CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/11/22

Average load for period: 2021/11/22 00:00:00 - 2021/11/22 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/11/22 00:00:00 - 2021/11/22 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/11/22
ACONET->Brno  3.046%  Brno->ACONET  9.811%  Brno->Lednice  9.138%  Lednice->Brno  29.462%  Brno->SANET  7.589%  SANET->Brno  1.906%  Brno->Vyškov  10.793%  Vyškov->Brno  10.090%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.241%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.106%  České Budějovice->Plzeň  0.100e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.101e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.342%  Tábor->České Budějovice  0.075%  Brno->Jihlava  1.450%  Jihlava->Brno  1.023%  České Budějovice->Jihlava  0.870%  Jihlava->České Budějovice  0.100%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.321e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.756e-3 %  Jihlava->Telč  0.375%  Telč->Jihlava  0.086%  Hradec Králové->Liberec  7.290%  Liberec->Hradec Králové  1.258%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.601e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.473e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.400e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.105e-3 %  Brno->Olomouc  2.767%  Olomouc->Brno  0.589%  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  3.400%  Ostrava->Olomouc  0.236%  Olomouc->Zlín  NA  Zlín->Olomouc  NA  Brno->Ostrava  4.339%  Ostrava->Brno  3.132%  Karviná->Ostrava  0.666%  Ostrava->Karviná  1.982%  Opava->Ostrava  0.666%  Ostrava->Opava  1.982%  Ostrava->Pionier  3.979%  Pionier->Ostrava  1.710%  Hradec Králové->Pardubice  8.840%  Pardubice->Hradec Králové  1.743%  Cheb->Plzeň  0.033%  Plzeň->Cheb  0.209%  Plzeň->Praha  2.903%  Praha->Plzeň  6.043%  AMS-IX->Praha  35.456%  Praha->AMS-IX  0.956%  Brno->Praha  8.235%  Praha->Brno  21.675%  České Budějovice->Praha  0.951%  Praha->České Budějovice  4.875%  GÉANT2->Praha  8.501%  Praha->GÉANT2  6.289%  Hradec Králové->Praha  3.669%  Praha->Hradec Králové  10.777%  Liberec->Praha : DOWN Praha->Liberec : DOWN Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.797%  Praha->Poděbrady  19.475%  Děčín->Ústí nad
Labem  6.787%  Ústí nad
Labem->Děčín  7.446%  Most->Ústí nad
Labem  6.728e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.037%  Praha->Ústí nad
Labem  9.169%  Ústí nad
Labem->Praha  2.916%  Brno->Zlín  5.264%  Zlín->Brno  1.218%  NIX.cz->Praha  4.824%  Praha->NIX.cz  1.424%  Praha->Public Internet  6.755%  Public Internet->Praha  17.549% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/11/22 00:00:00 - 2021/11/22 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/11/22 00:00:00 - 2021/11/22 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.0464231460447 % 3.046 %   10 bps 10.000 Gbps   304.64231460447 bps 304.642 Mbps 
Brno → ACONET  9.81111994157838 % 9.811 %   10 bps 10.000 Gbps   981.111994157838 bps 981.112 Mbps 
Brno → Lednice  9.13816353655938 % 9.138 %   1000 bps 1000.000 Mbps   91.3816353655937 bps 91.382 Mbps 
Lednice → Brno  29.4615015168978 % 29.462 %   1000 bps 1000.000 Mbps   294.615015168978 bps 294.615 Mbps 
SANET → Brno  1.90589277776415 % 1.906 %   40 bps 40.000 Gbps   762.357111105663 bps 762.357 Mbps 
Brno → SANET  7.5885019118566 % 7.589 %   40 bps 40.000 Gbps   3.03540076474264 bps 3.035 Gbps 
Brno → Vyškov  10.7926852598376 % 10.793 %   1000 bps 1000.000 Mbps   107.926852598376 bps 107.927 Mbps 
Vyškov → Brno  10.0898943865758 % 10.090 %   1000 bps 1000.000 Mbps   100.898943865758 bps 100.899 Mbps 
Jihlava → Brno  1.02329400566315 % 1.023 %   100 bps 100.000 Gbps   1.02329400566315 bps 1.023 Gbps 
Brno → Jihlava  1.44958499407542 % 1.450 %   100 bps 100.000 Gbps   1.44958499407542 bps 1.450 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.756092147814143 % 0.756 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.56092147814143 bps 7.561 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.321328272865295 % 0.321 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.21328272865295 bps 3.213 Kbps 
Jihlava → Telč  0.37450070955466 % 0.375 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.7450070955466 bps 3.745 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0861947649592828 % 0.086 %   1000 bps 1000.000 Mbps   861.947649592828 bps 861.948 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.100096896233529 % 0.100 %   20 bps 20.000 Gbps   20.0193792467059 bps 20.019 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.869519991932267 % 0.870 %   20 bps 20.000 Gbps   173.903998386453 bps 173.904 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.258001638185 % 1.258 %   20 bps 20.000 Gbps   251.600327637001 bps 251.600 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  7.29002662322668 % 7.290 %   20 bps 20.000 Gbps   1.45800532464534 bps 1.458 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.472605184530726 % 0.473 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   47.2605184530726 bps 47.261 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.60145482596591 % 1.601 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   160.145482596591 bps 160.145 Kbps 
Děčín → Most  0.259788455821593 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59788455821593 bps 2.598 Kbps 
Most → Děčín  0.400293219034392 % 0.400 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.00293219034392 bps 4.003 Kbps 
Most → Plzeň  0.207013900309706 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07013900309706 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.105404338344094 % 0.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05404338344094 bps 1.054 Kbps 
Brno → Olomouc  2.76732779028567 % 2.767 %   100 bps 100.000 Gbps   2.76732779028567 bps 2.767 Gbps 
Olomouc → Brno  0.589445756738789 % 0.589 %   100 bps 100.000 Gbps   589.445756738788 bps 589.446 Mbps 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava → Olomouc  0.236367841175487 % 0.236 %   20 bps 20.000 Gbps   46.6729068864905 bps 46.673 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.39994989373844 % 3.400 %   20 bps 20.000 Gbps   667.425024935193 bps 667.425 Mbps 
Zlín->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Zlín  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava → Brno  3.13185259131272 % 3.132 %   100 bps 100.000 Gbps   3.13185259131272 bps 3.132 Gbps 
Brno → Ostrava  4.339337936798 % 4.339 %   100 bps 100.000 Gbps   4.339337936798 bps 4.339 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.9820545195977 % 1.982 %   10 bps 10.000 Gbps   198.20545195977 bps 198.205 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.666455379712929 % 0.666 %   10 bps 10.000 Gbps   66.6455379712929 bps 66.646 Mbps 
Ostrava → Opava  1.9820545195977 % 1.982 %   10 bps 10.000 Gbps   198.20545195977 bps 198.205 Mbps 
Opava → Ostrava  0.666455379712929 % 0.666 %   10 bps 10.000 Gbps   66.6455379712929 bps 66.646 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.71033915532798 % 1.710 %   10 bps 10.000 Gbps   171.033915532797 bps 171.034 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.97855044895849 % 3.979 %   10 bps 10.000 Gbps   397.855044895849 bps 397.855 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.74278324555726 % 1.743 %   10 bps 10.000 Gbps   174.278324555726 bps 174.278 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  8.83971223734694 % 8.840 %   10 bps 10.000 Gbps   883.971223734693 bps 883.971 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0329060225645541 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.29060225645541 bps 3.291 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.20937576858792 % 0.209 %   10 bps 10.000 Gbps   20.937576858792 bps 20.938 Mbps 
Praha → Plzeň  6.04293383884015 % 6.043 %   100 bps 100.000 Gbps   6.04293383884015 bps 6.043 Gbps 
Plzeň → Praha  2.90275266599543 % 2.903 %   100 bps 100.000 Gbps   2.90275266599543 bps 2.903 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.955617797089442 % 0.956 %   10 bps 10.000 Gbps   95.5617797089441 bps 95.562 Mbps 
AMS-IX → Praha  35.455685723773 % 35.456 %   10 bps 10.000 Gbps   3.5455685723773 bps 3.546 Gbps 
Brno → Praha  8.23497029853884 % 8.235 %   100 bps 100.000 Gbps   8.23497029853884 bps 8.235 Gbps 
Praha → Brno  21.675170969429 % 21.675 %   100 bps 100.000 Gbps   21.675170969429 bps 21.675 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.28870918554239 % 6.289 %   100 bps 100.000 Gbps   6.28870918554238 bps 6.289 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.50081361793765 % 8.501 %   100 bps 100.000 Gbps   8.50081361793764 bps 8.501 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.66923837744683 % 3.669 %   100 bps 100.000 Gbps   3.66923837744683 bps 3.669 Gbps 
Praha → Hradec Králové  10.7773286780935 % 10.777 %   100 bps 100.000 Gbps   10.7773286780936 bps 10.777 Gbps 
Liberec → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Liberec  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → NIX.cz  1.42357972403847 % 1.424 %   400 bps 400.000 Gbps   5.69431889615387 bps 5.694 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.82411265417353 % 4.824 %   400 bps 400.000 Gbps   19.2964506166941 bps 19.296 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172076661861665 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2076661861664 bps 17.208 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216589213997654 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6589213997654 bps 21.659 Kbps 
Praha → Poděbrady  19.4753113407373 % 19.475 %   1000 bps 1000.000 Mbps   194.753113407373 bps 194.753 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.7966319461391 % 2.797 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.966319461391 bps 27.966 Mbps 
Praha → Public Internet  6.75467733744384 % 6.755 %   20 bps 20.000 Gbps   1.35093546748877 bps 1.351 Gbps 
Public Internet → Praha  17.5489535185067 % 17.549 %   20 bps 20.000 Gbps   3.50979070370134 bps 3.510 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.951408730102003 % 0.951 %   20 bps 20.000 Gbps   190.2817460204 bps 190.282 Mbps 
Praha → České Budějovice  4.87503722155071 % 4.875 %   20 bps 20.000 Gbps   975.007444310143 bps 975.007 Mbps 
Brno → Zlín  5.26396955843107 % 5.264 %   10 bps 10.000 Gbps   526.396955843107 bps 526.397 Mbps 
Zlín → Brno  1.21758336275839 % 1.218 %   10 bps 10.000 Gbps   121.758336275839 bps 121.758 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  7.44614662839057 % 7.446 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.4614662839058 bps 74.461 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  6.78721788723945 % 6.787 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.8721788723945 bps 67.872 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  6.72758376386716 % 6.728 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.2758376386716 bps 67.276 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0367743580366392 % 0.037 %   1000 bps 1000.000 Mbps   367.743580366392 bps 367.744 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  9.16940145105763 % 9.169 %   10 bps 10.000 Gbps   916.940145105763 bps 916.940 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.91611538509006 % 2.916 %   10 bps 10.000 Gbps   291.611538509006 bps 291.612 Mbps 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.24144929316047 % 1.241 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.4144929316047 bps 12.414 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.106426298466486 % 0.106 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06426298466486 bps 1.064 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.100657437258135 % 0.101 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0657437258135 bps 10.066 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0999989589466262 % 0.100 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   9.99989589466263 bps 10.000 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0754076834224306 % 0.075 %   1000 bps 1000.000 Mbps   754.076834224305 bps 754.077 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.342170104638314 % 0.342 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.42170104638314 bps 3.422 Mbps 
Summary  empty NA   2.782 bps 2.782 Tbps   128.772449593346 bps 128.772 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Nov 23 00:03:33 2021