CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2021/11/23

Average load for period: 2021/11/23 00:00:00 - 2021/11/23 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/11/23 00:00:00 - 2021/11/23 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2021/11/23
ACONET->Brno  3.884%  Brno->ACONET  10.711%  Brno->Lednice  9.733%  Lednice->Brno  29.469%  Brno->SANET  7.697%  SANET->Brno  2.217%  Brno->Vyškov  10.262%  Vyškov->Brno  2.102%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.232%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.229%  České Budějovice->Plzeň  0.103e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.103e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.410%  Tábor->České Budějovice  0.104%  Brno->Jihlava  1.569%  Jihlava->Brno  1.156%  České Budějovice->Jihlava  0.555%  Jihlava->České Budějovice  0.093%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.502e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.821e-3 %  Jihlava->Telč  0.565%  Telč->Jihlava  1.441%  Hradec Králové->Liberec  7.202%  Liberec->Hradec Králové  1.271%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.503e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.458e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.399e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.103e-3 %  Brno->Olomouc  1.224%  Olomouc->Brno  0.262%  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  2.476%  Ostrava->Olomouc  0.043%  Olomouc->Zlín  NA  Zlín->Olomouc  NA  Brno->Ostrava  5.059%  Ostrava->Brno  4.308%  Karviná->Ostrava  0.503%  Ostrava->Karviná  2.088%  Opava->Ostrava  0.503%  Ostrava->Opava  2.088%  Ostrava->Pionier  4.371%  Pionier->Ostrava  2.025%  Hradec Králové->Pardubice  8.267%  Pardubice->Hradec Králové  1.493%  Cheb->Plzeň  0.078%  Plzeň->Cheb  7.281%  Plzeň->Praha  2.028%  Praha->Plzeň  7.450%  AMS-IX->Praha  41.680%  Praha->AMS-IX  0.985%  Brno->Praha  8.275%  Praha->Brno  15.981%  České Budějovice->Praha  0.808%  Praha->České Budějovice  5.180%  GÉANT2->Praha  7.290%  Praha->GÉANT2  10.179%  Hradec Králové->Praha  3.523%  Praha->Hradec Králové  8.310%  Liberec->Praha : DOWN Praha->Liberec : DOWN Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.112%  Praha->Poděbrady  16.265%  Děčín->Ústí nad
Labem  8.695%  Ústí nad
Labem->Děčín  8.260%  Most->Ústí nad
Labem  4.969e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.037%  Praha->Ústí nad
Labem  9.352%  Ústí nad
Labem->Praha  3.958%  Brno->Zlín  4.458%  Zlín->Brno  1.226%  NIX.cz->Praha  4.816%  Praha->NIX.cz  1.426%  Praha->Public Internet  7.105%  Public Internet->Praha  19.928% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/11/23 00:00:00 - 2021/11/23 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/11/23 00:00:00 - 2021/11/23 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.88423621100566 % 3.884 %   10 bps 10.000 Gbps   388.423621100566 bps 388.424 Mbps 
Brno → ACONET  10.7114058465531 % 10.711 %   10 bps 10.000 Gbps   1.07114058465531 bps 1.071 Gbps 
Brno → Lednice  9.73321369704953 % 9.733 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.3321369704953 bps 97.332 Mbps 
Lednice → Brno  29.4690965125662 % 29.469 %   1000 bps 1000.000 Mbps   294.690965125661 bps 294.691 Mbps 
SANET → Brno  2.21658140583844 % 2.217 %   40 bps 40.000 Gbps   886.632562335375 bps 886.633 Mbps 
Brno → SANET  7.69678388544061 % 7.697 %   40 bps 40.000 Gbps   3.07871355417625 bps 3.079 Gbps 
Vyškov → Brno  2.10155323584284 % 2.102 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.0155323584284 bps 21.016 Mbps 
Brno → Vyškov  10.2623584201073 % 10.262 %   1000 bps 1000.000 Mbps   102.623584201073 bps 102.624 Mbps 
Brno → Jihlava  1.56900238469727 % 1.569 %   100 bps 100.000 Gbps   1.56900238469727 bps 1.569 Gbps 
Jihlava → Brno  1.15599013963083 % 1.156 %   100 bps 100.000 Gbps   1.15599013963083 bps 1.156 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.502267786896168 % 0.502 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.02267786896168 bps 5.023 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.821016676011194 % 0.821 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.21016676011194 bps 8.210 Kbps 
Telč → Jihlava  1.44138723290249 % 1.441 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.4138723290249 bps 14.414 Mbps 
Jihlava → Telč  0.564554650859385 % 0.565 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.64554650859386 bps 5.646 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0930284465615325 % 0.093 %   20 bps 20.000 Gbps   18.6056893123065 bps 18.606 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.554763661038461 % 0.555 %   20 bps 20.000 Gbps   110.952732207692 bps 110.953 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  7.20197807511061 % 7.202 %   20 bps 20.000 Gbps   1.44039561502212 bps 1.440 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  1.27080503862357 % 1.271 %   20 bps 20.000 Gbps   254.161007724714 bps 254.161 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.503189118971066 % 0.503 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   50.3189118971067 bps 50.319 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.4578982530452 % 0.458 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   45.78982530452 bps 45.790 Kbps 
Děčín → Most  0.259173382165558 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59173382165558 bps 2.592 Kbps 
Most → Děčín  0.399063512555947 % 0.399 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.99063512555947 bps 3.991 Kbps 
Most → Plzeň  0.207096985330072 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07096985330072 bps 2.071 Kbps 
Plzeň → Most  0.10337921553024 % 0.103 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0337921553024 bps 1.034 Kbps 
Brno → Olomouc  1.22394747781898 % 1.224 %   100 bps 100.000 Gbps   1.22394747781898 bps 1.224 Gbps 
Olomouc → Brno  0.261913167845653 % 0.262 %   100 bps 100.000 Gbps   261.913167845654 bps 261.913 Mbps 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava → Olomouc  0.0429528839710704 % 0.043 %   20 bps 20.000 Gbps   8.41698205822673 bps 8.417 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.47594075567167 % 2.476 %   20 bps 20.000 Gbps   488.490747165241 bps 488.491 Mbps 
Zlín->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Zlín  empty NA   empty NA   empty NA 
Brno → Ostrava  5.0588876264114 % 5.059 %   100 bps 100.000 Gbps   5.0588876264114 bps 5.059 Gbps 
Ostrava → Brno  4.30839601638656 % 4.308 %   100 bps 100.000 Gbps   4.30839601638656 bps 4.308 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.08825679182618 % 2.088 %   10 bps 10.000 Gbps   208.825679182618 bps 208.826 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.50283129187274 % 0.503 %   10 bps 10.000 Gbps   50.283129187274 bps 50.283 Mbps 
Ostrava → Opava  2.08825679182618 % 2.088 %   10 bps 10.000 Gbps   208.825679182618 bps 208.826 Mbps 
Opava → Ostrava  0.50283129187274 % 0.503 %   10 bps 10.000 Gbps   50.283129187274 bps 50.283 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.37123874359443 % 4.371 %   10 bps 10.000 Gbps   437.123874359442 bps 437.124 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.02523179439404 % 2.025 %   10 bps 10.000 Gbps   202.523179439404 bps 202.523 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.49281334188445 % 1.493 %   10 bps 10.000 Gbps   149.281334188445 bps 149.281 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  8.26654652281354 % 8.267 %   10 bps 10.000 Gbps   826.654652281354 bps 826.655 Mbps 
Plzeň → Cheb  7.28134385263639 % 7.281 %   10 bps 10.000 Gbps   728.134385263639 bps 728.134 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0782437879636393 % 0.078 %   10 bps 10.000 Gbps   7.82437879636394 bps 7.824 Mbps 
Praha → Plzeň  7.44989074673999 % 7.450 %   100 bps 100.000 Gbps   7.44989074674 bps 7.450 Gbps 
Plzeň → Praha  2.02836012919527 % 2.028 %   100 bps 100.000 Gbps   2.02836012919527 bps 2.028 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.984798183575506 % 0.985 %   10 bps 10.000 Gbps   98.4798183575506 bps 98.480 Mbps 
AMS-IX → Praha  41.6803027359215 % 41.680 %   10 bps 10.000 Gbps   4.16803027359215 bps 4.168 Gbps 
Praha → Brno  15.9806483647252 % 15.981 %   100 bps 100.000 Gbps   15.9806483647252 bps 15.981 Gbps 
Brno → Praha  8.27452494325161 % 8.275 %   100 bps 100.000 Gbps   8.27452494325162 bps 8.275 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.2895659715284 % 7.290 %   100 bps 100.000 Gbps   7.2895659715284 bps 7.290 Gbps 
Praha → GÉANT2  10.1786507677093 % 10.179 %   100 bps 100.000 Gbps   10.1786507677093 bps 10.179 Gbps 
Praha → Hradec Králové  8.31007400595695 % 8.310 %   100 bps 100.000 Gbps   8.31007400595695 bps 8.310 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.52332208863348 % 3.523 %   100 bps 100.000 Gbps   3.52332208863348 bps 3.523 Gbps 
Liberec → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Liberec  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
NIX.cz → Praha  4.81557855045679 % 4.816 %   400 bps 400.000 Gbps   19.2576989380775 bps 19.258 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.42639815685693 % 1.426 %   400 bps 400.000 Gbps   5.70559262742773 bps 5.706 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216382468576985 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6382468576985 bps 21.638 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172095863293589 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2095863293589 bps 17.210 Kbps 
Poděbrady → Praha  2.11184191425397 % 2.112 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.1184191425397 bps 21.118 Mbps 
Praha → Poděbrady  16.2650817551349 % 16.265 %   1000 bps 1000.000 Mbps   162.650817551349 bps 162.651 Mbps 
Praha → Public Internet  7.10462976320249 % 7.105 %   20 bps 20.000 Gbps   1.4209259526405 bps 1.421 Gbps 
Public Internet → Praha  19.9283513984707 % 19.928 %   20 bps 20.000 Gbps   3.98567027969413 bps 3.986 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.808150117659817 % 0.808 %   20 bps 20.000 Gbps   161.630023531963 bps 161.630 Mbps 
Praha → České Budějovice  5.18014880033705 % 5.180 %   20 bps 20.000 Gbps   1.03602976006741 bps 1.036 Gbps 
Brno → Zlín  4.45823515448871 % 4.458 %   10 bps 10.000 Gbps   445.823515448871 bps 445.824 Mbps 
Zlín → Brno  1.22644648416592 % 1.226 %   10 bps 10.000 Gbps   122.644648416592 bps 122.645 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  8.25981820389644 % 8.260 %   1000 bps 1000.000 Mbps   82.5981820389643 bps 82.598 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  8.69544083261382 % 8.695 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.9544083261383 bps 86.954 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0367921893083085 % 0.037 %   1000 bps 1000.000 Mbps   367.921893083085 bps 367.922 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.96896703367657 % 4.969 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.6896703367658 bps 49.690 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  9.35239316620842 % 9.352 %   10 bps 10.000 Gbps   935.239316620842 bps 935.239 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  3.95766987244392 % 3.958 %   10 bps 10.000 Gbps   395.766987244392 bps 395.767 Mbps 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.229080037490766 % 0.229 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.29080037490767 bps 2.291 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.23193443843962 % 1.232 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.3193443843962 bps 12.319 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.102560707355419 % 0.103 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.2560707355419 bps 10.256 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.102531454363057 % 0.103 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.2531454363057 bps 10.253 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.104360697365911 % 0.104 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.04360697365911 bps 1.044 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.410020215159764 % 0.410 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.10020215159764 bps 4.100 Mbps 
Summary  empty NA   2.782 bps 2.782 Tbps   125.871791904239 bps 125.872 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Nov 24 00:03:38 2021