CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/11/20

Average load for period: 2021/11/20 00:00:00 - 2021/11/20 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/11/20 00:00:00 - 2021/11/20 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/11/20
ACONET->Brno  1.903%  Brno->ACONET  5.586%  Brno->Lednice  9.546%  Lednice->Brno  31.909%  Brno->SANET  2.614%  SANET->Brno  0.900%  Brno->Vyškov  2.975%  Vyškov->Brno  0.973%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.432%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.027%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.243%  Tábor->České Budějovice  0.046%  Brno->Jihlava  0.841%  Jihlava->Brno  1.056%  České Budějovice->Jihlava  0.361%  Jihlava->České Budějovice  0.039%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.216e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.437e-3 %  Jihlava->Telč  0.299%  Telč->Jihlava  0.118%  Hradec Králové->Liberec  3.842%  Liberec->Hradec Králové  1.236%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.249e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.213e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.400e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.105e-3 %  Brno->Olomouc  0.615%  Olomouc->Brno  0.135%  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  3.814%  Ostrava->Olomouc  0.855%  Olomouc->Zlín  NA  Zlín->Olomouc  NA  Brno->Ostrava  3.417%  Ostrava->Brno  1.330%  Karviná->Ostrava  0.607%  Ostrava->Karviná  0.546%  Opava->Ostrava  0.607%  Ostrava->Opava  0.546%  Ostrava->Pionier  5.858%  Pionier->Ostrava  1.144%  Hradec Králové->Pardubice  3.542%  Pardubice->Hradec Králové  1.973%  Cheb->Plzeň  0.022%  Plzeň->Cheb  0.118%  Plzeň->Praha  1.118%  Praha->Plzeň  3.452%  AMS-IX->Praha  17.079%  Praha->AMS-IX  0.668%  Brno->Praha  5.261%  Praha->Brno  9.572%  České Budějovice->Praha  0.502%  Praha->České Budějovice  1.975%  GÉANT2->Praha  6.939%  Praha->GÉANT2  6.516%  Hradec Králové->Praha  2.797%  Praha->Hradec Králové  4.816%  Liberec->Praha : DOWN Praha->Liberec : DOWN Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.175e-3 %  Poděbrady->Praha  2.134%  Praha->Poděbrady  17.109%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.078%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.110%  Most->Ústí nad
Labem  2.884e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.986e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.952%  Ústí nad
Labem->Praha  2.249%  Brno->Zlín  1.845%  Zlín->Brno  0.590%  NIX.cz->Praha  2.071%  Praha->NIX.cz  0.742%  Praha->Public Internet  5.632%  Public Internet->Praha  16.431% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/11/20 00:00:00 - 2021/11/20 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/11/20 00:00:00 - 2021/11/20 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  5.58595059174417 % 5.586 %   10 bps 10.000 Gbps   558.595059174417 bps 558.595 Mbps 
ACONET → Brno  1.90252573913473 % 1.903 %   10 bps 10.000 Gbps   190.252573913473 bps 190.253 Mbps 
Lednice → Brno  31.9090187646887 % 31.909 %   1000 bps 1000.000 Mbps   319.090187646887 bps 319.090 Mbps 
Brno → Lednice  9.54627785916071 % 9.546 %   1000 bps 1000.000 Mbps   95.462778591607 bps 95.463 Mbps 
SANET → Brno  0.900357714516749 % 0.900 %   40 bps 40.000 Gbps   360.1430858067 bps 360.143 Mbps 
Brno → SANET  2.61375374285425 % 2.614 %   40 bps 40.000 Gbps   1.0455014971417 bps 1.046 Gbps 
Vyškov → Brno  0.973004566247164 % 0.973 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.73004566247164 bps 9.730 Mbps 
Brno → Vyškov  2.97529558379346 % 2.975 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.7529558379346 bps 29.753 Mbps 
Brno → Jihlava  0.841301289598441 % 0.841 %   100 bps 100.000 Gbps   841.301289598441 bps 841.301 Mbps 
Jihlava → Brno  1.05647698063266 % 1.056 %   100 bps 100.000 Gbps   1.05647698063266 bps 1.056 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.21579269517088 % 0.216 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.1579269517088 bps 2.158 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.436512030553885 % 0.437 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.36512030553885 bps 4.365 Kbps 
Telč → Jihlava  0.118319952040513 % 0.118 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.18319952040513 bps 1.183 Mbps 
Jihlava → Telč  0.299339878298653 % 0.299 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.99339878298653 bps 2.993 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.360904021015844 % 0.361 %   20 bps 20.000 Gbps   72.1808042031688 bps 72.181 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0390965445108856 % 0.039 %   20 bps 20.000 Gbps   7.81930890217711 bps 7.819 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.23625429841782 % 1.236 %   20 bps 20.000 Gbps   247.250859683563 bps 247.251 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.84245241792743 % 3.842 %   20 bps 20.000 Gbps   768.490483585487 bps 768.490 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.249118837300764 % 0.249 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.9118837300764 bps 24.912 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.213266513737698 % 0.213 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.3266513737698 bps 21.327 Kbps 
Děčín → Most  0.26008433223974 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6008433223974 bps 2.601 Kbps 
Most → Děčín  0.400171636908955 % 0.400 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.00171636908955 bps 4.002 Kbps 
Plzeň → Most  0.105314088810646 % 0.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05314088810646 bps 1.053 Kbps 
Most → Plzeň  0.206971197964564 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06971197964564 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.614779697607848 % 0.615 %   100 bps 100.000 Gbps   614.779697607848 bps 614.780 Mbps 
Olomouc → Brno  0.135331918435107 % 0.135 %   100 bps 100.000 Gbps   135.331918435107 bps 135.332 Mbps 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava → Olomouc  0.854962569375212 % 0.855 %   20 bps 20.000 Gbps   108.272004140887 bps 108.272 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.81428826205165 % 3.814 %   20 bps 20.000 Gbps   481.99270907553 bps 481.993 Mbps 
Zlín->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Zlín  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava → Brno  1.33030912139994 % 1.330 %   100 bps 100.000 Gbps   1.33030912139994 bps 1.330 Gbps 
Brno → Ostrava  3.41730304379412 % 3.417 %   100 bps 100.000 Gbps   3.41730304379412 bps 3.417 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.606626914643513 % 0.607 %   10 bps 10.000 Gbps   60.6626914643513 bps 60.663 Mbps 
Ostrava → Karviná  0.546335239563103 % 0.546 %   10 bps 10.000 Gbps   54.6335239563103 bps 54.634 Mbps 
Opava → Ostrava  0.606626914643513 % 0.607 %   10 bps 10.000 Gbps   60.6626914643513 bps 60.663 Mbps 
Ostrava → Opava  0.546335239563103 % 0.546 %   10 bps 10.000 Gbps   54.6335239563103 bps 54.634 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.14388958018992 % 1.144 %   10 bps 10.000 Gbps   114.388958018992 bps 114.389 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.85795175295043 % 5.858 %   10 bps 10.000 Gbps   585.795175295043 bps 585.795 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.97258454433532 % 1.973 %   10 bps 10.000 Gbps   197.258454433532 bps 197.258 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.54176095385853 % 3.542 %   10 bps 10.000 Gbps   354.176095385853 bps 354.176 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0221783763362619 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.21783763362619 bps 2.218 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.11843406495311 % 0.118 %   10 bps 10.000 Gbps   11.843406495311 bps 11.843 Mbps 
Praha → Plzeň  3.45243966042284 % 3.452 %   100 bps 100.000 Gbps   3.45243966042284 bps 3.452 Gbps 
Plzeň → Praha  1.11755975930493 % 1.118 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11755975930493 bps 1.118 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.667556609335534 % 0.668 %   10 bps 10.000 Gbps   66.7556609335534 bps 66.756 Mbps 
AMS-IX → Praha  17.0787849250237 % 17.079 %   10 bps 10.000 Gbps   1.70787849250237 bps 1.708 Gbps 
Brno → Praha  5.26102622579004 % 5.261 %   100 bps 100.000 Gbps   5.26102622579004 bps 5.261 Gbps 
Praha → Brno  9.57197152244851 % 9.572 %   100 bps 100.000 Gbps   9.57197152244851 bps 9.572 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.51620247845881 % 6.516 %   100 bps 100.000 Gbps   6.5162023506376 bps 6.516 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.9392851375487 % 6.939 %   100 bps 100.000 Gbps   6.9392809430393 bps 6.939 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.79700444294464 % 2.797 %   100 bps 100.000 Gbps   2.79700444294463 bps 2.797 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.81585204908319 % 4.816 %   100 bps 100.000 Gbps   4.81585204908319 bps 4.816 Gbps 
Liberec → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Liberec  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
NIX.cz → Praha  2.07092281539785 % 2.071 %   400 bps 400.000 Gbps   8.24776811423535 bps 8.248 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.742118007437863 % 0.742 %   400 bps 400.000 Gbps   2.95549188815923 bps 2.955 Gbps 
Praha → Pardubice  0.175061845366523 % 0.175 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.5061845366523 bps 17.506 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216563545750277 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6563545750278 bps 21.656 Kbps 
Praha → Poděbrady  17.1086041082236 % 17.109 %   1000 bps 1000.000 Mbps   171.086041082236 bps 171.086 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.13415786458934 % 2.134 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.3415786458934 bps 21.342 Mbps 
Praha → Public Internet  5.63232917701048 % 5.632 %   20 bps 20.000 Gbps   1.1264658354021 bps 1.126 Gbps 
Public Internet → Praha  16.430755012559 % 16.431 %   20 bps 20.000 Gbps   3.28615100251181 bps 3.286 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.97516251159227 % 1.975 %   20 bps 20.000 Gbps   395.032502318455 bps 395.033 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.50185283393119 % 0.502 %   20 bps 20.000 Gbps   100.370566786238 bps 100.371 Mbps 
Brno → Zlín  1.84487683671554 % 1.845 %   10 bps 10.000 Gbps   184.487683671554 bps 184.488 Mbps 
Zlín → Brno  0.589855666918388 % 0.590 %   10 bps 10.000 Gbps   58.9855666918388 bps 58.986 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.078215094004389 % 0.078 %   1000 bps 1000.000 Mbps   782.15094004389 bps 782.151 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.11030850575429 % 1.110 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.1030850575429 bps 11.103 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.98630865091258 % 1.986 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.8630865091258 bps 19.863 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.88444671167946 % 2.884 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.8444671167946 bps 28.844 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.24863256300276 % 2.249 %   10 bps 10.000 Gbps   224.863256300276 bps 224.863 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.95213793131963 % 3.952 %   10 bps 10.000 Gbps   395.213793131963 bps 395.214 Mbps 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.431805770617401 % 0.432 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.31805770617402 bps 4.318 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0266083789971702 % 0.027 %   1000 bps 1000.000 Mbps   266.083789971702 bps 266.084 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100822854154493 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0822854154493 bps 10.082 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100151577876566 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0151577876566 bps 10.015 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.243290882961418 % 0.243 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.43290882961418 bps 2.433 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0460231454692933 % 0.046 %   1000 bps 1000.000 Mbps   460.231454692934 bps 460.231 Kbps 
Summary  empty NA   2.782 bps 2.782 Tbps   72.623247269594 bps 72.623 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Nov 21 00:03:41 2021