695 % 1.094 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9409530295695 bps 10.941 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.124216820807944 % 0.124 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.24216820807944 bps 1.242 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100838709416292 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0838709416292 bps 10.084 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100125902409409 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0125902409409 bps 10.013 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.376391087200537 % 0.376 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.76391087200536 bps 3.764 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0614058800042469 % 0.061 %   1000 bps 1000.000 Mbps   614.058800042468 bps 614.059 Kbps 
Summary  empty NA   2.802 bps 2.802 Tbps   106.280290138756 bps 106.280 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Nov 19 00:03:48 2021