CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/11/21

Average load for period: 2021/11/21 00:00:00 - 2021/11/21 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/11/21 00:00:00 - 2021/11/21 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/11/21
ACONET->Brno  2.188%  Brno->ACONET  6.157%  Brno->Lednice  10.319%  Lednice->Brno  32.025%  Brno->SANET  3.125%  SANET->Brno  0.907%  Brno->Vyškov  2.802%  Vyškov->Brno  1.094%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.619%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.036%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.057%  Tábor->České Budějovice  0.030%  Brno->Jihlava  0.848%  Jihlava->Brno  0.973%  České Budějovice->Jihlava  0.652%  Jihlava->České Budějovice  0.174%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.182e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.488e-3 %  Jihlava->Telč  0.155%  Telč->Jihlava  0.077%  Hradec Králové->Liberec  4.594%  Liberec->Hradec Králové  1.345%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.210e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.212e-3 %  Děčín->Most  0.627e-3 %  Most->Děčín  1.230e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.105e-3 %  Brno->Olomouc  2.878%  Olomouc->Brno  0.724%  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  3.380%  Ostrava->Olomouc  0.458%  Olomouc->Zlín  NA  Zlín->Olomouc  NA  Brno->Ostrava  3.838%  Ostrava->Brno  1.993%  Karviná->Ostrava  0.798%  Ostrava->Karviná  1.210%  Opava->Ostrava  0.798%  Ostrava->Opava  1.210%  Ostrava->Pionier  5.249%  Pionier->Ostrava  1.247%  Hradec Králové->Pardubice  4.054%  Pardubice->Hradec Králové  0.845%  Cheb->Plzeň  0.021%  Plzeň->Cheb  0.170%  Plzeň->Praha  1.658%  Praha->Plzeň  2.813%  AMS-IX->Praha  19.272%  Praha->AMS-IX  0.673%  Brno->Praha  7.054%  Praha->Brno  18.185%  České Budějovice->Praha  0.403%  Praha->České Budějovice  2.018%  GÉANT2->Praha  6.429%  Praha->GÉANT2  5.593%  Hradec Králové->Praha : DOWN Praha->Hradec Králové : DOWN Liberec->Praha : DOWN Praha->Liberec : DOWN Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.218%  Praha->Poděbrady  18.242%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.114%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.970%  Most->Ústí nad
Labem  3.987e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.899e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  5.363%  Ústí nad
Labem->Praha  2.019%  Brno->Zlín  2.777%  Zlín->Brno  0.623%  NIX.cz->Praha  2.588%  Praha->NIX.cz  0.869%  Praha->Public Internet  5.561%  Public Internet->Praha  10.896% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/11/21 00:00:00 - 2021/11/21 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/11/21 00:00:00 - 2021/11/21 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  6.15720115817939 % 6.157 %   10 bps 10.000 Gbps   615.720115817939 bps 615.720 Mbps 
ACONET → Brno  2.18780439235366 % 2.188 %   10 bps 10.000 Gbps   218.780439235365 bps 218.780 Mbps 
Brno → Lednice  10.3189937201742 % 10.319 %   1000 bps 1000.000 Mbps   103.189937201742 bps 103.190 Mbps 
Lednice → Brno  32.0253527896468 % 32.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   320.253527896468 bps 320.254 Mbps 
Brno → SANET  3.12479817837111 % 3.125 %   40 bps 40.000 Gbps   1.24991927134844 bps 1.250 Gbps 
SANET → Brno  0.907348708267734 % 0.907 %   40 bps 40.000 Gbps   362.939483307094 bps 362.939 Mbps 
Brno → Vyškov  2.80173462647934 % 2.802 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.0173462647934 bps 28.017 Mbps 
Vyškov → Brno  1.09377972817192 % 1.094 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9377972817192 bps 10.938 Mbps 
Jihlava → Brno  0.972975442296927 % 0.973 %   100 bps 100.000 Gbps   972.975442296927 bps 972.975 Mbps 
Brno → Jihlava  0.847816453805751 % 0.848 %   100 bps 100.000 Gbps   847.816453805751 bps 847.816 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.181640386559899 % 0.182 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.81640386559899 bps 1.816 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.487740279813174 % 0.488 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.87740279813174 bps 4.877 Kbps 
Jihlava → Telč  0.155374494252973 % 0.155 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.55374494252973 bps 1.554 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0769176941041076 % 0.077 %   1000 bps 1000.000 Mbps   769.176941041075 bps 769.177 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.17391317157427 % 0.174 %   20 bps 20.000 Gbps   34.7826343148539 bps 34.783 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.652390449959616 % 0.652 %   20 bps 20.000 Gbps   130.478089991923 bps 130.478 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.59449989826212 % 4.594 %   20 bps 20.000 Gbps   918.899979652425 bps 918.900 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.34480667435625 % 1.345 %   20 bps 20.000 Gbps   268.96133487125 bps 268.961 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.212358300962639 % 0.212 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.2358300962639 bps 21.236 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.209795607265594 % 0.210 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.9795607265594 bps 20.980 Kbps 
Děčín → Most  0.626900683306426 % 0.627 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.26900683306426 bps 6.269 Kbps 
Most → Děčín  1.22994465054349 % 1.230 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.2994465054349 bps 12.299 Kbps 
Plzeň → Most  0.105089564929127 % 0.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05089564929128 bps 1.051 Kbps 
Most → Plzeň  0.207257654920941 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07257654920941 bps 2.073 Kbps 
Brno → Olomouc  2.87807978195994 % 2.878 %   100 bps 100.000 Gbps   2.87807978195994 bps 2.878 Gbps 
Olomouc → Brno  0.724151310455421 % 0.724 %   100 bps 100.000 Gbps   724.151310455421 bps 724.151 Mbps 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc → Ostrava  3.37985676934069 % 3.380 %   20 bps 20.000 Gbps   647.021441957095 bps 647.021 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.457928128582347 % 0.458 %   20 bps 20.000 Gbps   91.5856257164694 bps 91.586 Mbps 
Zlín->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Zlín  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava → Brno  1.99322157126904 % 1.993 %   100 bps 100.000 Gbps   1.99322157126905 bps 1.993 Gbps 
Brno → Ostrava  3.8380633646725 % 3.838 %   100 bps 100.000 Gbps   3.8380633646725 bps 3.838 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.20987812239958 % 1.210 %   10 bps 10.000 Gbps   120.987812239958 bps 120.988 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.797588616326868 % 0.798 %   10 bps 10.000 Gbps   79.7588616326867 bps 79.759 Mbps 
Opava → Ostrava  0.797588616326868 % 0.798 %   10 bps 10.000 Gbps   79.7588616326868 bps 79.759 Mbps 
Ostrava → Opava  1.20987812239958 % 1.210 %   10 bps 10.000 Gbps   120.987812239958 bps 120.988 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.24906250232981 % 5.249 %   10 bps 10.000 Gbps   524.906250232981 bps 524.906 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.24707361354972 % 1.247 %   10 bps 10.000 Gbps   124.707361354972 bps 124.707 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.845384540240341 % 0.845 %   10 bps 10.000 Gbps   84.5384540240342 bps 84.538 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.0536686477099 % 4.054 %   10 bps 10.000 Gbps   405.36686477099 bps 405.367 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.170195300699796 % 0.170 %   10 bps 10.000 Gbps   17.0195300699796 bps 17.020 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0206170113201373 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.06170113201373 bps 2.062 Mbps 
Plzeň → Praha  1.65764560721564 % 1.658 %   100 bps 100.000 Gbps   1.65764560721564 bps 1.658 Gbps 
Praha → Plzeň  2.81336189735221 % 2.813 %   100 bps 100.000 Gbps   2.81336189735221 bps 2.813 Gbps 
AMS-IX → Praha  19.2720901106848 % 19.272 %   10 bps 10.000 Gbps   1.92720901106848 bps 1.927 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.672865064868396 % 0.673 %   10 bps 10.000 Gbps   67.2865064868396 bps 67.287 Mbps 
Praha → Brno  18.1846127111189 % 18.185 %   100 bps 100.000 Gbps   18.1846127111189 bps 18.185 Gbps 
Brno → Praha  7.05383332849865 % 7.054 %   100 bps 100.000 Gbps   7.05383332849865 bps 7.054 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.42902733456592 % 6.429 %   100 bps 100.000 Gbps   6.42902706047308 bps 6.429 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.59332867518024 % 5.593 %   100 bps 100.000 Gbps   5.59332864113691 bps 5.593 Gbps 
Hradec Králové → Praha  empty NA - interface DOWN   100 bps 100.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Hradec Králové  empty NA - interface DOWN   100 bps 100.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Liberec  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Liberec → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
NIX.cz → Praha  2.58817260866305 % 2.588 %   400 bps 400.000 Gbps   10.3380026253744 bps 10.338 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.869012488438471 % 0.869 %   400 bps 400.000 Gbps   3.47422268869899 bps 3.474 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216380463014586 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6380463014587 bps 21.638 Kbps 
Praha → Pardubice  0.171908547290209 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1908547290209 bps 17.191 Kbps 
Poděbrady → Praha  2.21769344247101 % 2.218 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.1769344247101 bps 22.177 Mbps 
Praha → Poděbrady  18.2417541108241 % 18.242 %   1000 bps 1000.000 Mbps   182.417541108241 bps 182.418 Mbps 
Praha → Public Internet  5.56144319262356 % 5.561 %   20 bps 20.000 Gbps   1.11228863852471 bps 1.112 Gbps 
Public Internet → Praha  10.8961748680762 % 10.896 %   20 bps 20.000 Gbps   2.17923497361525 bps 2.179 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.403196567793362 % 0.403 %   20 bps 20.000 Gbps   80.6393135586725 bps 80.639 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.01789585779675 % 2.018 %   20 bps 20.000 Gbps   403.579171559351 bps 403.579 Mbps 
Brno → Zlín  2.77672321512041 % 2.777 %   10 bps 10.000 Gbps   277.672321512041 bps 277.672 Mbps 
Zlín → Brno  0.62346330588118 % 0.623 %   10 bps 10.000 Gbps   62.346330588118 bps 62.346 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.969836145288823 % 0.970 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.69836145288823 bps 9.698 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.113919266538639 % 0.114 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.13919266538639 bps 1.139 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.98712438925027 % 3.987 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.8712438925026 bps 39.871 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.89895421420967 % 1.899 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.9895421420967 bps 18.990 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.0188811843822 % 2.019 %   10 bps 10.000 Gbps   201.88811843822 bps 201.888 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.36268835548301 % 5.363 %   10 bps 10.000 Gbps   536.268835548301 bps 536.269 Mbps 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0364793969135301 % 0.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   364.7939691353 bps 364.794 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.618823315150474 % 0.619 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.18823315150473 bps 6.188 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100755776539485 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0755776539485 bps 10.076 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.100129380108661 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0129380108661 bps 10.013 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0303444376336076 % 0.030 %   1000 bps 1000.000 Mbps   303.444376336076 bps 303.444 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.0568703492746572 % 0.057 %   1000 bps 1000.000 Mbps   568.703492746572 bps 568.703 Kbps 
Summary  empty NA   2.782 bps 2.782 Tbps   80.4337047452665 bps 80.434 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Nov 22 00:03:22 2021