CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/11/19

Average load for period: 2021/11/19 00:00:00 - 2021/11/19 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/11/19 00:00:00 - 2021/11/19 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/11/19
ACONET->Brno  2.703%  Brno->ACONET  8.707%  Brno->Lednice  7.104%  Lednice->Brno  30.640%  Brno->SANET  5.635%  SANET->Brno  1.366%  Brno->Vyškov  6.487%  Vyškov->Brno  0.937%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.502%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.034%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.522%  Tábor->České Budějovice  0.078%  Brno->Jihlava  1.303%  Jihlava->Brno  1.872%  České Budějovice->Jihlava  0.453%  Jihlava->České Budějovice  0.085%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.577e-3 %  Jihlava->Telč  0.358%  Telč->Jihlava  0.523%  Hradec Králové->Liberec  5.150%  Liberec->Hradec Králové  2.343%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.757%  Ústí nad
Labem->Liberec  6.964%  Děčín->Most  0.265e-3 %  Most->Děčín  0.404e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.117e-3 %  Brno->Olomouc  0.600%  Olomouc->Brno  0.155%  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  4.486%  Ostrava->Olomouc  0.607%  Olomouc->Zlín  NA  Zlín->Olomouc  NA  Brno->Ostrava  3.733%  Ostrava->Brno  1.477%  Karviná->Ostrava  0.837%  Ostrava->Karviná  0.937%  Opava->Ostrava  0.837%  Ostrava->Opava  0.937%  Ostrava->Pionier  3.899%  Pionier->Ostrava  1.393%  Hradec Králové->Pardubice  5.598%  Pardubice->Hradec Králové  1.424%  Cheb->Plzeň  0.033%  Plzeň->Cheb  0.177%  Plzeň->Praha  1.794%  Praha->Plzeň  5.579%  AMS-IX->Praha  28.631%  Praha->AMS-IX  0.775%  Brno->Praha  5.433%  Praha->Brno  11.513%  České Budějovice->Praha  1.023%  Praha->České Budějovice  3.608%  GÉANT2->Praha  5.871%  Praha->GÉANT2  5.996%  Hradec Králové->Praha  3.136%  Praha->Hradec Králové  7.432%  Liberec->Praha : DOWN Praha->Liberec : DOWN Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  2.960%  Praha->Poděbrady  16.355%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.365%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.370%  Most->Ústí nad
Labem  5.867e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.054%  Praha->Ústí nad
Labem  12.929%  Ústí nad
Labem->Praha  4.314%  Brno->Zlín  2.856%  Zlín->Brno  1.084%  NIX.cz->Praha  3.343%  Praha->NIX.cz  1.154%  Praha->Public Internet  6.679%  Public Internet->Praha  20.624% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/11/19 00:00:00 - 2021/11/19 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/11/19 00:00:00 - 2021/11/19 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.70345716081134 % 2.703 %   10 bps 10.000 Gbps   270.345716081134 bps 270.346 Mbps 
Brno → ACONET  8.70721857850376 % 8.707 %   10 bps 10.000 Gbps   870.721857850376 bps 870.722 Mbps 
Brno → Lednice  7.10390874683512 % 7.104 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.0390874683513 bps 71.039 Mbps 
Lednice → Brno  30.6396486457436 % 30.640 %   1000 bps 1000.000 Mbps   306.396486457436 bps 306.396 Mbps 
SANET → Brno  1.36626111541 % 1.366 %   40 bps 40.000 Gbps   546.504446164 bps 546.504 Mbps 
Brno → SANET  5.63469169430055 % 5.635 %   40 bps 40.000 Gbps   2.25387667772022 bps 2.254 Gbps 
Vyškov → Brno  0.937310875255985 % 0.937 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.37310875255985 bps 9.373 Mbps 
Brno → Vyškov  6.48687029663526 % 6.487 %   1000 bps 1000.000 Mbps   64.8687029663526 bps 64.869 Mbps 
Jihlava → Brno  1.87176105631798 % 1.872 %   100 bps 100.000 Gbps   1.87176105631798 bps 1.872 Gbps 
Brno → Jihlava  1.30261419360239 % 1.303 %   100 bps 100.000 Gbps   1.30261419360239 bps 1.303 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.577073394358086 % 0.577 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.77073394358087 bps 5.771 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181222294301967 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81222294301967 bps 1.812 Kbps 
Telč → Jihlava  0.522710816928984 % 0.523 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.22710816928985 bps 5.227 Mbps 
Jihlava → Telč  0.358021639042178 % 0.358 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.58021639042178 bps 3.580 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0847525672719318 % 0.085 %   20 bps 20.000 Gbps   16.9505134543864 bps 16.951 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.45263143349665 % 0.453 %   20 bps 20.000 Gbps   90.52628669933 bps 90.526 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  2.34309603395076 % 2.343 %   20 bps 20.000 Gbps   468.619206790152 bps 468.619 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.15048410047096 % 5.150 %   20 bps 20.000 Gbps   1.03009682009419 bps 1.030 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  6.96448934859366 % 6.964 %   10 bps 10.000 Gbps   696.448934859366 bps 696.449 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.75745312381883 % 1.757 %   10 bps 10.000 Gbps   175.745312381883 bps 175.745 Mbps 
Děčín → Most  0.264620963349507 % 0.265 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64620963349507 bps 2.646 Kbps 
Most → Děčín  0.404324261771294 % 0.404 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.04324261771294 bps 4.043 Kbps 
Most → Plzeň  0.206956283859425 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06956283859425 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.117426621018395 % 0.117 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.17426621018395 bps 1.174 Kbps 
Brno → Olomouc  0.600166131550146 % 0.600 %   100 bps 100.000 Gbps   600.166131550146 bps 600.166 Mbps 
Olomouc → Brno  0.154674567035762 % 0.155 %   100 bps 100.000 Gbps   154.674567035762 bps 154.675 Mbps 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava → Olomouc  0.606520239708785 % 0.607 %   10 bps 10.000 Gbps   60.6520239708785 bps 60.652 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.4860512892398 % 4.486 %   10 bps 10.000 Gbps   448.60512892398 bps 448.605 Mbps 
Zlín->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Zlín  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava → Brno  1.47677934898113 % 1.477 %   100 bps 100.000 Gbps   1.47677934898113 bps 1.477 Gbps 
Brno → Ostrava  3.73345360816614 % 3.733 %   100 bps 100.000 Gbps   3.73345360816614 bps 3.733 Gbps 
Ostrava → Karviná  0.937465859977421 % 0.937 %   10 bps 10.000 Gbps   93.7465859977421 bps 93.747 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.836801700740148 % 0.837 %   10 bps 10.000 Gbps   83.6801700740148 bps 83.680 Mbps 
Ostrava → Opava  0.937465859977421 % 0.937 %   10 bps 10.000 Gbps   93.7465859977421 bps 93.747 Mbps 
Opava → Ostrava  0.836801700740148 % 0.837 %   10 bps 10.000 Gbps   83.6801700740148 bps 83.680 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.8994743833002 % 3.899 %   10 bps 10.000 Gbps   389.947438330019 bps 389.947 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.39325557699896 % 1.393 %   10 bps 10.000 Gbps   139.325557699896 bps 139.326 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  5.59825641916397 % 5.598 %   10 bps 10.000 Gbps   559.825641916397 bps 559.826 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.42425175769278 % 1.424 %   10 bps 10.000 Gbps   142.425175769278 bps 142.425 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0334134138666989 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.34134138666989 bps 3.341 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.177068934789992 % 0.177 %   10 bps 10.000 Gbps   17.7068934789992 bps 17.707 Mbps 
Plzeň → Praha  1.79355780452486 % 1.794 %   100 bps 100.000 Gbps   1.79355780452487 bps 1.794 Gbps 
Praha → Plzeň  5.57940585476712 % 5.579 %   100 bps 100.000 Gbps   5.57940585476712 bps 5.579 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.775289493038588 % 0.775 %   10 bps 10.000 Gbps   77.5289493038588 bps 77.529 Mbps 
AMS-IX → Praha  28.6308067751441 % 28.631 %   10 bps 10.000 Gbps   2.86308067751441 bps 2.863 Gbps 
Praha → Brno  11.5129769226344 % 11.513 %   100 bps 100.000 Gbps   11.5129769226344 bps 11.513 Gbps 
Brno → Praha  5.43332868843845 % 5.433 %   100 bps 100.000 Gbps   5.43332868843845 bps 5.433 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.87087032505442 % 5.871 %   100 bps 100.000 Gbps   5.87087032505442 bps 5.871 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.9961915291189 % 5.996 %   100 bps 100.000 Gbps   5.9961915291189 bps 5.996 Gbps 
Praha → Hradec Králové  7.4318181894948 % 7.432 %   100 bps 100.000 Gbps   7.4318181894948 bps 7.432 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.13609944120244 % 3.136 %   100 bps 100.000 Gbps   3.13609944120244 bps 3.136 Gbps 
Liberec → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Liberec  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → NIX.cz  1.15447586560861 % 1.154 %   400 bps 400.000 Gbps   4.61790346243443 bps 4.618 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.34348428695401 % 3.343 %   400 bps 400.000 Gbps   13.373937147816 bps 13.374 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172625320816681 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2625320816681 bps 17.263 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216803907590598 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6803907590598 bps 21.680 Kbps 
Praha → Poděbrady  16.354743790722 % 16.355 %   1000 bps 1000.000 Mbps   163.54743790722 bps 163.547 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.96021174420686 % 2.960 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.6021174420686 bps 29.602 Mbps 
Praha → Public Internet  6.67920195777232 % 6.679 %   20 bps 20.000 Gbps   1.33584039155446 bps 1.336 Gbps 
Public Internet → Praha  20.624386809647 % 20.624 %   20 bps 20.000 Gbps   4.1248773619294 bps 4.125 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.02298046759171 % 1.023 %   20 bps 20.000 Gbps   204.596093518341 bps 204.596 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.60763969372945 % 3.608 %   20 bps 20.000 Gbps   721.527938745889 bps 721.528 Mbps 
Brno → Zlín  2.85594090917511 % 2.856 %   10 bps 10.000 Gbps   285.594090917511 bps 285.594 Mbps 
Zlín → Brno  1.08381140414874 % 1.084 %   10 bps 10.000 Gbps   108.381140414874 bps 108.381 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.37028283670958 % 2.370 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.7028283670958 bps 23.703 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.36495511501875 % 1.365 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.6495511501875 bps 13.650 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.86698552399001 % 5.867 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.6698552399001 bps 58.670 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0540602850574032 % 0.054 %   1000 bps 1000.000 Mbps   540.602850574032 bps 540.603 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  4.31443471137144 % 4.314 %   10 bps 10.000 Gbps   431.443471137144 bps 431.443 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  12.9287036881332 % 12.929 %   10 bps 10.000 Gbps   1.29287036881332 bps 1.293 Gbps 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.502326412698394 % 0.502 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.02326412698394 bps 5.023 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0337497848014609 % 0.034 %   1000 bps 1000.000 Mbps   337.497848014609 bps 337.498 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100900765766338 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0900765766338 bps 10.090 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100128284962477 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0128284962477 bps 10.013 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0778996086075869 % 0.078 %   1000 bps 1000.000 Mbps   778.996086075869 bps 778.996 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.522159973864872 % 0.522 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.22159973864873 bps 5.222 Mbps 
Summary  empty NA   2.762 bps 2.762 Tbps   94.5708210783459 bps 94.571 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Nov 20 00:03:31 2021